Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπακτίας 22/2/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληροφορίες: Μηνόπουλος Αθανάσιος
Ταχ.Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37
Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360143
FAX: 2634023600

18-2-2013
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:5456

ΠΡΟΣ
1. κ.κ Δημοτικούς Συμβούλους
2. κ. Δήμαρχο
3. κ. Πρόεδρο Δ.Κ. Ναυπάκτου
4. κ.Πρόεδρο Τ.Κ.Γαβρολίμνης

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπακτίας»

Σας προσκαλούμε, στις 22/02/2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:30 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Ενημέρωση για το κτιριακό πρόβλημα 2ου Γυμνασίου-2ου ΓΕΛ Ναυπάκτου και συζήτηση επί αιτήματος συλλόγων γονέων και κηδεμόνων του 1ου Γυμνασίου και 1ου ΓΕΛ Ναυπάκτου . (Εισ. κ.Σταυρόπουλος)
2. Έγκριση της κατανομής ποσού 52.668,12€ από τους Κ.Α.Π. για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.(Εισ. κ.Σταυρόπουλος)
3. Ορισμός δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων μετά των αναπληρωτών τους στην επιτροπή παραλαβής έργων αξίας μέχρι 5.869,4 ευρώ.(Εισ. κ.Δήμαρχος)
4. Ορισμός ενός (1) Δημοτικού Συμβούλου μετά του αναπληρωτή του στην επιτροπή παραλαβής έργων αξίας από 5.869,4 ευρώ και μέχρι 8.804,1 ευρώ. .(Εισ. κ.Δήμαρχος)
5. Ορισμός ενός (1) Δημοτικού Συμβούλου μετά του αναπληρωτή του στην επιτροπή παραλαβής έργων αξίας άνω των 8.804,1 ευρώ. .(Εισ. κ.Δήμαρχος)
6. Παραλαβή της Η/Μ μελέτης με τίτλο «Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Ναυπάκτου». (Εισ. κ.Ζιαμπάρα)
7. Εγκριση τροποποίησης της υπαριθμ. 23/2012 μελέτης «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Τ.Κ.ΚΡΥΟΝΕΡΙΩΝ» και έγκριση και επιλογή του τρόπου εκτέλεσης της υπαριθμ. 3/2012 μελέτης με τον ίδιο τίτλο «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Τ.Κ.ΚΡΥΟΝΕΡΙΩΝ». (Εισ. κ.Ζιαμπάρα)
8. Έγκριση μελέτης του έργου «Βελτίωση συντήρηση οδικού δικτύου ΔΕ Ναυπάκτου (εκτός Αφροξυλιάς, Μαμουλάδας, Βομβοκούς και Σκάλας)» (Εισ. κ.Ζιαμπάρα)
9. Παραλαβή της μελέτης με τίτλο «Τοπογραφική μελέτη αποτύπωσης και χάραξης του αγωνιστικού χώρου,στίβου, κανάλι απορροής κλπ Παπαχαραλάμπειου σταδίου» (Εισ. κ.Ζιαμπάρα)
10. Παραλαβή της μελέτης με τίτλο «Μελέτη ανασχεδιασμού – επεμβάσεων (ενισχύσεων)κτιρίου κληροδοτήματος Τσώνη. (Εισ. κ.Ζιαμπάρα)
11. Παραλαβή της μελέτης με τίτλο « Ειδική Αρχιτεκτονική μελέτη κτιρίου κληροδοτήματος Τσώνη. (Εισ. κ.Ζιαμπάρα)
12. Παραλαβή της μελέτης με τίτλο «Σύνταξη υδρολογικής και υδραυλικής μελέτης στο μέτωπο της παραλιακής οδού Παλαιοπαναγιάς». (Εισ. κ.Ζιαμπάρα).
13. Παραλαβή της μελέτης με τίτλο «Μελέτης αστικής οδοποιίας για την ανάπλαση οδού Αθηνών-Δελφών από πλατεία Φαρμάκη έως πλατεία Στάϊκου». (Εισ. κ.Ζιαμπάρα)
14. Παραλαβή της μελέτης με τίτλο « Ειδική Αρχιτεκτονική μελέτη για την Ανάπλαση Διαμόρφωση Ανατολικού Τμήματος Πόλης Ναυπάκτου με σύνδεση των πλατειών Φαρμάκη-Πιά-Κεφαλόβρυσου-Τζαβελλαίων-Ησιόδου & Οξύλου». (Εισ. κ.Ζιαμπάρα)
15. Έγκριση 3ου Α.Π.Ε. του έργου «Κατασκευή τεχνικών –αναπλάσεις-οδοποιία Τ.Δ. Μολυκρείου της Δημοτικής Ενότητας Αντιρρίου του Δήμου Ναυπακτίας». (Εισ. κ.Ζιαμπάρα)
16. Παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Βελτίωση οδοποιίας Δήμου» και του αναδόχου Γεωργίου Καλλινίκου. (Εισ. κ.Ζιαμπάρα)
17. Εγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Βελτίωση υποδομών αθλητικών εγκαταστάσεων Γαβρολίμνης – Λυγιά». (Εισ. κ.Ζιαμπάρα)
18. Εγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση επικίνδυνων βλαβών για την οδική ασφάλεια δικτύου (Α΄φάση).(Εισ. κ.Ζιαμπάρα).
19. Εγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης στο Δ.Δ. Αγίου Δημητρίου». (Εισ. κ.Ζιαμπάρα)
20. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Εσωτερικές διαμορφώσεις κτιρίου Καβουκλή». (Εισ. κ.Ζιαμπάρα)
21. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση κτιρίου στέγασης τεχνικών υπηρεσιών πρώην Δημαρχείου Αντιρρίου (Μόνωση υπογείου-εσωτερικές διαρρυθμίσεις)». (Εισ. κ.Ζιαμπάρα)
22. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση αρδευτικών συστημάτων κοινοχρήστων χώρων & γηπέδου Αντιρρίου. (Εισ. κ.Ζιαμπάρα)
23. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αντιπλημμυρική προστασία στο Δ.Δ. Πιτσινέικων». (Εισ. κ.Ζιαμπάρα)
24. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αποπεράτωση πλατείας Λυγιά». (Εισ. κ.Ζιαμπάρα)
25. Εγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Αποξήλωση οδού και αποκατάσταση από Τριανταφύλλου Θωμά έως Γεωργίου Βασιλόπουλου». (Εισ. κ.Ζιαμπάρα)
26. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Επούλωση λάκκων –συντήρηση οδών αντιμετώπιση βλαβών οδοστρώματος έδρας». (Εισ. κ.Ζιαμπάρα)
27. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση έκτακτων βλαβών στο Δήμο Ναυπακτίας». (Εισ. κ.Ζιαμπάρα)
28. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στην Τ.Κ.Ελευθέριανης». (Εισ. κ.Ζιαμπάρα)
29. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «ΑΣΦΑΛΤΌΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΑΠΟ Σ.ΜΑΣΙΝΑ ΕΩΣ ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗ ΚΑΙ ΑΠΟ ΞΥΛΟΓΕΦΥΡΑ ΕΩΣ ΣΤΑΣΗ ΚΤΕΛ ΣΤΟ Δ.Δ. ΓΑΒΡΟΛΙΜΝΗΣ». (Εισ. κ.Ζιαμπάρα)
30. Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης για υλοποίηση του έργου “Ανάπλαση – Διαμόρφωση ανατολικού τμήματος Πόλης Ναυπάκτου με σύνδεση των Πλατειών Φαρμάκη – Πια – Κεφαλόβρυσου – Τζαβελλαίων – Ησιόδου & Οξύλου” μετά την υπογραφή Συμφώνου Αποδοχής Όρων. (Εισ. κ.Ζιαμπάρα).
31. Εγκριση διενέργειας προμηθειών. .(Εισ. κ.Σταυρόπουλος)
