Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπακτίας – 28/1/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληροφορίες: Μηνόπουλος Αθανάσιος
Ταχ.Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37
Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360143
FAX: 2634023600

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 24-01-2013
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:2560

ΠΡΟΣ:
1. κ.κ Δημοτικούς Συμβούλους
2. κ. Δήμαρχο
3. κ. Πρόεδρο Δ.Κ. Ναυπάκτου
4. κ. Εκπρόσωπο Τ.Κ. Xώμορης

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπακτίας»

Σας προσκαλούμε, στις 28-1-2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Διαγραφή υποχρεώσεων παρελθόντων οικονομικών ετών.(Εισ. κ. Σταυρόπουλος)
2. Διαγραφή χρεών από χρηματικούς καταλόγους ύδρευσης.(Εισ. κ. Σταυρόπουλος)
3. Έγκριση πρωτοκόλλου παράδοσης-παραλαβής Υπηρεσιών Ύδρευσης Δ.Ε Αποδοτίας, Πλατάνου, Πυλήνης &Χάλκειας, στη ΔΕΥΑ Ναυπακτίας και διαγραφή βεβαιωμένων εσόδων.(Εισ. κ. Σταυρόπουλος)
4. Έγκριση αποτελέσματος εκκαθάρισης της Κοινωφελούς Επιχείρησης ΑΝ.ΝΑ.(Εισ. κ. Σταυρόπουλος)
5. Αποδοχή παραιτήσεων και ορισμός μελών Δ.Σ. της ΔΕΥΑΝ με τους αναπληρωτές τους και ορισμός Προέδρου και Αντιπροέδρου.(Εισ. κ. Δήμαρχος)
6. Αποδοχή παραιτήσεων και ορισμός μελών Δ.Σ. της ΚΕΔΝ.(Εισ. κ. Δήμαρχος)
7. Ορισμός δύο Δημοτικών Συμβούλων της μειοψηφίας για την συμμετοχή τους στην Εκτελεστική Επιτροπή για την εξέταση παραπομπής υπαλλήλου του Δήμου μας.(Εισ. κ. Καρκατσούλης)
8. Αποδοχή της απόφασης ένταξης και των ειδικών όρων της πράξης με τίτλο «Επέκταση εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Ναυπάκτου και Έργα Ενίσχυσης Υδροδότησης» του Δήμου Ναυπακτίας.(Εισ. κ. Τσέλιος)
9. Εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών για έκδοση τοπικής κανονιστικής απόφασης επί ανωνύμου οδού και προς την δυτική πλευρά των ΟΤ 279 -284 της δυτικής επέκτασης του σχεδίου πόλεως Ναυπάκτου.(Εισ. κ. Ζιαμπάρα)
10. Συζήτηση αίτησης παράτασης μίσθωσης του Δημοτικού κτιρίου Τ.Κ. Χώμορης Δ.Ε. Πλατάνου.(Εισ. κ. Σταυρόπουλος)
11. Τροποποίηση της αριθ. 318/2012 απόφασης Δ.Σ. περί υπογραφής επιταγών του Δήμου για ποσό πάνω από 50.000€ και μέχρι 100.000€. (Εισ. κ.Σταυρόπουλος)
12. Ορισμός δύο δημοτικών Συμβούλων μετά των αναπληρωτών τους για την συμμετοχή τους στο Συντονιστικό Τοπικό Οργανο Πολιτικής Προστασίας.(Εισ. κ.Τσέλιος)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Σικώλας Χρήστος

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: (Για ενέργεια)
1. Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
2. Διευθυντή Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
3. Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
4. Διευθυντή Περιβάλλοντος (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
5. Διευθυντή Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικών Υποθέσεων (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: (Για ενημέρωση)
1. Εργατικό Κέντρο Ναυπακτίας και Δωρίδας
2. Ομοσπονδία Επαγγελματιών και Βιοτεχνών
3. Σύλλογο Μηχανικών Ναυπάκτου
4. Τοπικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης
5. Ο.ΣΥ.Ν
6. Τεχνικό Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας