Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπακτίας 14-11-2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληροφορίες: Μηνόπουλος Αθανάσιος
Ταχ.Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37
Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360143
FAX: 2634023600

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 9-11-2012
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 38558

Π Ρ Ο Σ
1.κ.κ Δημοτικούς Συμβούλους
2.κ.Δήμαρχο
3.κ.Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου
4.κ.Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Γαβρολίμνης

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπακτίας»

Σας προσκαλούμε, στις 14-11-2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Συζήτηση για την οικονομική κατάσταση του Δήμου.
2. Συζήτηση για τις πηγές «ΒΑΡΝΑΡΑΧΗΣ».
3. Απολογισμός των εκδηλώσεων ΝΑΥΜΑΧΙΑΣ 2012
4. Απολογισμός της εμποροπανήγυρης 2012.
5. Ίδρυση παραρτήματος ΚΕΠ στην τοπική Κοινότητα Γαβρολίμνης της Δ.Ε. Χάλκειας.
6. Τροποποίηση της προγραμματικής σύμβασης «Πρόγραμμα κοινωνικής ανάπτυξης και πολιτικών κοινωνικής συνοχής» μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος και του Δήμου.
7. Ανάκληση άδειας περιπτέρου του Αποστολάκη Αντωνίου λόγω θανάτου, αποβολή μισθωτή σχολάζοντος περιπτέρου και κατάργηση θέσης περιπτέρου επί της οδού Ν. Μπότσαρη στο Λιμάνι.
8. Εγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Εκσυγχρονισμός Δημοτικών Σφαγείων Ναυπάκτου».
9. Εγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Διαπλάτυνση δρόμου προς Βαρκό από κεντρικό δρόμο προς αποθήκη Ε. Δελημάρη Τ.Κ. Τρικόρφου».
10. Ορισμός υπαλλήλου ως μέλους στην Τριμελή Επιτροπή για την παραλαβή του φυσικού εδάφους για το έργο «Ολοκλήρωση 1ου σταδίου φάση Β΄ του έργου ΧΥΤΑ Ναυπάκτου-κατασκευή κυττάρου 2ης χρονικής περιόδου».
11. Έκδοση τοπικής κανονιστικής απόφασης για την τοποθέτηση πινακίδας Ρ40 στην είσοδο της οδού Προκλέους στη Ναύπακτο

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Παντελής Πατούχας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: (Για ενέργεια)
1. Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
2. Διευθυντή Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
3. Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
4. Διευθυντή Περιβάλλοντος (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
5. Διευθυντή Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικών Υποθέσεων (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: (Για ενημέρωση)
1. Εργατικό Κέντρο Ναυπακτίας και Δωρίδας
2. Ομοσπονδία Επαγγελματιών και Βιοτεχνών
3. Σύλλογο Μηχανικών Ναυπάκτου
4. Τοπικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης
5. Ο.ΣΥ.Ν
6. Τεχνικό Επιμελητήριο Αιτ/νίας