32. Ορισμός υπολόγων διαχειριστών των έργων α) Αστική αναγέννηση της Καστρόπολης Ναυπάκτου με αναβάθμιση των Αστικών πτερύγων με κωδικό MIS 384631 Β) Στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης (ΣΥΔ) του συλλόγου ΑΛΚΥΌΝΗ με κωδικό MIS 373257 γ) Εξοικονόμηση ενέργειας Ναυπάκτου με κωδικό MIS 373643. (Εισ. κ.Σταυρόπουλος)
33. Έγκριση εγγραφής βρέφους στους Παιδικούς –Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Ναυπακτίας..(Εισ. κ.Σταυρόπουλος)
34. Πραγματοποίηση ποδηλατικών αγώνων – έγκριση δαπάνης. .(Εισ. κ.Σταυρόπουλος)
35. Εγκριση δαπανων για ΟΙΚΟΘΕΑΤΡΟ. .(Εισ. κ.Σταυρόπουλος)
36. Συνδιοργάνωση ημιμαραθωνίου αγώνα δρόμου-έγκριση δαπανών. (Εισ. κ.Σταυρόπουλος)
37. Τροποποίηση της αριθμ. 537/27-12-2012 αποφάσεως Δημοτικού Συμβουλίου περί «Έγκριση δαπανών για προμήθεια γλυκών και βασιλόπιτας» .(Εισ. κ.Σταυρόπουλος)
38. Εγκριση δαπάνης για την κοπή της πίτας του ΚΑΠΗ Ναυπάκτου.(Εισ. κ.Σταυρόπουλος)
39. Λειτουργία χειμερινού και θερινού κινηματογράφου. (Εισ. κ.Ζιαμπάρα)
40. Λειτουργία καλλιτεχνικών εργαστηρίων Δήμου Ναυπακτίας. (Εισ. κ.Ζιαμπάρα)
41. Σκηνοθετική διδασκαλία σε δημοτικά σχολεία και την επιμέλεια και διασκευή των μύθων στο πλαίσιο του Μαθητικού Φεστιβάλ της Μακύνειας. (Εισ. κ.Ζιαμπάρα)
42. Συνδιοργάνωση με το Αθλητικό Σωματείο “Motor Rally Organization Events” της εκδήλωσης: “5th Mountain Classic Rally”. (Εισ. κ.Ζιαμπάρα)
43. Εγκριση πραγματοποίησης εκδηλώσεων «Καρναβάλι 2013» του Δήμου Ναυπακτίας. (Εισ. κ.Ζιαμπάρα)
44. Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος. .(Εισ. κ.Σταυρόπουλος)
45. Αίτημα τροποποίησης μίσθωσης στη θέση ΠΕΡΑΜΑ ( Υψωμα Μαυροβούνι) Γαβρολίμνης. (Εισ. κ.Σταυρόπουλος).
46. Κατανομή αδειών θέσεων υπαίθριου πλανόδιου –στάσιμου εμπορίου. (Εισ. κ.Καρκατσούλης)
47. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου στην Επιτροπή χορήγησης βεβαιώσεων για παραγωγικές άδειες λαϊκών αγορών.(Εισ. κ.Καρκατσούλης)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Σικώλας Χρήστος

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: (Για ενέργεια)
1. Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
2. Διευθυντή Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
3. Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
4. Διευθυντή Περιβάλλοντος (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
5. Διευθυντή Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικών Υποθέσεων (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: (Για ενημέρωση)
1. Εργατικό Κέντρο Ναυπακτίας και Δωρίδας
2. Ομοσπονδία Επαγγελματιών και Βιοτεχνών.
3. Σύλλογους γονέων και κηδεμόνων 1ου Γυμνασίου και 1ου Λυκείου.
4. Σύλλογους γονέων και κηδεμόνων 2ου Γυμνασίου και 2ου Λυκείου
5. Ενωση γονέων και κηδεμόνων.
6. Επιμελητήριο Αιτωλ/νίας
7. Σύλλογο Μηχανικών Ναυπάκτου
8. Τοπικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης
9. Ο.ΣΥ.Ν
10. Τεχνικό Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας