Αριθ. απόφασης 06/2011-Προσδιορισμός χώρου συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 2ης συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2011

Αριθ. απόφασης 06/2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΕΡΙ: Προσδιορισμός χώρου συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου

Στη Ναύπακτο σήμερα 16 Ιανουαρίου 2011, ημέρα Κυριακή και ώρα 11.00 π.μ το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), ύστερα από την με αριθμό πρωτ 523/12-1-2011 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου του, η οποία επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του συμβουλίου και στον κ. δήμαρχο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) όπως ισχύουν.

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

 1. Αγγελοπούλου-Μανδέλου Θεοδώρα του Γεωργίου
 2. Βίτσας Δημήτριος του Σπυρίδωνος
 3. Γούλας Γεώργιος του Σπυρίδωνος
 4. Δούρος Παναγιώτης του Γεωργίου
 5. Εγγλέζος Χρήστος του Κωνσταντίνου
 6. Ζιαμπάρα Μαρία του Κωνσταντίνου
 7. Καλαβριζιώτης Ανδρέας του Γεωργίου
 8. Καραλής Νικόλαος του Ευθυμίου
 9. Καρκατσούλης Δημήτριος του Σπυρίδωνος
 10. Παναγόπουλος Παναγιώτης του Δημητρίου
 11. Πατούχας Παντελής του Νικολάου
 12. Σαλαμούρας Χρήστος του Ιωάννη
 13. Σικώλας Χρήστος του Νικολάου
 14. Σταυρόπουλος Κωνσταντίνος του Ιωάννη
 15. Τσέλιος Σπυρίδων του Αντωνίου
 16. Χαλαζιάς Νικόλαος του Αθανασίου
 17. Παπαθανάσης Αθανάσιος του Δαμιανού
 18. Καρναχωρίτης Μιχαήλ του Δημητρίου
 19. Κούκουνας Αθανάσιος του Ανδρέα
 20. Κοτρωνιάς Θωμάς του Παναγιώτη
 21. Κουτσοσπύρου Μαρία του Ηλία
 22. Νούλας Κωνσταντίνος του Γεωργίου
 23. Τσουκαλάς Κωνσταντίνος του Δημητρίου
 24. Κοτσανάς Ανδρέας του Ιωάννη
 25. Kεχαγιάς Κωνσταντίνος του Παναγιώτη
 26. Κονίδας Παναγιώτης του Γεωργίου
 27. Καρακώστας Κωνσταντίνος του Χρήστος

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

κανείς

ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝΤΕΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

 1. Ο Δ.Σ κ. Παπαθανάσης αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 8ου θέματος της ημερήσιας διάταξης
 2. Ο Δ.Σ κ. Καρακώστας αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 12ου θέματος της ημερήσιας διάταξης

Στη συνεδρίαση παρών ήταν επίσης ο Δήμαρχος κ. Μπουλές Γιάννης.

Παρών ήταν επίσης και ο ειδικός γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ασημακόπουλος Δημήτριος

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία με την παρουσία 27 δημοτικών συμβούλων  από το σύνολο των 27 ο πρόεδρος  του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγήθηκε το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφορικά με τον προσδιορισμό του χώρου συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και ακολούθησε η πιο κάτω συζήτηση η οποία απομαγνητοφωνημένη έχει ως εξής Πρόεδρος: Ο κύριος Δήμαρχος.

Το θέμα εισηγήθηκε ο Δήμαρχος κ. Μπουλές, και ακολούθησε διαλογική συζήτηση ως εξής:

Δήμαρχος (ανάγνωση εισήγησης): Κύριε πρόεδρε, το θέμα είναι καθαρά τυπικό, νομίζω ότι πρέπει με απόφαση του Συμβουλίου να επιλέξουμε το χώρο που συνεδριάζουμε, ώστε πράγματι οι συνεδριάσεις του Συμβουλίου από εδώ και πέρα να γίνονται και με απόφαση του Συμβουλίου.

Πρόεδρος: Ευχαριστούμε τον κύριο Δήμαρχο. Υπάρχει κάποια αντίρρηση; Ο κύριος Παπαθανάσης το λόγο.

Παπαθανάσης: Το θέμα σαφέστατα είναι τυπικό, δεν έχουμε αντίρρηση για το χώρο που θα πραγματοποιούνται οι συνεδριάσεις βέβαια, έχουμε όμως δύο ενστάσεις και θα ψηφίσουμε με επιφύλαξη.

Η πρώτη μας επιφύλαξη είναι ότι έχει ολοκληρωθεί όπως γνωρίζετε ο διεθνής διαγωνισμός, τα πρακτικό από την επιτροπή του διαγωνισμού βρίσκεται ήδη στο τμήμα αιρετών του (..) Ναυπακτίας, επομένως θα πρέπει συντόμως να μας ενημερώσετε για το τι μέλλει γενέσθαι για το χώρο του Ξενία, διότι δεν νομίζω ότι η ανάπτυξη έρχεται μέσα απ’ το ότι δημιουργήσαμε απλά έναν χώρο για Δημοτικό Συμβούλιο ή κόψαμε τα χόρτα.

Και το δεύτερο που είναι ακόμα πιο σημαντικό, και το οποίο εμείς για αυτό το λόγο ψηφίζουμε με επιφύλαξη, και δηλώνουμε ότι δεν έχουμε καμία ευθύνη για οτιδήποτε από εκεί και πέρα, είναι ότι επειδή είναι χώρος συνάθροισης δεν γνωρίζουμε εάν υπάρχει καταλληλότητα, αν υπάρχουν οι όροι πυρασφάλειας, εάν τηρούνται όλοι αυτοί οι όροι που πρέπει να τηρούνται για οποιονδήποτε χώρο λειτουργεί ως χώρος συνάθροισης, και πολύ περισσότερο ως αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου.

Επειδή θεωρώ ότι δεν υπάρχουν αυτά, και νομίζω απλά θα πρέπει να μου τα επιβεβαιώσετε, θα έλεγα λοιπόν ότι είναι επικίνδυνο λίαν από πλευράς μας να λειτουργούμε χωρίς όλα τα τυπικά δεδομένα, το Δημοτικό μας Συμβούλιο σε έναν τέτοιο χώρο.

Θα ήθελα λοιπόν, εμείς ψηφίζουμε για τον χώρο αλλά επιφυλασσόμαστε ρητά για οποιαδήποτε ευθύνη μας βαρύνει από πλευράς νομικών ή άλλων ζητημάτων ασφαλείας που μπορούν να τεθούν.

Σας ευχαριστώ.

Πρόεδρος: Ο λόγος στον κύριο Κοτσανά.

Κοτσανάς: Κύριε πρόεδρε εμείς συνηγορούμε στην εισήγηση του κυρίου Δημάρχου, όμως το θέμα δεν είναι μόνο να συνεδριάζουμε εμείς, είναι να συνεδριάζουν και η Δημοτική Κοινότητα Ναυπάκτου, το οποίο είναι ένα τεράστιο θέμα, να συνεδριάζουν τα Τοπικά Συμβούλια, ειδικά τα τριμελή, εμείς έχουμε έναν Τοπικό Σύμβουλο ο οποίος δεν έχει στέγαση, και είναι ο Γιάννης ο Πράππας στο Ξηροπήγαδο, προσωρινά να συνεδριάζει και αυτός εδώ, έως ότου βρεθεί το κοινοτικό κατάστημα για να στεγάσει τις συνεδριάσεις, και να το δούμε στο σύνολό του, γιατί είναι εξήντα τοπικές κοινότητες οι οποίες πρέπει να έχουν χώρο συνεδρίασης.

Πρόεδρος: Ο λόγος στον κύριο Καρακώστα.

Καρακώστας: Δυο κουβέντες, είναι προφανές ότι συμφωνώ με το να συνεδριάζει εδώ το Δημοτικό Συμβούλιο, συνεδρίασε και αρκετά χρόνια παλιότερα χωρίς να υπάρχει πρόβλημα, αντίθετα ήθελα να μας δω τι θα κάναμε σε εκείνο το κλουβί που συνεδριάζαμε την προηγούμενη τετραετία άμα γινόταν κανένας σεισμός, ή πως θα είχε πρόσβαση κάποιος να παρακολουθήσει το Δημοτικό Συμβούλιο, ή κάποιο άτομο με ειδικές ανάγκες, θεωρώ ότι είναι… Πρέπει να συνεχίσουν οι συνεδριάσεις εδώ, απλά θα ήθελα σε ορισμένα πράγματα να το κουβεντιάζουμε, και να μπορούμε και εμείς να προτείνουμε επί μέρους πράγματα, για παράδειγμα εμείς έτσι όπως είδαμε το χώρο εδώ, δε θα θέλαμε να κλείσει εκεί, θα θέλαμε να κλείσει πιο πέρα ώστε να έχουμε και το χώρο της ρεσεψιόν του Ξενία, για να μπορεί να… Σε μια εκδήλωση που θα γίνει, σε μια συζήτηση που θα οργανώσει και ο Δήμος, καλύτερα να ‘ναι οργανωμένη η γραμματειακή υποστήριξη, θα μπορούσαν να γίνουν αλλιώς τα πράγματα, ας πούμε παλιότερα αυτές οι πόρτες ήταν ανοιχτές και μπορούσαν να παρακολουθούν και απέξω ο κόσμος, βγάλτε μου και ένα μεγάφωνο γιατί μερικοί πάμε και καπνίζουμε, να ακούμε και τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου απέξω, μπορεί να οργανωθεί και ακόμα καλύτερα ο χώρος για να γίνεται πιο πλούσια η συνεδρίαση. Να ‘στε καλά.

