Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπακτίας 10-3-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ  6-3-2013

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:7663

Πληροφορίες: Μηνόπουλος Αθανάσιος

Ταχ.Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37

Ναύπακτος 30300

Τηλ:2634360143

FAX: 2634023600

ΠΡΟΣ

 1. κ.κ Δημοτικούς Συμβούλους
 2. κ. Δήμαρχο
 3. κ. Πρόεδρο Δ.Κ. Ναυπάκτου
 4. κ.Εκπρόσωπο Τ.Κ.Αράχωβας

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπακτίας»

Σας προσκαλούμε, στις 10-3-2013 ημέρα Κυριακή  και ώρα 18:30 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Καθορισμός του τρόπου δημοπράτησης υποέργου (1) με τίτλο “Ανάπλαση – Διαμόρφωση ανατολικού τμήματος πόλης Ναυπάκτου με σύνδεση των πλατειών Φαρμάκη – Πια – Κεφαλοβρύσου – Τζαβελλαίων – Ησιόδου & Οξύλου” της πράξης “Αστική Αναγέννηση της Καστρόπολης Ναυπάκτου με αναβάθμιση των αστικών πτερύγων” με κωδικό ΟΠΣ 384631 στο Ε.Π. Δ.Ε.ΠΙ.Ν.
 2. Αποδοχή της απόφασης προέγκρισης δημοπράτησης   της Υποπράξης με τίτλο «Ανάπλαση κεντρικού δρόμου Τ.Κ. Σίμου», της πράξης με τίτλο «Βελτίωση και ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων οικισμού Σίμου Πυλήνης» του Δήμου Ναυπακτίας Μέτρο 322 ΄΄Ανακαίνιση και ανάπτυξη χωριών΄΄ Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013 και καθορισμός του τρόπου δημοπράτησης.
 3. Αποδοχή της απόφασης ένταξης του έργου «Εκθετήριο αγροτικής κληρονομιάς Ναυπακτίας».
 4. Αποδοχή της απόφασης ένταξης του έργου «Αποκατάσταση μονοπατιών και διαμόρφωση πεζοπορικών διαδρομών Δήμου Ναυπακτίας».
 5. Εγκριση πρόσληψης  προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, πρόσκαιρων και απρόβλεπτων    αναγκών του Δήμου μας  στην υπηρεσία καθαριότητας για το έτος 2013.
 6. Εγκριση πρόσληψης  προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, πρόσκαιρων και απρόβλεπτων    αναγκών του Δήμου μας  για το έτος 2013.
 7. Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών  έτους 2013.
 8. Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικου δικαίου ορισμένου χρόνου   έτους 2013 (εκτός ανταποδοτικών).
 9. Προγραμματισμός σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου έτους 2013.
 10. Πρόσληψη προσωπικού με ημερομίσθιο με βάσει τις διατάξεις  της περίπτ. κ’ παρ. 2 του άρθρου 12 του Ν.4071/2012.
 11. Τροποποίηση Κανονιστικής απόφασης περί «Κανονισμού διαχείρισης  Κοινοχρήστων χώρων.
 12. Εκδοση  τοπικής κανονιστικής απόφασης για τη ρύθμιση κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια των καρναβαλικών εκδηλώσεων.
 13. Εκδοση τοπικής κανονιστικής απόφασης καθορισμού των θέσεων εγκατάστασης σταθμών ενοικίασης ποδηλάτων του αυτοματοποιημένου συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων του Δήμου Ναυπακτίας στη Δ.Κ Ναυπάκτου.
 14. Aίτηση του Βασιλακόπουλου Γεωργίου για κύρωση δικτύου κοινοχρήστων χώρων στη Κάτω Βασιλική του Δήμου Ναυπακτίας.
 15. Αίτηση του Τριανταφύλλου Ιωάννη για κύρωση δικτύου κοινοχρήστων χώρων στη θέση Κερασιές οικισμού Βομβοκούς του Δήμου Ναυπακτίας.
 16. Αίτηση του Νταουσάνη Αθανασίου για κύρωση δικτύου κοινοχρήστων χώρων στη θέση Σκαμνούλα του οικισμού Σκάλας του Δήμου Ναυπακτίας.
 17. Αίτηση Συλλόγου Αραχωβιτών για την παραχώρηση της χρήσης του Δημοτικού Σχολείου Αράχωβας Δ.Ε.Πλατάνου.
 18.  Εγκριση Απολογισμού έτους 2012 – Προϋπολογισμού έτους  2013 Κληροδοτήματος  Δ. Πλούμη.
 19. Εξουσιοδότηση προς τον Πρόεδρο της Τ.Κ.Αμπελακιώτισσας κ.Δούρο Ανδρέα για ανάληψη χρημάτων.
 20. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΥΛΩΝΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ Αναδόχου: Γ.ΜΠΡΑΤΗΣ ΕΔΕ.
 21. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: ΄΄Τσιμεντόστρωση νεκροταφείου Μολυκρείου΄΄.
 22. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου΄΄ Ανακαίνιση χώρων ΞΕΝΙΑ για στέγαση Υπηρεσίας Περιβάλλοντος Δήμου΄΄.
 23. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου΄΄ Αντιπλημμυρική προαστασία στο Δ.Δ. Ριγανίου΄΄.
 24. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου΄΄ Διαμόρφωση εσωτερικών Δημαρχείου ( Διαμόρφωση εσωτερικών χώρων Δημαρχείου Δήμου Ναυπακτίας)΄΄.
 25. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου΄΄ Κατασκευή Αρδευτικών Αυλάκων΄΄.
 26. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου΄΄ Επισκευή Δημοτικών κτιρίων ( ΞΕΝΙΑ)΄΄.
 27. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου΄΄ Αντικατάσταση στέγης αίθουσας Δημ.Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Σικώλας Χρήστος

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: (Για ενέργεια)

 1. Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
 2. Διευθυντή Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
 3. Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
 4. Διευθυντή Περιβάλλοντος (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
 5. Διευθυντή Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικών Υποθέσεων (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: (Για ενημέρωση)

 1. Εργατικό Κέντρο Ναυπακτίας και Δωρίδας
 2. Ομοσπονδία Επαγγελματιών και Βιοτεχνών.
 3. Επιμελητήριο Αιτωλ/νίας
 4. Σύλλογο Μηχανικών Ναυπάκτου
 5. Τοπικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης
 6. Ο.ΣΥ.Ν
 7. Τεχνικό Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας