Αριθ. απόφασης 16/2011-Ορισμός Επιτροπής Ελεγχόμενης Στάθμευσης (ΔΕΠΛ-Σ.Ε.Σ).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 2ης συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας  του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2011

Αριθ. απόφασης 16/2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΕΡΙ: Ορισμός Επιτροπής Ελεγχόμενης Στάθμευσης (ΔΕΠΛ-Σ.Ε.Σ).

Στη Ναύπακτο σήμερα 16 Ιανουαρίου 2011, ημέρα Κυριακή και ώρα 11.00 π.μ το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), ύστερα από την με αριθμό πρωτ.523/12-1-2011 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου του, η οποία επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του συμβουλίου και στον κ. δήμαρχο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) όπως ισχύουν.

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

 1. Αγγελοπούλου-Μανδέλου Θεοδώρα του Γεωργίου
 2. Βίτσας Δημήτριος του Σπυρίδωνος
 3. Γούλας Γεώργιος του Σπυρίδωνος
 4. Δούρος Παναγιώτης του Γεωργίου
 5. Εγγλέζος Χρήστος του Κωνσταντίνου
 6. Ζιαμπάρα Μαρία του Κωνσταντίνου
 7. Καλαβριζιώτης Ανδρέας του Γεωργίου
 8. Καραλής Νικόλαος του Ευθυμίου
 9. Καρκατσούλης Δημήτριος του Σπυρίδωνος
 10. Παναγόπουλος Παναγιώτης του Δημητρίου
 11. Πατούχας Παντελής του Νικολάου
 12. Σαλαμούρας Χρήστος του Ιωάννη
 13. Σικώλας Χρήστος του Νικολάου
 14. Σταυρόπουλος Κωνσταντίνος του Ιωάννη
 15. Τσέλιος Σπυρίδων του Αντωνίου
 16. Χαλαζιάς Νικόλαος του Αθανασίου
 17. Παπαθανάσης Αθανάσιος του Δαμιανού
 18. Καρναχωρίτης Μιχαήλ του Δημητρίου
 19. Κούκουνας Αθανάσιος του Ανδρέα
 20. Κοτρωνιάς Θωμάς του Παναγιώτη
 21. Κουτσοσπύρου Μαρία του Ηλία
 22. Νούλας Κωνσταντίνος του Γεωργίου
 23. Τσουκαλάς Κωνσταντίνος του Δημητρίου
 24. Κοτσανάς Ανδρέας του Ιωάννη
 25. Kεχαγιάς Κωνσταντίνος του Παναγιώτη
 26. Κονίδας Παναγιώτης του Γεωργίου
 27. Καρακώστας Κωνσταντίνος του Χρήστος

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

κανείς

ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝΤΕΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

 1. Ο Δ.Σ κ. Παπαθανάσης αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 8ου θέματος της ημερήσιας διάταξης
 2. Ο Δ.Σ κ. Καρακώστας αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 12ου θέματος της ημερήσιας διάταξης

Στη συνεδρίαση παρών ήταν επίσης ο Δήμαρχος κ. Μπουλές Γιάννης.

Παρών ήταν επίσης και ο ειδικός γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ασημακόπουλος Δημήτριος

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία με την παρουσία 26 δημοτικών συμβούλων  από το σύνολο των 27 ο πρόεδρος  του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγήθηκε το 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφορικά με τον προσδιορισμό του χώρου συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και ακολούθησε η πιο κάτω συζήτηση η οποία απομαγνητοφωνημένη έχει ως εξής:

«Πρόεδρος: Ο κύριος Γούλας.

Το θέμα εισηγήθηκε ο Αντιδήμαρχος κ. Γούλας, και ακολούθησε διαλογική συζήτηση ως εξής:

Γούλας (ανάγνωση εισήγησης): Όσον αφορά το θέμα της επιτροπής ελεγχόμενης στάθμευσης προβλέπει η σύμβαση τον ορισμό μιας επιτροπής τριμελής, διαπαραταξιακή, η οποία θα αποτελείται από Δημοτικούς Συμβούλους, και η οποία θα έχει διάρκεια, μπορούμε να την έχουμε για ένα έτος.

Σκέφτηκα ότι καλό θα ήτανε στην επιτροπή αυτή να μη συμμετέχουν οι αρμόδιοι Αντιδήμαρχοι ούτε της Δημοτικής Αστυνομίας, ούτε ο υπεύθυνος για τα κυκλοφοριακά ζητήματα, γιατί ουσιαστικά αυτή η επιτροπή είναι και σαν μια επιτροπή ελέγχου, και δεν μπορεί να ‘σαι ταυτόχρονα και ελεγχόμενος και συμμετέχον.

Καλό λοιπόν θα ‘ταν αυτή η επιτροπή να αποτελείται από τρία μέλη, ένα μέλος από την πλειοψηφία και δύο μέλη από τη μειοψηφία, προτείνουμε δηλαδή τις δύο παρατάξεις ας πούμε, τις πλειοψηφήσες, να ορίσουν ένα μέλος, και να οριστεί και ένας από τους τρεις πρόεδρος αυτής της επιτροπής.

Θα πρότεινα λοιπόν στην επιτροπή αυτή μέλος της πλειοψηφίας τον κύριο Καρακατσούλη αν το δέχεται, και να ορίσετε και η μειοψηφία δύο μέλη.

Πρόεδρος: Ο κύριος Κοτρωνιάς το λόγο.

Κοτρωνιάς: Θεωρώ ότι η επιτροπή πρέπει να είναι από την πλειοψηφία και ένα μέλος, δύο – ένα.

Πρόεδρος: Αυτό δεν ενοχλεί νομίζω τίποτα κύριε Κοτρωνιά, ίσα –ίσα (….)…

Κοτρωνιάς: Όχι, όχι, μην είσαι τόσο απλόχερας, θεωρώ, μπορεί να χρειάζεται να λάβετε αποφάσεις κρίσιμες κ.τ.λ., κ.τ.λ. , νομίζω πρέπει η πλειοψηφία να διατηρήσει την πλειοψηφία, και δεν είναι θέμα αβρότητας, έτσι;

Πρόεδρος: Η ελάσσονα μειοψηφία μήπως θέλει να προτείνει κάποιoν;

Κοτσανάς: Καταρχάς να χαιρετήσουμε εμείς τη συνέπεια του Δημάρχου στις προγραμματικές δηλώσεις σχετικά με τη διαπαραταξιακή, το κάνει πράξη, από εκεί και στο εξής πιστεύω ότι δεν μπαίνουμε για να γίνουμε συνένοχοι σε μια κατάσταση η οποία ελλοχεύει κάποιους κινδύνους, μπαίνουμε για να βοηθήσουμε, κύριε Δήμαρχε εμείς θα προτείνουμε τον κύριο Πάνο Κονίδα να είναι στην επιτροπή, και θέλω να πιστεύω ότι αυτή η επιτροπή θα είναι αρχή και για άλλες διαπαραταξιακές συνεργασίες, και όχι μόνο για τις κλήσεις και οτιδήποτε άλλο. Ευχαριστώ.

Καρακώστας: Ο άνθρωπος είναι υπάλληλος του γραφείου συγκοινωνιών, εγώ θα ψηφίσω να είναι από τη μεριά της ελάσσονος μειοψηφίας, όμως ήθελα να ρωτήσω κάτι τον κύριο Αντιδήμαρχο και περιμένω απαντήσεις, το ‘πα και στην αρχή προ ημερήσιας διατάξεως, πως πάμε να το εφαρμόσουμε; Τι άποψη έχετε; Θα πάμε να το εφαρμόσουμε συνολικά όλο το πακέτο εκτός τους δυο κεντρικούς δρόμους; Έτσι ξεκινάμε να πάμε; Ή θα πάμε σε αυτό που είχε εκπέσει με απόφαση της προηγούμενης πλειοψηφίας, ότι ελέγχουμε μόνο τους δύο δρόμους και αφήνουμε τους μόνιμους κατοίκους απέξω και τα λοιπά.

Η γνώμη μου για να το πω, είναι αυτό, δεν μπορεί να γίνει τίποτα άλλο σήμερα, δηλαδή με τους υπαλλήλους της Δημοτικής αστυνομίας είναι αδύνατον να ελέγξεις όλο αυτό το σύστημα, έτσι; Να το πάμε έτσι και να δούμε σιγά – σιγά, να έχουμε ένα συνολικό σχέδιο, ίσως να εφαρμόσουμε και αυτή τη μελέτη, δεν είναι κακή, αρκεί να την εφαρμόσουμε στο σύνολό της που επαναλαμβάνω, στο σύνολό της περιλαμβάνει μέσα μαζικής μεταφοράς, πάρκιν, να πάμε να το κουμπώσουμε έτσι, μέχρι τότε μάλλον μόνο στους δύο δρόμους μπορούμε να δουλέψουμε με αποτελεσματικότητα και σοβαρότητα, αν βάλετε παραπάνω θα ξεφτιλιστούμε, έτσι νομίζω εγώ, αν θέλετε.

Πρόεδρος: Ευχαριστούμε κύριε Καρακώστα.

Καρακώστας: Προς το παρόν θα πάμε με τους δυο δρόμους δηλαδή;

Πρόεδρος: Κύριε Κοτρωνιά… (………ασαφής διάλογος………)

Καρακώστας: Ναι, αλλά η εφαρμογή του τώρα από (…) για τους δυο δρόμους λέτε Γιώργο;

Γούλας: (…….Εκτός μικροφώνου……) Ναι.

