Σύγκληση Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου

.ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Ναύπακτος 7 Φεβρουαρίου 2013
Αριθ. Πρωτ.: 25

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

Πληρ: Χωραφά Σταυρούλα
Δ/νση: Ιλ.Τζαβέλα 37,
Ναύπακτος 30300
Email:shorafa@nafpaktos.gr
Τηλ: 2634021932
Φαξ: 2634021933

ΠΡΟΣ:
1) Τα μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου
2) ως πίνακας αποδεκτών
ΚΟΙΝ: κ. Δήμαρχο

ΘΕΜΑ: « Σύγκληση Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου »

Σας παρακαλούμε την Δευτέρα 11-2-2013 και ώρα 17:00 μ.μ. να προσέλθετε στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Την χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΜΠΑΡ» ιδιοκτησίας της εταιρείας με την επωνυμία Ο.Ε ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ, όπως νομίμως εκπροσωπείται από τον ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗ του Αλεξίου, που βρίσκεται στην οδό Κανναβού 1 στη Ναύπακτο.
2. Διαβίβαση αιτήσεως του ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗ του Αλεξίου, ως νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας με την επωνυμία «Ο.Ε ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ» για παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΜΠΑΡ» ιδιοκτησίας του, που βρίσκεται στην οδό Κανναβού 1 στη Ναύπακτο.
3. Την χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ» ιδιοκτησίας ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ, που βρίσκεται στην πλατεία Φαρμάκη 15 στη Ναύπακτο.
4. Την χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΜΠΑΡ» στο ξενοδοχείο «ΕΝΕΤΙΚΟ ΛΙΜΑΝΙ» ιδιοκτησίας της εταιρείας με την επωνυμία Ο.Ε ΑΦΟΙ ΤΥΡΟΠΑΝΗ, όπως νομίμως εκπροσωπείται από τον ΤΥΡΟΠΑΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟ, που βρίσκεται στην οδό Ν.Μπότσαρη & Κλεονίκου 1 στη Ναύπακτο.
5. Διαβίβαση αιτήσεως της εταιρείας με την επωνυμία Ο.Ε ΑΦΟΙ ΤΥΡΟΠΑΝΗ, όπως νομίμως εκπροσωπείται από τον κ.ΤΥΡΟΠΑΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟ για παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΜΠΑΡ» στο ξενοδοχείο «ΕΝΕΤΙΚΟ ΛΙΜΑΝΙ» ιδιοκτησίας του, που βρίσκεται στην οδό Ν.Μπότσαρη & Κλεονίκου 1 στη Ναύπακτο.
6. Την χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΜΠΑΡ» ιδιοκτησίας ΦΟΥΝΤΖΟΥΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, που βρίσκεται στην πλατεία λιμένος 1 στη Ναύπακτο.
7. Διαβίβαση αιτήσεως του ΦΟΥΝΤΖΟΥΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, για παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΜΠΑΡ» ιδιοκτησίας του, που βρίσκεται στην πλατεία λιμένος 1 στη Ναύπακτο.
8. Την χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΜΠΑΡ» ιδιοκτησίας της εταιρείας με την επωνυμία «Ο.Ε ΖΟΡΜΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ», όπως νομίμως εκπροσωπείται από τον ΖΟΡΜΠΑ ΝΙΚΟΛΑΟ-ΧΡΙΣΤΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΟ, που βρίσκεται στην οδό Φορμίωνος 8 στη Ναύπακτο.
9. Διαβίβαση αιτήσεως του ΧΡΙΣΤΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ του Παναγιώτη, ως νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας με την επωνυμία «Ο.Ε. ΖΟΡΜΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ» για παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΜΠΑΡ» που βρίσκεται στην οδό Φορμίωνος 8 στη Ναύπακτο.
10. Την χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ» ιδιοκτησίας ΡΗΓΑΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, που βρίσκεται στην οδό Παξινού 6 στη Ναύπακτο.
11. Διαβίβαση αιτήσεως του ΡΗΓΑΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, για παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ» ιδιοκτησίας του, που βρίσκεται στην οδό Παξινού 6 στη Ναύπακτο.
12. Την χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΧΩΡΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ» ιδιοκτησίας της εταιρείας με την επωνυμία «ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ Ε. και ΣΙΑ Ο.Ε.», όπως νομίμως εκπροσωπείται από τον ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟ που βρίσκεται στην οδό Φορμίωνος 2 στη Ναύπακτο.
13. Την χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ- ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ» ιδιοκτησίας της εταιρείας ΚΟΥΜΠΙΟΣ ΣΠΥΡΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., που βρίσκεται στην οδό Φορμίωνος 9 στη Ναύπακτο.
14. Διαβίβαση αιτήσεως του ΚΟΥΜΠΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ, για παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ- ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ» ιδιοκτησίας του, που βρίσκεται στην οδό Φορμίωνος 9 στη Ναύπακτο.
15. Την χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ» ιδιοκτησίας της εταιρείας Ο.Ε. ΓΙΑΝΝΙΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΓΙΑΝΝΙΚΑ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ, που βρίσκεται στην οδό Κανναβού & Κλεονίκου στη Ναύπακτο.
16. Την χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΜΠΑΡ» ιδιοκτησίας του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ που βρίσκεται στην οδό Νότη Μπότσαρη 13 στη Ναύπακτο.
17. Έκφραση γνώμης σε αίτηση για χορήγηση άδειας τοποθέτησης πινακίδων εισόδου-εξόδου οχημάτων και απαγόρευσης στάσης-στάθμευσης έμπροσθεν της εισόδου ιδιωτικού χώρου στάθμευσης.(εισήγηση Τ.Υπ.2482/23-1-2013).

Η πρόεδρος της
Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου

Ταραμπίκου Βασιλική