Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπακτίας 21/1/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληροφορίες: Μηνόπουλος Αθανάσιος
Ταχ.Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37
Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360143
FAX: 2634023600

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 17-01-2012
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:1456

ΠΡΟΣ
1.κ.κ Δημοτικούς Συμβούλους
2.κ. Δήμαρχο
3.κ. Πρόεδρο Δ. Κ. Ναυπάκτου
4.κ. Πρόεδρο Τ.Κ. Πλατάνου

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπακτίας»

Σας προσκαλούμε, στις 21-1-2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

• Επερώτηση Δημοτικών Συμβούλων κ. κ. Κοτσανά, Κεχαγιά και Κονίδα σχετικά με την καταβολή του τέλους 1% στους δικαιούχους οικιακούς καταναλωτές των Τ.Κ. Βομβοκούς, Σκάλας, Αφροξυλιάς, Μαμουλάδας.

1. Ενημέρωση-ψήφισμα για το υποκατάστημα του ΙΚΑ στη Ναύπακτο.(Εισ. κ. Δήμαρχος)
2. Αίτημα για παραχώρηση στο Δήμο του κτιρίου της Δ.Ο.Υ. στη Ναύπακτο .(Εισ. κ. Δήμαρχος).
3. Ορισμός δημοτικού συμβούλου – μέλους της επιτροπής βεβαίωσης καλής εκτέλεσης – ΠΔ 28/80 .(Εισ. κ. Δήμαρχος)..
4. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών σύμφωνα με το άρθρο 28 του ΕΚΠΟΤΑ (Εισ. κ. Δήμαρχος).
5. Ορισμός δημοτικού Συμβούλου μετά του αναπληρωτή του ως μέλους της Επιτροπής του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πατρών για τον χαρακτηρισμό χώρων αιγιαλού, παραλίας ή και ζώνης λιμένα ως πολυσύχναστων (Εισ. κ. Δήμαρχος).
6. Ορισμός επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών (Εισ. κ. Δήμαρχος).
7. Ορισμός τριμελούς επιτροπής ελέγχου εισαγωγής ζώων στις βοσκές Δήμου Ναυπακτίας (Εισ. Δήμαρχος).
8. Παραλαβή Μελέτης Τοπογραφικής Αποτύπωσης για προσκύρωση χώρου στην περιοχή Λυγιάς (ιδιοκτησία Νικόπουλου) (Εισ. κ. Ζιαμπάρα).
9. Ορισμός Επιτροπής για σύνταξη πρωτοκόλλου διαπίστωσης βλαβών στο έργο «Οδοποιία πρόσβασης προς ΧΥΤΑ (Παράκαμψη Δ.Δ. Βλαχομάνδρας) αναδόχου Κοινοπραξίας Φούντζηλας Βασίλειος-Φούντας Νικόλαος (Εισ. κ. Δήμαρχος).
10. Έγκριση υπογραφής μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Πατρών και του Δήμου Ναυπακτίας (Εισ. κ. Ζιαμπάρα).
11. Αποδοχή της απόφασης ένταξης της πράξης « Αστική Αναγέννηση της Καστρόπολης Ναυπάκτου με αναβάθμιση των Αστικών Πτερύγων του Δήμου Ναυπακτίας (Εισ. κ. Ζιαμπάρα).
12. Εκμίσθωση ακινήτου του Δήμου στην θέση «Κορύτος» Τ.Κ. Πλατάνου (Εισ. κ. Σταυρόπουλος).
13. Ορισμός δύο ελεγκτών που θα διενεργήσουν τακτικό διαχειριστικό έλεγχο της ΚΕΔΝ για το έτος 2012 (Εισ. κ. Δήμαρχος).
14. Παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Συντήρηση – ανακαίνιση Δημαρχείου και παραδοσιακών κτιρίων του Δήμου» της Δημοτικής Ενότητας Πυλήνης και του αναδόχου Βασιλείου Φούντζηλα (Εισ. κ. Ζιαμπάρα).
15. Παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αναπλάσεις Τ. Κ. Δήμου της Δημοτικής Ενότητας Πυλήνης και του αναδόχου Β. ΣΤΡΑΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. (Εισ. κ. Ζιαμπάρα).
16. Παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή αγροτικού ιατρείου στο Τοπικό Διαμέρισμα Πλατάνου του Δήμου Πλατάνου» της Δημοτικής Ενότητας Πλατάνου και της αναδόχου Κοινοπραξίας Αποστολόπουλος Παναγιώτης – Γούναρης Απόστολος. (Εισ. κ. Ζιαμπάρα).
17. Παραλαβή της μελέτης με τίτλο «Μελέτη ενίσχυσης σχολικού συγκροτήματος 2ου Γυμνασίου Ναυπάκτου» (Εισ. κ. Ζιαμπάρα).
18. Παραλαβή της μελέτης με τίτλο: «Οργάνωση κυκλοφορίας και στάθμευσης στην ανατολική περιοχή της πόλης Ναυπάκτου» (Εισ. κ. Ζιαμπάρα).
19. Αποδοχή της απόφασης ένταξης της πράξης «Στέγες υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) του συλλόγου ΑΛΚΥΟΝΗ» του Δήμου Ναυπακτίας (Εισ. Ζιαμπάρα).
20. Μετατόπιση στύλου στη θέση Αηλιάδες στο Δ. Δ. Βομβοκούς του Δήμου Ναυπακτίας (Εισ. κ. Τσέλιος).
21. Έγκριση εγγραφή νηπίων-βρεφών στους Παιδικούς – Βρεφονηπιακούς σταθμούς Δήμου Ναυπακτίας (Εισ. κ. Σταυρόπουλος).
22. Εναρμόνιση προμήθειας ελαστιχοφόρου φορτωτή με ευρωπαϊκή οδηγία, σε σχέση με τη νέα αντιρρυπαντική τεχνολογία (Εισ. κ. Σαλαμούρας).
23. Ορισμός Προέδρου και δύο μελών εκπροσώπων των παραγωγικών τάξεων για τη συγκρότηση της Δημοτικής επιτροπής Παιδείας (ΔΕΠ) (Εισ. κ. Δήμαρχος).
24. Συμμετοχή του Δήμου Μεσολογγίου ως συμπράττων φορέας στο αναπτυξιακό κοινωνικό σχήμα «ΕΣΤΙΑ ΚΑΡΔΙΑΣ» για την υλοποίηση του προγράμματος «Δομές για την καταπολέμηση της φτώχειας» του ΕΣΠΑ και της ΕΠΑΝΑΔ.
25. Ανατροπή Δεσμεύσεων οικονομικού έτους 2012 (Εισ. κ. Σταυρόπουλος).

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Σικώλας Χρήστος

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: (Για ενέργεια)
1. Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
2. Διευθυντή Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)