Έκτακτη Σύγκληση Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

Πληρ: Χωραφά Σταυρούλα
Δ/νση: Ιλ.Τζαβέλα 37, Ναύπακτος 30300
Email:shorafa@nafpaktos.gr
Τηλ: 2634021932
Φαξ: 2634021933

Ναύπακτος 14 Φεβρουαρίου 2013
Αριθ. Πρωτ.: 31

ΠΡΟΣ:
1) Τα μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου
ΚΟΙΝ: κ. Δήμαρχο

ΘΕΜΑ: « Έκτακτη Σύγκληση Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου »

Σας παρακαλούμε την Πέμπτη 14-2-2013 και ώρα 17:00 μ.μ. να προσέλθετε στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), σε έκτακτη συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Συζήτηση επί αιτήσεως του κου ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗ του Αλεξίου, ως νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας με την επωνυμία «Ο.Ε ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ» για παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΜΠΑΡ» ιδιοκτησίας του, που βρίσκεται στην οδό Κανναβού 1 στη Ναύπακτο.
2. Συζήτηση επί αιτήσεως της εταιρείας με την επωνυμία Ο.Ε ΑΦΟΙ ΤΥΡΟΠΑΝΗ, όπως νομίμως εκπροσωπείται από τον κ.ΤΥΡΟΠΑΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟ για παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΜΠΑΡ» στο ξενοδοχείο «ΕΝΕΤΙΚΟ ΛΙΜΑΝΙ» ιδιοκτησίας του, που βρίσκεται στην οδό Ν.Μπότσαρη & Κλεονίκου 1 στη Ναύπακτο.
3. Συζήτηση επί αιτήσεως του κου ΦΟΥΝΤΖΟΥΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, για παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΜΠΑΡ» ιδιοκτησίας του, που βρίσκεται στην πλατεία λιμένος 1 στη Ναύπακτο.
4. Συζήτηση επί αιτήσεως του κου ΧΡΙΣΤΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ του Παναγιώτη, ως νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας με την επωνυμία «Ο.Ε. ΖΟΡΜΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ» για παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΜΠΑΡ» που βρίσκεται στην οδό Φορμίωνος 8 στη Ναύπακτο.
5. Συζήτηση επί αιτήσεως του κου ΡΗΓΑΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, για παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ» ιδιοκτησίας του, που βρίσκεται στην οδό Παξινού 6 στη Ναύπακτο.
6. Συζήτηση επί αιτήσεως του κου ΚΟΥΜΠΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ, για παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ- ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ» ιδιοκτησίας του, που βρίσκεται στην οδό Φορμίωνος 9 στη Ναύπακτο.
7. Συζήτηση επί αιτήσεως του κου ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ, για παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΜΠΑΡ» ιδιοκτησίας του, που βρίσκεται στην οδό Νότη Μπότσαρη 13 στη Ναύπακτο.

Η πρόεδρος της
Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου

Ταραμπίκου Βασιλική