Αριθ. απόφασης 40/2011-Επιλογή του Συμπαραστάτη του πολίτη και της επιχείρησης Δήμου Ναυπακτίας (άρθρο77 του Ν.3852/2010).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 4ης συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2011

Αριθ. απόφασης 40/2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΕΡΙ: Επιλογή του Συμπαραστάτη του πολίτη και της επιχείρησης Δήμου Ναυπακτίας (άρθρο77 του Ν.3852/2010).

Στη Ναύπακτο σήμερα  20 Φεβρουαρίου  2011, ημέρα  Κυριακή και ώρα 18.00  το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), ύστερα από την με αριθμό πρωτ 3887/16-2-2011 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου του, η οποία επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του συμβουλίου και στον κ. δήμαρχο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) όπως ισχύουν.

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

 1. Αγγελοπούλου-Μανδέλου Θεοδώρα του Γεωργίου
 2. Βίτσας Δημήτριος του Σπυρίδωνος
 3. Γούλας Γεώργιος του Σπυρίδωνος
 4. Δούρος Παναγιώτης του Γεωργίου
 5. Εγγλέζος Χρήστος του Κωνσταντίνου
 6. Ζιαμπάρα Μαρία του Κωνσταντίνου
 7. Καλαβριζιώτης Ανδρέας του Γεωργίου
 8. Καραλής Νικόλαος του Ευθυμίου
 9. Καρκατσούλης Δημήτριος του Σπυρίδωνος
 10. Παναγόπουλος Παναγιώτης του Δημητρίου
 11. Πατούχας Παντελής του Νικολάου
 12. Σαλαμούρας Χρήστος του Ιωάννη
 13. Σικώλας Χρήστος του Νικολάου
 14. Σταυρόπουλος Κωνσταντίνος του Ιωάννη
 15. Τσέλιος Σπυρίδων του Αντωνίου
 16. Χαλαζιάς Νικόλαος του Αθανασίου
 17. Παπαθανάσης Αθανάσιος του Δαμιανού
 18. Καρναχωρίτης Μιχαήλ του Δημητρίου
 19. Κούκουνας Αθανάσιος του Ανδρέα
 20. Κοτρωνιάς Θωμάς του Παναγιώτη
 21. Κουτσοσπύρου Μαρία του Ηλία
 22. Νούλας Κωνσταντίνος του Γεωργίου
 23. Τσουκαλάς Κωνσταντίνος του Δημητρίου
 24. Κοτσανάς Ανδρέας του Ιωάννη
 25. Kεχαγιάς Κωνσταντίνος του Παναγιώτη
 26. Κονίδας Παναγιώτης του Γεωργίου
 27. Καρακώστας Κωνσταντίνος του Χρήστου

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Κατά την διάρκεια της συζήτησης του 1ου θέματος  εκτός  της ημερήσιας διάταξης  το οποίο συζητήθηκε   στο τέλος μετά τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας  διάταξης αποχώρησαν οι Δ.Σ  κ.κ. Παπαθανάσης, ,Τσουκαλάς και Κουτσοσπύρου

Στη συνεδρίαση παρών ήταν επίσης ο Δήμαρχος κ. Μπουλές Γιάννης.

Παρών ήταν επίσης και ο ειδικός γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ασημακόπουλος Δημήτριος

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία με την παρουσία 27 δημοτικών συμβούλων  από το σύνολο των 27 ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ανέγνωσε το 1ο θέμα της ημερήσιας  αναφορικά με την Επιλογή του Συμπαραστάτη του πολίτη και της επιχείρησης Δήμου Ναυπακτίας (άρθρο77 του Ν.3852/2010).

Στη συνέχεια επακολούθησε αναλυτική συζήτηση η οποία απομαγνητοφωνημένη έχει ως εξής:

«Πρόεδρος: Του Δημότη είναι, προφανώς κεκτημένης ταχύτητας, εκ παραδρομής γράφτηκε «πολίτη». Έχω την κατάσταση των υποψηφίων, τους αναγιγνώσκω με αλφαβητική σειρά.

Αγγελόπουλος Κων/νος, Αποστολόπουλος Κων/νος, Δημητρόπουλος Ηλίας, Δράκος – Βούλγαρης Αθανάσιος, Ιωάννου Θωμάς, Κοντογιάννης Κων/νος, Κουτσόπουλος Κων/νος… Που είναι ο κύριος Κουτσόπουλος; Θα συμμετάσχετε; (……ασαφείς παρεμβάσεις……) ….Όχι… (……ασαφείς παρεμβάσεις……) ….Όχι, δεν έχει υποβάλλει, έχει υποβάλλει προς την παράταξη, κακώς φέρθηκε προς το προεδρείο, δεν αναφέρεται, και είχε την ευχέρεια, και έχει την ευχέρεια μέχρι να αρχίσει η επιλογή να δηλώσει υποψηφιότητα, δηλώνει σήμερα, τώρα, αυτή τη στιγμή, ότι δεν προτίθεται να υποβάλλει αίτηση… ….Μασγάλα Βασιλική, Μούρτος Κων/νος, Πατούχας Αντώνιος, Τούμπανος Γεώργιος, Φούντας Θεόδωρος – Γεώργιος, Χάρος Αριστομένης.

Έχουμε 12 μέχρι στιγμής, μπορεί και κάποιος ακόμα και τώρα να υποβάλλει υποψηφιότητα, προτίθεται κάποιος να υποβάλλει υποψηφιότητα; Δεν υπάρχει κάποιος να καταθέσει υποψηφιότητα, κατά συνέπιαν… (……ασαφείς παρεμβάσεις……) ….Ά ο κύριος Νταουσάνης, εκ παραδρομής κύριε Νταουσάνη δεν ανεγράφη το όνομά σας, ο κύριος Νταουσάνης… (……ασαφείς παρεμβάσεις……) ….Έχει καταθέσει υποψηφιότητα ο κύριος Νταουσάνης.

Κλείνει ο κατάλογος των υποψηφίων σε αυτό το σημείο. Θα αρχίσουμε να ετοιμάσουμε τα ψηφοδέλτια…

Παπαθανάσης: Δεν μας ενημερώσατε…

Κοτσανάς: Κύριε πρόεδρε δεν υπάρχει πρόταση;

Πρόεδρος: Μη βιάζεστε, μη βιάζεστε κύριε Παπαθανάση, απλώς είναι η διαδικασία, προτεινόμενη διαδικασία, καταρχάς θα ομιλήσουν ο Δήμαρχος και οι επικεφαλείς των παρατάξεων, ακολούθως θα δοθεί ο λόγος στους υποψηφίους για σύντομη τοποθέτηση, εν συνεχεία θα δοθεί ο λόγος στους Δημοτικούς Συμβούλους, για να λάβουν ορισμένες διευκρινήσεις από τους υποψηφίους, και στη συνέχεια θα γίνει η ψηφοφορία η οποία θα είναι μυστική και απαιτείται τα 2/3 του συνόλου των μελών, για να εκλεγεί συμπαραστάτης του Δημότη και της επιχείρησης πρέπει να λάβει ο υποψήφιος 18 ψήφους.

Κοτσανάς: Ερώτημα κύριε πρόεδρε.

Πρόεδρος: Επί της διαδικασίας κύριε Κοτσανά έχετε το λόγο. Αν υπάρχει αντίρρηση…

Κοτσανάς: Εάν δεν ευοδωθεί η πρώτη η ψηφοφορία, η πρώτη ψηφοφορία αν δεν φέρει τα 2/3, θα υπάρξει δεύτερη ψηφοφορία σήμερα ή σε άλλη συνεδρίαση;

Πρόεδρος: Να σας απαντήσω, να σας διευκρινίσω.

Πράγματι είναι προδικαστικό αυτό το θέμα, πρέπει να χωρίσει η πρώτη ψηφοφορία και εν συνεχεία θα αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο αν θα πάμε σε δεύτερη σημερινή ψηφοφορία ή θα πάει στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, η πρόταση του προεδρείου μετά την… Θα υπάρξει πρόταση του προεδρείου να μην προδιαθέτουμε το Σώμα ακόμα, θα το δούμε μετά, πάντως θα μπει ως πρόκριμα το αν θα πάμε σε δεύτερη μυστική ψηφοφορία σήμερα ή στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο το οποίο θα γίνει μέχρι 28 Φεβρουαρίου.

Ο λόγος στον κύριο Παπαθανάση.

Παπαθανάσης: Θεωρώ επί της διαδικασίας ότι θα πρέπει να προκαθορίσουμε πριν ψηφίσουν οι σύμβουλοι, γιατί και αυτό παίζει ένα ρόλο, αν θα είναι σήμερα η διαδικασία της δεύτερης ψηφοφορίας ή όχι, και επίσης αν και η δεύτερη ψηφοφορία είναι άκαρπη, το τι μέλλει γενέσθαι…

Πρόεδρος: Όχι, δεν θα βγει κανένας κύριε Παπαθανάση…

Παπαθανάσης: Ο.κ., άρα λοιπόν μέχρι τις 28/2ου θα μας φέρετε… κάποια άλλη ημερομηνία τη δεύτερη ψηφοφορία; Ή θα κάνουμε σήμερα τη δεύτερη ψηφοφορία;

Πρόεδρος: Όχι, αυτό λέω, θα αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο σήμερα εάν θα πάμε σε δεύτερη…

Παπαθανάσης: Το προεδρείο το γνωρίζει αυτό πρόεδρε μου, όχι το Δημοτικό Συμβούλιο…

Πρόεδρος: Όχι, δεν είναι απόλυτο αυτό, είναι θέμα διαδικαστικό, μπορεί κάποιος, εγώ θα προτείνω, μετά τη ψηφοφορία θα προτείνω, εάν υπάρχει αντίρρηση μπορεί κάποιος σύμβουλος να θέσει θέμα διαδικαστικό, και η πρόταση η δική μου, η απόφασή μου να τεθεί σε ψηφοφορία, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει, δεν αποφασίζει ο Δήμαρχος…

Παπαθανάσης: Ο.κ. .

Πρόεδρος: Εντάξει; Να αναγνώσουμε λίγο το ψηφοδέλτιο στο οποίο μπορεί να γίνουν αλλαγές, να δούμε… Για να μην εκ παραδρομής κάνουμε κάποιο λάθος, θα μοιραστεί βέβαια.

Αγγελόπουλος Κων/νος, Αποστολόπουλος Κων/νος, Δημητρόπουλος Ηλίας, Δράκος – Βούλγαρης Αθανάσιος, Ιωάννου Θωμάς, Κοντογιάννης Κων/νος, Μασγάλα Βασιλική, Μούρτος Κων/νος, Νταουσάνης Ιωάννης, Πατούχας Αντώνιος, Τούμπανος Γεώργιος, Φούντας Θεόδωρος – Γεώργιος, Χάρος Αριστομένης, είναι κάποιος που δεν άκουσε το όνομά του; Όχι.

Προχωράμε λοιπόν, για ενημέρωση αυτό το χρονικό διάστημα. Να συνεχίσουμε στην προταθείσα από το προεδρείο διαδικασία, το λόγο έχει ο κύριος Δήμαρχος.

Δήμαρχος: Κύριοι σύμβουλοι, οι αλλαγές στην αυτοδιοίκηση που προβλέπονται στον νόμο για τον Καλλικράτη, περιλαμβάνουν και έναν καινούργιο θεσμό, «τον θεσμό του συμπαραστάτη του πολίτη και της επιχείρησης».

Ο στόχος αυτού του θεσμού είναι να δώσει τη δυνατότητα στον πολίτη να ακουμπήσει κάπου, θα ‘λεγα όχι με την έννοια του συνηγόρου του πολίτη, του συμπαραστάτη, είναι κάτι πολύ πιο βαρύ, να νιώσει δηλαδή ότι στις σχέσεις του με τη διοίκηση έχει κάποιο θεσμό που του συμπαραστέκεται.

Αυτή είναι κατά τη δική μας άποψη η έννοια που προβλέπεται στον νόμο, και θωρακίζεται αυτή, ο νέος θεσμός με κάτι καινούργιο πάλι, ότι απαιτεί την πλειοψηφία των 2/3 του Σώματος προκειμένου να εκλεγεί ο συμπαραστάτης του Δημότη. Αυτό σημαίνει ότι αν δεν υπάρξει πλειοψηφία 18 Δημοτικών Συμβούλων, στις δύο εκλογές που θα ακολουθήσουν, δεν θα εκλεγεί ο συμπαραστάτης.

Αυτό σημαίνει ότι ο νέος, οι αλλαγές μάλλον στην αυτοδιοίκηση θα στερηθούν ένα βασικό θεσμό, έτσι όπως τον θέλει ο νόμος και έτσι όπως τον καταλαβαίνουμε και εμείς ως παράταξη και ως Δημοτική Αρχή.

Εάν ήθελε ο νομοθέτης να εκλεγεί απαραιτήτως ο συμπαραστάτης στη δεύτερη ή στην τρίτη πλειοψηφία, θα μείωνε τον αριθμό των συμβούλων που απαιτούνται έτσι ώστε ένα υπάρξει εκλογή, αυτό όμως δεν το κάνει, που σημαίνει ότι προδιαγράφει και ορισμένα χαρακτηριστικά για τον συμπαραστάτη του Δημότη, που εγώ τουλάχιστον θα προσπαθήσω να τα περιγράψω.

Με δεδομένες λοιπόν αυτές τις αρχές, ξεκαθαρίζουμε εμείς ως Δημοτική αρχή και ως παράταξη ότι θέλουμε να εκλεγεί συμπαραστάτης του Δημότη, και για να γίνει αυτό δυνατό, πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρξουν κάποιες προϋποθέσεις.