Πρόεδρος: Ευχαριστούμε τον κύριο Καρακώστα. Το θέμα μπαίνει σε ψηφοφορία, κύριε Παπαθανάση, θα μπει σε ψηφοφορία…

Παπαθανάσης: Εμείς ψηφίζουμε με την ρητή…

Πρόεδρος: Δεν χωρεί ψηφοφορία με επιφύλαξη…

Παπαθανάσης: Με συγχωρείτε, εμείς λέμε…

Πρόεδρος: Τοποθέτηση με…

Παπαθανάσης: Εμείς λέμε ότι ψηφίζουμε τον χώρο…

Πρόεδρος: Να ολοκληρώσω, τοποθέτηση με επιφύλαξη συγχωρείτε, η ψηφοφορία…

Παπαθανάσης: Ψηφίζουμε τον χώρο αλλά σαν Δημοτική παράταξη δεν φέρουμε καμία ευθύνη εάν συμβεί το οτιδήποτε (…)…

Πρόεδρος: Έχετε δικιά σας πρόταση κύριε Παπαθανάση;

Παπαθανάσης: Εάν είναι δικιά μας πρόταση, είναι δικιά μας πρόταση…

Πρόεδρος: Δικιά σας πρόταση λοιπόν, ποια είναι η συγκεκριμένη πρόταση;

Παπαθανάσης: Σας είπα και πάλι…

Πρόεδρος: Διατυπώστε τη…

Παπαθανάσης: Η θέση μας είναι ότι δεν έχουμε καμία αντίρρηση να συνεδριάζουμε εδώ, αλλά έχουμε την επιφύλαξη και θα πρέπει, δεν μας απαντήσατε αν πληρούνται οι όροι καταλληλότητας και ασφάλειας, ότι θα πρέπει να τηρούνται όλοι οι όροι καταλληλότητας και ασφάλειας της συγκεκριμένης αιθούσης, προκειμένου να λειτουργεί για το κοινό, και για να γίνονται Δημοτικό Συμβούλιο.

Αυτό λοιπόν είναι η δική μας ρητή θέση και αυτή είναι και η…

Πρόεδρος: Το θέμα της ασφαλείας θα το δούμε κύριε Παπαθανάση, όσον αφορά το θέμα της ασφάλειας. Από εκεί και πέρα αν εμμένετε…

Παπαθανάσης: Υπάρχουν αυτά; Δεν μου απαντήσατε κύριε πρόεδρε…

Πρόεδρος: Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει…

Παπαθανάσης: Έτσι…

Πρόεδρος: Έτσι; Ούτε μπορούμε να πάρουμε απόφαση… Ο λόγος στον κύριο Δήμαρχο.

Δήμαρχος: Δεν θα ‘θελα να πάρω το λόγο για το θέμα αυτό, καλύφθηκα εν μέρει από την απάντηση του κυρίου Καρακώστα στον κύριο Παπαθανάση, θα την επεκτείνω όμως γιατί πραγματικά θεωρώ υποκριτική τη στάση και την τοποθέτησή σας κύριε Παπαθανάση.

Είναι υποκριτικό για τον εξής απλό λόγο, είναι γνωστό ότι εδώ δεν αλλάξαμε τίποτα από τη λειτουργία του χώρου όπως ήταν πριν, γι’ αυτό είναι υποκριτικό, αν υπήρχε πρόβλημα θα ‘πρεπε να μην λειτουργήσει ποτέ η αίθουσα αυτή και επί Ξενία, δεν αλλάξαμε τίποτα.

