Σύγκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – 28/1/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ: Μηνόπουλος Αθ.
Ταχ. Δ/νση: Ιλάρχου Τζαβέλα 37
Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360143 -60160
FAX: 2634023600

Π Ρ Ο Σ
Τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Ενταύθα

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 24-1-2013
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:2558

ΘΕΜΑ: Σύγκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Σας προσκαλούμε την Δευτέρα 28-1-2013, και ώρα 13.00 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλάρχου Τζαβέλα 37) για να συνεδριάσουμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Εκλογή Αντιπροέδρου Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
2. Εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών για έκδοση τοπικής κανονιστικής απόφασης επί ανωνύμου οδού και προς την δυτική πλευρά των ΟΤ 279 -284 της δυτικής επέκτασης του σχεδίου πόλεως Ναυπάκτου.
3. Χορήσηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ(ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ,ΠΟΤΑ,ΠΡΟΧΕΙΡΑ ΓΕΥΜΑΤΑ Κ.Λ.Π.-ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΕ ΚΑΘΗΜΕΝΟΥΣ Ή ΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥΣ , ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΑΤ΄ΟΙΚΟΝ Κ.Λ.Π.) στην κ.Ντζουγάνη Μαρία του Ηλία στην Τ.Κ.Ποκίστας Δ.Ε.Πυλήνης.
4. Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων στο κατάστημα υγ.ενδιαφέροντος ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ -ΜΠΑΡ ιδιοκτησίας ΤΣΟΡΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ στην Τ.Κ. Γαλατά Δ.Ε. Χάλκειας.

Ο Δήμαρχος και
Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Μπουλές Γιάννης