Αριθ. απόφασης 39/2011-Πρόταση για μείωση της τιμής των διοδίων στη γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου.