Αριθ. απόφασης 13/2011-Συνδιοργάνωση Καρναβαλικών εκδηλώσεων με το σύλλογο «Ναύπακτος-Πολιτιστικές Διαδρομές».

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 2ης συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2011

Αριθ. απόφασης 13/2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΕΡΙ: Συνδιοργάνωση Καρναβαλικών εκδηλώσεων με το σύλλογο «Ναύπακτος-Πολιτιστικές Διαδρομές».

Στη Ναύπακτο σήμερα 16 Ιανουαρίου 2011, ημέρα Κυριακή και ώρα 11.00 π.μ το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), ύστερα από την με αριθμό πρωτ.523/12-1-2011 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου του, η οποία επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του συμβουλίου και στον κ. δήμαρχο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του        Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) όπως ισχύουν.

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

 1. Αγγελοπούλου-Μανδέλου Θεοδώρα του Γεωργίου
 2. Βίτσας Δημήτριος του Σπυρίδωνος
 3. Γούλας Γεώργιος του Σπυρίδωνος
 4. Δούρος Παναγιώτης του Γεωργίου
 5. Εγγλέζος Χρήστος του Κωνσταντίνου
 6. Ζιαμπάρα Μαρία του Κωνσταντίνου
 7. Καλαβριζιώτης Ανδρέας του Γεωργίου
 8. Καραλής Νικόλαος του Ευθυμίου
 9. Καρκατσούλης Δημήτριος του Σπυρίδωνος
 10. Παναγόπουλος Παναγιώτης του Δημητρίου
 11. Πατούχας Παντελής του Νικολάου
 12. Σαλαμούρας Χρήστος του Ιωάννη
 13. Σικώλας Χρήστος του Νικολάου
 14. Σταυρόπουλος Κωνσταντίνος του Ιωάννη
 15. Τσέλιος Σπυρίδων του Αντωνίου
 16. Χαλαζιάς Νικόλαος του Αθανασίου
 17. Παπαθανάσης Αθανάσιος του Δαμιανού
 18. Καρναχωρίτης Μιχαήλ του Δημητρίου
 19. Κούκουνας Αθανάσιος του Ανδρέα
 20. Κοτρωνιάς Θωμάς του Παναγιώτη
 21. Κουτσοσπύρου Μαρία του Ηλία
 22. Νούλας Κωνσταντίνος του Γεωργίου
 23. Τσουκαλάς Κωνσταντίνος του Δημητρίου
 24. Κοτσανάς Ανδρέας του Ιωάννη
 25. Kεχαγιάς Κωνσταντίνος του Παναγιώτη
 26. Κονίδας Παναγιώτης του Γεωργίου
 27. Καρακώστας Κωνσταντίνος του Χρήστος

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

κανείς

ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝΤΕΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

1.Ο Δ.Σ κ. Παπαθανάσης αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 8ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

2.Ο Δ.Σ κ. Καρακώστας αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 12ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση παρών ήταν επίσης ο Δήμαρχος κ. Μπουλές Γιάννης.

Παρών ήταν επίσης και ο ειδικός γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ασημακόπουλος Δημήτριος

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία με την παρουσία 27 δημοτικών συμβούλων  από το σύνολο των 27 ο πρόεδρος  του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγήθηκε το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφορικά με τον προσδιορισμό του χώρου συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και ακολούθησε η πιο κάτω συζήτηση η οποία απομαγνητοφωνημένη έχει ως εξής: Πρόεδρος: Ο λόγος στην αρμόδια Αντιδήμαρχο κύρια Μαρία Ζιαμπάρα.

Το θέμα εισηγήθηκε η Αντιδήμαρχος κ. Ζιαμπάρα, και ακολούθησε διαλογική συζήτηση ως εξής:

Ζιαμπάρα (ανάγνωση εισήγησης): Κύριε πρόεδρε και κύριοι συνάδελφοι, τα τελευταία χρόνια στην πόλη της Ναυπάκτου διοργανώνονται μια σειρά εκδηλώσεων που αναφέρονται στον εορτασμό την αποκριάς, σε συνδιοργάνωση με τον Δήμο Ναυπάκτου και με τον σύλλογο «Ναύπακτος Πολιτιστικές Διαδρομές».

Στις εκδηλώσεις αυτές που συμμετέχουν πολλοί Ναυπάκτιοι, πλέον έχουν γίνει, έχει γίνει θεσμός.

Η φετινή χρονιά έχει πάρα πολλές δυσκολίες, κυρίως λόγω των οικονομικών και λόγω του ότι λειτουργούμε με δεκατημόρια λόγω της μη σύνταξης προϋπολογισμού.

Κρίνουμε όμως ότι ο θεσμός αυτός όχι μόνο θα πρέπει να συνεχιστεί, θα πρέπει να αναβαθμιστεί και να λειτουργήσει και αποκεντρωμένα πλέον στην Ναυπακτία, και αυτό γιατί οι εκδηλώσεις αυτές δημιουργούν ένα κλίμα χαράς και αισιοδοξίας που το έχουμε ανάγκη περισσότερο από κάθε άλλη χρονιά φέτος, από την άλλη τονώνουν την εμπορική κίνηση της περιοχής, και δίνει τη δυνατότητα ευρείας συμμετοχής των Δημοτών μας.

Για το λόγο αυτό θα συσταθεί οργανωτική επιτροπή στην οποία θα μετέχουν φορείς του Δήμου, και θα γίνει ένα άνοιγμα σε όλους όσους θέλουν να συμβάλλουν στη διοργάνωση των εκδηλώσεων, θα απευθύνουμε κάλεσμα στην εκπαιδευτική κοινότητα, στον εμπορικό και επιχειρηματικό κόσμο της Ναυπακτίας, καθώς και στο καλλιτεχνικό δυναμικό του Δήμου μας.

Για την υλοποίηση του προγράμματος έχει γίνει ένας προϋπολογισμός ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των 20.000,00 ευρώ το οποίο ποσό αυτό θα καλύψει τις βασικές ανάγκες των εκδηλώσεων που θα γίνουν στην Ναυπακτία, και θεωρούμε και ευελπιστούμε ότι με το ποσό αυτό, αλλά κυρίως με την αυτενέργεια, τη δημιουργική διάθεση και τον εθελοντισμό, θα κάνουμε την αφετηρία για την αναβάθμιση του θεσμού.

Εισηγούμαι τη ψήφιση του ποσού αυτού.

Πρόεδρος: Ευχαριστούμε την κυρία Ζιαμπάρα, ο λόγος στον κύριο Παπαθανάση.

Παπαθανάσης: Εντάξει, εμείς συμφωνούμε, άλλωστε είναι ένας θεσμός ο οποίος έχει φτάσει σε ένα υψηλό επίπεδο, βοηθάει πάρα πολύ την οικονομία της περιοχής μας, και νομίζω ότι πρέπει να συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια με (.) ρυθμούς.

Πρόεδρος: Ευχαριστούμε τον κύριο Παπαθανάση. Ο λόγος στον κύριο Κοτσανά.

Κοτσανάς: Κύριε πρόεδρε, όταν είδα το θέμα στο Συμβούλιο, ανέτρεξα στο πρόγραμμα της Ανεξάρτητης Δημοτικής Κίνησης Ναυπακτίας, για να δω τι λένε για τον πολιτισμό κυρία Ζιαμπάρα, και πραγματικά εκεί είχατε μία πολύ ωραία ενότητα, την οποία όμως σήμερα την καταρρίπτετε με την εισαγωγή του θέματος βλέποντας το δέντρο και όχι το δάσος.

