Αριθ. απόφασης 10/2011-Στέγαση υπηρεσιών του Δήμου Ναυπακτίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 2ης συνεδρίασης του  δημοτικού συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2011

Αριθ. απόφασης 10/2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΕΡΙ: Στέγαση υπηρεσιών του Δήμου Ναυπακτίας

Στη Ναύπακτο σήμερα 16 Ιανουαρίου 2011, ημέρα Κυριακή και ώρα 11.00 π.μ το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), ύστερα από την με αριθμό πρωτ.523/12-1-2011 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου του, η οποία επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του συμβουλίου και στον κ. δήμαρχο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) όπως ισχύουν.

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

 1. Αγγελοπούλου-Μανδέλου Θεοδώρα του Γεωργίου
 2. Βίτσας Δημήτριος του Σπυρίδωνος
 3. Γούλας Γεώργιος του Σπυρίδωνος
 4. Δούρος Παναγιώτης του Γεωργίου
 5. Εγγλέζος Χρήστος του Κωνσταντίνου
 6. Ζιαμπάρα Μαρία του Κωνσταντίνου
 7. Καλαβριζιώτης Ανδρέας του Γεωργίου
 8. Καραλής Νικόλαος του Ευθυμίου
 9. Καρκατσούλης Δημήτριος του Σπυρίδωνος
 10. Παναγόπουλος Παναγιώτης του Δημητρίου
 11. Πατούχας Παντελής του Νικολάου
 12. Σαλαμούρας Χρήστος του Ιωάννη
 13. Σικώλας Χρήστος του Νικολάου
 14. Σταυρόπουλος Κωνσταντίνος του Ιωάννη
 15. Τσέλιος Σπυρίδων του Αντωνίου
 16. Χαλαζιάς Νικόλαος του Αθανασίου
 17. Παπαθανάσης Αθανάσιος του Δαμιανού
 18. Καρναχωρίτης Μιχαήλ του Δημητρίου
 19. Κούκουνας Αθανάσιος του Ανδρέα
 20. Κοτρωνιάς Θωμάς του Παναγιώτη
 21. Κουτσοσπύρου Μαρία του Ηλία
 22. Νούλας Κωνσταντίνος του Γεωργίου
 23. Τσουκαλάς Κωνσταντίνος του Δημητρίου
 24. Κοτσανάς Ανδρέας του Ιωάννη
 25. Kεχαγιάς Κωνσταντίνος του Παναγιώτη
 26. Κονίδας Παναγιώτης του Γεωργίου
 27. Καρακώστας Κωνσταντίνος του Χρήστος

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

κανείς

ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝΤΕΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

 1. Ο Δ.Σ κ. Παπαθανάσης αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 8ου θέματος της ημερήσιας διάταξης
 2. Ο Δ.Σ κ. Καρακώστας αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 12ου θέματος της ημερήσιας διάταξης

Στη συνεδρίαση παρών ήταν επίσης ο Δήμαρχος κ. Μπουλές Γιάννης.

Παρών ήταν επίσης και ο ειδικός γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ασημακόπουλος Δημήτριος

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία με την παρουσία 26 δημοτικών συμβούλων  από το σύνολο των 27 ο πρόεδρος  του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγήθηκε το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφορικά με την στέγαση των υπηρεσιών του δήμου και ακολούθησε η πιο κάτω συζήτηση η οποία απομαγνητοφωνημένη έχει ως εξής

Πρόεδρος: Ο κύριος Δήμαρχος.

Το θέμα εισηγήθηκε ο Δήμαρχος κ. Μπουλές, και ακολούθησε διαλογική συζήτηση ως εξής:

Δήμαρχος (ανάγνωση εισήγησης): Είναι φανερό ότι στη συγκρότηση πλέον του Δήμου μπαίνουν διάφορα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τη στέγαση των υπηρεσιών, με τη μετακίνησή τους, ώστε πραγματικά οι υπηρεσίες που θα στελεχωθούν να μπορέσουν να αποδώσουν αυτό που πρέπει.

Σε αυτή τη φάση προέχει η λειτουργία της τεχνικής υπηρεσίας, τμήμα της οποία είναι και η πολεοδομία, το δεύτερο που πρέπει να εξετάσει το Σώμα είναι: Τη διαθεσιμότητα των Δημοτικών χώρων ώστε πραγματικά να γίνει η εγκατάσταση αυτών των υπηρεσιών.

Είναι γνωστή η στενότητα στον Δήμο Ναυπάκτου από άποψη χώρων, αλλά ευτυχώς έχουμε στη διάθεσή μας ως Δήμος, τους Δημοτικούς χώρους του Αντιρρίου, που προσφέρονται για την τοποθέτηση κάποιων υπηρεσιών.

Εκτιμούμε και εισηγούμαστε να γίνει μεταφορά και εγκατάσταση στο Δημοτικό κτίριο του Αντιρρίου, της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου, και όλων των τμημάτων που την συναποτελούν, πλην του τμήματος περιβάλλοντος.

Είναι μία ενέργεια η οποία θα δώσει καταρχήν τη δυνατότητα να οργανωθεί η υπηρεσία αυτή με τρόπο σύγχρονο, να έχουν περιβάλλον εργασιακό οι εργαζόμενοι άψογο, να υπάρχει η δυνατότητα στον πολίτη να προσεγγίζει τον χώρο με άνεση, δεδομένου υπάρχει χώρος για να σταθμεύσει, να υπάρχει δυνατότητα να είναι το αρχείο της υπηρεσίας ακριβώς δίπλα απ’ τους εργαζόμενους, ώστε να μην υπάρχουν καθυστερήσεις στην ανεύρεση στοιχείων από το αρχείο, και νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο θα δώσουμε μια νέα ώθηση αν θέλετε στα δημοτικά πράγματα, και στη σχέση των πολιτών με τον Δήμο, και κάποιες ενέργειες οι οποίες είναι συνακόλουθες.

Θα αποσυμφορηθεί το κέντρο από τα οχήματα τα οποία αυτή τη στιγμή είναι στο κέντρο της πόλης, και το δεύτερο συνακόλουθο είναι ότι στον Δήμο Αντιρρίου, στο Δημοτικό Διαμέρισμα του Αντιρρίου, θα υπάρξει μια αναζωογόνηση χωρίς να επιβαρυνθεί κανένας, και νομίζω ότι αυτό πρέπει να είναι και το μέλημα της τοπικής κοινότητας Αντιρρίου, και όλων των Δημοτών.

Αυτή είναι η εισήγηση απ’ τη μεριά μας, και θέλω να πιστεύω ότι με αυτή την οργάνωση πλέον, και τη διευθέτηση του προσωπικού και των μέσων, θα έχουμε πολύ καλύτερες υπηρεσίες. Ευχαριστώ πολύ.

Παπαθανάσης: Ο κύριος Κοτρωνιάς από εμάς…

Κοτρωνιάς: Κύριε Δήμαρχε θα περίμενα λίγο διαφορετική την εισήγηση, να πείτε δηλαδή ότι ήδη έχει μεταφερθεί το αρχείο, τα παπαγαλάκια, τα φορτηγά το πήγαν, και είναι εκεί πέρα ας πούμε.

Για να ρωτήσετε εμάς αν συμφωνούμε με αυτό που κάνετε, τώρα να μας ρωτάτε ας πούμε εκ των υστέρων αν πρέπει να πάει η υπηρεσία καθαριότητος, λέμε, ή η Δ.Ε.Υ.Α.Ν. ή δε ξέρω τι άλλο, νομίζω ότι δεν έχει τόσο μεγάλη αξία, αφού ήδη έχει μεταφερθεί το αρχείο και είναι οριστικό ας πούμε, χωρίς να… Αν έχω κακή πληροφόρηση το παίρνω πίσω, δεν νομίζω όμως.

Δε ξέρω, ελπίζω ότι εξετάσατε και το γεγονός ότι η πολεοδομία  είναι μία υπηρεσία για την οποία οι πολίτες έχουν καθημερινή επαφή, ίσως ας πούμε και η Δ.Ε.Υ.Α.Ν., η καθαριότητα, η υπηρεσία καθαριότητας να είχαν μεγαλύτερη ας πούμε αξία να πάνε εκεί πέρα. Δε ξέρω, η υπηρεσία ας πούμε καθαριότητας, ο Δημοτικής ας πούμε δεν έχει τόση άμεση επαφή, είναι αποκεντρωμένη και τα λοιπά, και έχει και τους κατάλληλους χώρους. Ευχαριστώ.

Πρόεδρος: Ο λόγος στον κύριο Κοτσανά.

Κοτσανάς: Ευχαριστώ κύριε πρόεδρε.

Καταρχάς κύριε Δήμαρχε όσον αφορά τη φιλοσοφία της αποκέντρωσης των υπηρεσιών εκτός κέντρου, μας βρίσκει σύμφωνους.

Επίσης επικροτούμε την αξιοποίηση των δημοτικών κτιρίων όπου και αν είναι αυτά, όταν είναι να αποφύγουμε να πληρώνουμε ενοίκια, εκείνο όμως που οφείλουμε να κάνουμε είναι μια συνολική προσέγγιση του θέματος που θα πετύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Κύριε Δήμαρχε προβήκατε προσωπικά, άποψή μας, και βεβιασμένα, σε μια λήψη απόφασης, που κατά τη γνώμη μας δεν πρέπει να είναι ούτε προσωπική, ούτε βεβιασμένη, πρέπει να ακολουθεί το πνεύμα του Καλλικρατικού τοπίου, που έχει ως στόχο την εύρυθμη λειτουργία της τοπικής κοινωνίας.

Κύριε Δήμαρχε αντί να έρθετε εδώ, πριν προβείτε στην κατάληψη του Δημαρχείου Αντιρρίου, με συνολική πρόταση, είδατε το θέμα αποσπασματικά και τώρα πιστεύω ότι σας έχει ξεφύγει, δεν κάνετε αυτό που είναι της εποχής, δεν κάνετε διαβούλευση, οφείλατε να κάνετε διαβούλευση, πρώτον με τον κλάδο ο οποίος εμπλέκεται, των μηχανικών του Δήμου, τον οποίο απευθύνθηκα και δεν υπάρχει ούτε έγγραφο προς αυτούς, αλλά ούτε έγγραφο προς το Δημοτικό Συμβούλιο, αν συναινούν στη μεταστέγαση της πολεοδομίας Ναυπάκτου, δεν κάνατε διαβούλευση με τις παρατάξεις, αλλά έρχεστε όπως είπε ο κύριος Κοτρωνιάς κατόπιν εορτής να μας ανακοινώσετε πράγματα τα οποία έχετε κάνει, δεν κάνατε διαβούλευση με τις τοπικές κοινότητες και ειδικότερα με την τοπική κοινότητα Αντιρρίου, τον κύριο Ασημακόπουλο ως πρόεδρο, σε ένα κτίριο το οποίο το έχει πληρώσει ο Αντιρριώτης με Δημοτικούς πόρους και όχι με Θησέα, για να δείτε ποια είναι η διαφορετική άποψη την οποία προσεγγίζουν εκεί οι άνθρωποι τα πράγματα, και δεν είναι ανάπτυξη κύριε Δήμαρχε να πηγαίνει μια υπηρεσία και να πουλάει ένας ένα κουλούρι ή ένα σάντουιτς στο απέναντι κτίριο.

Ανάπτυξη είναι διαφορετικά πράγμα, και εκεί στο Αντίρριο εμείς είχαμε μεγάλες προσδοκίες και για το εργοτάξιο, είχαμε για το πορθμείο, είχαμε για την Ιόνια Οδό, και τελικά το Αντίρριο θυμίζει άλλα πράγματα, και τέλος κύριε Δήμαρχε, το σημαντικότερο, δεν κάνατε διαβούλευση με την κοινωνία, με τους πολίτες.

Κύριοι συνάδελφοι, προχθές βρισκόμουνα στην Ζάκυνθο, και εκεί έχει ανακύψει ένα τεράστιο θέμα με την μεταστέγαση της Πολεοδομίας, ένα θέμα όμως που έχει γίνει προσωπικό μεταξύ Τ.Ε.Ε. , γιατί η Ζάκυνθος έχει Τ.Ε.Ε. εκεί πέρα, τον κύριο (.) τον πρόεδρο, απέναντι στο Δημοτικό Συμβούλιο τον κύριο Μποζίκη, με αποτέλεσμα, δεν έχετε εξασφαλίσει κύριε Δήμαρχε απ’ ότι φαίνεται εδώ, και έχω την εφημερίδα 14 Ιανουαρίου, το έγγραφο, με τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας, τον κύριο Αποστολόπουλο, τον κύριο Αρβανιτάκη, και τους φορείς του Τ.Ε.Ε. της Ζακύνθου, δεν έχετε εξασφαλίσει και το σύννομο της αποφάσεως να πάρετε την υπηρεσία να την πάτε στο Αντίρριο.

Τι λέει η εφημερίδα, λέει ότι ο Γενικός Γραμματέας ζητάει εγγράφως τις ενέργειες που έχει κάνει και τις αποφάσεις που έχει λάβει για τη μεταστέγαση της πολεοδομίας και τεχνικών υπηρεσιών στο Βανάτο, είναι μία περιοχή 10  χιλιόμετρα, όποιος ξέρει από τη Ζάκυνθο, πηγαίνοντας προς Αλυκές, είναι ακριβώς ή ίδια απόσταση με το Αντίρριο, και συνεχίζει ο Γενικός Γραμματέας αποκεντρωμένης διοίκησης κύριος Αποστολόπουλος, ότι υπάρχει τελευταία εγκύκλιο του Υφυπουργού Εσωτερικών Γιώργου Ντόλιου, την οποία αγνοείτε κύριε Δήμαρχε, στην οποία αναφέρεται ρητά και κατηγορηματικά, πως οι υπηρεσίες των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων που περνούν πλέον στην αρμοδιότητα του Δήμου, θα πρέπει μέχρι το 2012 να παραμείνουν στεγασμένες στους χώρους που βρίσκονται μέχρι τώρα.

Η ίδια εγκύκλιος επισημαίνει κύριε πρόεδρε, πως το 2012 η Δημοτική αρχή θα πρέπει να εξετάσει άλλους χώρους για τη στέγαση, όμως αυτοί θα πρέπει να βρίσκονται μέσα στην πόλη και όχι έξω από αυτή.

Είναι μία κατεύθυνση που δίνει ο νομοθέτης, το Καλλικρατικό τοπίο το οποίο υπάρχει γύρω μας, την οποία εσείς αγνοείτε. Πήγατε έτσι, αυθαίρετα, χωρίς καμία διαβούλευση στο Δημαρχείο Αντιρρίου, και βάλατε τεχνικές υπηρεσίες και πολεοδομία.

Όσον αφορά την τεχνική υπηρεσία εμείς λέμε ναι, αν ήταν μια άλλη υπηρεσία θα λέγαμε ναι, όμως η πολεοδομία είναι αδιανόητο να βάλουμε σε περιπέτεια κόσμο ο οποίος θα μετακινείται καθημερινώς.

Κάνουνε μια πρόχειρη μελέτη το Τ.Ε.Ε. της Ζακύνθου, η απόσταση 10  χιλιομέτρων, και αποδείχθηκε ότι θα γίνουν 720.000  χιλιόμετρα το χρόνο, και θα χαθούν 30.000 εργατοώρες, ένα κόστος 500.000,00 ευρώ στην τοπική οικονομία, μην πιστεύετε όμως ότι διαφορετικά θα πάει κάποιος μηχανικός στην πολεοδομία του Αντιρρίου και δεν θα επιβαρυνθεί ο Δημότης ο οποίος θα τον στείλει, δηλαδή θα πηγαίνει ο μηχανικός, όμως αυτό θα προσμετράται στην αποζημίωση αυτού.

Είναι μια νομίζω βεβιασμένη σκέψη, κύριε Δήμαρχε δεν είναι παρατήρηση, είναι μία επισήμανση, κάνετε πράγματα, και όταν κάνετε πράγματα θα κάνετε και λάθη, εδώ νομίζω ότι λανθασμένα έχετε προβεί σε αυτή την απόφαση, είναι ευχάριστο όμως ότι κάνετε πράγματα και πέφτετε ίσως και ακούσια σε κάποια σφάλματα, ήμαστε εδώ όμως να αποφύγουμε να στείλουμε την πολεοδομία στο Αντίρριο, να στείλουμε μια άλλη υπηρεσία, την οποία μπορούμε να τη συζητήσουμε μέσα από διαβούλευση και να προβούμε σε αυτό που θέλει η κοινωνία.

