Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπακτίας – 27/12/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληροφορίες: Μηνόπουλος Αθανάσιος
Ταχ.Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37
Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360143
FAX: 2634023600

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 21 -12-2012
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 41886

ΠΡΟΣ
1.κ.κ Δημοτικούς Συμβούλους
2.κ.Δήμαρχο
3.κ.Πρόεδρο Δ. Κ. Ναυπάκτου.
4.κ.Πρόεδρο Τ.Κ.Λυγιά
5.κ.Πρόεδρο Τ. Κ. Γαβρολίμνης
6.κ.Εκπρόσωπο Τ. Κ. Καστανιάς
7.κ.Εκπρόσωπο Τ.Κ.Νεοχωρίου

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπακτίας»

Σας προσκαλούμε, στις 27-12-2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Εγκριση υποβολής πρότασης στο πρόγραμμα JESSICA για την αξιοποίηση του ΞΕΝΙΑ.
2. Έγκριση τιμολογιακής πολιτικής ΔΕΥΑΝ έτους 2013.
3. Εγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο «Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Ναυπάκτου» (κτίριο Τσώνη) στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 4 «Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών», του Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΙΕΙΑΣ (ETA) μέσω της Αιτωλικής Αναπτυξιακής.
4. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος 2012.
5. Παραλαβή της μελέτης με τίτλο «Ειδική Αρχιτεκτονική μελέτη για τη δημιουργία –Ανάπλαση –Διαμόρφωση Πολιτιστικού Μονοπατιού Καστρόπολης Ναυπάκτου».
6. Παραλαβή της μελέτης με τίτλο «Μελέτη κατασκευής Κέντρου Ναυπηγικής Τέχνης στη Ναύπακτο».
7. Παράταση συνολικής προθεσμίας του έργου “Κατεδάφιση κτιρίου Ξυλουργείο – Συνεργείο Συγκροτήματος ΕΠΑΛ
8. Παράταση συνολικής προθεσμίας του έργου “Εσωτερική οδοποιία Δ.Ε. Πυλήνης» της Δημοτικής ΅Ενότητας Πυλήνης και του αναδόχου Ν.Σούνης &Σια ΟΕ.
9. Παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου “Κατασκευή τεχνικών-αναπλάσεις οδοποιίας Τ.Δ. Μολυκρείου της Δημοτικής Ενότητας Αντιρρίου της αναδόχου Αγλαΐας Σακελλάρη.
10. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Εσωτερική οδοποιία στα Τ.Δ. Γάβρου, Ανθοφύτου, Μηλιάς, Δορβιτσάς.
11. Κλείσιμο καταφυγίου αδέσποτων ζώων
12. Καθορισμός θέσεων διαφημιστικών πινακίδων.
13. Εκμίσθωση χώρου ιδιοκτησίας Δήμου, στην Τ.Κ. Καστανιάς ΔΕ Πλατάνου, στη θέση ΞΕΡΟΒΟΥΝΙ πλησίον δημοτικής δεξαμενής ύδρευσης.
14. Eπανάληψη δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού κτίσματος πλατείας οικισμού Γαβρολίμνης Τ.Κ. Γαβρολίμνης ΔΕ Χάλκειας..
15. Ανάκληση της 39/2010 απόφασης Δ.Σ. πρώην Δήμου Πλατάνου, περί εισόδου βοοειδών ετεροδημότη στους δημοτικούς βοσκοτόπους Τ.Δ.Νεοχωρίου
16. Εγκριση δαπανών για προμήθεια γλυκών και βασιλόπιτας.
17. Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Παντελής Πατούχας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: (Για ενέργεια)
1. Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
2. Διευθυντή Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
3. Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
4. Διευθυντή Περιβάλλοντος (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
5. Διευθυντή Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικών Υποθέσεων (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: (Για ενημέρωση)
1. Εργατικό Κέντρο Ναυπακτίας και Δωρίδας
2. Ομοσπονδία Επαγγελματιών και Βιοτεχνών
3. Σύλλογο Μηχανικών Ναυπάκτου
4. Τοπικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης
5. Ο.ΣΥ.Ν
6. Τεχνικό Επιμελητήριο Αιτ/νίας