Πρώτα πρέπει να φτιάξουμε το πλαίσιο λειτουργίας που αφορά τον πολιτισμό, και δείξατε κάποια δείγματα όσον αφορά αυτό, στην εισήγησή σας, όμως να μην πάμε κατευθείαν στην εκδήλωση, αυτό το θεωρώ άκυρο και άστοχο, είναι ευκαιριακό, είναι αποσπασματικό, δεν πρέπει να ξεκινήσουμε έτσι, εμείς στο Αντίρριο πολιτισμό είχαμε πολλά χρόνια, δεν έμεινε τίποτα, ο θεσμός των ζεύξεων, Καστέλια ή οτιδήποτε άλλο, 120.000,00 ευρώ είχε προϋπολογισμό το Πνευματικό Κέντρο, με έκτακτη επιχορήγηση από τον Δήμο, από απαλλοτριώσεις, χαλάσανε σε οχτώ χρόνια 1.200.000, μιλάμε για ένα τεράστιο ποσό, και δεν έμεινε τίποτα. Ξέρουμε πολύ καλά να πληρώνουμε (…) πολιτισμό, έχετε, (…) μαθητική κοινότητα, φορείς, όμως στο πλαίσιο αυτό κύριε Δήμαρχε πρέπει να μας απασχολήσει άμεσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, σε ένα ξεχωριστό θέμα, ώστε αυτό που λέτε στο πρόγραμμά μας να είναι και στην πράξη εφικτό, εμείς θα ψηφίσουμε την εισήγηση αλλά παρακαλώ να κάνουμε ένα βήμα παραπάνω.

Πρόεδρος: Ευχαριστούμε τον κύριο Κοτσανά. Ο λόγος στον κύριο Καρακώστα.

Καρακώστας: Ναι, με αφορμή γιατί συζητάμε για πρώτη φορά ένα θέμα πολιτισμού, θα μου επιτρέψετε και μια πολύ μικρή γενικότερη τοποθέτηση, στο ζήτημα του πολιτισμού μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε νομίζω ως καταναλωτές έτοιμου πολιτιστικού προϊόντος, για παράδειγμα ήμαστε καταναλωτές όταν ακούμε c.d. ή όταν πάμε να ακούσουμε τη συναυλία του Νταλάρα ή δε ξέρω εγώ ποιον άλλον, μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε και από την πλευρά ότι να ήμαστε όσο γίνεται περισσότερο και παραγωγοί πολιτισμού.

Θεωρώ ότι η δράση του Δήμου, θα τα συζητήσουμε αυτά και στο μέλλον, αν και στο πρώτο, ο καταναλωτής πολιτισμού μπορεί να βοηθήσει με την έννοια ότι ήμαστε λίγο μακριά από τα κέντρα των πολιτιστικών δράσεων και καλό θα ‘ταν να βοηθούσε και σε αυτή την κατεύθυνση αλλά η κύρια δράση του Δήμου έχω την αίσθηση ότι πρέπει να προάγει την παραγωγή του πολιτισμού με ότι έχουμε στην τοπική κοινωνία, μέχρι τώρα για να μην αδικήσω και τον κύριο Παπαθανάση, νομίζω ότι την προηγούμενη τετραετία ειδικά το καρναβάλι είχε τέτοιο χαρακτήρα, ήταν ένα πράγμα που γινόταν από κάτω, δεν ήταν εκείνα τα φανφαρόνικα της Ναυμαχίας και τα λοιπά, το καρναβάλι τουλάχιστον γινόταν με αυτόν τον τρόπο, με αυτή την έννοια λέω στην Αντιδήμαρχο ότι δεν μου έκατσε λίγο καλά αυτό που είπε να κάνουμε την αρχή, όχι, την έχουν κάνει κι άλλοι, να συνεχίσουμε με καλύτερο τρόπο θα ήταν η φράση που θα ταίριαζε, νομίζω ότι η πολιτιστική δράση του Δήμου πρέπει να στηρίξει όλη την καλλιτεχνική δραστηριότητα της περιοχής, έχουμε ανθρώπους που ασχολούνται με το θέατρο, τη μουσική, τη ζωγραφική, ερασιτεχνικά, και μάλιστα κάποιοι σε αρκετά καλό επίπεδο.

Τώρα για να το ψηφίσω θα βάλω μια προϋπόθεση, εκτός από το καρναβάλι έχουμε και τη γιορτή τσιγαρίθρας στην Άνω Χώρα κύριε Καραλή, υπάρχει ζήτημα σοβαρό, και είναι 12 Φλεβάρη.

Συνήθως αυτή την οργανώνουν οι επαγγελματίες της περιοχής με δικά τους έξοδα, και συνήθως συμμετείχε ο Δήμος με ένα ποσό γύρω στις 2.000,00 ευρώ.

Είναι καλή γιορτή, έχουν δωρεάν φαγητό, ποτό, κύριε Κοτρωνιά συμφωνείτε πιστεύω, έτσι; Νομίζω ότι επειδή είναι επείγον, είναι 12 Φλεβάρη, πρέπει να δούμε ποια η συμμετοχή του Δήμου, μιλάμε για πολύ μικρή χρηματική συμμετοχή αλλά κυρίως οργάνωση και υποστήριξη της γιορτής που τη διοργανώνουν κατά κύριο λόγο οι επαγγελματίες, έτσι; Είναι η τρίτη φορά νομίζω που θα γίνει φέτος, 12 Φλεβάρη αν δεν κάνω λάθος κύριε Καραλή; 12, 12, ωραία, να το βάλουμε και αυτό στην απόφαση, δε ξέρω πόσα χρήματα χρειάζονται, αν χρειάζονται 1.000 ή 1.500 ευρώ, αυτά.

Πρόεδρος: Ευχαριστούμε τον κύριο Καρακώστα…

Καρακώστας: Η προϋπόθεση που έβαλα είναι προφανώς (…)…

Πρόεδρος: Είναι δεδομένο ότι στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο θα φέρουμε το θέμα αυτό…

Καρακώστας: Ά, θα γίνει και πριν τη γιορτή;

Πρόεδρος: Θα γίνει οπωσδήποτε πριν τις 8 Φεβρουαρίου.

Κάποιος εκ των Συμβούλων για το θέμα; Ο κύριος Τσέλιος, κάποιος άλλος; Και ο κύριος Καραλής εν συνεχεία.

Τσέλιος: Λοιπόν, καταρχήν να βάζουμε τα θέματα ένα – ένα, συνάδελφε Κώστα μην μπλέκουμε τη μία γιορτή με την άλλη, όταν μιλάμε για καρναβαλικές εκδηλώσεις στον Δήμο Ναυπάκτου μιλάμε για ένα θεσμό χρόνων, έναν σύλλογο ο οποίος είναι από πίσω και ο οποίος φτιάχνει ουσιαστικά το καρναβάλι, και δεν μπορούμε να συγκρίνουμε τώρα ή να πούμε ότι υπάρχει γιορτή τσιγαρίθρας.

Στη γιορτή της τσιγαρίθρας, της οποίας είμαι κι εγώ χορηγός Κώστα, τη φτιάχνουνε μόνοι τους οι επαγγελματίες και αλίμονο να παρεμβαίνουμε σε ενέργειες που γίνονται από κάθε σύλλογο… Δεν φέρανε εδώ μέσα ένα ζήτημα ότι να το δούμε λίγο δηλαδή από τους ανθρώπους οι οποίοι το φτιάχνουν.

Το ποσό το οποίο είπε η κυρία Ζιαμπάρα, η αρμόδια Αντιδήμαρχος για το καρναβάλι, για όσους ξέρουμε και έχουμε ασχοληθεί είναι μικρό, και είναι το ποσό αυτό διότι υπάρχει οικονομικό πρόβλημα, το ξέρουμε όλοι τι ακριβώς γίνεται.

Πιστεύω ότι πρέπει να κάνουμε μεγάλη προσπάθεια για να βγει το καρναβάλι πέρα με αυτό το ποσό, ήδη ο ήχος πιθανόν να χρειαστεί το μισό ποσό από αυτό το οποίο λέμε εδώ πέρα, άρα μιλάμε για λίγα πράγματα, η πρόταση η δικιά μου είναι να μην αφήσουμε, θα τα πει και η κυρία Ζιαμπάρα αργότερα αυτά σε άλλα θέματα, να μην αφήσουμε και άλλες περιοχές της Ναυπάκτου παραπονούμενες, δηλαδή και σε κάποια Δημοτικά Διαμερίσματα θα πρέπει να κάνουμε κάποιες εκδηλώσεις, να μην επικεντρωθεί δηλαδή το καρναβάλι στην Ναύπακτο, και να σταθούμε και στον εθελοντισμό όπως είπες και εσύ Κώστα, τίποτα άλλο.

Πρόεδρος: Ευχαριστούμε τον κύριο Τσέλιο. Ο λόγος στον κύριο Καραλή.

Καραλής: Πράγματι ο κύριος Τσέλιος έθεσε σωστά το ζήτημα, η γιορτή της τσιγαρίθρας είναι πράγματι μια γιορτή που οργανώνεται από τους επιχειρηματίες και τα τελευταία δύο χρόνια και με χορηγούς, ιδιώτες επιχειρηματίες, εγώ εκείνο που θα ήθελα να κάνω σαν γενική παρατήρηση είναι το εξής: Ότι ο Δήμαρχος καλώντας τους συλλόγους και στην Αθήνα και στην Ναύπακτο καθόρισε κάποια πλαίσια, «τι είναι πολιτισμός και τι επιχορηγείται πάνω σε αυτό».

Φαντάζομαι ήταν τόσο ξεκάθαρος και με τους συλλόγους και με όλα ότι εκεί όπου παράγεται πολιτισμός, εκεί όπου χρειάζεται πραγματικά αρωγή του Δήμου, είτε με υλικοτεχνικά μέσα, είτε όπου πράγματι υπάρχουν χορευτικά, θεατρικά, παραστάσεις, τα οποία πραγματικά παράγουν πολιτισμό, εκεί πράγματι ο Δήμος θα έρθει αρωγός βάση των δηλώσεων και των δεσμεύσεων που κατέθεσε ο Δήμαρχος προς τους συλλόγους αλλά και ευρύτερα.

Γι’ αυτό θα έλεγα σαν γενική παρατήρηση το εξής: Ότι ειδικά στους Δήμους, στις δημοτικές ενότητες της περιφέρειας πλέον, παρατηρείται το εξής όλα αυτά χρόνια, όλα μαζεύονταν μέσα σε ένα μήνα που λέγεται Αύγουστος, πολλά δε από αυτές τις εκδηλώσεις που χρηματοδοτούσαν οι κατά τόπους Δήμοι τότε, παρατηρήταν το φαινόμενο να συμπίπτουν με παραδοσιακά πανηγύρια κάποιων χωριών, αποτέλεσμα, είχαμε συγκρούσεις, σχήμα λόγου φυσικά, συγκρούσεις μεταξύ των…

Πρόεδρος: Κύριε Καραλή…

Καραλής: ….εκδηλώσεων…

Πρόεδρος: ….έχω την εντύπωση ότι είστε εκτός θέματος…

Καραλής: Ναι συγνώμη…

Πρόεδρος: Επισπεύστε λίγο τη διαδικασία για να κλείσουμε…

Καραλής: Τελειώνω, τελειώνω, τελειώνω κύριε πρόεδρε.

Επομένως θα πρέπει αυτό, πιστεύω ο Δήμαρχος το έχει καλύψει απόλυτα, να γίνονται σε νεκρές περιόδους ειδικά στην περιφέρεια, να γίνονται οργανωμένες πολιτιστικές εκδηλώσεις που παράγουν πράγματι πολιτισμό.

Πρόεδρος: Ευχαριστούμε τον κύριο Καραλή. Ο λόγος στον κύριο Ασημακόπουλο που είναι και τελετάρχης στον καρνάβαλο.

Ασημακόπουλος Δημ.: Επειδή είμαι και τελετάρχης στον καρνάβαλο, πρέπει να σας ενημερώσω ενημερωτικά ότι στην περιοχή μας εδώ τον περισσότερο κόσμο η πόλη της Ναυπάκτου τον έχει σε τρεις, μία στον καρνάβαλο, μία της 28 Οκτωβρίου και μία την Μεγάλη Παρασκευή, δεν εννοώ το καλοκαίρι. Πάρα πολύς κόσμος ο οποίος μένει σταθερά απ’ το Καινούργιο Χωριό μέχρι εδώ πέρα.

Μπορείτε όμως, και κάποιες άλλες ιδέες είναι, όπου είπατε προηγουμένως, και κάποιες δημοτικές κοινότητες να συμμετέχουν με δικά τους άρματα, έτσι; Σαν μια ιδέα το λέω, (…) να συμμετέχουν με δικό τους άρμα, πάντως να ξέρετε ότι έχει πάρα πολύ κόσμο αυτή τη μέρα στην Ναύπακτο.

Πρόεδρος: Ευχαριστούμε τον κύριο Ασημακόπουλο, δευτερολογία ο κύριος Κοτρωνιάς.

Κοτρωνιάς: Επειδή άκουσα τον κύριο Τσέλιο ότι το ποσό των 20.000 είναι πολύ μικρό ας πούμε και το μισό θα το πάρει ο ήχος και τα λοιπά, και τα λοιπά, εάν πράγματι υπάρχει πρόβλημα ας πούμε γενικής εμφάνισης και οργάνωσης της συγκεκριμένης γιορτής, και μπορούμε και έχουμε περιθώρια Δήμαρχε να το αυξήσουμε, δεν… Ευχαριστώ.

Πρόεδρος: Ευχαριστούμε τον κύριο Κοτρωνιά, έχω την εντύπωση ότι με βάση τον προϋπολογισμό θα καλυφθούνε με κάποια προσπάθεια. Η κυρία Ζιαμπάρα.

Ζιαμπάρα: Να ξεκινήσω ότι συμμερίζομαι απόλυτα την αγωνία του κυρίου Κοτσανά να τεθεί το θέμα του πολιτισμού σε μια άλλη βάση, έτσι ώστε πραγματικά να πετύχουμε την παραγωγή και όχι την κατανάλωση όπως είπε και ο κύριος Καρακώστας, να επισημάνω όμως ότι τα γεγονότα τρέχουν, το καρναβάλι είναι σε ένα μήνα, θα πρέπει να αποφασίσουμε να μη σταματήσει ο θεσμός αυτός, να συνεχιστεί, και επίσης μέσα από τη διοργάνωση τη φετινή θα μπει και το πλαίσιο το πώς θέλουμε να λειτουργεί ο πολιτισμός στην Ναυπακτία. Γι’ αυτό θα επιμείνω να μείνουμε στις 20.000,00 ευρώ, πέρα των τρομερών οικονομικών δυσχερειών που υπάρχει, είναι πραγματικά μία πρόκληση να ενεργοποιηθεί και να ενεργοποιηθούν οι Δημότες σε όλη την Ναυπακτία και να πετύχουμε με τον εθελοντισμό ακόμα μεγαλύτερη παραγωγή πολιτισμού. Γι’ αυτό επιμένω στην εισήγηση για τα 20.000,00 ευρώ γιατί σύμφωνα με την οικονομική υπηρεσία ο Δήμος μας πρέπει να προβεί σε δαπάνες για τη «Συνδιοργάνωση αποκριάτικων εκδηλώσεων με το σύλλογο πολιτιστικές διαδρομές», συνολικού ποσού 20.000 €.