Για να μπορέσει να αποκτήσει λοιπόν αυτή την πλειοψηφία,  είναι προφανές ότι το πρόσωπο αυτό θα πρέπει να είναι έξω από τις δρώσες παρατάξεις που είναι στο Δημοτικό Συμβούλιο, ώστε να μπορέσει να πείσει για τον ρόλο τον οποίο θα διαδραματίσει στη συνέχεια, ένα ρόλο που θα είναι στην υπηρεσία του πολίτη, και όχι στην υπηρεσία της παράταξης που ενδεχομένως υπηρετεί.

Αυτή λοιπόν την αρχή ας την έχουμε κατά νου όλοι, έτσι ώστε η επιλογή που θα κάνετε να ανταποκρίνεται σε αυτό το θεμελιώδες που περιγράφεται στον νόμο, και που νομίζουμε ότι είναι αναγκαίο για τον νέο θεσμό.

Πρέπει λοιπόν το πρόσωπο αυτό κατά τη δική μας άποψη, να έχει το ανάλογο κύρος και την κοινωνική καταξίωση, να έχει τις γνώσεις και την επαγγελματική και διοικητική εμπειρία, γιατί ο ρόλος του είναι να μεσολαβήσει ανάμεσα στον δημότη, στον πολίτη και την τοπική εξουσία, άρα θα πρέπει να γνωρίζει εκ προοιμίου πάρα πολλά από τον τρόπο που λειτουργεί η διοικητική μηχανή, και χωρίς να είναι απαραίτητο, χωρίς να είναι προϋπόθεση αυτό, θεωρούμε ότι οι νομικές γνώσεις συμβάλλουν στο να λειτουργήσει πιο αποτελεσματικά, χωρίς αυτό να είναι προϋπόθεση εκλογής, έτσι; Θεωρούμε όμως ότι είναι ένα προσόν το οποίο βοηθάει περισσότερο, γιατί ιδιαίτερα στην περίπτωση τη δική μας τα θέματα τα οποία έχει να αντιμετωπίσει και τα ξέρετε, είναι αυτά που ταλανίζουν τον πολίτη καθημερινά στη σχέση του με τη Δημοτική Αρχή, με τις υπηρεσίες του Δήμου.

Νομίζω λοιπόν ότι ένα πρόσωπο το οποίο έχει την κοινωνική σοφία, βάση όλα αυτά που προανέφερα, και την κοινωνική ευαισθησία, θα συσπειρώσει τους 18 κατ’ ελάχιστον Συμβούλους, ώστε πραγματικά να εκλεγεί.

Με αυτές λοιπόν τις προϋποθέσεις εμείς απευθυνόμαστε στην κοινωνία και λέμε ότι «ναι, θέλουμε τον θεσμό, και με αυτή την έννοια δεν προτείνουμε ως παράταξη δικό μας υποψήφιο», για να μη δοθεί η δυνατότητα σε οποιονδήποτε να πει ότι αφού εσείς το κάνατε αυτό, κρίνουμε εκ προοιμίου ότι έχετε δικό σας υποψήφιο και δικό σας συνήγορο και όχι του πολίτη.

Αυτές λοιπόν τις αρχές θεωρώ ότι πρέπει να πληροί ο νέος θεσμός και ο νέος υποψήφιος έτσι ώστε να αποκτήσει την εμπιστοσύνη και της κοινωνίας, και να λειτουργήσει προς όφελος του πολίτη.

Θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα υπάρξουν θετικά αποτελέσματα από τη σωστή λειτουργία του συμπαραστάτη του Δημότη, τόσο προς τη Δημοτική Αρχή, που θα γίνει καλύτερη, θα διαχειριστεί την εξουσία που της έχει δώσει ο λαός με τον καλύτερο και πιο αποτελεσματικό τρόπο, όσο και στη διοικητική μηχανική, η οποία κάτω από την πίεση και τον έλεγχο του συμπαραστάτη μπορεί να βελτιωθεί και να σέβεται περισσότερο τον πολίτη, έτσι ακριβώς όπως είναι ο ρόλος της.

Με αυτά τα λόγια κύριε πρόεδρε, θεωρώ ότι εάν όντως κάνουμε ένα βήμα μπροστά, μπορούμε να συμπέσουμε σε αυτό που έχει ανάγκη ο τόπος και ο νέος θεσμός. Ευχαριστώ πολύ.

Πρόεδρος: Ευχαριστούμε τον κύριο Δήμαρχο. Ο λόγος στον κύριο Παπαθανάση.

Παπαθανάσης: Θα ήθελα να συμφωνήσω σε αρκετά με τον κύριο Μπουλέ, με τον κύριο Δήμαρχο, πρώτα απ’ όλα θέτουμε και εμείς πρώτη προτεραιότητα σε κάθε περίπτωση… (……ασαφείς παρεμβάσεις……) ….Θέλω να δηλώσω λοιπόν ότι μας ενδιαφέρει η επιλογή, και να υπάρξει η εκλογή συμπαραστάτη του Δημότη, είναι ένας νέος θεσμός και πιστεύουμε ότι στον νέο Δήμο, στον Καλλικρατικό Δήμο, θα έχει έναν ισχυρό και διακριτό ρόλο από τον ρόλο που έχουν οι δημοτικές παρατάξεις.

Ξεκαθαρίζουμε λοιπόν από την πρώτη στιγμή ότι ως παράταξη επιθυμούμε την εκλογή, οι προϋποθέσεις που τέθηκαν από τον κύριο Δήμαρχο θεωρούμε και εμείς ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, δεν αρκεί όμως να το λέμε, θα πρέπει να αποδείξουμε ότι το επιθυμούμε κιόλας, και τι εννοώ με αυτό; Μέχρι σήμερα, και βέβαια εδώ είναι η διαδικασία, και μπορεί να επαναληφθεί, πιστεύουμε ότι μπορεί να βρεθεί η μέγιστη δυνατή συναίνεση σε πρόστιμα, μιας και τα πρόσωπα τα οποία σήμερα τέθηκαν υπόψη μας, υπάρχουν σημαντικά πρόσωπα της τοπικής κοινωνίας που έχουν διαδραματίσει ρόλο, έχουν εμπειρία, γνώση, είναι έξω από τις παρατάξεις, έχουν διοικητική εμπειρία και γνώση, πολλοί από αυτούς, και θεωρώ λοιπόν ότι μπορούμε να βρούμε το κατάλληλο πρόσωπο, αρκεί από πλευράς πλειοψηφίας, που έχει και τον πρώτο λόγο, να δοθεί η δυνατότητα να γίνει η απαραίτητη διαβούλευση μεταξύ των Δημοτικών παρατάξεων, εμείς ήμαστε ανοιχτοί σε διαβούλευση, σε συνεργασία, το έχουμε πει από την πρώτη στιγμή, αυτό υποστηρίζουμε και σήμερα, ώστε η επόμενη μέρα να βρει τον Δήμο Ναυπακτίας με συμπαραστάτη, και θέλω να δηλώσω ότι σε καμία περίπτωση εμείς δεν πρόκειται να σαμποτάρουμε αυτή τη διαδικασία.

Είναι λοιπόν στο δικό σας χέρι να ‘ρθειτε σε επαφή με τις δημοτικές παρατάξεις, εάν πραγματικά πιστεύετε και θέλετε αυτό το θεσμό. Σας ευχαριστώ.

Πρόεδρος: Ευχαριστούμε τον κύριο Παπαθανάση, ο λόγος στον κύριο Κοτσανά.

Κοτσανάς: Κύριε πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, αγαπητοί συνδημότες, τόσο η τοποθέτηση του κυρίου Δημάρχου όσο και η τοποθέτηση του κυρίου Παπαθανάση ήταν στα θετικά τα οποία περικλείνουν αυτό το θεσμό, όμως και οι δύο προλαλήσαντες συνάδελφοι δεν ‘καναν κάτι ώστε αυτός ο θεσμός σήμερα να μη φτάσει σε μια αδιέξοδη διαδικασία.

Κύριε Δήμαρχε καλούμαστε σήμερα να αναδείξουμε, έπειτα από αυτή τη συνεδρίαση, τον συμπαραστάτη του δημότη, όμως δεν έχουμε λάβει υπόψη μας δύο παραμέτρους, το ένα δεδομένο είναι ότι αυτή η διαδικασία, με το ιστορικό των 50 ημερών που τρέχει σε όλη την Ελλάδα, μια διαδικασία, αποδεικνύεται μία διαδικασία πάρα πολύ δύσκολη, για να επιτευχθεί το 2/3, και τα στατιστικά λένε ότι στην πρώτη συνεδρίαση, σε κάθε Δημοτικό Συμβούλιο αυτής της χώρας από 325 Δήμους, εκλέγεται το 10% των συμπαραστατών, και στη δεύτερη συνεδρίαση το 35% των συμπαραστατών.

Δηλαδή έχουμε ένα θέμα το οποίο είναι δεδομένο, και οφείλαμε να το διαφυλάξουμε κύριε πρόεδρε, ώστε αυτή η συνεδρίαση να μη γίνεται πέντε μέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία αλλά πολύ νωρίτερα.

Το δεύτερο δεδομένο κύριε Δήμαρχε είναι αυτό που ακούσαμε από κοινού, μαζί ήμασταν, δίπλα – δίπλα, στη συνάντηση αιρετών που έγινε στην Πάτρα, και μιλάμε για μία συνάντηση αιρετών από την ΚΕΔΚΕ, με προεδρεύων τον κύριο Τζανακούλη, τον Δήμαρχο Λαρισαίων, τον Αποστόλη τον Κοιμήση, ο οποίος έχει εξειδίκευση στην τοπική αυτοδιοίκηση, τον τέως Δήμαρχο Χανίων, τον κύριο Βεριδάκη, και με πενήντα παριστάμενους Δημάρχους, από Γιάννενα μέχρι Καλαμάτα.

Εκεί μπήκε πραγματικά θέμα στην Ε.Ε.Τ.Α.Α., στον νομικό σύμβουλο κύριο Ζυγούρη, στον κύριο Μαϊστρο και στον κύριο Γούπιο, αν και κατά πόσο αυτή η διαδικασία, μήπως δεν έχει ο νομοθέτης προβλέψει σωστά, και πρέπει να πάμε σε μειωμένο αριθμό δεύτερης και τρίτης συνεδρίασης ώστε να εκλέγεται συμπαραστάτης.

Αυτό που αποφάνθηκε όλο το πάνελ, αυτό το βαρύ πάνελ της ΚΕΔΚΕ, παρουσία του κυρίου Δημάρχου και του υποφαινόμενου, ήταν ότι αυτή η διαδικασία πρέπει να έχει τα χαρακτηριστικά της συζήτησης με την αντιπολίτευση, πρέπει, οπωσδήποτε λέει, Δήμαρχοι, να συζητήσετε πριν βάλετε το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο με την αντιπολίτευση, κάτι το οποίο κύριε Δήμαρχε δεν πράξατε.

Τώρα πάω στην εισήγησή μου, κύριε Δήμαρχε έχοντας υπόψιν τα παραπάνω, και για να έχουμε στοιχειώδης και υπεύθυνη στάση απέναντι στον θεσμό, εμείς ως Δημοτική ενότητα, επιβάλλεται σήμερα να προτείνουμε την αναβολή αυτής της διαδικασίας διότι είναι μια εν θερμό αξιολόγηση υποψηφίων, και από αύριο εσείς κύριε Δήμαρχε, μιας και τόσο πολύ πιστεύετε στον θεσμό, μαζί με εμάς, να ξεκινήσουμε μια προκαταρκτική διαδικασία η οποία θα περιλαμβάνει: Πρώτον, την επικοινωνία του θεσμού, είναι αδιανόητο κύριε Δήμαρχε στην εισήγησή σας να λέτε ότι είναι μία σχέση μεταξύ Δημότη και τοπικής εξουσίας, αυτό είναι ότι ο θεσμός είναι ένα περίτρανο παράδειγμα, ότι ο θεσμός δεν έχει (.) σωστά, είναι κάτι μεταξύ πολίτη και διοίκησης, οι αιρετοί είναι έξω απ’ αυτό, δεν έχει σχέση με την τοπική εξουσία.

Δεύτερον, παράδειγμα, δεν είναι μομφή προς το πρόσωπό σας, δεύτερον, πρέπει να κάνουμε ένα διαμορφωμένο πλαίσιο που να εγγυάται την αμεροληψία τόσο αυτού του προσώπου σε προσωπικό επίπεδο, όσο και σε πολιτικό επίπεδο, δηλαδή να βάλουνε κανόνες δεοντολογίας, πως θέλουμε να είναι αυτός ο άνθρωπος, δεν θέλουμε να είναι προμηθευτής του Δήμου, δεν θέλουμε να είναι νομικός, ο οποίος μπορείς να κάνει (.) μέσα στον Δήμο, δεν θέλουμε να είναι ένα άτομο το οποίο δεν έχει εμπειρία, να κάνουμε ένα πλαίσιο δεοντολογικό από κοινού.

Τρίτον, κύριε Δήμαρχε, πρέπει να αντιληφθούμε τη διαδικασία της προκήρυξης, όχι ως μια διαγωνιστική διαδικασία, όχι μια διαδικασία πασαρέλας, δεκατριών υποψηφίων που θα τους βάλουμε εδώ μπροστά για να τους δούμε στο παραπέντε.

Νομίζω ότι αυτό είναι απαράδεκτο αλλά σαν μια διαδικασία πολιτική συνεννόησης, την οποία επιβάλλει ο νομοθέτης με τα 2/3.

Σύμφωνα με τα παραπάνω κύριε Δήμαρχε θα ήτανε παράτολμο και επικίνδυνο η παράταξή μας να ταυτιστεί με την πρότασή σας, η οποία είναι να πάμε σε ψηφοφορία, που είναι μία εισήγηση που δεν έχει τα παραπάνω χαρακτηριστικά, και πολύ πιο δύσκολο για εμένα είναι να αποκλείσω συνδημότες τους οποίους δεν μου έδωσε τη δυνατότητα το προεδρείο, τουλάχιστον να έχετε αναρτημένα τα βιογραφικά τους στο internet, ούτε αυτό δεν είχαμε, και ήρθατε σήμερα εδώ, να μη ξέρουμε πόσους υποψηφίους έχουμε απέναντί μας.