Εμείς συμφωνούμε ώστε να πάει η τεχνική υπηρεσία άμεσα, συμφωνούμε να πάει κάποια άλλη υπηρεσία του Δήμου, όχι όμως μια υπηρεσία πρώτης γραμμής που ο πολίτης τη θέλει δίπλα του.

Ευχαριστώ κύριε πρόεδρε.

Πρόεδρος: Ευχαριστούμε τον κύριο Κοτσανά. Ο λόγος στον κύριο Καρακώστα.

Καρακώστας: Μπορώ να ρωτήσω δυο πράγματα πρώτα πριν τοποθετηθώ, τον κύριο Δήμαρχο; Μπορώ νομίζω έτσι; Δεν ξέρω, έχετε συζητήσει με κάποιους κύριε Δήμαρχε; Μιλήσατε με τον σύλλογο μηχανικών ή με κάποιους άλλους; Δε ξέρω αν έγινε κάποια συζήτηση, και αυτό που ακούω τώρα, υπάρχει κάτι που έχει ήδη μεταφερθεί στο Αντίρριο; Τώρα πριν ξεκινήσει η συζήτηση αν θέλετε απαντήστε μου για να τοποθετηθώ.

Πρόεδρος: Θα απαντήσει τώρα αν θέλει ή μετά την εισήγησή σας…

Δήμαρχος: Δεν έχω πρόβλημα, θα απαντήσω τώρα.

Σε ότι αφορά το θέμα το πρώτο που αφορούσε την… (……ασαφείς παρεμβάσεις……) ….(.) βεβαίως.

Καταρχήν να κάνω μια έτσι, να σας πω ένα πλαίσιο, το που θα πάει η κάθε υπηρεσία του Δήμου δεν νομίζω ότι είναι θέματα που αποφασίζει η κοινωνία, παρόλα αυτά εμείς κουβεντιάσαμε με τον σύλλογο των μηχανικών, κουβεντιάσαμε, γιατί είναι προφανές ότι αν θέλουμε να συγκροτήσουμε τον Δήμο θα πρέπει να βάλουμε τους ανθρώπους να δουλέψουν, και μου προξενεί κατάπληξη η τοποθέτηση ότι πρέπει να κάνουμε διαβουλεύσεις, και σε όλο αυτό το διάστημα να μην υπάρχει υπηρεσία πουθενά, και μάλιστα γιατί μιλάμε για την πολεοδομία, για την τεχνική υπηρεσία που είναι το μεγάλο ζητούμενο για τον Δήμο μας και για την κοινωνία.

Άρα λοιπόν έγινε κουβέντα με τον σύλλογο των μηχανικών, καμία αντίρρηση, καμία αντίρρηση, μίλησα με τον πρόεδρο, τον γραμματέα και τον ταμεία, αυτή ήταν η κουβέντα μας, την επόμενη όμως μέρα έμαθα ότι έγινε συζήτηση, και κάποιοι είχαν διαφορετική άποψη, μα είναι προφανές ότι θα υπάρχει αυτό, και αν κουβεντιάσουμε και με την κοινωνία είναι προφανές ότι θα υπάρχουν διαφορετικές απόψεις, εμείς δεν λέμε όχι σε αυτό, θα υπάρχουν.

Το δεύτερο, η πολεοδομία έχει μία ιδιαιτερότητα στην πόλη μας, είχαμε μία πολεοδομία του Δήμου που δεν λειτουργούσε, και μία πολεοδομία της Νομαρχίας που λειτουργούσε για ένα άλλο κομμάτι.

Πάμε λοιπόν να φτιάξουμε μία ενιαία υπηρεσία για όλο το Δήμο της Ναυπακτίας, αυτή η ενιαία υπηρεσία συγκροτείται με βάση τον νόμο βεβαίως και τη συμμετοχή μηχανικών και τεχνικών απ’ τους καταργούμενους Δήμους, και πρέπει κάποτε να γίνει, δεν υπάρχει δημοτικός χώρος στην πόλη κατάλληλος για αυτό, έγινε εκτενής συζήτηση και με τον προϊστάμενο της πολεοδομίας και υπάρχει μια ομόφωνη θέση γύρω από αυτό το θέμα, ομόφωνη, δε ξέρω, εγώ δεν έκανα συνέλευση, εν πάσει περιπτώσει σας λέω μια σύμφωνη γνώμη και της υπηρεσίας.

Τώρα από εκεί και μετά πραγματικά υπάρχουν αντιρρήσεις σε αυτό το θέμα, ο καθένας θέλει, βάζει ζητήματα, «τι θα κάνω με τα παιδιά μου…», απ’ τους ιδιώτες εννοώ, αλλά ο Δήμος θέλει να αποφασίσει για υπηρεσίες που θα υπηρετούν τους πολίτες, όχι τον κάθε επαγγελματία ξεχωριστά, και νομίζω ότι είναι λάθος να βάζουμε το ζήτημα του τι κάνει ο κάθε Δημότης με την πολεοδομία, η πολεοδομία κυρίως έχει συναλλαγές με μηχανικούς, κυρίως, αυτό είναι το θέμα της.

Άρα λοιπόν, για τον κύριο Καρακώστα, έγινε μία επεξεργασία του χώρου απ’ τις υπηρεσίες, έγινε μία προετοιμασία της μεταφοράς, δε ξέρω αν έγινε η μεταφορά ακόμα, θα μας το πει ο προϊστάμενος εδώ, μια πρώτη μεταφορά, γίνεται μια προσπάθεια, και θα αρχίσει αύριο, συγκέντρωσης του αρχείου σε ενιαίο χώρο, γιατί δε ξέρουμε που είναι, και από εκεί και μετά πραγματικά δεν γνωρίζω, απλώς το έφερα αν θέλετε εκ του περισσού, αν πρέπει να πάρει απόφαση και το Δημοτικό Συμβούλιο, που θα μπει κάθε υπηρεσία και κάθε υπάλληλος, απλώς το έφερα για λόγους ενημέρωσης και δημοσιοποίησης, όχι ότι είναι επιβεβλημένο να πάρει απόφαση το Συμβούλιο που θα πάει η κάθε υπηρεσία, δεν νομίζω ότι υπάρχει τέτοιο θέμα. Παρ’ όλα αυτά το φέραμε. Ευχαριστώ πολύ.

Πρόεδρος: Ευχαριστούμε τον κύριο Δήμαρχο. Συνεχίστε κύριε Καρακώστα.

Καρακώστας: Θα ‘θελα να κάνω ένα σχόλιο γενικό για οτιδήποτε αποφασίσουμε σαν Δημοτικό Συμβούλιο, ακόμα και όταν είναι κάτω από επείγουσες καταστάσεις, από καταστάσεις που μας πιέζουν.

Με οτιδήποτε ασχολούμαστε και αποφασίζουμε αγαπητοί συνάδελφοι και κύριε πρόεδρε, εγώ νομίζω ότι πρέπει να έχουμε ένα γενικό σχέδιο, ένα γενικό πλάνο για το που θέλουμε να πάμε, και ότι κάνουμε στα επιμέρους να κουμπώνουν τουλάχιστον σε αυτό το γενικό πλάνο.

Θα ήθελα δηλαδή, η εισήγησή σας σήμερα να ήταν πιο συνολική, να περιγράψετε πως ακριβώς σκέφτεστε συνολικά τη στέγαση των υπηρεσιών, με στόχο την καλύτερη λειτουργία τους, και σε αυτό το ζήτημα να δούμε και τη στέγαση της τεχνικής υπηρεσίας και της πολεοδομίας.

Εγώ θα σας πω τη δικιά μου άποψη, την άποψη μάλλον της κίνησης όπως την έχουμε εκφράσει και στο παρελθόν.

Εμείς ήμαστε υπέρ της μεταφοράς των υπηρεσιών μακριά από το κέντρο, θεωρούμε ότι έτσι καλύτερα θα εξυπηρετείται ο Δημότης, ακόμα και στο κέντρο ελάχιστοι πια μένουμε, καθαρά στο κέντρο, ελάχιστοι είναι που θα μπορούσαμε να πάμε με τα πόδια στην πολεοδομία ή στην τεχνική υπηρεσία, μάλιστα στο δικό μας τουλάχιστον το σχέδιο είναι όχι μόνο η μεταφορά των Δημοτικών υπηρεσιών, εμείς θα θέλαμε και ως Δήμος να κινήσουμε τη διαδικασία για τη μεταφορά της εφορίας, για τη μεταφορά και άλλων υπηρεσιών που είναι στο κέντρο και δημιουργούν «έμφραγμα» στην πόλη, θα βλέπαμε ακόμα και τη Δ.Ε.Υ.Α.Ν. και την Οικονομική Υπηρεσία, δεν καταλαβαίνουμε γιατί να στεγάζονται στο παλιό νοσοκομείο, και το κτίριο της εφορίας και το παλιό νοσοκομείο επάνω θα μπορούσαν να αποκτήσουν άλλη χρήση στο κέντρο στο μέλλον, βέβαια αυτό πρέπει να γίνει με έναν οργανωμένο τρόπο και δεν αποκλείουμε το εξής: Ενώ η μεταφορά των υπηρεσιών θα γίνει, να μείνει κάποιο γραφείο, για παράδειγμα και η Δ.Ε.Υ.Α.Ν. να πήγαινε στο Αντίρριο, θα μπορούσε να υπάρχει ένας εισπράκτορας στο κέντρο, για όσους έρχονται στο κέντρο να πληρώνει εκεί ή δε ξέρω αν μπορεί να υπάρξει κάτι αντίστοιχο για την πολεοδομία, για να διεκπεραιώνει κάποιες απλές υποθέσεις κάποιος υπάλληλος, που δεν χρειάζεται να ανατρέχουν στο αρχείο της υπηρεσίας και τα λοιπά.

Θα μπορούσαμε δηλαδή να δούμε και κάποιες τέτοιες εξυπηρετήσεις για αυτούς που είναι κάτοικοι του κέντρου ή έρχονται ούτως ή άλλως στο κέντρο.

Δε μ’ αρέσει το ότι έχει ήδη γίνει η προετοιμασία, δεν μ’ αρέσει, οφείλω να το πω, και δεν πρέπει να αρέσει σε κανέναν μας, αφού πήρατε απόφαση να το φέρετε στο Δημοτικό Συμβούλιο έπρεπε να περιμένετε, να κοιτάξετε αν μπορεί να γίνει, να το τεκμηριώσετε, αλλά δεν μ’ αρέσει που ξεκίνησε αυτή η διαδικασία.

Παρ’ όλα αυτά εγώ θα το ψηφίσω, έχω επιφυλάξεις, όχι στην ψήφο κύριε πρόεδρε, θα τη ψηφίσω τη μεταφορά, έχω επιφυλάξεις που νομίζω ότι τις εξέφρασα και τις επαναλαμβάνω τροχάδην, είναι ότι θα ‘θελα πιο συνολική αντιμετώπιση του θέματος, καλύτερη συζήτηση και να μην μας προκαταλάβεται με την ήδη έναρξη της μεταφοράς της υπηρεσίας στο Αντίρριο. Ευχαριστώ.

Πρόεδρος: Ευχαριστούμε τον κύριο Καρακώστα. Παρακαλώ τους συμβούλους που θέλουν να γραφτούν αγορητές…

Καρακώστας: Ναι, είναι λάθος το ότι αναφερθήκαμε στο ότι η μεταφορά θα φέρει ανάπτυξη στην περιοχή, συμφωνώ σε αυτό με τον κύριο Κοτσανά.

Πρόεδρος: Ευχαριστούμε κύριε Καρακώστα. Η κυρία Κουτσοσπύρου, εν συνεχεία ο  κύριος Κοτρωνιάς, άλλος; Και ο κύριος Ασημακόπουλος, ο πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Αντιρρίου.

Ο λόγος στην κυρία Κουτσοσπύρου.

Κουτσοσπύρου: Κύριε πρόεδρε, ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Δήμαρχο εάν οι εγκαταστάσεις που βρίσκονται στο Αντίρριο ήτανε στον Πλάτανο ή στην Άνω Χώρα, η πολεοδομία θα μπορούσε να πήγαινε και εκεί; Ένα αυτό…

Πρόεδρος: Να σας διακόψω κυρία Κουτσοσπύρου, είστε αγορητής επί του θέματος αυτού, δεν μπορεί να ρωτήσετε σε αυτό το σημείο τον κύριο Δήμαρχο…

Κουτσοσπύρου: (……Εκτός μικροφώνου……) Όχι, θα συνεχίσω, απλώς ξεκίνησα με την ερώτηση…

Πρόεδρος: Συνεχίστε, συνεχίστε, απλώς αναπτύξτε το θέμα, και αν έχετε συγκεκριμένη πρόταση προκειμένου να ολοκληρωθεί η πρόταση του κυρίου Δημάρχου μετά.

Κουτσοσπύρου: Βεβαίως, και η πρότασή μου είναι ότι μπορεί στο Αντίρριο να στεγαστούν υπηρεσίες του Δήμου που δεν έχουν την τόση επισκεψημότητα που έχει η πολεοδομία. Εάν γίνει αυτό, άσε που τώρα μας έχετε προκαταλάβει της αποφάσεως, αλλά θα μπορούσαν να εκκενωθούν κτίρια και η πολεοδομία να στεγαστεί στην Ναύπακτο που είναι και ο όγκος των κατοίκων. Ευχαριστώ.

Πρόεδρος: Ευχαριστούμε την κυρία Κουτσοσπύρου. Ο λόγος στον κύριο Κοτρωνιά.

Κοτρωνιάς: Να μιλήσει ο πρόεδρος; Να ακούσουμε…

Πρόεδρος: Όχι, εσείς κύριε Κοτρωνιά…

Κοτρωνιάς: Κύριε πρόεδρε, επειδή θέλω να διατυπώσω την…

Πρόεδρος: Να σας διακόψω κύριε Κοτρωνιά, τώρα θα δευτερολογήσετε, κατά συνέπεια πρέπει να προηγηθεί ο κύριος Ασημακόπουλος…

Κοτρωνιάς: Να διατυπώσω την εισήγησή μας προς ψήφιση ήθελα κύριε πρόεδρε αφού ακούσω το Τοπικό Συμβούλιο του Αντιρρίου…

Πρόεδρος: Κι εγώ αυτό σας λέω κύριε Κοτρωνιά, ο λόγος στον κύριο Ασημακόπουλο.

Ασημακόπουλος: Καταρχήν εύχομαι καλή επιτυχία και σε εσάς κύριε πρόεδρε και στον κύριο Δήμαρχο, και σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, είμαι ο τοπικός πρόεδρος του Αντιρρίου, από την δημοτική ενότητα εκλεγμένος.

Καταρχήν το θέμα που έβαλε ο Δήμαρχος όσον αφορά την εγκατάσταση στο Δημαρχείο του Αντιρρίου, της πολεοδομίας, είναι ένα θέμα το οποίο το καλωσορίζουμε, και πραγματικά είναι ένα θέμα το οποίο δεν μπορεί να αρνηθεί κανένας γιατί δεν έχουμε και την αρμοδιότητα για να αρνηθούμε, αυτό είναι θέμα Δημάρχου, όμως κύριε Δήμαρχε οφείλατε βάση του άρθρου 84 που αφορά τα Τοπικά Συμβούλια, το Τοπικό Συμβούλιο εκφέρει γνώμη, αυτό δεν μας δώσατε τη δυνατότητα, οπότε παρευρίσκομαι εδώ ύστερα από την πρόσκληση του προέδρου, γιατί; Γιατί να σας πω ότι θα παντρέψουμε και τη δικιά σας άποψη, και τη δικιά μας, αρκεί όμως να μην παίρνετε πρωτοβουλίες πριν συζητήσουμε και συνεργαστούμε, γιατί ο Καλλικράτης σημαίνει συνεργασία.

Τι ήθελα να σας πω, εμείς, το Αντίρριο, το Δημαρχείο, το Δημαρχιακό μέγαρο, δεν το θέλουμε να παραμένει κενό, το θέλουμε για να γεμίσει, πραγματικά θέλουμε να γεμίσει, πως όμως; Μαθαίνοντας την ιστορία του χώρου, ο χώρος ο οποίος είναι στεγασμένο το Δημαρχείο είναι ένας χώρος ο οποίος είχε δοθεί δωρεά για σχολικά κτίρια, δίπλα ακριβώς από το Δημαρχείο υπάρχει γυμνάσιο, δημοτικό, παλαιό δημοτικό σχολείο, πολυχώρος, φιλαρμονική, βιβλιοθήκη, χορωδία, τα οποία λειτουργούν, και εφάπτεται με το γήπεδο του Αντιρρίου και με το κλειστό γυμναστήριο.