Καρακώστας: Ναι, εντάξει…

Δήμαρχος: (……Εκτός μικροφώνου……) Μια μικρή προσαρμογή ενδεχομένως, υπάρχει μια πρόταση της υπηρεσίας, στου Σύψα που γίνεται το κύκλωμα απάνω (.), να ισχύσει και εκεί η απαγόρευση, η ελεγχόμενη στάθμευση μάλλον, πίσω από το Ξενία που δεν έχει ακόμα μπει σε εφαρμογή, να μπει και αυτό το κομματάκι για να βγαίνει στον επάνω δρόμο, αυτή είναι η εισήγηση καταρχήν της Δημοτικής  Αστυνομίας.

Νομίζω όμως ότι η επιτροπή αυτή έχει… Θέλω να πιστεύω αυτό που υπογράμμισε και ο κύριος Κοτσανάς, γιατί σωστά το είδε, πρόθεσή μας είναι να λύσουμε το πρόβλημα, άρα λοιπόν έχει ουσιαστικό ρόλο η επιτροπή αυτή, να επεξεργαστούμε θέσεις για όλο το πακέτο που λέγεται «συγκοινωνία, στάθμευση, μποτιλιάρισμα στην πόλη»…

Καρακώστας: Και να ολοκληρώσω, να πάρουμε και τα ποδήλατα πίσω, έχει παρέλθει το τρίμηνο, έτσι; Να δούμε τι θα τα κάνουμε.

Πρόεδρος: Ο κύριος Γρηγορίου το λόγο.

Γρηγορίου: Αν αυτή η επιτροπή που καλούμαστε σήμερα σαν Δημοτικό Συμβούλιο να συγκροτήσουμε, επειδή ήταν υποχρέωση της σύμβασης, αν είχε συγκροτηθεί προηγουμένως, και αν εξέφρασε ποτέ κάποιο πόρισμα για την πορεία του έργου, για να μπορέσουμε να έχουμε μια συνολική εκτίμηση, γιατί πιστεύω ότι εκεί βρίσκεται η ουσία, γιατί είναι πολλά τα ζητήματα και ως προς το οικονομικό περιεχόμενο, και ως προς το αν αυτό θα το δούμε, αν πρέπει να επεκταθεί και σε άλλους δρόμους και λοιπά…

Πρόεδρος: Ευχαριστούμε κύριε Γρηγορίου.

Καρακώστας: Είχε συγκροτηθεί αλλά δούλευε με blanco μόνο… (………ασαφής διάλογος………)

Πρόεδρος: Δεν δούλεψε ποτέ. Να περάσουμε σε ψηφοφορία αυτού του θέματος…

Γούλας: Κύριε πρόεδρε για το τρίτο μέλος…

Πρόεδρος: Κάντε συγκεκριμένη πρόταση κύριε Γούλα για να ψηφίσουμε.

Γούλας: Είπαμε είναι ο κύριος Καρακατσούλης, ο κύριος Κονίδας, άλλο ένα μέλος, αν δε δέχεται η παράταξη του κυρίου Παπαθανάση να ορίσει έναν εκπρόσωπο, κύριε Καρακώστα…

Δήμαρχος: Ο κύριος Παπαθανάσης, όχι συγνώμη όρισε τον κύριο Τσουκαλά…

Γούλας: Ά όρισε…

Πρόεδρος: Άρα προχωράμε σε ψήφιση, ομόφωνα πιστεύω…

Γούλας: Να ορίσουμε και τον πρόεδρο της επιτροπής, τον κύριο Καρακατσούλη…

Πρόεδρος: Ο κύριος Καρακατσούλης, δεν υπάρχει αντίρρηση… Μήπως προβλέπει για γραμματέα κύριε Γούλα; Όχι, έτσι; Ευχαριστώ».

Οπότε το συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του όλα τα παραπάνω

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζει  διαπαραταξιακή επιτροπή  παρακολούθησης  της λειτουργίας   του συστήματος  της (ΔΕΠΛ-Σ.Ε.Σ.) ελεγχόμενης στάθμευσης σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 2 της σχετικής  σύμβασης αποτελούμενη από το Δημοτικό Σύμβουλο κ. Καρκατσούλη , ως πρόεδρο και μέλη  τους δημοτικούς συμβούλους  κ.κ. Κονίδα Παναγιώτη και Τσουκαλά Κων/νο.

Οπότε συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως πιο κάτω:

Ο Πρόεδρος                             Ο γραμματέας                                  Τα μέλη

Υπογραφή                                Υπογραφή                                        Υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο

Ναύπακτος  17/1/2011

Ο ειδικός γραμματέας του δημοτικού συμβουλίου

Ασημακόπουλος Δημήτρης