ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Δ/ΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
1ης ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ν.ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΠΡΟΣ
ΕΔΡΑ:ΔΗΜΟ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Ναύπακτος 15-03-2013
Αριθ. Πρωτ. 95

ΠΡΟΣ
Τους κ.κ. Αντιπροσώπους και μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου του
« Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών
Αποβλήτων 1ης Γ. Ε. Ν. Αιτωλ/νίας »

ΘΕΜΑ : Σύγκλιση Διοικητικού Συμβουλίου Συνδέσμου.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλώ όπως την 20-03-2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30. να προσέλθετε στο χώρο συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ,που βρίσκεται στο δημοτικό κτίριο του Ξενία για να συνεδριάσουμε με τα εξής θέματα της ημερήσιας Διάταξης :

1. Εκδίκαση της από 4-3-2013 ένσταση της ΤΕΜΕΚ ΑΤΕ κατά του από 19-2-2013 πρακτικό Ι της επιτροπής Διαγωνισμού για την «Λειτουργία χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων 1ης Γεωγραφικής Ενότητας Νομού Αιτωλ/νίας ».
2. Συζήτηση αιτήματος της ANTIPOLLUTION SYSTEMS A.E.
3. Έγκριση δαπανών.

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου

Σαλαμούρας Χρήστος