Ανακεφαλαιώνοντας κύριε Δήμαρχε και αγαπητοί συνδημότες, προτείνουμε να αναβάλλουμε τη σημερινή αδιέξοδη διαδικασία η οποία είναι διάτρητη, και να δοθεί η δυνατότητα την προσεχή εβδομάδα να τηρήσουμε τα βήματα όπως ειπώθηκαν, επικοινωνία του θεσμού, πλαίσιο προϋποθέσεων, διαβούλευση των παρατάξεων, ώστε να συνεννοηθούμε και να συμπράξουμε στην επιλογή του συμπαραστάτη χωρίς να αποκλείω ονόματα τα οποία ίσως κάποιοι έχουν στο μυαλό τους.

Σας ευχαριστώ κύριε πρόεδρε.

Πρόεδρος: Ευχαριστώ τον κύριο Κοτσανά. Επί του προκριματικού θέματος της αναβολής ή μη μετά τον κύριο Καρακώστα, ο κύριος Καρακώστας έχει το λόγο.

Κοτσανάς: Δεν μπαίνει θέμα αναβολής για ψηφοφορία, εμείς αν η διαδικασία, (.) ο κύριος Δήμαρχος να συζητηθεί, εμείς θα μείνουμε στη διαδικασία και θα ψηφίσουμε, όμως το κάνω για να βοηθήσω τη διαδικασία.

Πρόεδρος: Κατάλαβα κύριε Κοτσανά, θα επανέλθω…

Κοτσανάς: (……Εκτός μικροφώνου……) (…) απεμπολούμε τον θεσμό…

Πρόεδρος: Δεν έχετε αίτημα δηλαδή αναβολής σήμερα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο λόγος… (……ασαφείς παρεμβάσεις……) ….Αίτημα υποβάλλετε, χωρίς να υποβάλλετε πρόταση στη διαδικασία για αναβολή ή μη.

Ο λόγος στον κύριο Καρακώστα.

Καρακώστας: Από τη μέχρι τώρα εμπειρία από συνεδριάσεις Δημοτικών Συμβουλίων, και Περιφερειακών Συμβουλίων, φαίνεται ότι είναι δύσκολο να εκλεγεί ο συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης.

Το γιατί είναι δύσκολο, οφείλουμε να το σκεφτούμε και αν το σκεφτούμε και αν θέλουμε εμείς τουλάχιστον ως παράταξη θέλουμε να εκλεγεί συμπαραστάτης του δημότη, αν σκεφτούμε γιατί δεν εκλέγεται συνήθως, μπορούμε να βελτιώσουμε τη δική μας στάση, και να φτάσουμε στην εκλογή του συμπαραστάτη του Δημότη.

Γιατί δίνει αυξημένη πλειοψηφία ο νόμος, στους 18; Δεν είναι μόνο η συναίνεση, και η γενικότερη αποδοχή του συμπαραστάτη του Δημότη, να σας πω εδώ ότι ο εκλογικός νόμος σας δίνει μια… στην παράταξη τουλάχιστον της πλειοψηφίας, μια πολύ μεγαλύτερη ευθύνη από όλους μας, για το αν θα επιλεγεί τελικά συμπαραστάτης του Δημότη ή της επιχείρησης. Να σας πω το εξής απλό, η παράταξη που σήμερα πλειοψηφεί στο Δημοτικό Συμβούλιο, την πρώτη Κυριακή πήρε το 1/3 των ψήφων, και με βάση αυτό το 1/3 των ψήφων σήμερα βρίσκεται εδώ με το 60% των Δημοτικών Συμβούλων. Γιατί; Θέλει λέει ο νόμος να είστε αποτελεσματικοί στη διοίκηση, και αποτελεσματικοί στη διοίκηση σημαίνει ότι πρέπει να έχετε τέτοια αυξημένη πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο, εγώ διαφωνώ.

Αν τα αποτελέσματα ήταν ακριβώς η έκφραση της βούλησης του λαού, σήμερα η πλειοψηφία θα είχε, αυτή που είναι σήμερα πλειοψηφία, θα είναι μόνο 9 Δημοτικούς Συμβούλους, οι άλλοι 7 θα ανήκαν στην αντιπολίτευση.

Όμως επειδή με αυτό τον τρόπο η παράταξη της πλειοψηφίας ουσιαστικά είναι η μόνη που μπορεί να βοηθήσει στην εκλογή συμπαραστάτη του Δημότη ή και να την μπλοκάρει, έχετε αυξημένες ευθύνες για αυτό, εγώ δεν περίμενα στις πρωτομιλίες να πει κανείς «ότι δεν θέλω να εκλεγεί συμπαραστάτης του δημότη», αυτό αγαπητοί συνάδελφοι θα φανεί στις ψηφοφορίες, εκεί θα φανεί ποιος θέλει, και τα αποτελέσματα θα είναι ευανάγνωστα, για να μην κοροϊδευόμαστε, εγώ δεν περίμενα κανέναν να πει σήμερα εδώ ότι «δεν θέλω να εκλεγεί συμπαραστάτης», θα φανεί όμως, θα μιλήσουμε σύντομα για αυτό.

Δεύτερον, θα μου επιτρέψετε, χρειαζόταν δημόσια συζήτηση για αυτό νωρίτερα, δεν μπορεί να βγαίνουμε στα κανάλια, στις εφημερίδες και να συζητάμε για τα πάντα, και για αυτό να μην μιλάει κανείς.

Θα μου επιτρέψετε, μπορεί να μη συζητήσαμε μεταξύ μας, αλλά απ’ ότι μαθαίνω, αν είναι αλήθεια, όλες οι παρατάξεις βρέθηκαν δυο και τρεις φορές μου φαίνεται, για να συζητήσουν, είπε πριν ο κύριος Πρόεδρος ότι ένας ο οποίος ήθελε να είναι υποψήφιος υπέβαλλε υποψηφιότητα στην παράταξη και τα λοιπά, εντάξει, καλές οι παρατάξεις, δημόσια θα πούμε, τίποτα…

Εμείς μιλήσαμε δημοσίως, βγάλαμε ανακοίνωση εδώ και μια εβδομάδα και είπαμε μερικά πράγματα, θα μου επιτρέψετε να το σημειώσω αυτό, ότι κανείς άλλος δεν ομίλησε δημοσίως, και εκεί λέγονται, εκεί γίνονται επιλογές, εκεί γίνονται οι συγκλήσεις, όχι στο man to man κουβέντα και συνεργασία.

Από εκεί και πέρα, πράγματι ο συμπαραστάτης του δημότη για εμάς είναι απαραίτητος, γιατί ο πολίτης πολύ συχνά συναντάει τοίχο και προσκόμματα στις συναλλαγές του με τη διοίκηση, ο συμπαραστάτης του δημότη δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα, είναι περιορισμένος ο ρόλος του, αλλά ακόμα και αυτό το λίγο που του επιτρέπει ο νόμος να κάνει είναι χρήσιμο για τον πολίτη, και πρέπει να το εκμεταλλευτούμε.

Εμείς θα θέλαμε να είχαμε έναν συμπαραστάτη του Δημότη που πραγματικά να θωρακίζει τον δημότη απέναντι στην αυθαιρεσία της εξουσίας, δεν είναι τέτοιος ο θεσμός, αλλά μπορεί να βοηθήσει.

Χρειάζεται η ανεξαρτησία, όχι από τις παρατάξεις γενικά και αόριστα, ανεξαρτησία απέναντι στη διοίκηση, απέναντι στην εξουσία, αυτό είναι το κρίσιμο, έχει η διοίκηση έξι έμμισθους Αντιδημάρχους, θα έχει σε λίγο έξι έμμισθους Συμβούλους του Δημάρχου, αυτό που θέλουμε εδώ, είναι έναν συμπαραστάτη του Δημότη ανεξάρτητο απέναντι σε αυτό το σύμπλεγμα της εξουσίας, βέβαια εδώ θέλει περίσσευμα καρδίας, πολιτικό περίσσευμα καρδίας από την πλειοψηφία, για να φτάσουμε σε τέτοια ανάδειξη, κι εγώ δεν θα είχα αντίρρηση ακόμα και υποψήφιος να είναι από κάποια παράταξη, ακόμα και από την πλειοψηφία, αρκεί… Εδώ στην Ναύπακτο ήμαστε και γνωριζόμαστε οι περισσότεροι, εγώ ελάχιστους δεν γνωρίζω απ’ τους υποψήφιους, γνωριζόμαστε, αρκεί να έχει δώσει δείγματα γραφής στην κοινωνία, στην κοινωνία επιμένω, νωρίτερα, κυκλοφορούμε, ζούμε, ξέρουμε ποιος μπορεί να συμπεριφερθεί ανεξάρτητα.

Με αυτή την έννοια εμείς δίνουμε πολύ μεγάλο και σοβαρό βάρος στην προϊστορία των υποψηφίων, σήμερα πολλοί θα μας πουν ότι ναι θα λειτουργήσουμε ανεξάρτητα, κανείς δεν θα πει ότι θα λειτουργήσει εξαρτημένα, θα ψάξουμε όμως για προϊστορία κοινωνικών αγώνων.

Θα ψάξουμε για προϊστορία δημόσιας κατάθεσης, άποψης, για τον τρόπο λειτουργίας της διοίκησης, θα ψάξουμε για αποδείξεις ανεξαρτησίας, και την ανεξαρτησία του μπορεί να την αποδείξει μόνο όποιος την έχει πληρώσει, έχει πληρώσει για αυτή την ανεξαρτησία του. Ευχαριστώ πολύ.

Πρόεδρος: Ευχαριστούμε τον κύριο Καρακώστα.

Περνάμε τώρα στους υποψηφίους για τοποθέτηση σύντομη, να αρχίσουμε κατά αλφαβητική σειρά, ο λόγος στον κύριο Αγγελόπουλο… (……ασαφείς παρεμβάσεις……) ….Η προταθείσα διαδικασία κύριε Χάρο τελείωσε, είπαμε ότι θα τοποθετηθούν εφόσον θέλουν… (……ασαφείς παρεμβάσεις……) ….Να τελειώσω, να τελειώσω, να τελειώσω, θα κάνετε τοποθέτηση ο καθένας σύντομα, και εν συνεχεία θα ρωτήσουν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι για διευκρινήσεις σε αυτό το οποίο λέτε… (……ασαφείς παρεμβάσεις……) ….Βεβαίως θα δώσετε απαντήσεις, από εσάς, αφού οι ερωτήσεις θα απευθυνθούν σε εσάς… (………ασαφείς παρεμβάσεις………) ….Αυτό εννοείται κύριε Δημητρόπουλε και δει ολίγου ο καθένας, για αυτό τοποθετείστε, για να πάρουμε ορισμένα στοιχεία περισσότερα, γιατί δεν μπορεί το βιογραφικό σημείωμα όταν αποτελείται από δεκαπέντε και είκοσι σελίδες να…

Κοτσανάς: Κύριε πρόεδρε διαδικαστικά…

Πρόεδρος: Διαδικασία.

Κοτσανάς: Βλέπουμε ότι ανακύπτουν πολλά τεχνικά θέματα τα οποία έχουν σχέση με τους υποψηφίους, ήδη στην αίθουσα αρχίζει και υπάρχει μία αναστάτωση.

Εγώ προτείνω αυτό που είπαμε, κύριε Δήμαρχε δεσμευτείτε εσείς, πάρτε την πρωτοβουλία των κινήσεων, εσείς κύριε Δήμαρχε, και πάμε σε μια διαφορετική συνεδρίαση με προϋποθέσεις, με αυτά που είπαμε, με τους τρεις κανόνες, πάρτε την πρωτοβουλία να λήξουμε σήμερα τη συνεδρίαση αυτή και να πάμε για την άλλη Κυριακή με αυτές τις προϋποθέσεις, μη μπούμε τώρα στη διαδικασία να μοιράζουμε… Είναι λυπηρό να βλέπω τον συνδημότη να μοιράζει βιογραφικά.

Πρόεδρος: Κύριε Κοτσανά ευχαριστούμε. Ο λόγος στον κύριο Δήμαρχος εφόσον θέλει να απαντήσει στο διαδικαστικό του κυρίου Κοτσανά. (……ασαφείς παρεμβάσεις……) ….Δεν έχετε το λόγο, θα ρωτήσετε μετά, θα ρωτήσετε μετά, ο λόγος στον κύριο Δήμαρχο. Θα ρωτήσετε μετά, μετά τον κύριο Δήμαρχο μπορείτε να ρωτήσετε.

Δήμαρχος: Να το απαντήσουμε και αυτό, η θέση προβλέπει αποζημίωση ίση με την αποζημίωση του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, να απαντήσω κύριε πρόεδρε σε αυτά τα οποία ειπώθηκαν.

Νομίζω κύριοι Σύμβουλοι, αναφερόμενος σε αυτά που έθεσε ο κύριος Κοτσανάς, ότι τη διαδικασία επειδή τη χαρακτήρισε διάτρητη, να υπογραμμίσω ότι επιβάλλεται από τον νόμο, δεν την κάναμε εμείς τη διαδικασία αυτή, αυτό λέει ο νόμος, ο νόμος προβλέπει κατάθεση βιογραφικών στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, δεν το καθορίσαμε εμείς κύριε Κοτσανά.

Αν λοιπόν είναι διάτρητη η διαδικασία αυτό προφανώς το απευθύνετε στον νόμο, στον νομοθέτη και όχι σε εμάς, γιατί έτσι που το βάλατε αφήσατε να εννοηθεί ότι υπήρξε μία μεθόδευση «να κάνει πασαρέλα των υποψηφίων είπατε και ούτω καθεξής».

