Σύγκληση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης – 3/1/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ.: Μηνόπουλος Αθ..
Ταχ.Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37
Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360143
FAX: 2634023600

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 19- 12-2012
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 41572

Π Ρ Ο Σ
1. Τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής
Διαβούλευσης

2. Επικεφαλής Δημοτικών παρατάξεων

ΘΕΜΑ : « Σύγκληση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης»

Σας προσκαλούμε, την Πέμπτη 3-1-2013 και ώρα 19.00 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του N.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Γνωμοδότηση επί του προσχεδίου ετήσιου προγράμματος δράσης του δήμου έτους 2013.
2. Γνωμοδότηση για το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου έτους 2013
3. Γνωμοδότηση επί του προσχεδίου του προϋπολογισμού του δήμου έτους 2013.

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της
Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

Γιάννης Μπουλές

Τα σχόλια είναι κλειστά

Αριθμός απαντήσεων: καμία απάντηση.