Αριθ. απόφασης 14/2011-Διοργάνωση Μαραθωνίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 2ης συνεδρίασης του  δημοτικού συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2011

Αριθ. απόφασης 14/2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΕΡΙ: Διοργάνωση Μαραθωνίου

Στη Ναύπακτο σήμερα 16 Ιανουαρίου 2011, ημέρα Κυριακή και ώρα 11.00 π.μ το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), ύστερα από την με αριθμό πρωτ.523/12-1-2011 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου του, η οποία επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του συμβουλίου και στον κ. δήμαρχο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) όπως ισχύουν.

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

 1. Αγγελοπούλου-Μανδέλου Θεοδώρα του Γεωργίου
 2. Βίτσας Δημήτριος του Σπυρίδωνος
 3. Γούλας Γεώργιος του Σπυρίδωνος
 4. Δούρος Παναγιώτης του Γεωργίου
 5. Εγγλέζος Χρήστος του Κωνσταντίνου
 6. Ζιαμπάρα Μαρία του Κωνσταντίνου
 7. Καλαβριζιώτης Ανδρέας του Γεωργίου
 8. Καραλής Νικόλαος του Ευθυμίου
 9. Καρκατσούλης Δημήτριος του Σπυρίδωνος
 10. Παναγόπουλος Παναγιώτης του Δημητρίου
 11. Πατούχας Παντελής του Νικολάου
 12. Σαλαμούρας Χρήστος του Ιωάννη
 13. Σικώλας Χρήστος του Νικολάου
 14. Σταυρόπουλος Κωνσταντίνος του Ιωάννη
 15. Τσέλιος Σπυρίδων του Αντωνίου
 16. Χαλαζιάς Νικόλαος του Αθανασίου
 17. Παπαθανάσης Αθανάσιος του Δαμιανού
 18. Καρναχωρίτης Μιχαήλ του Δημητρίου
 19. Κούκουνας Αθανάσιος του Ανδρέα
 20. Κοτρωνιάς Θωμάς του Παναγιώτη
 21. Κουτσοσπύρου Μαρία του Ηλία
 22. Νούλας Κωνσταντίνος του Γεωργίου
 23. Τσουκαλάς Κωνσταντίνος του Δημητρίου
 24. Κοτσανάς Ανδρέας του Ιωάννη
 25. Kεχαγιάς Κωνσταντίνος του Παναγιώτη
 26. Κονίδας Παναγιώτης του Γεωργίου
 27. Καρακώστας Κωνσταντίνος του Χρήστος

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

κανείς

ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝΤΕΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

 1. Ο Δ.Σ κ. Παπαθανάσης αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 8ου θέματος της ημερήσιας διάταξης
 2. Ο Δ.Σ κ. Καρακώστας αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 12ου θέματος της ημερήσιας διάταξης

Στη συνεδρίαση παρών ήταν επίσης ο Δήμαρχος κ. Μπουλές Γιάννης.

Παρών ήταν επίσης και ο ειδικός γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ασημακόπουλος Δημήτριος

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία με την παρουσία 26 δημοτικών συμβούλων  από το σύνολο των 27 ο πρόεδρος  του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγήθηκε το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφορικά με την διοργάνωση μαραθωνίου και ακολούθησε η πιο κάτω συζήτηση η οποία απομαγνητοφωνημένη έχει ως εξής Πρόεδρος: Πάλι εκ της ιδιότητας της αρμόδιας Αντιδημάρχου κ. Ζιαμπάρα να κάνει την εισήγηση.

Το θέμα εισηγήθηκε η Αντιδήμαρχος κ. Ζιαμπάρα, και ακολούθησε διαλογική συζήτηση ως εξής:

Ζιαμπάρα (ανάγνωση εισήγησης): Κύριε πρόεδρε και κύριοι συνάδελφοι, πρόκειται για τον αγώνα δρόμου των 9  χιλιομέτρων ανδρών και γυναικών και 2.200  μέτρων παίδων, που έχει καθιερωθεί να γίνεται στο πλαίσιο του εορτασμού της απελευθέρωσης της πόλης της Ναυπάκτου από τους Τούρκους, έχει καθιερωθεί τα τελευταία χρόνια ως θεσμός και συμμετέχουν αθλητές από διάφορα αθλητικά σωματεία και συλλόγους της Ελλάδας, ενώ είναι μεγάλος ο αριθμός των παιδιών που συμμετέχουν μέσα από την Ναύπακτο.

Ο αγώνας αυτός γίνεται με τη συνδιοργάνωση τοπικών σωματείων όπως είναι το Lepanto και ο ΑΣΩΝ.

Κρίνουμε ότι θα πρέπει και αυτός ο θεσμός να συνεχιστεί και να αναβαθμιστεί έτσι ώστε να πετύχουμε τη μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή.

Ο προϋπολογισμός της φετινής οργάνωσης ανέρχεται στο ποσό των 5.000,00 ευρώ προκειμένου πάλι να καλυφθούν οι βασικές ανάγκες της εκδήλωσης.

Ως ημερομηνία διοργάνωσης έχει προταθεί η Κυριακή 2 Μαΐου, και για τον στόχο αυτό θα συσταθεί πάλι οργανωτική επιτροπή που θα αναλάβει όλες τις λεπτομέρειες και τις παραμέτρους της διοργάνωσης.

Πρόεδρος: Ευχαριστούμε την κυρία Ζιαμπάρα. Ο λόγος στον κύριο Κοτρωνιά, συμφωνεί. Ο κύριος Κοτσανάς;

Κοτρωνιάς: Συμφωνούμε…

Πρόεδρος: Ο κύριος Καρακώστας δια ολίγον.

Καρακώστας: Αυτή η εκδήλωση θα γίνει μόνο για τον εορτασμό της απελευθέρωσης; Είναι 18 Απριλίου νομίζω η απελευθέρωση της Ναυπάκτου από τους… (……ασαφείς παρεμβάσεις……) ….Ναι, δύο Μαΐου, δεν μας πειράζει, αλλά αυτή θα ‘ναι και η μόνη εκδήλωση που θα γίνει για τον εορτασμό της απελευθέρωσης;

Ζιαμπάρα: Όχι να πω ότι προέχει…

Καρακώστας: Σκέφτεστε και κάτι άλλο;

Ζιαμπάρα: Δεν έχουμε ακόμα συζητήσει για αυτό, προέχει όμως να πάρουμε απόφαση γιατί αναρτάται η εκδήλωση αυτή στο καλαντάρι που έχει το αθλητικό για να δηλωθούν οι συμμετοχές.

Καρακώστας: Ωραία, ωραία, επί τη ευκαιρία μιας και συζητάμε για την απελευθέρωση, θα σας κάνω μία πρόταση για εκδήλωση, ξεκινάει και στο ΣΚΑΪ μία εκπομπή για το 1821, που την επιμελείται ο Θάνος Βερέμης με παρουσιαστεί τον Πέτρο Τατσόπουλο.

Έχουν κάνει, ο κύριος Βερέμης μια σοβαρή δουλειά για την επανάσταση του 1821 και ανατρεπτική μάλιστα θα ‘λεγα, να τον καλέσουμε για ομιλητή τον πρώην πρόεδρου του παιδαγωγικού ινστιτούτου, τον Βερέμη, για ομιλία, δηλαδή δεν μπορώ άλλο Τσολιάδες, Τσαρούχια και τέτοια, να ακούσουμε και τίποτα άλλο.

Πρόεδρος: Ευχαριστούμε κύριε Καρακώστα. Μπαίνει το θέμα σε ψηφοφορία το 9ο θέμα, ομόφωνα των παρόντων.

Οπότε το συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του όλα τα παραπάνω

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη συνδιοργάνωση του Μαραθωνίου αγώνα δρόμου μήκους  9 κm για άνδρες και γυναίκες και 2 km για παιδιά  στα πλαίσια του εορτασμού της Απελευθέρωσης της πόλης από τους Τούρκους την Κυριακή 2 Μαΐου 2011 και για το σκοπό αυτό να ψηφιστεί πίστωση 5.000ε στον υποσύνταξη   προϋπολογισμό του Δήμου.

Οπότε συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως πιο κάτω:

Ο Πρόεδρος                             Ο γραμματέας                                  Τα μέλη

Υπογραφή                                Υπογραφή                                        Υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο

Ναύπακτος  17/1/2011

Ο ειδικός γραμματέας του δημοτικού συμβουλίου

Ασημακόπουλος Δημήτρης