Σύγκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 27-11-2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ: Μηνόπουλος Αθ.
Ταχ. Δ/νση: Ιλάρχου Τζαβέλα 37
Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360143 -60160
FAX: 2634023600

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 23 -11-2012
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:39427

Π Ρ Ο Σ
Τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Ενταύθα

ΘΕΜΑ: Σύγκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Σας προσκαλούμε την Τρίτη 27-11-2012, και ώρα 13.00 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλάρχου Τζαβέλα 37) για να συνεδριάσουμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕ» στον οικισμό Γέφυρας Μπανιά Βλαχομάνδρας Δήμου Ναυπακτίας στον κ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ του Χρήστου.
2. Ανάκληση άδειας σχολάζοντος περιπτέρου της Κασσάρα Αναστασίας επί της πλατείας λιμένος, λόγω θανάτου, κατάργηση θέσης περιπτέρου της κ. Αντωνοπούλου Χρυσούλας χας Σπυρίδωνος και μετατόπιση του περιπτέρου αυτού από τη λειτουργούσα θέση επί της συμβολής των οδών Μεσολογγίου και Σοιδά στη (σχολάζουσα) θέση της αποβιωσάσης Κασσάρα Αναστασίας.

Ο Δήμαρχος και
Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Μπουλές Γιάννης