Νομίζω ότι με αυτές τις εκφράσεις ήδη υποβαθμίζετε εσείς τον θεσμό που θεωρητικά είπατε ότι είναι πολύ σημαντικός.

Νομίζω ότι ο σεβασμός στον θεσμό και τους υποψήφιους, επιβάλλει να μη χρησιμοποιούμε τέτοιες εκφράσεις, ούτε είναι εν θερμώ αξιολόγηση, ούτε εμείς είχαμε περισσότερες γνώσεις από εσάς, γνωρίζετε πολύ καλά ότι υπέβαλλαν βιογραφικά και αιτήσεις συμμετοχής ως υποψήφιοι αυτή την ώρα.

Ως προς τι λοιπόν όλο αυτό το ύφος απέναντι στη Δημοτική Αρχή; Εμείς δε φέραμε το θέμα την τελευταία μέρα που εκπνέει η προθεσμία γιατί θα μπορούσε να γίνει και αυτό, να το βάλουνε 27 του μηνός, τελευταία μέρα του μήνα, δεν το κάνουμε, αφήνουμε ένα περιθώριο στο Σώμα να σκεφτεί αν θέλει σήμερα να το κλείσει το θέμα, αν θέλει να το κλείσει την επόμενη φορά, και το θέσαμε, ως προς τι λοιπόν και αυτό;

Νομίζω ότι πολλά θέματα είναι σε εξέλιξη, εμείς με τον προσήκοντα σεβασμό φέρνουμε το θέμα, και με την προσήκουσα προσοχή σας παρακολουθούμε, και διαβλέπει κανείς ποιος πραγματικά θέλει τον θεσμό.

Εμείς λοιπόν λέμε το εξής: Εάν πάμε σε συζήτηση μη δημόσια, γιατί εγώ θεωρώ δημόσια αυτή την κουβέντα που κάνουμε εδώ, και απορώ πως ο κύριος Καρακώστας θεωρεί ότι το μόνο δημόσιο είναι αυτό που κάνει αυτός, εμείς τοποθετήσαμε τα ζητήματα έτσι όπως νομίζουμε και τα βλέπει όλος ο κόσμος, την άποψή μας την είπαμε δημόσια για το θέμα του πως βλέπουμε τον συμπαραστάτη, και τη λειτουργία του θεσμού, είναι λιγότερο δημόσιο αυτό, και ποιο είναι το ειλικρινά σωστό; Να πάνε εκπρόσωποι των παρατάξεων και να πούνε ποιον θα επιλέξουνε; Αυτό λέτε κύριε Κοτσανά.

Το τι είπαν κάποιοι Δήμαρχοι… (……ασαφείς παρεμβάσεις………) ….Δεν αποτελεί πανάκεια κανένας για εμάς, αν σε ένα Δήμο υπήρξαν συζητήσεις μεταξύ των εκπροσώπων παρατάξεων, και συνέπεσαν σε ένα πρόσωπο, είναι δικό τους θέμα, εγώ θεωρώ, εμείς μάλλον θεωρούμε ότι αυτή είναι μία δημόσια διαβούλευση, ο καθένας λέει την άποψή του, είναι γνωστά τα πρόσωπα, είναι απέναντί μας, μπορούμε να τα ρωτήσουμε, μπορούν να μας απαντήσουν, να μας διευκρινίσουν, και ας αποφασίσουμε ποιοι από αυτούς έχουν τα χαρακτηριστικά που είπατε, γιατί πρέπει να τα βρούμε ιδιαίτερα αυτά; Και ποιος δεν θα κατηγορήσει μία τέτοια διαδικασία στη συνέχεια, ότι είναι προϊόν συμβιβασμών και ανταλλαγών;

Νομίζω λοιπόν ότι αυτή η συζήτηση που προτάθηκε, προστατεύει και τον θεσμό και το Σώμα, και τις παρατάξεις, από οτιδήποτε ήθελε συμβεί έξω από αυτή την αίθουσα που είναι ο πραγματικός χώρος δημόσια διαβούλευσης. Ευχαριστώ κύριε πρόεδρε.

Πρόεδρος: Ευχαριστώ τον κύριο Δήμαρχο. Ο λόγος στους υποψηφίους για σύντομη τοποθέτηση. Κύριε Αποστολόπουλε έχετε το λόγο.

Κοτσανάς: Ποιος είναι ο κύριος; Δεν γνωρίζουμε…

Πρόεδρος: Ο κύριος είναι ο κύριος Αποστολόπουλος ο οποίος είναι υποψήφιος, διευκρίνιση θέλει πριν την τοποθέτηση, ακούμε κύριε Αποστολόπουλε.

Αποστολόπουλος: Μείναμε με την εντύπωση ότι θα φωτοτυπούσατε τα βιογραφικά και θα τα μοιράζατε στους κυρίους Δημοτικούς Συμβούλους, αυτό συνέβη ή θα πρέπει μόνοι μας να πούμε το βιογραφικό μας (…);

Πρόεδρος: Απαντάω κύριε Αποστολόπουλε ότι για αυτό δίνεται ο λόγος στους υποψήφιους, προκειμένου να τοποθετηθούν και να αναφέρουν τις ιδιότητές τους και τα προσόντα τα δικά τους, για ενημέρωση του Σώματος.

Αποστολόπουλος: Άρα δεν έχετε δώσει αντίγραφο των βιογραφικών;

Πρόεδρος: Όχι, δεν έχουνε, τα περισσότερα βιογραφικά ήρθαν σήμερα…

Κοτσανάς: Κύριε πρόεδρε είχατε 8 βιογραφικά στο γραφείο σας, (..) και πραγματικά ο συνδημότης έχει δίκιο διότι σήμερα συστηνόμαστε, δε βλέπουμε βιογραφικά, τον κύριο εγώ δεν τον ξέρω, αυτή είναι πλημμέλεια κύριε Δήμαρχε της διαδικασίας την οποία εσείς καθορίσατε. Ευχαριστώ κύριε πρόεδρε.

Πρόεδρος: Κύριε Κοτσανά…

Αποστολόπουλος: Επί της διαδικασίας πάλι, νομίζω ότι θα ήταν καλύτερα να αναγνωστούν από εσάς τα βιογραφικά και όχι ο καθένας να κάνει τοποθέτηση «είμαι αυτός, έκανα αυτό…»

Πρόεδρος: Δεν μπορεί να αναγνωστούν τα βιογραφικά κύριε Αποστολόπουλε διότι υπάρχουν βιογραφικά με τριάντα σελίδες, καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτό είναι αδύνατον, γι’ αυτό δίνεται ο λόγος, στους υποψηφίους, για πέντε λεπτά ο καθένας, οπότε θα γνωριστούμε καλύτερα πιστεύω, αν χρειαστεί και δέκα λεπτά κυρία Κουτσοσπύρου… (……ασαφείς παρεμβάσεις……) ….Ακριβώς, παρουσίαση θα γίνει με την ανοχή του Δημοτικού Συμβουλίου να τους κρίνουμε.

Ο λόγος στον κύριο Αγγελόπουλο, θα πάμε κατά αλφαβητική σειρά.

Αγγελόπουλος: Κύριε πρόεδρε και κύριοι σύμβουλοι, ο νέος θεσμός του Καλλικράτη περιλαμβάνει μια πρόκληση για μια θέση που θα λειτουργήσει μεσολαβητικά μεταξύ των υπηρεσιών και του Δημότη.

Σε αυτή την πρόκληση ανταποκρίθηκα και θέτω τον εαυτό μου στη διάθεση, δεδομένου ότι από το 2009 έχω συνταξιοδοτηθεί, ήμουν δικηγόρος στην Αθήνα, έχω εγκατασταθεί στην Ναύπακτο, έχω στην 40χρονη πορεία μου ως δικηγόρος λειτουργήσει στα πλαίσια του διοικητικού δικαίου, έχω εμπειρίες επαγγελματικές τις οποίες και θέλω να θέσω στη διάθεση του Δήμου.

Έχω υποβάλλει το βιογραφικό μου σημείωμα, δεν έχω οικονομικές απαιτήσεις διότι είμαι συνταξιούχος, ως εκ τούτου δεν θα επιβαρύνω και τον Δήμο, και υπόσχομαι ότι θα είμαι αμερόληπτος και θα ασκήσω τα καθήκοντα με τρόπο που θα μπορεί να είναι χρήσιμος μεταξύ των υπηρεσιών και του δημότη που θα απευθύνεται σε εμένα. Αυτά έχω να πω και δεν έχω περισσότερα, το βιογραφικό μου σημείωμα είναι στη διάθεσή σας, είναι εκεί.

Πρόεδρος: Ευχαριστούμε κύριε Αγγελόπουλε, ο λόγος στον κύριο Αποστολόπουλο Κων/νο.

Αποστολόπουλος: Κύριε πρόεδρε, έχω κάποιες σημειώσεις γράψει αναφορικά με τον θεσμό του συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης είναι ένας νέος θεσμός ο οποίος βρίσκεται πολύ κοντά…

Πρόεδρος: Να κάνω μία διευκρίνιση κύριε Αποστολόπουλε;

Αποστολόπουλος: Ναι, βεβαίως…

Πρόεδρος: Για το θεσμό μιλήσαμε και νομίζω καλυφθήκατε, περισσότερο στα ατομικά στοιχεία προκειμένου να καταστεί γνωστό τα προσόντα τα δικά σας, θα ‘ταν πιο ωφέλιμο για το πρόσωπό σας πιστεύω, αναφερθείτε δει ολίγον όμως.

Αποστολόπουλος: Δυο λόγια για τον θεσμό, είναι ένας θεσμός ο οποίος είναι πολύ κοντά στις ανεξάρτητες αρχές, και κυρίως στον συνήγορο του πολίτη, δηλαδή είναι μία ανεξάρτητη αρχή στα πλαίσια της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Αυτός ο θεσμός έχει σαν αποστολή την καταπολέμηση της κακοδιοίκησης, τη διασφάλιση της αμεροληψίας των Δημοτικών Αρχών, τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών και την αποσυμφόρηση του Δημάρχου και της αρχής με πάρα πολλά θέματα.

Θέλω να πω για το πώς θα πρέπει να ψηφίσετε σε αυτές τις εκλογές, για να παραμείνει ανεξάρτητος η ψήφος των Δημοτικών Συμβούλων πρέπει να γίνει με σύγχρονα κριτήρια και με όχι ειλημμένες αποφάσεις. Δηλαδή σήμερα που κατατέθηκαν όλα τα βιογραφικά θα πρέπει να δείτε, να συζητήσετε ποιος είναι ο καθένας, και οποιαδήποτε συζήτηση έχει γίνει πριν κατατεθούν τα βιογραφικά νομίζω είναι εκτός του πνεύματος του νόμου.

Αν αυτός ο θεσμός, επιλεγεί κάποιο άτομο το οποίο είναι επιλογή της Δημοτικής Αρχής, θα έχουμε ταύτιση ελέγχοντος και ελεγχόμενου.

Αναφορικά με το ποιος είμαι εγώ, εγώ είμαι δικηγόρος, ασκώ τα καθήκοντά μου στην Πάτρα, μένω στην Πάτρα αλλά και εδώ, μένω στην Παλαιοπαναγιά αρκετούς μήνες το χρόνο, η καταγωγή μου είναι από το Παλαιοχωράκι και από τον Παλαιόπυργο, έχω σχέσεις, γνωρίζω καλά τα θέματα της Ναυπάκτου αν και δραστηριοποιούμε στην Πάτρα.

Η εμπειρία μου και ο λόγος που θέλησα να βάλω και υποψηφιότητα εδώ είναι μία διετής απασχόληση που είχα στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας στην νομική υπηρεσία, ως υπεύθυνος κοινοβουλευτικού ελέγχου.

Ο κοινοβουλευτικός έλεγχος για αυτούς που δε ξέρετε είναι οι απαιτήσεις που έχουν οι Βουλευτές από τον Υπουργό, δηλαδή ότι αιτήματα – ερωτήσεις, επίκαιρες ερωτήσεις, αναφορές, επερωτήσεις έρχονται από τους βουλευτές προς τον Υπουργό, αυτά πρέπει να απαντηθούν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, πρέπει να γίνει μία διαδικασία πάρα πολύ γρήγορη και να απαντηθούν στη Βουλή μέσα σε τριάντα μέρες, είναι, κάτι ανάλογο προβλέπεται και σε αυτόν το θεσμό, δηλαδή δεν είναι, δεν πρόκειται για έναν άνθρωπο ο οποίος απλώς προφορικά απαντάει, προσπαθεί να λύσει κάποια ζητήματα, ο νόμος λέει ότι πρέπει μέσα σε τριάντα μέρες, ότι ερώτηση γίνεται από τους πολίτες να απαντιέται, να απαντιέται είτε μέσο ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail) ή προφορικά, και να γίνουν διαδικασίες, να γίνονται γρήγορες – άμεσες διαδικασίες.

Δηλαδή χρειάζεται ένας άνθρωπος ο οποίος να είναι και καλός χειριστής θεμάτων, να μπορεί μέσα στις σύντομες προθεσμίες που υπάρχουν να δίνει αυτές τις απαντήσεις και να προσπαθεί να βρει λύσεις. Δε χρειάζεται ένας άνθρωπος ο οποίος απλώς έχει μόνο το κύρος αλλά πρέπει να έχει και την εμπειρία, και να έχει και τη δυνατότητα να χειριστεί τα καθήκοντά του μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.

Επίσης έχω απασχοληθεί για ένα χρόνο στην νομική υπηρεσία του Δήμου Πατρέων, γνωρίζω από κοντά τα προβλήματα της αυτοδιοίκησης και πως πρέπει κανείς να τα χειρίζεται, τέλος η γνώση τριών ξένων γλωσσών, και η πιστοποιημένη γνώση υπολογιστών θεωρώ ότι είναι επιπλέον προσόν.

