Σύγκληση Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου – 26/3/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
Πληρ: Χωραφά Σταυρούλα
Δ/νση: Ιλ.Τζαβέλα 37,
Ναύπακτος 30300
Email: shorafa@nafpaktos.gr
Τηλ: 2634021932
Φαξ: 2634021933

Ναύπακτος 22 Μαρτίου 2013
Αριθ. Πρωτ.: 74

ΠΡΟΣ: Τα μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου

ΚΟΙΝ: κ. Δήμαρχο

ΘΕΜΑ: « Σύγκληση Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου »

Σας παρακαλούμε την Τρίτη 26-3-2013 και ώρα 17:00 μ.μ. να προσέλθετε στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έκφραση γνώμης για έκδοση τοπικής κανονιστικής απόφασης ρύθμισης της κυκλοφορίας κατά την διάρκεια διεξαγωγής του 7ου αθλητικού λαϊκού αγώνα Ναυπάκτου την Κυριακή 14-4-2013.
2. Έκφραση γνώμης για έκδοση τοπικής κανονιστικής απόφασης καθορισμού θέσεων στάσεων και προδιαγραφών των στεγάστρων αναμονής επιβατών αστικής λεωφορειακής γραμμής πλησίον στις 3ες εργατικές κατοικίες της Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου.
3. Έκφραση γνώμης για έκδοση τοπικής κανονιστικής απόφασης ρύθμισης της κυκλοφορίας επί της οδού Ηρακλέους της Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου.
4. Έκφραση γνώμης σε αίτηση του κ.Κονδύλη Θεοφάνη για ονομασία οδού στην Παλαιοπαναγιά.
5. Έκφραση γνώμης σε αίτηση της κ. Κουτσογιάννη Νικολίτσας για ονομασία οδού στην Παλαιοπαναγιά.

Η πρόεδρος της
Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου

Ταραμπίκου Βασιλική