Σύγκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 13-11-2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ: Μηνόπουλος Αθ.
Ταχ. Δ/νση: Ιλάρχου Τζαβέλα 37
Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360143 -60160
FAX: 2634023600

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 9 -11-2012
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:38559

Π Ρ Ο Σ
Τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Ενταύθα

ΘΕΜΑ: Σύγκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Σας προσκαλούμε την Τρίτη 13-11-2012, και ώρα 13.00 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλάρχου Τζαβέλα 37) για να συνεδριάσουμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έκδοση τοπικής κανονιστικής απόφασης για την τοποθέτηση πινακίδας Ρ40 στην είσοδο της οδού Προκλέους στη Ναύπακτο.
2. Ανάκληση άδειας περιπτέρου του Αποστολάκη Αντωνίου λόγω θανάτου, αποβολή μισθωτή σχολάζοντος περιπτέρου και κατάργηση θέσης περιπτέρου επί της οδού Ν.Μπότσαρη στο Λιμάνι.
3. Λήψη απόφασης για την μη ανάκληση της αριθμ. 19243/2009/23-2-2010 αδείας ιδρύσεως & λειτουργίας του καταστήματος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΜΠΑΡ» με τον διακριτικό τίτλο «MOJO», ιδιοκτησίας της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ Γ. & ΣΙΑ Ο.Ε.», που βρίσκεται στην οδό Ν. Μπότσαρη 13 – στο λιμάνι- στη Ναύπακτο λόγω μεταβίβασης του καταστήματος.

Ο Δήμαρχος και
Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Μπουλές Γιάννης