Θα ήθελα δυο πράγματα από τα βιογραφικά μου στοιχεία να σας πω επίσης, πέρα από το πτυχίο της Νομικής Σχολής είμαι τελειόφοιτος του παιδαγωγικού τμήματος (.) του Πανεπιστημίου Πατρών, είμαι τελειόφοιτος με μεταπτυχιακό εγκληματολογικών σπουδών (.) με θέμα: «τη διεθνή συνεργασία για την καταπολέμηση του διεθνικού οργανωμένου εγκλήματος», στην νομική σχολή του πανεπιστημίου του Τέραμο στην Ιταλία, έχω φυτεύσει για ένα χρόνο, σπουδάσει στο Λέβεν στο Βέλγιο στα πλαίσια του προγράμματος «ΕΡΑΣΜΟΣ», και έχω τελειώσει και το λύκειο στην Αμερική, τη μία τάξη του λυκείου στην Αμερική στο (…) στα πλαίσια ανταλλαγών μαθητών E.F.S. .

Επίσης ολοκλήρωσα και πρακτική άσκηση στο τμήμα διεθνούς συνεργασίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης στα πλαίσια καταπολέμησης του εγκλήματος, του διεθνικού εγκλήματος.

Τώρα, περαιτέρω θα ήθελα να πω και λίγο ότι… Για την κοινωνική δράση, είμαι μέλος συλλόγων, εθελοντών κατά του καρκίνου «ΑΓΚΑΛΙΑΖΩ», εμείς μέλος του συλλόγου Ορθόδοξης Εξωτερικής Ιεραποστολής «Ο Πρωτόκλητος», επί σειρά ετών υπήρξα μέλος της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου για την προστασία και ανάδειξη του Παναχαϊκού Όρους, και ιδρυτικό μέλος του περιβαλλοντικού συλλόγου για την καταπολέμηση της ηχορύπανσης και την αναβάθμιση…

(Διακοπή ηχογράφησης, αλλαγή c.d.)

Δημητρόπουλος: ….από τη στιγμή που μπήκα στη (.), έτσι; Για να μην δημιουργούμε εντυπώσεις, δεν πήγα στην Ικάρων για μεγάλη καριέρα.

Μόλις συνειδητοποίησα τον εαυτό μου έβαλα μία ταμπέλα, πραγματική και νοερή, ευχαριστώ τον ελληνικό λαό, το επαναλαμβάνω και τώρα και σε κάθε ευκαιρία, που με τα χρήματά του μας ταΐζει και ζω εγώ και η οικογένειά μου με αξιοπρέπεια, στην αεροπορία όμως δεν πήγα ούτε ο πρώτος, ούτε ο τελευταίος.

Υπάρχει όμως μία διαφορά, έταξα σαν σκοπό να βάλω πλάτη αυτό που λέγεται «Ψωροκώσταινα», πλάτη με το παραπάνω, δεν υπήρξε άλλη απασχόληση, τίμημα, η γυναίκα μου επισκέπτρια υγείας «όχι, θα ‘ρθεις κοντά, δε θα δουλέψεις», παιδιά χωρίς ιδιαίτερη πατρίδα, στο λύκειο στην Αχαΐα, στη Λάρισα γεννηθής, γυμνάσιο στην Ελευσίνα, στην Κομοτηνή στον Ίσμαρο, έχω μία διαδρομή που δεν την έχει κανένας, είναι πολλοί εδώ πέρα (.), μα κανένας, κυριολεκτώ, και να μου επιτρέψετε ένα λεπτό, δυο χρόνια σχολή, 117 (.) Ανδραβίδα, πεδίο βολής Κρήτης, όχι δυσμενώς, θα εξηγήσω, τουναντίον, 350 Σμηναρχία (.) αντιαεροπορική άμυνα, έξι χρόνια ξανά στην Ανδραβίδα, (…) Ισμάρο, στην Κομοτηνή, δύο χρόνια στο επιτελείο των ραντάρ 142 Π.Α.Ε. στη Λάρισα, Ανθυπασπιστής που έχω χαρτιά, να μου λένε Ταξίαρχοι «εσύ κάνεις δουλειά Σμηνάρχου», με μια μοναδική αφοσίωση.

Πνευματικός πατέρας, δεν υπάρχει παρά μία θέση, όχι από (.) φιλοδοξία, (.) τρίτος, τέταρτος, δεν υπάρχει μία θέση, και όταν είναι μικρός ο βαθμός θα αναπληρώσουν τους βαθμούς απάνω.

Πρώτος και ένας είναι ο μονόδρομος και ένας είναι ο δρόμος, πολλοί με σταματούν και ακόμα με θεωρούν πνευματικό πατέρα, δεν είμαι εκτός τόπου και χρόνου, είναι μια πραγματικότητα.

Η αεροπορία με αντάμειψε, με αντάμειψε εμένα με τις μεταθέσεις (.), γραφείο μεταθέσεων, σε διοικήσεις και σε επιτελεία, προϊστάμενος ασφαλείας 116 Π.Μ. .

Λίγα χρόνια πριν φύγω, διοικητής μοίρας συντηρήσεως αεροσκαφών Α7 επί τριετία, άτομα 300, 135 υπαξιωματικούς μονίμους, 25 αξιωματικούς οι 5 από την Σ.Μ.Α., έχει σημασία η προέλευση, 40 σμηνίτες και 50 πολιτικό προσωπικό, μου είπαν: «Πας στον λάκκο των λεόντων, με 52 υπαλλήλους (.) είσαι χαμένος.

Εγώ δίδαξα διοίκηση, πνεύμα, δεν έμεινε, είναι ακόμα, πνεύμα, και είδα ότι τα προβλήματα τα πολλά είναι παιδαριώδη, με όλη τη σημασία που τη λέω.

Μου λέει μια μητέρα: «Άσκηση (.), παίρνει το πτυχίο το παιδί το απόγευμα στο πολυτεχνείο, μόνο ο αρχηγός μπορεί να δώσει άδεια», και της λέω «στην Αλβανία, εγώ βλέπω πήραν άδεια από το μέτωπο, πόσες ώρες θες παιδί μου να πάρεις άδεια; Έξι σου φτάνει; Σου φτάνει, το Σάββατο αν έχω ένα αεροπλάνο κάτω θα ‘ρθει ο υπάλληλος; Έ βέβαια θα ‘ρθω», ποια είναι τα όπλα; Υπόδειγμα και παράδειγμα και μοναδική προσήλωση.

Βγήκα από την αεροπορία, στην αεροπορία δεν ασχολήθηκα άλλο, δεν έγραψα, δεν ασχοληθήκαμε με άλλο, ένα ήταν η νεύρωση, Σάββατο  βράδυ, Κυριακή, Πάσχα, ήταν η αεροπορία.

Λοιπόν, γύρισα εδώ, δεν πήγα στο καφενείο, 53ων ετών, μπορούσα να δουλέψω κι εγώ, μια δεύτερη δουλειά, γιατί ζω με μία σύνταξη αξιοπρεπέστατα και ευχαριστώ πάντα τον Ελληνικό λαό.

Δεν πήγα στο καφενείο (…), μπαίνω υποψήφιος με τον Κώστα τον Αγγελάκη, μένω για εφτά ψήφους, δύο έδρες βγάλαμε, μένω έξω για εφτά ψήφους, κρατάω δύο προεκλογικές εκστρατείες του Πτεράρχου του Ντζουγάνη, 2000 – 2004, «όργωσα» όλη την Αιτωλοακαρνανία, πολλοί το ξέρουν εδώ και θα θυμούνται. Δεν έμεινα αδρανής, γιατί μπορεί να πει κάποιος: «Έχεις την πολιτική κατάρτιση που είναι ένα άλλο πράγμα, άλλο παίγνιο»;

Λοιπόν, ασχολήθηκα λοιπόν στο χώρο των πνευμάτων, πέντε βιβλία μέχρι εδώ, το βιβλίο του Νεοκάστρου, Ναυπαχτίτες Αιχμάλωτοι στο (.), που δεν το ξέρουν πολλοί, το μεγαλειώδες έργο για τον Καρκαβίτσα που ασχολήθηκε το Πανεπιστήμιο, που ασχολήθηκε η Ελευθεροτυπία και ο Αθηναϊκός Τύπος. Τους αεροπόρους που κανένας δεν τους τίμησε, δώδεκα αεροπόροι από εδώ μέσα, το βιβλίο «Μνημείο», και το τελευταίο τώρα.

Παίρνω εφημερίδα το 2001, όχι εφημερίδα να έχει φωτογραφίες πως περάσαμε εκεί, εφημερίδα θέσεων, 16 σελίδων, «η Ναυπακτιακή Φωνή» με 1.500 τιράζ, από το 2001 είμαι στο 58 φύλλο, προσωπική μου εργασία, και είπατε για τη γέφυρα, μάλλον, είναι ο κύριος Καρακώστας εδώ; Δύο πρωτοσέλιδα πέρυσι δικά μου ήταν «όχι στο χαράτσι της γέφυρας», εγώ ο μικρός τόλμησα με ένα σύλλογο, γραμματέας του συλλόγου Ναυπακτίων όλα τα χρόνια, πρόεδρος παμψηφί από το 2007.

Με όλα αυτά που σαφώς μακρηγόρησα, έβαλα τον εαυτό μου μπροστά στον καθρέφτη «είσαι ικανός σε αυτή την πρόκληση, στο άρθρο 77 που λέει αυτά τα πράγματα ενώπιον Θεού και ανθρώπων, μπορείς ή θα τσαλακώσεις το όνομα»; Το ζύγισα καλά, μελέτησα καλά και είδα ότι μου πάει, και έχω και το ηθικό υπόβαθρο πιστεύω, γιατί χωρίς το ηθικό υπόβαθρο δεν υπάρχει καμία ενέργεια και θέση όσο να είσαι σπουδασμένος.

Λοιπόν, με όλα αυτά τα δεδομένα αποφάσισα να θέσω λοιπόν υπό την κρίση σας και τη δική μου υποψηφιότητα. Κλείνω, μου δώσατε χρόνο ευχαριστώ, και πάντα κατά κόρον, οι Έλληνες με ταΐζουνε, είμαι υπερήφανος και είπα «μέχρι το κοκαλάκι μου (..)». Ευχαριστώ πολύ.

Πρόεδρος: Ευχαριστούμε τον κύριο Δημητρόπουλο, ο λόγος στον αγαπητό Θανάση Βούλγαρη.

Βούλγαρης: Καλησπέρα σε όλους, καταρχήν να χαιρετίσω το νέο Δημοτικό Συμβούλιο του νέου μας Δήμου, πρώτη φορά βρίσκομαι εδώ, είχα την ευκαιρία στο παρελθόν σε όλους τους Δήμους να παραστώ πολλές φορές στα Δημοτικά Συμβούλια, νομίζω είναι ένα μεγάλο άλμα ο καινούργιος ο Δήμος.

Για να μη μακρηγορώ θα σας πω πέντε πράγματα, επειδή όσοι με ξέρουν ο προφορικός λόγος μπορεί να πάρει πολύ, και για να μην τρομάζετε τα έγραψα σε τρεις σελίδες που είναι τρία λεπτά ακριβώς για εμένα, για να μην σας ταλαιπωρήσω.

Ο θεσμός φιλοδοξεί να αποτελέσει το καταφύγιο του δημότη και της επιχείρησης ενάντια σε τυχόν αυθαιρεσίες, ατέλειες ή αβλεψίες των διοικητικών οργάνων του Δήμου.

Ταυτόχρονα αλλά και αντίστροφα, ανάχωμα σε τυχόν παράλογες ή και παράνομες απαιτήσεις των προσφευγόντων, αφού κακά τα ψέματα και αυτό αποτελεί κακό φαινόμενο και συχνό.

Προκειμένου να επιτύχει ο θεσμός απαιτείται το πρόσωπο που θα ενδυθεί τον θεσμικό αυτόν μανδύα, να διαθέτει κάποια προσόντα και εχέγγυα.

Απαραίτητη, κατά τη δικιά μου άποψη, αλλά νομίζω ότι πολλοί συμφωνούν, είναι η νομική κατάρτιση, αφού το σύνολο σχεδόν των θεμάτων που θα τεθούν στην κρίση του θα είναι είτε αμιγώς νομικά είτε θα έχουν σοβαρότατες νομικές παραμέτρους.

Είναι αυτονόητο ότι δεν αρκεί μία απλή νομική κατάρτιση αλλά μία βιωματική εμπειρία σε σχέση με τον νόμο, τη διοίκηση αλλά και την τοπική κοινωνία.

Ως μάχιμος δικηγόρος επί 24 έτη και ως ενεργός πολίτης από έφηβος θεωρώ ότι πληρώ τα παραπάνω προσόντα για να μην πω περισσότερα βιογραφικά στοιχεία, γιατί φαντάζομαι όλοι μας γνωριζόμαστε.

Εμφανίζομαι μπροστά σας για να στηρίξω την υποψηφιότητά μου με τη γνώση ότι δεν έχω την υποψηφιότητα της παράταξής μου, όπως θα θυμόσαστε όλοι ήμουν υποψήφιος με την παράταξη του κυρίου Μπουλέ στις εκλογές.

Μετά από αυτό εξέτασα το ενδεχόμενο να αποσύρω την υποψηφιότητά μου ή τουλάχιστον να μην τη στηρίξω. Επιθυμώ να εξηγήσω γιατί απέρριψα και τα δύο ενδεχόμενα, το θεωρώ πολύ σημαντικό και θεωρώ ότι παίζει και ρόλο σε αυτά που λέμε εδώ σήμερα, τον πολιτισμό μας συνιστούν το αξιακό μας σύστημα στο οποίο εντάσσω τις ηθικές αξίες, το δικαιακό μας σύστημα και το πολιτικό μας σύστημα.