Το δεύτερο είναι υποκριτικό, διότι γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, ότι είναι πολύ πιο καλοί οι όροι για την ασφάλεια όλων όσων παρευρισκόμαστε από αυτούς που είχαμε όταν ήμασταν στην αίθουσα που είχατε εσείς για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, και σε ότι αφορά την τυπική εξέλιξη, να σας θυμίσω ότι αυτή η αίθουσα επισκευάστηκε χωρίς καν να λειτουργούμε σαν Δημοτικό Συμβούλιο, άρα η οποιαδήποτε από εδώ και πέρα ενέργεια, είτε για την πρότασή σας, είτε για την πρόταση του κυρίου Καρακώστα, είναι θέμα του Δημοτικού Συμβουλίου, αποφασίζουμε λοιπόν σήμερα σύμφωνα με την εισήγηση ότι εδώ συνεδριάζουμε, και αν χρειάζονται βελτιώσεις και επεκτάσεις είναι θέμα του Σώματος.

Ευχαριστώ πολύ.

Πρόεδρος: Ευχαριστούμε κύριε Δήμαρχε. Ο λόγος στον κύριο Παπαθανάση.

Παπαθανάσης: Θεωρώ ότι η θέση σας και η τοποθέτησή σας είναι πολύ ελαφριά για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα το οποίο έθεσα εγώ, το θέμα ασφαλείας.

Στο 2011 οι όροι ασφαλείας όλων των καταστημάτων που λειτουργούν είναι τελείως διαφορετικοί από την άδεια την οποία είχε το Ξενία όταν λειτουργούσε, το 1.970.

Δεύτερον, ο χώρος στον οποίο λειτουργούσε το Δημοτικό Συμβούλιο την προηγούμενη τετραετία, πληρούσε όλους τους όρους βάση της αδείας της πυρασφάλειας, των ειδικών εξόδων, εάν ήταν μικρός είναι άλλο θέμα, τα θέματα ασφαλείας τηρώντουσαν, και δεν είναι καθόλου υποκριτική το να ζητάμε να τηρούνται αυτά που τηρούνται για τον κάθε Έλληνα πολίτη, και για τον κάθε επιχειρηματία στην πόλη και στην Ελλάδα, να μην τηρούνται για μία αίθουσα που τίθεται στη διάθεση για Δημοτικό Συμβούλιο, εμείς στηρίζουμε το να είναι και να γίνεται εδώ το Δημοτικό Συμβούλιο, θέτουμε ένα καθαρά θέμα πολύ σοβαρό, θέμα ασφάλειας των ανθρώπων οι οποίοι παρευρισκόμαστε σε αυτό το χώρο, γιατί και εμείς παρευρισκόμαστε σε αυτόν…

Πρόεδρος: Εμμένετε στην πρότασή σας κύριε Παπαθανάση; Στην τοποθέτηση καλά κάνατε και επιφυλαχτήκατε…

Παπαθανάσης: Μα είναι ξεκάθαρη η τοποθέτηση, εμείς δεν μπορούμε να αναλάβουμε ευθύνη κύριε πρόεδρε για το οτιδήποτε μπορεί να συμβεί…

Πρόεδρος: Αυτά θα τα δούμε εν ευθέτο χρόνο…

Παπαθανάσης: Ψηφίζουμε με τη δική μας πρόταση, με τα θέματα ασφαλείας να λυθούν…

Πρόεδρος: Μπαίνει λοιπόν η πρόταση του κυρίου Δημάρχου, ποιοι είναι υπέρ της πρότασης του κυρίου Δημάρχου…

Κοτσανάς: (……Εκτός μικροφώνου……) (………)…

Παπαθανάσης: Εμείς έχουμε τη θέση μας και στηρίζουμε τη θέση ότι εμείς ναι μεν αλλά για τα θέματα ασφαλείας…

Πρόεδρος: Εμμένετε στην πρόταση σας κύριε…

Παπαθανάσης: Συμφωνούμε για το χώρο, δεν έχουμε πρόβλημα…

Πρόεδρος: Αυτό θα το δούμε, στην τοποθέτηση καλά κάνατε, περνάει λοιπόν η απόφαση ομόφωνη.

Οπότε το συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του όλα τα παραπάνω

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει ως  χώρο  συνεδρίασης  του Δημοτικού  Συμβουλίου του Δήμου Ναυπακτίας το Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα).

Οπότε συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως πιο κάτω:

Ο Πρόεδρος                             Ο γραμματέας                                  Τα μέλη

Υπογραφή                                Υπογραφή                                        Υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο

Ναύπακτος  17/1/2011

Ο ειδικός γραμματέας του δημοτικού συμβουλίου

Ασημακόπουλος Δημήτρης