Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπακτίας – 18/12/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληροφορίες: Μηνόπουλος Αθανάσιος
Ταχ.Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37
Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360143
FAX: 2634023600

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 14 -12-2012
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:41253

Π Ρ Ο Σ
1.κ.κ Δημοτικούς Συμβούλους
2.κ.Δήμαρχο
3.κ.Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας
Ναυπάκτου

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπακτίας»

Σας προσκαλούμε, στις 18-12-2012 ημέρα Tρίτη και ώρα 18:00 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Καθορισμός των συντελεστών των τελών καθαριότητας –φωτισμού για το έτος 2013.
2. Καθορισμός συντελεστή του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας.
3. Καθορισμός τελών νεκροταφείων Δήμου Ναυπακτίας
4. Καθορισμός τελών διαφήμισης για το έτος 2013.
5. Επιβολή του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων
6. Επιβολή τέλους διαμονής παρεπιδημούντων.
7. Καθορισμός δικαιώματος βοσκής για το έτος 2013 και ορισμός τριμελών Επιτροπών ελέγχου βοσκής για την Δημοτική Κοινότητα Ναυπάκτου και τις Τοπικές Κοινότητες.
8. Εγκριση προσχεδίου ετήσιου προγράμματος δράσης.
9. Υποβολή αιτήματος στο Τριμελές Συμβούλιο του άρθρου 5 παρ.3 του Ν.4024/2011 για ενίσχυση με προσωπικό.
10. Λήψη απόφασης για επιμήκυνση αποπληρωμής δανείων του Δήμου.
11. Λήψη απόφασης για επιμήκυνση αποπληρωμής δανείου της Δ.Ε.Υ.Α.Ν.
12. Εγκριση προϋπολογισμού έτους 2013 της ΚΕΔΝ
13. Εξέταση ένστασης κατά του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου « ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΏΝ ΣΦΑΓΕΙΩΝ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ» και έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του ανωτέρω έργου.
14. Εγκριση συνδιοργάνωσης παράστασης κουκλοθέατρου με την Παπαχαραλάμπειο Δημόσια Βιβλιοθήκη Ναυπάκτου.
15. Επιχορήγηση Αθλητικού Σκακιστικού Ομίλου Ναυπάκτου.
16. Διαγραφή ποσών από βεβαιωτικούς καταλόγους.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Παντελής Πατούχας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: (Για ενέργεια)
1. Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
2. Διευθυντή Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
3. Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
4. Διευθυντή Περιβάλλοντος (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
5. Διευθυντή Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικών Υποθέσεων (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: (Για ενημέρωση)
1. Εργατικό Κέντρο Ναυπακτίας και Δωρίδας
2. Ομοσπονδία Επαγγελματιών και Βιοτεχνών
3. Σύλλογο Μηχανικών Ναυπάκτου
4. Τοπικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης
5. Ο.ΣΥ.Ν
6. Τεχνικό Επιμελητήριο Αιτ/νίας