Για το Δήμο μας στον οποίο συνενώνονται οι έξι  Δήμοι , Ναυπάκτου ,Αντιρρίου, Αποδοτίας, Πυλλήνης, Πλατάνου, Χαλκειας και στο  Κ.Α  00-6443.001 «Δαπάνες δεξιώσεων & εθνικών ή τοπικών εορτών» των προϋπολογισμών έτους 2010 των έξι Δήμων είχαν προβλεφθεί τα ποσά όπως ίσχυαν έως 31/12/2010 με τις τροποποιήσεις, ως εξής: στο Δήμο Ναυπάκτου 150.000 €(προγραμματική σύμβαση με ΑΝΝΑ για πολιτιστικές εκδηλώσεις) , στο Δήμο Χάλκειας  ποσό 1.650 €  στο Δήμο Πυλλήνης ποσό 1.500 €, στο Δήμο Αποδοτίας 11.500 €, στο Δήμο Αντιρρίου 5.000 €, στο Δήμο Πλατάνου 16.000 € δηλαδή το συνολικό ποσό των έξι προϋπολογισμών για πολιτιστικές εκδηλώσεις και Δαπάνες δεξιώσεων & εθνικών ή τοπικών εορτών είχε προβλεφθεί στο ποσό των 185.650 €. Συνεπώς το κάθε δωδεκατημόριο ανέρχεται σε 15.470,84 € (ποσό που αναλογεί ανά μήνα). Ο νέος Δήμος, σύμφωνα με την εκτίμηση των οικονομικών υπηρεσιών, το πρώτο τρίμηνο του 2011 χωρίς να καταρτίσει προϋπολογισμό  θα χρειαστεί να διαθέσει πιστώσεις για αποκριάτικες εκδηλώσεις (παρέλαση, κούλουμα

και συνεπώς  θα μπορεί να διαθέσει από τον ΚΑ 00-6443.001  συνολικά πιστώσεις ύψους 46.412 € (15.470,84 € το κάθε δωδεκατημόριο Χ3 μήνες= 46.412 €)

Για την συνδιοργάνωση των αποκριάτικων εκδηλώσεων ο Δήμος θα αναλάβει την ηχητική κάλυψη της παρέλασης και των εκδηλώσεων  την εκτύπωση αφισών και εντύπων και των εκδηλώσεων  της  Τσικνοπέμπτης (προμήθεια τροφίμων)»

Πρόεδρος: Ευχαριστούμε την κυρία Ζιαμπάρα. Το θέμα τίθεται σε ψηφοφορία, υπέρ της πρότασης της εισηγήτριας της κυρίας Ζιαμπάρα. Ομόφωνα των παρόντων. Έχει αποχωρήσει ο κύριος Παπαθανάσης και η κυρία Κουτσοσπύρου, και ο κύριος Καρακώστας υπέρ.

Το Δ.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση της κ. Ζιαμπάρα, μετά από διαλογική συζήτηση, και λαμβάνοντας υπόψη όλες τις σχετικές διατάξεις:

Οπότε το συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του όλα τα παραπάνω

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Εγκρίνει την συνδιοργάνωση των αποκριάτικων εκδηλώσεων μεταξύ του δήμου Ναυπακτίας και του συλλόγου «Πολιτιστικές Διαδρομές».

2. Ο Δήμος θα αναλάβει την ηχητική κάλυψη της παρέλασης και των εκδηλώσεων, την εκτύπωση αφισών και εντύπων και τις εκδηλώσεις  της  Τσικνοπέμπτης (προμήθεια τροφίμων) διαθέτοντας το ποσό των 20.000 ευρώ το οποίο θα εγγραφεί στον υπό σύνταξη προϋπολογισμό οικ. Έτους 2011.

Οπότε συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως πιο κάτω:

Ο Πρόεδρος                             Ο γραμματέας                                  Τα μέλη

Υπογραφή                                Υπογραφή                                        Υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο

Ναύπακτος  17/1/2011

Ο ειδικός γραμματέας του δημοτικού συμβουλίου

Ασημακόπουλος Δημήτρης