Έγινε ένα λάθος πριν πέντε χρόνια, μπορούμε όμως τώρα με την ευκαιρία του Καλλικράτη, αυτό το θέμα να το διορθώσουμε μαζί, πως; Πήρατε μια απόφαση να ‘ρθει η πολεοδομία, εγώ θα σας κάνω την πρόταση, την προσωπική μου, γιατί με το Συμβούλιο της τοπικής κοινότητας το οποίο είναι αναβαθμισμένο, με τον πρώην Αντιδήμαρχο, τον κύριο Διαμάντη και τον κύριο Κάκκο, θα σας είχαμε φέρει μία πρόταση η οποία θα ήταν ομόφωνη, γιατί θα συζητούσαμε.

Τώρα τι προτείνω εγώ ο ίδιος, που ξέρω, είμαι (.), είμαι 24 ώρες το 24ωρο στο Αντίρριο, και ξέρω που χρειάζεται να κάνουμε αξιοποίηση των ακινήτων του Αντιρρίου, λοιπόν, τι προτείνω; Το Δημαρχείο να γίνει Παιδικός Σταθμός και Νηπιαγωγείο, ενοποιώντας έτσι την ενότητα των σχολικών κτιρίων με αποτέλεσμα να γίνει ένα μοντέλο σχολικής εγκατάστασης, σχολικών κτιρίων λύνοντας και το πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζεται και νομίζω ότι είναι πρωτεύον, των σχολικών κτιρίων της Ναυπάκτου, με τη μεταφορά των μαθητών από Παλαιοπαναγιά και δυτικά προάστια, Μαμουλάδα και τα λοιπά, με mini bus, όπως κάνουν τα καλύτερα, τα ακριβότερα σχολεία στην Ελλάδα, αυτό έπρεπε να κάνουμε, πρώτον.

Ο χώρος, ο αύλειος χώρος, θα είναι ένα πολύ ωραίο προαύλιο και για τα παιδιά, είναι 8 στρέμματα δωρεά, για αυτό έγινε το πρώτο σχολείο εκεί, το παλαιό, και πιστεύω ότι δεν θα είναι ωραίο τώρα με την πολεοδομία να γίνει πάρκιν αυτοκινήτων, το οποίο θα νεκρώσει εκεί η περιοχή, ένα αυτό.

Δεύτερον, προτείνω, τον παιδικό σταθμό, το νήπιο και το καινούργιο κτίριο που αγοράσαμε πριν δύο μήνες, τα οποία εφάπτονται με τον εργοταξιακό χώρο, είναι σημαντικό αυτό που σας το λέω, εφάπτονται, δεύτερον, είναι εφαπτόμενα των τεσσάρων στρεμμάτων της πυροσβεστικής υπηρεσίας, είναι απέναντι από την κεντρική πλατεία του Αντιρρίου και είναι χώρος, καθαρά για διοικητήριο ήταν εκεί, αλλά τώρα επειδή δεν υπάρχει πλέον Δήμος Αντιρρίου, πρότεινα με λίγες παρεμβάσεις να κάνουμε εκεί όποιες υπηρεσίες θέλετε εσείς, και να μας αφήσετε τον χώρο μοντέλο για τα σχολεία μας εκεί που είναι, αυτό προτείνω εγώ. Ευχαριστώ πολύ.

Όσον αφορά κύριε Δήμαρχε, οι άλλοι χώροι είναι (.) τα τετραγωνικά, είναι όσο είναι το Δημαρχιακό μέγαρο είναι τα άλλα τετραγωνικά, εκεί που στεγάζεται παιδικός, νήπιο και το καινούργιο, θέλουν όμως μία ουσιαστικά επιδιόρθωση.

Ένα άλλο θέμα κύριε πρόεδρε και τελειώνω, αυτό που ήθελα να προτείνω στον κύριο Δήμαρχο, και ήμαστε εδώ, γιατί πιστεύω ότι… Κύριε πρόεδρε…

Πρόεδρος: Ναι, συνεχίστε κύριε Ασημακόπουλε…

Ασημακόπουλος: ….όσον αφορά τα Τοπικά Συμβούλια, μία κουβέντα θα πω μόνο, ο Καλλικράτης, ο νόμος του Καλλικράτη, ο 3852 προβλέπει μία λέξη μέσα, σε όλες τις αρμοδιότητες, παντού, συνεργασία, εμείς θα συνεργαστούμε με τον κύριο Δήμαρχο για όλα, για όλα, έχετε την υπόσχεσή μας, αλλά να ξέρετε κύριε Δήμαρχε ότι θα μας χρειαστείτε και εσείς, έχουμε εργοταξιακούς χώρους, Ιόνια Οδό, προσβάσεις, τιμολογιακή πολιτική, ήμαστε εδώ και θα το αποδείξουμε. Ευχαριστώ πολύ.

Πρόεδρος: Ευχαριστούμε τον κύριο Ασημακόπουλο. Ο λόγος στον κύριο Κοτρωνιά.

Κοτρωνιάς: Κύριε Δήμαρχε, με ξενίζει λίγο αυτό που είπατε όσον αφορά «δεν θα αποφασίσει η κοινωνία», εμείς δεν είπαμε αυτό, είπαμε να ερωτηθεί η κοινωνία.

Δεύτερον, σε αυτό που σας ερώτησε ο κύριος Καρακώστας, και είπατε και σε εμένα ότι έχω ελλιπή ενημέρωση, απαντήσατε ότι έγινε μία πρώτη μεταφορά, εμένα με καλύπτει.

Ένα επόμενο, ελλείψει συνολικής πρότασης στέγασης υπηρεσιών του Δήμου, τεκμηριωμένης, θα πρότεινα, για να μην καταψηφίσουμε την πρότασή σας, να αναβληθεί, και σε σύντομο χρονικό διάστημα, σε δεκαπέντε, είκοσι μέρες και τα λοιπά, να επανέλθει συνολική τεκμηριωμένη πρόταση για όλες τις υπηρεσίες του Δήμου, που θα πάει η καθαριότητα; Που θα πάει το άλφα, το βήτα, νομίζω θα βοηθήσετε και εμάς, και εσάς. Ευχαριστώ.

Πρόεδρος: Ευχαριστούμε τον κύριο Κοτρωνιά, να δευτερολογήσει ο κύριος Κοτσανάς.

Κοτσανάς: Νομίζω ότι ήταν καταληκτική η παρέμβαση του προέδρου της τοπικής κοινότητας, κύριε Δήμαρχε βλέπετε ότι εκεί στο Αντίρριο δεν είναι τυχαίο ότι η παράταξή μας πήρε 40%, είχαμε άποψη για όλα, και δεν ήμαστε ούτε γραφικοί, όπως λέγανε κάποιοι, ούτε ήμασταν εκτός κοινωνίας.

Μετά την τοποθέτηση του προέδρου, και τους προβληματισμούς που βάλαμε εμείς, κύριε Δήμαρχε θα θέλαμε το θέμα να αναβληθεί, να πάμε σε μία διαβούλευση σύντομα χρονικά, δέκα, είκοσι ημερών, ώστε ότι ειπώθηκε να το επεξεργαστούμε, ώστε να προβούμε στην καλύτερη δυνατή λύση και για τους πολίτες αλλά και για το Τοπικό Διαμέρισμα του Αντιρρίου, ευχαριστώ κύριε πρόεδρε.

Πρόεδρος: Ευχαριστούμε τον κύριο Κοτσανά. Ο κύριος Καρακώστας δευτερολογία.

Καρακώστας: Εγώ εξακολουθώντας να είμαι υπέρ της μεταστέγασης των υπηρεσιών, δεν μπορώ να μην ομολογήσω ότι είναι ενδιαφέρουσα η πρόταση που κατέθεσε ο πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου του Αντιρρίου, δεν ξέρω αν αυτό μπορεί να μας πάει σε αναβολή, αν μπορεί να γίνει γρήγορα αυτό, αλλά νομίζω ότι είναι πραγματικά ενδιαφέρουσα, είπαμε αν κάνουμε έστω και μικρά πράγματα, να τα κάνουμε σωστά και να κουμπώνουν σε ένα γενικότερο σχέδιο, θα ήθελα να ακούσω τις σκέψεις της πλειοψηφίας για την τοποθέτηση του προέδρου του Τοπικού Συμβουλίου του Αντιρρίου, νομίζω, κατά τη γνώμη μου τουλάχιστον, καταρχήν είναι ενδιαφέρουσα, εντάξει, δεν είναι εύκολο να γίνουν όλα αυτά, ούτε από την Μαμουλάδα να πάνε τα παιδιά νηπιαγωγείο στο Αντίρριο, αλλά όμως η άποψη που έχει για το χώρο είναι συγκροτημένη.

Πρόεδρος: Ευχαριστούμε τον κύριο Καρακώστα, υπάρχει αίτημα αναβολής, θα μπει σε ψηφοφορία το θέμα της αναβολής, για το συγκεκριμένο, να απαντήσει πριν ο κύριος Δήμαρχος, το λόγο έχει ο κύριος Δήμαρχος.

Δήμαρχος: Καταρχήν δε ξέρω αν πρέπει να απαντήσω σε αυτά τα οποία είπε ο κύριος Κοτσανάς, η έννοια της κατάληψης του χώρου απ’ τον Δήμο, δηλαδή προσέξτε, ο Δήμος κατέλαβε τους Δημοτικούς χώρους, είναι ενδιαφέρουσα λεκτική, λεκτικά είναι ενδιαφέρουσα, αλλά νομίζω ότι δεν βοηθάει σε τίποτα.

Αν θεωρείτε λοιπόν ότι καταλάβαμε τον Δήμο να μας το πείτε καθαρά να φύγουμε, γιατί εμείς θεωρώ ότι εκλεγήκαμε να διοικήσουμε τον Δήμο κύριε Κοτσανά, και όχι να καταλάβουμε οτιδήποτε. Τέτοιες εκφράσεις νομίζω ότι δεν ταιριάζουν και θεωρώ ότι σας ξέφυγε.

Κάναμε συζήτηση διεξοδική με τους μηχανικούς. Εγώ δεν κατανοώ όταν λέμε να κουβεντιάσουμε με την κοινωνία, και σε διάστημα, προσέξτε, είκοσι ημερών να φέρουμε πρόταση όταν επιτακτικά μπαίνει το ζήτημα συγκρότησης του Δήμου της Ναυπακτίας, μάλλον δεν έχουμε κατανοήσει γιατί πράγμα μιλάμε.

Κύριοι σύμβουλοι, ο Δήμος Ναυπακτίας δεν υπάρχει, τον φτιάχνουμε τώρα, έχει γίνει κατανοητό αυτό; Αυτή τη στιγμή πρέπει να φέρουμε ανθρώπους να δουλέψουνε, βγήκε μία απόφαση που ορίζει τους υπαλλήλους όλων των δημοτικών ενοτήτων στον Δήμο Ναυπακτίας, μου λέτε που θα πάνε για δουλειά αύριο; Γιατί αν είναι να συζητάμε τα μεγαλεπήβολα, και καταρχήν να πω κάτι, αποδεκτά σαν ιδέες, και είναι πραγματικά ρηξικέλευθη η ιδέα αυτή, αλλά εν μέσω σχολικής χρονιάς και εν μέσω όλων αυτών, θεωρείτε ότι μπορούμε να συζητάμε για την αλλαγή όλου του σχεδιασμού της εκπαίδευσης για να κουβεντιάσουμε το θέμα της εγκατάστασης της πολεοδομίας, που αν έρθετε στο γραφείο μου μία μέρα θα δείτε τι γίνεται απ’ τους πολίτες οι οποίοι έχουνε ζωτικά ζητήματα και δε γνωρίζω που βρίσκουν την ανοχή και πως ανέχονται αυτή την κατάσταση, πραγματικά.

Σας δείχνω κάποια δείγματα της πραγματικότητας, γιατί δικαιούστε να έχετε αυτή την άποψη, αλλά παρακολουθείστε και λίγο τη δική μας θέση, εμείς πρέπει να δώσουμε απαντήσεις, και οι απαντήσεις πρέπει να ‘ναι σήμερα, και κύριε Καρακώστα και κύριε Κοτρωνιά, η θέση μας να επιταχύνουμε όλα αυτά με τη σύμφωνη γνώμη που σας είπα, έχει να κάνει με την αποτελεσματικότητα, μπορούμε εμείς να κουβεντιάσουμε για το άριστο σχήμα διευθέτησης των χώρων του Δήμου μας, οι οποίοι πρόκειται περί όνου σκιάς, δε γνωρίζετε ότι ο Δήμος έχει δύο χώρους, το νοσοκομείο, που είναι η οικονομική υπηρεσία και το Δημαρχείο; Αυτά είναι όλα, δεν υπάρχει τίποτα άλλο, αυτά ήταν όταν ήμουνα εγώ δώδεκα χρονών, και αυτά είναι και σήμερα που είμαι εξήντα, δυστυχώς, και καλούμαστε σε αυτές τις εγκαταστάσεις να βάλουμε υπηρεσίες έξι Δήμων, που καταργήθηκαν και γίνανε ένας.

Θα ήθελα λοιπόν να επικαλεστώ τον ρεαλισμό και την ευθύνη έναντι της κοινωνίας να λειτουργήσουμε, γιατί όσο εμείς δεν λειτουργούμε, η κοινωνία δεν λύνει τα προβλήματά της.

Υπάρχουν στο Αντίρριο χώροι, αναμφισβήτητα, έχουν γίνει σοβαρές υποδομές, και είναι ευτύχημα για τον Δήμο μας που σε μια απόσταση πλέον που λειτουργεί ενιαία με την πόλη της Ναυπάκτου, μπορεί ο Δήμος να τις αξιοποιήσει, και νομίζω ότι καλώς έχει γίνει ο παιδικός σταθμός, το νηπιαγωγείο στο Αντίρριο, και νομίζω ότι αυτό είναι ένα κτίριο που έγινε ειδικά για αυτό και λειτουργεί, δεν μπορεί να χαλάσουμε το ένα για να φτιάξουμε το άλλο, να συζητήσουμε σε ένα επίπεδο χρόνου, τι κάνουμε σε βάθος τριετίας αν θέλετε, τετραετίας, με τις ανάγκες του Δήμου συνολικά, με την εξέλιξη του Δήμου συνολικά που θα βάλουμε τις υπηρεσίες, αν θα (.) σε διοικητήριο όλα αυτά τα οποία έπρεπε να γίνουν, αλλά πρέπει να υπάρξει διοικητήριο, δεν μπορούμε να κουβεντιάζουμε να φύγει η εφορία, που θα πάει όμως δε ξέρουμε, να φύγει η οικονομική υπηρεσία, που θα πάει δεν μας λέει κανείς, γιατί; Γιατί υπάρχει ένδεια, υπάρχει απουσία δημόσιων χώρων, και ήμαστε απλωμένοι σε ειδικό χώρο δυτικά της πόλης, στη Θέρμου, με τη Δημοτική Αστυνομία, παρακολουθείστε με λίγο, απ’ την άλλη άκρη της πόλης οι κοινωνικές υπηρεσίες με ενοίκιο 1.500,00 ευρώ, άλλος χώρος η πολεοδομία, ένας στοιβαγμένος πάνω στον άλλον στο κεντρικό Δημαρχείο, όπου δεν χωράει κανείς, και ένας Δημότης που πάει να εξυπηρετηθεί είναι υποχρεωμένος να είναι σε ένα δωμάτιο μικρό, ελάχιστο, τέσσερις υπηρεσίες μαζί, δημοτολόγιο, πρωτόκολλο, και άλλες δύο, ληξιαρχείο… Αν είναι δυνατόν λοιπόν σε αυτή την κατάσταση που έχουμε βρεθεί να συζητάμε για περιθώριο ενώ κουβεντιάζουμε.

Με αυτούς λοιπόν τους όρους, και με γνώμονα το συμφέρον του πολίτη, το επαναλαμβάνω αυτό, του πολίτη, λέμε ότι πρέπει να ενεργήσουμε γρήγορα, να λειτουργήσουν οι υπηρεσίες, να βγει ο Δήμος Ναυπακτίας με παροχή υπηρεσιών στους Δημότες, επιτέλους, να καταλάβει ο πολίτης της Ναυπακτίας ότι υπάρχει πολεοδομία, ότι μπορεί να βγάλει μία άδεια, μπορεί να κάνει μία σύνδεση στο ρεύμα, μπορεί να διεκδικήσει κάτι το οποίο έχει δικαστήρια, και δεν ξέρει (.), δεν βρίσκει το αρχείο του. Σας λέω ορισμένα απ’ τα προβλήματα που έχει ο Δημότης, και καλούμαστε να τα αντιμετωπίσουμε.

Μπορεί να λένε οι εφημερίδες διάφορα πράγματα, εγώ δεν λέω όχι, αλλά τι θα κάνουμε τώρα; Θα συζητάμε έπ’ αυτού; Και λέτε ότι είναι πολύ μεγάλη η απόσταση Αντίρριο – Ναύπακτος, ήταν μικρή η απόσταση Ναύπακτος – Μεσολόγγι; Εκεί δεν τους στέλναμε τους πολίτες; Θεωρώ ότι δεν είναι ειλικρινή αυτά, αλλά επειδή μπαίνει και ένα ζήτημα πως σκεφτόμαστε γενικότερα, θα σας απαντήσω επί τροχάδην.

Καταρχήν η τεχνική υπηρεσία όπως με διαβεβαιώσαν οι τεχνικοί μπορεί να μπει και να λειτουργήσει άψογα στον χώρο αυτόν, και να λειτουργήσουν όλα αυτά τα οποία λειτουργούν στον Δήμο Αντιρρίου, χωρίς να θίξουμε τίποτα, γιατί θεωρούμε ότι καλώς λειτουργεί και το σχολείο και το γυμναστήριο, και ο παιδικός σταθμός, καλώς λειτουργούν αυτή τη στιγμή, δεν τα θίγουμε αυτά. Απλώς ένας χώρος που δεν έχει πλέον χρήση, του βρίσκουμε χρήση.

Δεν  καταργούμε το πράσινο στον περίβολο χώρο, Για Όνομα Του Θεού, απλώς είπαμε, υπάρχει χώρος πάρκιν που εξυπηρετεί τους πολίτες που θα πάνε στην πολεοδομία και την τεχνική υπηρεσία, αυτό λέμε, ότι υπάρχει αξιοποιούμε, και δυο κουβέντες για το τι γίνεται από εδώ και πέρα.

Φεύγοντας η τεχνική υπηρεσία από τον κεντρικό χώρο του Δημαρχείου, απελευθερώνεται ο χώρος αυτός για να είναι οι διοικητικές υπηρεσίες που σήμερα είναι στοιβαγμένες, και παρέχουν πολύ κακή ποιότητα υπηρεσιών, και να πω κάτι που πρέπει να λάβετε υπόψη σας κύριοι σύμβουλοι, οι Αντιδήμαρχοι χρειάζονται χώρο να λειτουργήσουνε, οι ειδικοί συνεργάτες που προβλέπει ο νόμος χρειάζονται χώρο να λειτουργήσουνε, αυτά προβλέπονται και θα γίνουν, μα αν προσχωρήσουμε σε συνήγορο του πολίτη, το γνωρίζετε, δεν θέλει έναν χώρο να εγκατασταθεί; Αν προχωρήσουμε σε Γενικό Γραμματέα, λέω απ’ αυτά που προβλέπονται, δεν λέω ότι θα το κάνουμε, δεν θα θέλει χώρο να στεγαστεί;

Η Οικονομική Υπηρεσία όταν πραγματικά αναπτυχθεί πλήρως για να λειτουργήσει όπως πρέπει, για να ‘χουμε αυτή την εικόνα που θέλουμε όλοι μας, πρέπει να έχει όλο το χώρο της οικονομικής υπηρεσίας που στεγάζεται και η Δ.Ε.Υ.Α.Ν. σήμερα, δεν το προτείνω, απλώς σας λέω τι προκύπτει, γιατί το έχουμε μελετήσει σε πρώτη φάση, και εκεί μπορεί να μείνει μόνο μία θυρίδα της Δ.Ε.Υ.Α., για να μπορεί να εξυπηρετεί τον πολίτη καθημερινά στις συναλλαγές του, και να φύγει η Δ.Ε.Υ.Α. από εκεί πάνω.

Άρα λοιπόν υπάρχει ένα τέτοιο ζήτημα, και με αυτό τι θα καταφέρουμε; Να ‘χουμε στην πόλη μας τις δύο υπηρεσίες που έχουμε, διοικητική και οικονομική, αποκεντρωμένα από την τεχνική υπηρεσία, και να συμμαζέψουμε αυτή την κατάσταση που (.). Αυτή είναι η πρόθεσή μας και εκεί πάμε.

Εντωμεταξύ ελπίζουμε να χρηματοδοτήσουμε κάποιες δομές που είναι σε εξέλιξη, όπως είναι του Τσώνη το Κληροδότημα, ώστε σύντομα να βελτιώσουμε την εικόνα που έχουμε σαν Δήμος.

Αυτό λοιπόν είναι το θέμα μας, και δεν έχει να κάνει με οτιδήποτε άλλο παρά με την αγωνία μας γρήγορα να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες των πολιτών, και να δουλέψουν οι υπηρεσίες του Δήμου, ευχαριστώ πολύ…

Ά, να πω κάτι, συγνώμη, συγνώμη, η κυρία Κουτσοσπύρου με ρώτησε κάτι το οποίο το θεωρώ ότι δεν έπρεπε να με ρωτήσει. «Εάν οι εγκαταστάσεις ήταν στον Πλάτανο και στην Πυλήνη», σας βεβαιώνω ότι έχουν πολύ καλές εγκαταστάσεις και στον Πλάτανο και στην Αποδοτία, αλλά όμως δυστυχώς οι πολίτες μας είναι εδώ, και επειδή θεωρούμε ενιαίο… Σας λέω τι έχουμε, αλλά δεν πάμε, έτσι; Αυτό σας απαντώ, να μην έχετε την αγωνία ότι θα πάμε στον Πλάτανο ή στην Αποδοτία, να σας καθησυχάσω λοιπόν σε αυτό και να σας πω ότι οι υπηρεσίες του Αντιρρίου, και το ‘χουμε πει από την πρώτη στιγμή πάνε εκεί γιατί θεωρούμε ενιαίο οικιστικά το χώρο, όπως είναι και απ’ τη Δάφνη κατά την άποψή μας μέχρι την Μακύνεια, και πρέπει να το δούμε έτσι, ευχαριστώ πολύ.

Πρόεδρος: Ευχαριστούμε τον κύριο Δήμαρχο, νομίζω ότι εξαντλήθηκε κύριε… Ο λόγος στον κύριο Καρακώστα.

Καρακώστας: Λοιπόν, απευθύνομαι προς την πλειοψηφία, η δικαιολογία του περιορισμένου χρόνου και της ανάγκης άμεσης οργάνωσης των υπηρεσιών θα εξαντληθεί σύντομα, μην στηρίζεστε πολύ σε αυτό, εγώ καταγράφω ξανά ότι πρέπει να μας πειράζει όλους, πριν πάρουμε απόφαση, ότι οργανώνεται η μεταφορά, ένα.

Δεύτερον, όταν μιλήσαμε για μεταστέγαση δημοσίων υπηρεσιών δεν είπαμε να φύγει η εφορία τώρα, ούτε να φύγει καμία υπηρεσία τώρα, μιλήσαμε όμως για σχέδιο, για παράδειγμα: Δεν μπορεί στο σχέδιό μας να είναι το κληροδότημα Τσώνη, να στεγάζει δημοτικές υπηρεσίες, είναι για πολιτιστικούς σκοπούς, και είναι υποχρεωμένο…

Δήμαρχος: (……Εκτός μικροφώνου……) (…) φαρμακείο εννοώ…

Καρακώστας: Ά, πάνω απ’ το φαρμακείο, ναι συγνώμη, εγώ θεώρησα αυτό που είναι στη Ψανή, Κοζώνη, εντάξει, εντάξει, ωραία.

Επίσης, εγώ περιμένω να δω, θα κάνει αίτηση ο Δήμος για να πάρουμε απ’ τα 50 στρέμματα της κτηματικής εταιρείας του Δημοσίου, που είναι στο Σκα, για να στεγάσει εκεί κάποια στιγμή τις διοικητικές υπηρεσίες; Να κάνει αίτηση προς την κτηματική εταιρεία του Δημοσίου, γιατί είναι ένας χώρος ο οποίος έχει εύκολη πρόσβαση από παντού, από τον περιφερειακό, χωρίς να διασχίσεις το κέντρο της Ναυπάκτου, εγώ για τέτοιο πράγματα μίλησα, για σχέδιο και λογική, έτσι; Νομίζω ότι μπορούσε να υπάρχει αυτή σήμερα.

Πρόεδρος: Ευχαριστούμε τον κύριο Καρακώστα, δεν προβλέπεται κύριε Παναγόπουλε. (……ασαφείς παρεμβάσεις……) ….Ο λόγος στον κύριο Παναγόπουλο.

Παναγόπουλος: Επειδή αναφέρθηκε το κτήριο της εφορίας, της εφορίας το κτίριο είναι του Υπουργείου Οικονομικών, μόνο με την προϋπόθεση είναι να το αγοράσουμε ή να το ενοικιάσουμε…

Πρόεδρος: Δεν είναι το ζητούμενο σήμερα όμως…

Παναγόπουλος: Διευκρινιστικά, γιατί ίσως φαίνεται ότι…

Πρόεδρος: Ευχαριστούμε τον κύριο Παναγόπουλο. Η μείζονα μειοψηφία επιμένει στο θέμα της αναβολής;

Κοτσανάς: Ελάσσονα, εμείς κύριε πρόεδρε…

Πρόεδρος: Και οι δύο είναι… ταυτίζονται…

Κοτσανάς: Εμμένουμε εμείς με την προϋπόθεση…

Κοτρωνιάς: Κύριε πρόεδρε επιμένω σε αυτό που είπαμε, να έχουμε συνολική, άμεση πρόταση σε δέκα μέρες, ότι σχεδιάζουμε να κάνουμε αυτό, εκείνο, εκείνο, εκείνο, ας μην το κάνετε σήμερα, να το κάνουμε σε έξι μήνες, θα πάμε τη Δ.Ε.Υ.Α.Ν. , θα την πάμε στη Δάφνη, το άλλο θα το πάμε εκεί, δώστε μας κάτι να έχουμε, για αυτό είπαμε να έχουμε και τις εισηγήσεις, για να το βλέπαμε. Επιμένω λοιπόν στην αναβολή για ένα δεκαήμερο, για δεκαπέντε μέρες.

Πρόεδρος: Το θέμα τίθεται σε ψηφοφορία…

Κοτσανάς: Έπ’ αυτού, έπ’ αυτού…

Πρόεδρος: Έχει εξαντληθεί το θέμα κύριε…

Κοτσανάς: Όχι, για την αναβολή, να τεκμηριώσω, που είναι και πρότασή μας.

Κύριε πρόεδρε μετά από αυτά που ακουστήκανε, περιμένω τον κύριο Δήμαρχο στην εισήγησή του να μας πει ότι θα πάει σε μία mini διαβούλευση με την κοινωνία, με τον κλάδο και με τον πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου, εμμένει ο κύριος Δήμαρχος, δεν αποσύρει την εισήγησή του, και κακώς το κάνει αυτό, εμείς λέμε για ένα δεκαήμερο, δεν λέμε τώρα για έξι και εφτά μήνες, θα μπορούσε να πει για κάποιες δράσεις υποστηρικτικές, ότι αν πάει η πολεοδομία εκεί θα μιλήσει με το αστικό ΚΤΕΛ, θα πυκνώσει τα δρομολόγια για το Αντίρριο, θα κάνει δημοτική συγκοινωνία με δωρεάν εισιτήριο για τους πολίτες; Να μας πει πράγματα, να μας πείσει, να άρουμε αυτό που λέμε τώρα, δεν μας έπεισε, είναι εκτός αιθούσης και διαμορφώνουμε πρόταση…

Πρόεδρος: Η πρότασή σας…;

Κοτσανάς: Είναι αναβολή, αναβολή δεκαήμερη ώστε να γίνει μία mini διαβούλευση…

Πρόεδρος: Κύριε Κοτρωνιά εσείς το ίδιο θέμα.

Τίθεται το θέμα σε ψηφοφορία περί αναβολής ή μη του θέματος. Ξεκινάμε από τη μειοψηφία…

Ασημακόπουλος Δημ.: Λοιπόν, ο κύριος Κονίδας, ο κύριος Κοτσανάς, ο κύριος Κεχαγιάς και ο κύριος Καρακώστας υπέρ της αναβολής. Ο κύριος Παπαθανάσης αναβολή, ο κύριος Κοτρωνιάς αναβολή, ο κύριος Τσουκαλάς αναβολή, η κυρία Κουτσοσπύρου αναβολή, ο κύριος Νούλας αναβολή, ο κύριος Καρναχωρίτης αναβολή, ο κύριος Νούλας αναβολή, συγνώμη κύριε Κούκουνα. Ο κύριος Τσέλιος να συνεχιστεί, ο κύριος Χαλαζιάς ναι, ο κύριος Καραλής ναι, ο κύριος Γούλας ναι, ο κύριος Σαλαμούρας ναι, η κυρία Ζιαμπάρα ναι, ο κύριος Σταυρόπουλος ναι, ο κύριος Δούρος ναι, ο κύριος Σικώλας ναι, ο κύριος… Όλοι, έτσι; Λοιπόν, συζητιέται το θέμα.

Πρόεδρος: Συζητείται το θέμα και μπαίνει σε ψηφοφορία η πρόταση του Δημάρχου. Πάμε ονομαστικό κατάλογο πάλι, ο κύριος Σταυρόπουλος… (……ασαφείς παρεμβάσεις……) ….Η πρόταση του Δημάρχου είναι: «Μεταφορά πολεοδομίας και τεχνικής υπηρεσίας άμεσα, εκτός απ’ το γραφείο περιβάλλοντος»… (……ασαφείς παρεμβάσεις……) ….Όχι, δεν υπάρχει άλλη πρόταση…

Κοτσανάς: Υπάρχει (…)…

Πρόεδρος: Τέθηκε θέμα σε αναβολή… Ο κύριος Σταυρόπουλος, η κυρία Ζιαμπάρα, ο κύριος Σαλαμούρας, ο κύριος Γούλας, ο κύριος Καραλής, ο κύριος Χαλαζιάς, ο κύριος Τσέλιος, ο κύριος Καλαβρουζιώτης, ο κύριος Βίτσας, ο κύριος Εγγλέζος, ο κύριος Παναγόπουλος, η κυρία Αγγελοπούλου, ο κύριος Καρακατσούλης, ο κύριος Σικώλας, την πρόταση του Δημάρχου, ο κύριος Δούρος…

Παπαθανάσης: Εμείς με την πρόταση του κυρίου Κοτρωνιά.

Ασημακόπουλος Δημ.: Ο κύριος Παπαθανάσης του κυρίου Κοτρωνιά, ο κύριος Κοτρωνιάς την πρότασή του, ο κύριος Τσουκαλάς το ίδιο, η κυρία Κουτσοσπύρου το ίδιο, ο κύριος Νούλας, ο κύριος Καρναχωρίτης το ίδιο, ο κύριος Νούλας το ίδιο, ο κύριος Κονίδας;

Κοτσανάς: Με του κυρίου Κοτρωνιά εμείς.

Ασημακόπουλος Δημ.: ….Με του κυρίου Κοτρωνιά, ο κύριος Κοτσανάς το ίδιο, ο κύριος Κεχαγιάς το ίδιο και ο κύριος Καρακώστας με την πρόταση της πλειοψηφίας…

Πρόεδρος: Άρα περνάει η πρόταση του κυρίου Δημάρχου στο υπ. αριθ. 5 θέμα.

Οπότε το συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του όλα τα παραπάνω

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Με 17 ψήφους ΥΠΕΡ και 10 ψήφους ΚΑΤΑ

Την μεταστέγαση της Τεχνικής Υπηρεσίας και της Πολεοδομίας εκτός από το Γραφείο Περιβάλλοντος, στη Δημοτική Ενότητα Αντιρρίου στο πρώην Δημοτικό κατάστημα.

Οπότε συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως πιο κάτω:

Ο Πρόεδρος                             Ο γραμματέας                                  Τα μέλη

Υπογραφή                                Υπογραφή                                        Υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο

Ναύπακτος  17/1/2011

Ο ειδικός γραμματέας του δημοτικού συμβουλίου

Ασημακόπουλος Δημήτρης