Η λέξη σύστημα εδώ να διευκρινίσω έχει την φιλοσοφική της διάσταση. Αυτά αποτελούν κύκλους αλληλοτεμνόμενους αλλά όχι (..) ο ένας τον άλλον, άρα λειτουργούν ανεξάρτητα και αυτοτελώς, στο κέντρο αυτών είναι ο άνθρωπος όπως (..) που έζησα σε αυτόν τον τόπο, και τη διδασκαλία των οποίων ενστερνίστηκε ο μοντέρνος (.), και επικαλούνται όλα τα καταστατικά νομοθετικά κείμενα μεταξύ των οποίων το Ελληνικό Σύνταγμα και η (.) των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Γιατί τα αναφέρω αυτά, ξέρω ότι σας ακούγονται ίσως βαρετά, τα αναφέρω όμως για να εξηγήσω γιατί στην πολιτική διάσταση της απόφασης της δικιάς μου παράταξης, αλλά άκουσα και τον κύριο Κοτσανά και δεν είμαι σίγουρος για τον κύριο Παπαθανάση, μόνο ο κύριος Καρακώστας διαφοροποιήθηκε σε αυτό, ότι ένα κριτήριο το οποίο τέθηκε είναι ο συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης όχι από παράταξη, η Δημοτική Αρχή για τη δικιά της παράταξη και οι υπόλοιπες γενικά να μην ανήκει σε κάποια παράταξη. Σε αυτή την άποψη είμαι διαμετρικά αντίθετος χωρίς αυτό φυσικά να αποτελεί μομφή για κανέναν.

Η απόλυτα σεβαστή άποψη της πολιτικής αυτής θέσης εδράζεται, τουλάχιστον όσον αφορά την παράταξή μας, που έχω την ενημέρωση, στην επιθυμία της να δείξει στους πολίτες αυτού του τόπου ότι μπορεί να σταθεί πάνω από παραταξιακά μικροσυμφέροντα και συμμαχίες, και να διδάξουμε το παράδειγμα αυτό, ότι υπηρετεί εξίσου όλους τους πολίτες, και τελικά μέσο αυτού το κοινό συμφέρον και επιδιώκει τη συναίνεση.

Εδώ και πολλά χρόνια με τον γραπτό και προφορικό μου λόγο βάζω σαν στόχο πολιτικό αλλά και μέσο προόδου της κοινωνίας μας, την αλλαγή νοοτροπιών και παγιομένων αντιλήψεων όπως και πρακτικών μιζέριας, καχυποψίας, συναλλαγής, βολέματος και οχαδερφισμού.

Άρα συμφωνώ απόλυτα ότι μία από τις βασικότερες προτεραιότητες της καλώς εννοούμενης πολιτικής, είναι να διδάσκονται οι πολίτες μέσα από ζωντανά παραδείγματα και πρακτικές.

Η αγαθή αυτή πρόθεση όμως αν (.) βαθιά, δεν θα αντέξει τη βάσανο της λογικής στη συγκεκριμένη περίπτωση.

Δυστυχώς πιστεύω ότι έτσι υιοθετείται (.) και γίνεται αποδεχτή η φιλοσοφία ότι ως άνθρωποι δεν μπορούμε να επιδείξουμε υπερβατικές συμπεριφορές και να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων, και μάλιστα αυτό ισχύει, σύμφωνα με αυτή τη λογική πάντα, ισοπεδωτικά για όλα τα άτομα και τις προσωπικότητες.

Θεωρώ την αποδοχή της λογικής αυτής επικίνδυνη, και δηλώνω πολέμιός της, αυτό, το ότι θα έπρεπε να αποκλείσουμε κάθε ελπίδα βελτίωσης του ανθρώπινου είδους γενικά, και ειδικά στην περίπτωσή μας να δεχτούμε ότι οι όρκοι Δημάρχων, Αντιδημάρχων, Δημοτικών Συμβούλων και τα λοιπά, να υπηρετούν την κοινωνία στο σύνολό τους, είναι κοινή περιεχομένου, αλίμονο αν αποδεχτούμε μία τέτοια λογική.

Είναι δεδομένο ότι θα υπάρξει κάποια πρόταση, ακόμα και με την έννοια της ψήφου χωρίς προηγουμένως να διατυπωθεί αυτή η πρόταση.

Επιλέγοντας λοιπόν υποψήφιο που να μην συνδέεται ο καθένας με την παράταξή του, προβαίνουμε, αν και δεν έχουμε τέτοια πρόθεση, σε μια πράξη αποκλεισμού και διάκρισης ανεπίτρεπτη από το αξιακό αλλά και το δικαιακό μας σύστημα.

Δεν αμφισβητώ το δικαίωμα πολιτικής επιλογής, ούτε αυτό του ψήφο των εκλεκτόρων Δημοτικών Συμβούλων, επισημαίνω απλά και ξεκάθαρα, ότι η ψήφος αυτή θα καθοριστεί έτσι από μία πρακτική αποκλεισμού και διάκρισης.

Υπάρχει και μία σοβαρή αντίφαση, με την υιοθέτηση αυτής της πολιτικής πρότασης παίρνουμε ως δεδομένο ότι θα αφαιρέσουμε από εκείνους που περιμένουν στη γωνία, ότι τοποθετούμε, να το πω έτσι απλά, απλοϊκά όπως ακούγεται, συνήγορο του δημότη και όχι του δημότη.

Δυστυχώς εκείνοι οι οποίοι δεν μπορούν να ξεπεράσουν την νοοτροπία της κακοπιστίας και της μιζέριας που προανέφερα, θα κατηγορήσουν τη Δημοτική αρχή ότι επιδιώκει αυτό ακριβώς, όποιος και να είναι υποψήφιος που θα προτείνει αυτή, γιατί η νοοτροπία τους θα τους οδηγήσει έτσι και αλλιώς σε συμπεράσματα κρυφών συναλλαγών και ανομολόγητων συμφωνιών, αν δώσει, ο υποψήφιος που έρχεται από άλλη παράταξη, θα σπεύσουν να ανακαλύψουν προεκλογικές συναλλαγές και εξόφληση γραμματειών, μακριά από εμένα αυτά, έτσι; Λέω τι θα γίνει; Πρακτικά δε απόλυτα ουδέτερος και υπεράνω όλων των παρατάξεων δεν υπάρχει κανένας ενεργός πολίτης.

Αν κάποιος δεν έχει ουδέποτε υπάρξει πολίτης, με την αρχαιοελληνική έννοια, μοναδικός τρόπος που τότε θα είχαμε (.) αληθινή, τότε απαγορεύεται ρητά και να είναι υποψήφιος για ένα τέτοιο θεσμό, σύμφωνα όχι με τον δικαιακό αλλά με το αξιακό μας αίσθημα, μιλάμε για ενεργούς πολίτες πάντα.

Αντίθετα οι καλόπιστοι πολίτες, φορείς, άλλων αντιλήψεων και νοοτροπιών, θα αναζητήσουν στους υποψηφίους αποκλειστικά και μόνο τις ικανότητες και το ήθος, και δεν θα σκοντάψουν σε επικοινωνιακούς σκοπέλους.

Τελειώνω, θα τελειώσω λοιπόν με μία επισήμανση που θεωρώ θα είναι σε όλους μας ωφέλιμη, στη συγκεκριμένη περίπτωση αλλά και γενικότερα.

Η πολιτική διαφοροποίηση αυτή ανάμεσα σε εμένα και στην παράταξή μου μπορεί να αποτελέσει ένα παράδειγμα για το πώς μπορεί να λειτουργήσει ο συμπαραστάτης του Δημότη και της επιχείρησης.

Δεν πρέπει να διστάσει να αντιπαρατεθεί με αυτό που θεωρεί λανθασμένο, όποιος και να είναι ο φορέας της λανθασμένης αντίληψης ή πρακτικής, όσα κοινά συμφέροντα ή δεσμούς, και να έχει ο συμπαραστάτης με αυτόν τον φορέα, όσο ισχυρός και επίφοβος να είναι ο δέκτης της κριτικής του.

Η διαφορετικότητα στην άποψη είναι υγεία και προσφορά στην κοινωνία αλλά και σε κάθε παράταξη. Η ανυπαρξία άποψης είναι καρκίνος που κατατρώει την κοινωνία.

Έτσι λοιπόν εάν επέλεγα να αποσύρω την υποψηφιότητά μου αυτή θα σας αποδείκνυα περίτρανα ότι είμαι ακατάλληλος για το λειτούργημα για το οποίο ζητώ τη ψήφο σας, και άρα ότι εξαρχής δεν έχω συνείδηση της αναξιότητάς μου αφού υπέβαλα την υποψηφιότητα αυτή, θυμηθείτε (…).

Πιστεύω λοιπόν ότι κι εγώ προσφέρω ένα παράδειγμα με τη στάση μου αυτή, ας μοιάζει διαφορετικό από αυτό που προβάλλει η παράταξή μου, δεν είναι διαφορετικό, κατατείνει στις ίδιες αξίες, απλά και οι δύο πλευρές πιστεύουμε ότι έχουμε την ορθότητα με το μέρος μας.

Στέκομαι εμπρός σας λοιπόν κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι με περηφάνια και με αξιοπρέπεια, χωρίς εγωισμό, σας ζητώ το αυτονόητο, καλείστε να επιλέξετε σε σχέση με ένα κορυφαίο δημοκρατικό θεσμό, σταθείτε πάνω από πολιτικές και επικοινωνιακές ανάγκες, αποφασίστε αποκλειστικά με κριτήριο του ποιος κατά την κρίση σας είναι ο πλέον κατάλληλος για να τον τιμήσετε με τη ψήφο σας, παρά το γεγονός ότι μπορεί στο άμεσο μέλλον να τον δείτε στο πλευρό κάποιους συμπολίτη να σας ελέγχει, μην το φοβηθείτε αυτό, η καλόπιστη κριτική και ο έλεγχος θα βοηθήσει αφενός μεν τη Δημοτική Αρχή να διορθώνει τα ανθρώπινα λάθη που μοιραία θα γίνουν, αλλά και την αντιπολίτευση να δυναμώσει τη φωνή της προς τη σωστή κατεύθυνση.

Η επιλογή αλλά και η ευθύνη αυτή είναι αποκλειστικά δική σας, όπως επιδιώκει ο νομοθέτης με την πρόβλεψη κρυφής ψηφοφορίας.

Με πολύ τιμή.

Πρόεδρος: Ευχαριστούμε τον κύριο Βούλγαρη, ο λόγος στον κύριο Ιωάννου Θωμά.

Ιωάννου: Κύριε πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, δεν θα μιλήσω για τον θεσμό, ήδη μίλησαν τόσοι πολύ εκπρόσωποι, το οποίο είναι εντάξει.

Δε θα μιλήσω όμως ούτε για βιογραφικά διότι μπορώ να σας φέρω όχι 40 σελίδες, 140, αυτά για εμένα δεν μετράνε, τρία πράγματα μετράνε για εμένα, πρώτον: Επικοινωνία, δεύτερον: marketing, τρίτον: Δημόσιες σχέσεις και τέταρτον: 40 χρόνια πείρα. Ευχαριστώ.

Πρόεδρος: Ευχαριστούμε τον κύριο Ιωάννου. Ο λόγος στον κύριο Κοντογιάννη Κώστα, ο κύριος Κοντογιάννης είναι παρών; Ο κύριος Κοντογιάννης απουσιάζει, δεν ήταν από την αρχή εδώ, και η κυρία Μασγάλα πρέπει να είναι απούσα, η κυρία Μασγάλα είναι παρούσα; Ο κύριος Μούρτος.

Μούρτος: Αξιότιμοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, φίλοι, καλησπέρα σας, δεν ήξερα ότι απόψε θα με υποβάλλουν σε αυτή τη διαδικασία, την Παρασκευή αποφάσισα να συμμετέχω σε αυτή τη διαδικασία.

Απλώς θα σας διαβάσω την επιστολή, πολύ απλή που έστειλα και κατέβαλα προς αυτό το αξιότιμο Δημοτικό Συμβούλιο υπό την ηγεσία του αξιότιμου Δημάρχου Ιωάννη Μπουλέ, της Ναυπακτίας.

Αξιότιμε κύριε Πατούχα, πρόεδρε Δημοτικού Συμβουλίου της Ναυπακτίας, καταθέτω την υποψηφιότητά μου για να υπηρετήσω τα συμφέροντα των συμπολιτών μας υπό την ηγεσία του αξιότιμου Δημάρχου ως συμπαραστάτης του Δημότη και της επιχείρησης του Δήμου Ναυπακτίας.

Το κίνητρό μου προς αυτή τη δραστηριότητα είναι τώρα όπως πάντα, να προσφέρω το ότι καλύτερο από τον εαυτό μου στην υπηρεσία των συμπολιτών μας.

Καλώ όλους τους αξιότιμους Δημοτικούς Συμβούλους να με στηρίξουν σε αυτή την προσπάθεια και να μου επιτρέψουν να προσφέρω την πλούσια σαραντάχρονη εμπειρία μου και πλήρη διαθεσιμότητά μου στην υπηρεσία του λαού της Ναυπακτίας.

Γνωρίζω πολύ καλά τα απαιτούμενα για την πλήρη εφαρμογή αυτού του καινούργιου θεσμού, έχω περισσότερα από τριάντα χρόνια εμπειρίας με τον θεσμό, και μπορώ να σας υπηρετήσω ως μία λαμπρή γέφυρα, ανάμεσα στις ανάγκες των συμπολιτών μας και της επιχείρησης η οποία συνεχώς χρειάζεται αναβάθμιση, η τοπική διαχείριση στην υπηρεσία του λαού.

Δε θέλω να σας βαστίξω και να καταθέσω όλα μου τα στοιχεία και πτυχία και λοιπά. Η τελευταία φορά που πέρασα μία τέτοια συνέντευξη ήταν η εθνική επιτροπή.

Το μόνο που θα σας πω είναι ότι είμαι μηχανικός πτυχιούχος, είμαι πτυχιούχος στις δημόσιες σχέσεις, κάποιος κύριος το ανέφερε νωρίτερα, έχω μεταπτυχιακό στη δημόσια διαχείριση και (.), πάνω στην αποτελεσματικότητα επιχειρήσεων και οργανώσεων, έχω μεταπτυχιακό στη δημόσια υγεία, που είναι ένα μεγάλο κομμάτι του Καλλικράτη στο μέλλον, έχω ένα δίπλωμα στη οργάνωση και διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, αυτά είναι τα ακαδημαϊκά, διάφορα στη διαχειριστική αποτελεσματικότητα, δημόσια ασφάλεια και δημόσια πρόληψη εγκληματικότητας, ο φίλος μας πριν, ο συνήγορος από την Πάτρα ξέρει καλά τι σημαίνει αυτό, και έχω και πτυχίο στη γενική επιθεώρηση και συμπαράσταση πολιτών.

Όσον αφορά την επαγγελματική μου δραστηριότητα μπορώ να σας πω ότι σήμερα είμαι σύμβουλος επιχειρήσεων και έχω αρκετές επαγγελματικές (.) που έχω κάνει εδώ στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Υπήρξα manager στο Αθήνα 2004, φτιάξαμε το πλαίσιο διαχείρισης και έκανα και μία πρόταση για ένα πρότυπο σύστημα υγείας, το οποίο εφαρμόζεται σήμερα μετά από δέκα χρόνια, με λίγο προβληματική…

Υπήρξα διευθύνον σύμβουλος σε περιφερειακό σύστημα με 700.000.000,00 ευρώ τζίρο, και 4.000.000.000 δικαιούχους πολίτες, υπήρξα διευθύνον σύμβουλος πρότυπου περιφερειακού συστήματος, προσωπάρχης δύο φορές, οικονομικός σύμβουλος, εκπαιδευτής στην εθνική ακαδημία επιστήμων, γενικός επιθεωρητής διαχείρισης και οργάνωσης και συμπαραστάτης του πολίτη σε ένα εθνικό σύστημα υγείας.

Αυτά σας τα λέω μόνο και μόνο για να καλύψω τα απαιτούμενα περί εμπειρίας και περί ακαδημαϊκής γνώσης, αλλά κυριότερα θέλω να σας πω ότι ο μόνος λόγος που είμαι εδώ σήμερα στην Ναύπακτο και ασχολούμαι με τα κοινά τα τελευταία δώδεκα χρόνια, είναι γιατί έχω μία μεγάλη αγάπη για τον λαό του τόπου, έχω μία μεγάλη αγάπη για το δίκαιο, και έχω μία μεγάλη γνώση για την πρόκληση που έχει μία Δημοτική αρχή να μπορέσει να προσφέρει ένα έργο.

Αυτός ο θεσμός είναι πολύ σημαντικός, είναι ένα πρώτο βήμα στον τόπο μας, δε χρειάζεσαι να είσαι συνήγορος και δικηγόρος, άλλο ο συνήγορος του πολίτη και άλλο ο συμπαραστάτης του πολίτη, χρειάζεται να είσαι ένας άνθρωπος που έχει βάλει βενζίνα στον μανάβη, και ξέρει τα προβλήματά του, όταν προσπαθεί να έχει μία συναλλαγή με την τοπική δημοτική διαχείριση του τόπου.

Πρέπει να είσαι έντιμος, πρέπει να είσαι ανεξάρτητος και αμέτοχος, και απευθύνομαι τώρα σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους όλων των παρατάξεων.

Ξέρετε τα τελευταία δώδεκα χρόνια κάθομαι σε αυτή την καρέκλα συνήθως, στη γωνία, στο Δημοτικό Συμβούλιο, και ξέρετε πολύ καλά διάφορες στιγμές, έχετε όλοι έρθει υπό την κριτική μου δραστηριότητα, είναι σημαντικό αυτό, μπορεί να είμαι ο μεγαλύτερός σας φίλος, θέλω αληθινώς να δω μία αναβάθμιση στην καθημερινότητά μας και στον τόπο μας, και για αυτό κατέθεσα αυτή την πρόταση σήμερα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και σας εύχομαι ότι καλύτερο.

Πρόεδρος: Ευχαριστούμε τον κύριο Μούρτο. Ο λόγος στον κύριο Νταουσάνη.

Νταουσάνης: Κύριε πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, αγαπητοί συνυποψήφιοι, αγαπητοί συνδημότες,

Θα είμαι πολύ σύντομος, θεωρώ ότι η πρόβλεψη του συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης σύμφωνα με το νόμο του Καλλικράτη, είναι βεβαίως προς τη σωστή κατεύθυνση, άλλωστε τα είπατε όλοι εσείς οι αιρετοί, και δε χρειάζεται να επαναλάβω κάτι.

Από την πλευρά μου θα ήθελα να πω ότι η ενασχόλησή μου με τα κοινά επί επτά συνεχόμενες τετραετίες, πιστεύω μου δίνουν τη δυνατότητα να ανταποκριθώ στις μεγάλες απαιτήσεις του θεσμού αυτού, και για αυτό έθεσα και υποψηφιότητα.

Δύο κουβέντες θα πω μόνο όμως για την αντιμισθία, δεν ήθελα να το κάνω, και δεν το έκανα όσο ήμουν Δήμαρχος, ή αν θέλετε και τέσσερα χρόνια μετά τη λήξη της θητείας του Δημάρχου, αναγκάζομαι να το πω σήμερα, όσοι θέλουν να προσφέρουν την αντιμισθία τους, το κάνουν χωρίς να το λένε κιόλας, τα χρήματα του Δημάρχου επί μία τετραετία, ξέρουν πολύ καλά αυτοί που τα πήραν, και τα πήραν αυτοί που προσέφεραν υπηρεσίες στον Δήμο, και είχαν και ανάγκη από ένα μεροκάματο, αυτό το λέω σήμερα για πρώτη φορά, και φυσικά αυτό θα έκανα και αν αύριο ήμουνα συμπαραστάτης του Δημότη και της επιχείρησης.

Τελειώνω με το εξής: Μετά τις τοποθετήσεις των αιρετών, και κυρίως του κυρίου Δημάρχου, βλέπω ότι είναι δύσκολο να προκύψει σήμερα ή ακόμα και την άλλη εβδομάδα συμπαραστάτης του Δημότη και της επιχείρησης, και επειδή το θέλω πάρα πολύ να προκύψει, το ‘χει ανάγκη ο τόπος, επειδή λοιπόν το θέλω πάρα πολύ, και επειδή διαβλέπω ότι δεν είμαι και επιλογή της πλειοψηφίας, η οποία θα παίξει και καθοριστικό ρόλο, κακά τα ψέματα, για την εκλογή του συμπαραστάτη.

Σας δηλώνω λοιπόν τώρα ότι υποβάλλω την παραίτησή μου, παραιτούμαι, και θα ήθελα να μην συμπεριληφθώ στο ψηφοδέλτιο για την εκλογή του συμπαραστάτη του πολίτη για να διευκολύνω ώστε να υπάρξει συμπαραστάτης του πολίτη. Ευχαριστώ.

Πρόεδρος: Ευχαριστούμε τον κύριο Νταουσάνη, ο κύριος Πατούχας είναι παρών; Ο κύριος Πατούχας απουσιάζει. Ο λόγος στον κύριο Τούμπανο Γεώργιο.

Τούμπανος: Καλησπέρα, κύριοι σύμβουλοι δεν θέλω να σας κρύψω ότι προβληματίστηκα πάρα πολύ για να βάλω την υποψηφιότητα αυτή, γιατί ο νομοθέτης το εκφράζει σαφώς ότι πρέπει… Για να βάλει κάποιος υποψηφιότητα, να είναι κάποια προσωπικότητα.

Εγώ λοιπόν θα σας πω τα στοιχεία μου και εσείς θα κρίνεται εάν πληρώ τους όρους του νομοθέτη.

Γεννήθηκα, μεγάλωσα και έζησα στην Ναύπακτο, υπηρέτησα τη θητεία μου ως (.) αξιωματικός, (.) αρμάτων, υπασπιστής της τέταρτης (.) Λαμίας και αξιωματικός έργου.

Για μια τριετία υπήρξα έμπορος και βιοτέχνης, μετέπειτα υπάλληλος της Εθνικής Τράπεζας και στέλεχος του υποκαταστήματος Ναυπάκτου.

Κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας μου παρακολούθησα πολλά σεμινάρια σε θέματα διοίκησης, οικονομίας, επικοινωνίας και οργάνωσης.

Είμαι πτυχιούχος ανωτάτης σχολής πολιτικών επιστημών που για να πω κάτι στον κύριο Δήμαρχο, διδάσκονται όλα τα δίκαια πάρα πολύ.

Ασχολήθηκα με τα κοινά, και έχω χρηματίσει πρόεδρος της μικτής χορωδίας Ναυπάκτου για τρεις διετίες, ως επίσης και πρόεδρος του Ναυτικού Ομίλου Ναυπάκτου.

Σήμερα είμαι αντιπρόεδρος στο Συμβούλιο του ιδρύματος Κληροδοτήματος Κολοκυθά, το οποίο δίνει υποτροφίες σε σπουδαστές για μεταπτυχιακές σπουδές στο Εξωτερικό.

Έχω προσφέρει στην τοπική αυτοδιοίκηση για δέκα χρόνια, ως Δημοτικός Σύμβουλος, πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου, αναπληρωτής Δήμαρχος και για ένα διάστημα Δήμαρχος Ναυπάκτου.

Οι γνώσεις, η εμπειρία, καθώς και ο απεριόριστος χρόνος που διαθέτω, μαζί με την αντικειμενικότητα και το πνεύμα συνεργασίας, αρχές που υπόσχομαι να υπηρετήσω, αποτελούν τα εχέγγυα για την άρτια λειτουργία της νεοσύστατης θέσης, μια θέση η οποία θα μου επιτρέψει να σταθώ συμπαραστάτης του δικαίου του Δημότη και της επιχείρησης, δικαιώνοντας έτσι το πνεύμα και την πρόθεση του νομοθέτη.

Πιστεύοντας δε στην ιδέα του εθελοντισμού, πολλών μάλλον κατά τη διάρκεια των χαλεπών καιρών που διανύουμε, (.) της αντιμισθίας της θέσης, που στα τριάμισι χρόνια θα ανέλθει περίπου στο ποσό των 80.000,00 ευρώ.

Επιθυμία μου δε είναι αν τελικά επιλεγώ, το ως άνω ποσό που αντιστοιχεί στην αντιμισθία της θέσης να διατεθεί στην πολιτιστική κίνηση της περιοχής και στα παιδιά με ειδικές ανάγκες. Ευχαριστώ.

Πρόεδρος: Ευχαριστούμε τον κύριο Τούμπανο. Ο λόγος στον κύριο Φούντα.

Φούντας: Γεια σας, κύριε Δήμαρχε, κύριε πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, κυρίες και κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, έχω την τιμή να θέσω υποψηφιότητα για τον θεσμό του συμπαραστάτη του πολίτη και της επιχείρησης, ενός θεσμού που προβλέπεται από τον καινούργιο Καλλικρατικό νόμο, και ο οποίος θεωρώ ότι μπορεί να παίξει ένα σοβαρό ρόλο αμφίδρομα, τόσο όσον αφορά την υποστήριξη του πολίτη, όσον αφορά και την καθοδήγηση και τη διόρθωση γραφειοκρατικών διοικητικών αγκυλώσεων, που πολλές φορές αποβαίνουν σε βάρος και σε αδικία τελικά του διοικούμενου του δημότη.

Πιστεύω ότι πρόκειται για έναν θεσμό που θα αποκτήσει τη σοβαρότητα ακριβώς που θα του δώσουμε εμείς οι ίδιοι, είτε ο ίδιος ο συμπαραστάτης του δημότη, στηριζόμενος και στηρίζοντας τους δημότες και τις επιχειρήσεις, όσο και η ίδια η πολιτεία η οποία πρέπει πραγματικά να στηρίξει όχι μόνο στα λόγια αλλά και με πράξεις αυτόν ακριβώς τον θεσμό.

Είμαι σχετικά καινούργιος Δημότης της Ναυπάκτου, επέλεξα την Ναύπακτο πριν από περίπου 28 με 29 χρόνια και κατοικώ μόνιμα εδώ πέρα, δεν κατέθεσα βιογραφικό, ο νόμος δεν προβλέπει κάτι τέτοιο, χωρίς και να το αποκλείει, το βιογραφικό μου είναι κατατεθειμένο στην παρουσία μου σε όλους τους πολιτικούς, κοινωνικούς χώρους, στους οποίους συμμετείχα απ’ την αρχή που βρίσκομαι εδώ πέρα, στους περισσότερους είμαι γνωστός, όποιος δεν ξέρει κάτι μπορεί να με ρωτήσει, και επίσης νομίζω ότι μπορώ να ανταποκριθώ στα σύνθετα και δύσκολα καθήκοντα του συμπαραστάτη του Δημότη και της επιχείρησης, όπως αυτά φαίνεται ότι θα προκύψουνε, και πιστεύω ότι μπορώ να ανταποκριθώ σε αυτά.

Δεν έχω κάτι άλλο να πω, σας ευχαριστώ.

Πρόεδρος: Ευχαριστούμε τον κύριο Φούντα, ο λόγος στον κύριο Μένιο Χάρο.

Χάρος: Εγώ πιστεύω ότι θα είμαι ο πιο σύντομος απ’ όλους. Έχετε όλοι στα χέρια σας την εισήγησή μου που σας έχω δώσει, που τεκμηριώνει την υποψηφιότητά μου, καθώς επίσης και το βιογραφικό μου.

Θεωρώ λοιπόν ότι σήμερα καλείστε να λάβετε, να εκλέξετε τον συμπαραστάτη του Δημότη και του επιχειρηματία και θα πρέπει να βάλετε πολιτικά χαρακτηριστικά. Είμαι βέβαιος ότι τον φάκελο τον έχετε μελετήσει και είμαι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε ερώτηση αν χρειαστεί.

Σας ευχαριστώ πολύ.

Πρόεδρος: Ευχαριστούμε τον κύριο Χάρο. Ο λόγος στον κύριο Τρύφωνα.

Τρύφωνας: Όχι για προσωπικό θέμα, αλλά θα ήθελα όμως, όχι βέβαια έχοντας και την εξουσιοδότηση του κυρίου Κοντογιάννη, να σας γνωρίσω ότι ο κύριος Κοντογιάννης δεν παρευρίσκεται εδώ για σοβαρούς οικογενειακούς λόγους.

Πρόεδρος: Ευχαριστούμε τον κύριο Τρύφωνα για την ανακοίνωση αυτή.

Η διαδικασία έχει τελειώσει, θα προχωρήσουμε σε ψηφοφορία… (……ασαφείς παρεμβάσεις……) ….Ά ερωτήσεις, το τελευταίο θέμα, ερωτήσεις εκ μέρους των Δημοτικών Συμβούλων για διευκρινίσεις προς τους υποψηφίους. Να γραφτούν οι ομιλητές αν έχετε την καλοσύνη. (……ασαφείς παρεμβάσεις……) ….Αυτό το λύσαμε κύριε Κοτρωνιά, μία ψηφοφορία θα πάει και εφόσον δεν επιλεγεί θα πάμε την άλλη εβδομάδα. Θέλει να μιλήσει κάποιος εκ μέρος των Δημοτικών Συμβούλων; Να υποβάλλει ερωτήσεις για διευκρινίσεις από τους υποψηφίους; Ή έχετε καλυφθεί με βάση την τοποθέτησή τους;

Ο λόγος στον κύριο Θωμά Γρηγορίου.

Γρηγορίου: Ο νόμος βάζει δύο ισχυρές παραμέτρους, η μία είναι η αυξημένη πλειοψηφία, τα 2/3, και καλά κάνει, και μία άλλη είναι η μυστική ψηφοφορία.

Ερώτηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο, θα είναι άκυρη η διαδικασία εάν πάρετε ομόφωνα απόφαση να ψηφίσετε φανερά; Αυτό είναι το θέμα.

Πρόεδρος: Ευχαριστούμε τον κύριο Γρηγορίου, ασφαλώς και δεν μπορούμε να κάνουμε αυτή τη διαδικασία, δεν μπορούμε να ‘ρθουμε κόντρα στον νόμο, ο νόμος προβλέπει σε ποιες περιπτώσεις είναι μυστική ψηφοφορία.

Ο λόγος στον κύριο Κοτσανά. (……ασαφείς παρεμβάσεις……) ….Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα κύριε Γρηγορίου, και ομόφωνη να είναι η απόφαση, δεν μπορούμε να ‘ρθουμε κόντρα στον νόμο. Ο κύριος Κοτσανάς.

Κοτσανάς: Κύριε πρόεδρε, δεν θα κάνω ερώτηση στους υποψηφίους, διαπιστώθηκε όμως από (……) δύο συνδημοτών, οι οποίοι εμμέσως πλην σαφώς, πολύ κοντά και προσκείμενοι στην παράταξη του κυρίου Μπουλέ, ότι η παράταξη έχει αποφασίσει.

Θα ήθελα κύριε Μπουλέ, για να διευκολύνεται το Σώμα, αν έχετε κάποια πρόταση η οποία τεκμηριώνει αυτό που είπαν οι συνάδελφοι, οι συνδημότες, να τη βάλετε για να βοηθήσουμε και τον θεσμό και τη διαδικασία.

Πρόεδρος: Ευχαριστούμε τον κύριο Κοτσανά.

Αν θέλει να απαντήσει ο κύριος Δήμαρχος στην ερώτηση αυτή του κυρίου Κοτσανά.

Δήμαρχος: Εμείς θέσαμε από την αρχή τη φιλοσοφία της εκλογής και νομίζω ότι αντίκειται το ερώτημα σας σε αυτή.

Πρόεδρος: Ευχαριστούμε τον κύριο Δήμαρχο, το θέμα εξαντλήθηκε, θα προχωρήσουμε σε μυστική ψηφοφορία.

Τα ψηφοδέλτια είναι έτοιμα, θα τα διαβάσω για να μη γίνει κάποιο λάθος και δεν μπορούμε να επανέλθουμε.

 1. Αγγελόπουλος Κων/νος
 2. Αποστολόπουλος Κων/νος
 3. Δημητρόπουλος Ηλίας
 4. Δράκος – Βούλγαρης Αθανάσιος
 5. Ιωάννου Θωμάς
 6. Κοντογιάννης Κων/νος
 7. Μασγάλα Βασιλική
 8. Μούρτος Κων/νος
 9. Πατούχας Αντώνιος
 10. Τούμπανος Γεώργιος
 11. Φούντας Θεόδωρος – Γεώργιος
 12. Χάρος Αριστομένης

Δώδεκα οι υποψήφιοι με την παραίτηση του κυρίου Νταουσάνη, ο κύριος Νταουσάνης δεν συμπεριλήφθη στο ψηφοδέλτιο, τα καινούργια ψηφοδέλτια λοιπόν δεν περιλαμβάνουν το όνομα του κυρίου Νταουσάνη.

Θα σας δοθούν: Ένα ψηφοδέλτιο με τα ονόματα, ένα λευκό και θα βάλουμε και έναν φάκελο. Θα βάλουμε ένα σταυρό στο ψηφοδέλτιο που έχει τα ονόματα, θα γίνει ονομαστική κλήση των Δημοτικών Συμβούλων, και θα αποσύρεται στο παραβάν προκειμένου να ψηφίζει.

Θα παρακαλέσω λίγο τους πολίτες, τους δημότες να αποσυρθούν λίγο πίσω, ένα – δύο μέτρα από το παραβάν, ή να τοποθετηθεί το παραβάν σε κατάλληλο σημείο.

Ξεκινάει η διαδικασία της ψηφοφορίας. Κύριε Καρακώστα να ψηφίσετε.

Ασημακόπουλος Δημ.: Ο κύριος Καρακώστας εψήφισε, ο κύριος Κεχαγιάς, ο κύριος Κεχαγιάς εψήφισε, ο κύριος Κοτσανάς, ο κύριος Κοτσανάς εψήφισε, ο κύριος Κονίδας, ο κύριος Κονίδας εψήφισε.

Ο κύριος Καρναχωρίτης, ο κύριος Καρναχωρίτης εψήφισε, ο κύριος Νούλας, ο κύριος Νούλας εψήφισε, ο κύριος Κούκουνας, ο κύριος Κούκουνας εψήφισε, η κυρία Κουτσοσπύρου, η κυρία Κουτσοσπύρου εψήφισε, ο κύριος Τσουκαλάς, ο κύριος Τσουκαλάς εψήφισε, ο κύριος Κοτρωνιάς, ο κύριος Κοτρωνιάς εψήφισε, ο κύριος Παπαθανασής, ο κύριος Παπαθανάσης εψήφισε.

Ο  κύριος Τσέλιος, ο κύριος Τσέλιος εψήφισε, ο κύριος Γούλας, ο κύριος Γούλας εψήφισε, ο κύριος Καραλής, ο κύριος Καραλής εψήφισε, ο κύριος Χαλαζιάς, ο κύριος Χαλαζιάς εψήφισε, ο κύριος Σαλαμούρας, ο κύριος Σαλαμούρας εψήφισε, η κυρία Ζιαμπάρα, η κυρία Ζιαμπάρα εψήφισε, ο κύριος Σταυρόπουλος, ο κύριος Σταυρόπουλος εψήφισε, ο κύριος Καλαβρουζιώτης, ο κύριος Καλαβρουζιώτης εψήφισε, ο κύριος Δούρος, ο κύριος Δούρος εψήφισε, ο κύριος Βίτσας, ο κύριος Βίτσας εψήφισε, ο κύριος Εγγλέζος, ο κύριος Εγγλέζος εψήφισε, ο κύριος Παναγόπουλος, ο κύριος Παναγόπουλος εψήφισε, η κυρία Αγγελοπούλου, η κυρία Αγγελοπούλου εψήφισε, ο κύριος Καρκατσούλης, ο κύριος Καρκατσούλης εψήφισε, ο κύριος Σικώλας, ο κύριος Σικώλας εψήφισε, και ο πρόεδρος κύριος Πατούχας εψήφισε.

Είναι κάποιος Δημοτικός Σύμβουλος που δεν ψήφισε; Τελείωσε η ψηφοφορία.

Πρόεδρος: Λίγο ησυχία παρακαλώ, η ψηφοφορία τελείωσε, θα παρακαλέσω να ορίσουμε δύο ψηφολέκτες, έναν από την αντιπολίτευση και έναν από τη συμπολίτευση, για την καταμέτρηση, ο κύριος Τσουκαλάς και ο κύριος Σταυρόπουλος.

Ευρέθηκαν 27 φάκελοι, όλοι ψήφισαν, θα αρχίσουμε να αριθμούμε τους φακέλους, παρακαλούνται οι Δημοτικοί Σύμβουλοι να προσέλθουν στα έδρανά τους προκειμένου να αρχίσει η καταμέτρηση.

Ασημακόπουλος Δημ.: Το πρώτο ψηφοδέλτιο «Μασγάλα Βασιλική»,

το δεύτερο ψηφοδέλτιο «Δημητρόπουλος Ηλίας»,

το τρίτο ψηφοδέλτιο «Φούντας Θεόδωρος – Γεώργιος»,

το τέταρτο ψηφοδέλτιο «Χάρος Αριστομένης»,

το πέμπτο ψηφοδέλτιο «Αγγελόπουλος Κων/νος»,

το έκτο ψηφοδέλτιο «Αγγελόπουλος Κων/νος»,

το έβδομο ψηφοδέλτιο «Αγγελόπουλος Κων/νος»,

το όγδοο ψηφοδέλτιο «Αγγελόπουλος Κων/νος»,

το ένατο ψηφοδέλτιο «Αγγελόπουλος Κων/νος»,

το δέκατο ψηφοδέλτιο «Αγγελόπουλος Κων/νος»,

το εντέκατο ψηφοδέλτιο «Αγγελόπουλος Κων/νος»,

το δωδέκατο ψηφοδέλτιο «λευκό»,

το δέκατο τρίτο ψηφοδέλτιο «λευκό»,

το δέκατο τέταρτο ψηφοδέλτιο «λευκό»,

το δέκατο πέμπτο ψηφοδέλτιο «Αποστολόπουλος Κων/νος»,

το δέκατο έκτο ψηφοδέλτιο «Τούμπανος Γεώργιος»,

το δέκατο έβδομο ψηφοδέλτιο «Χάρος Αριστομένης»,

το δέκατο όγδοο ψηφοδέλτιο «Μασγάλα Βασιλική»,

το δέκατο ένατο ψηφοδέλτιο «Αγγελόπουλος Κων/νος»,

το εικοστό ψηφοδέλτιο «Αγγελόπουλος Κων/νος»,

το εικοστό πρώτο ψηφοδέλτιο «Αγγελόπουλος Κων/νος»,

το εικοστό δεύτερο ψηφοδέλτιο «Αγγελόπουλος Κων/νος»,

το εικοστό τρίτο ψηφοδέλτιο «Αγγελόπουλος Κων/νος»,

το εικοστό τέταρτο ψηφοδέλτιο «Αγγελόπουλος Κων/νος»,

το εικοστό πέμπτο ψηφοδέλτιο «Αγγελόπουλος Κων/νος»,

το εικοστό έκτο ψηφοδέλτιο «Αγγελόπουλος Κων/νος»,

το εικοστό έβδομο ψηφοδέλτιο «Αγγελόπουλος Κων/νος».

Πρόεδρος: Λίγο ησυχία για να ανακοινώσουμε το αποτέλεσμα, θα ανακοινώσουμε κατά αλφαβητική σειρά ποιοι πήραν τους ψήφους:

 1. Αγγελόπουλος Κων/νος 16 ψηφοδέλτια,
 2. Αποστολόπουλος Κων/νος 1 ψηφοδέλτιο,
 3. Δημητρόπουλος Ηλίας 1 ψηφοδέλτιο,
 4. Μασγάλα Βασιλική 2 ψηφοδέλτια,
 5. Τούμπανος Γεώργιος 1 ψηφοδέλτιο,
 6. Φούντας Θεόδωρος – Γεώργιος 1 ψηφοδέλτιο, και
 7. Χάρος Αριστομένης 2 ψηφοδέλτια.
 8. Λευκά 3 ψηφοδέλτια, τα υπ. αριθ.: 12, 13 και 14.

Μετά τη ψηφοφορία, είναι ευνόητο ότι δεν επιλέγεται με αυτή τη ψηφοφορία ο συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης, κατά συνέπεια θα πάμε σε δεύτερη ψηφοφορία την επόμενη εβδομάδα, στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, το υπ. αριθμ. 1 θέμα επερατώθη.»

Οπότε συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως πιο κάτω:

Ο Πρόεδρος                             Ο γραμματέας                                  Τα μέλη

Υπογραφή                                Υπογραφή                                        Υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο

Ναύπακτος  21/2/2011

Ο ειδικός γραμματέας του δημοτικού συμβουλίου

Ασημακόπουλος Δημήτρης