Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπακτίας – 27/3/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληροφορίες: Μηνόπουλος Αθανάσιος
Ταχ.Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37
Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360143
FAX: 2634023600

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 22-3-2013
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 9819

ΠΡΟΣ
1. κ.κ Δημοτικούς Συμβούλους
2. κ. Δήμαρχο
3. κ. Πρόεδρο Δ.Κ. Ναυπάκτου
4. κ.Πρόεδρο Τ.Κ.Γαλατά
5. κ.Εκπρόσωπο Τ.Κ.Αμπελακιώτισσας
6. κ.Εκπρόσωπο Τ.Κ.Στράνωμας
7. κ.Εκπρόσωπο Τ.Κ.Αγίου Δημητρίου
8. κ.Εκπρόσωπο Τ.Κ.Δενδροχωρίου

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπακτίας»

Σας προσκαλούμε, στις 27-3-2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Ενημέρωση-συζήτηση για το γεγονός της κλοπής του Ιερού Λείψανου του Αγίου Πολυκάρπου από την Ιερά Μονή Αμπελακιώτισσας.
2. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την υποβολή πρότασης για την μείωση των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων στην περιοχή του Δήμου Ναυπακτίας.(εισηγ. κ.Σταυρόπουλος).
3. Γνωμοδότηση για εγκατάσταση πτηνοτροφικής μονάδας εκτροφής κοτόπουλων πάχυνσης της Εταιρείας «ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ EΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Ε.» στην Τ.Κ.Γαλατά του Δήμου μας.(εισηγ.κ.Τσέλιος)
4. Εγκριση απόφασης του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΝ «Εγκριση τροποποίησης Τιμολογιακής Πολιτικής 2013»(εισηγ.κ.Καραλής)
5. Αναμόρφωση Π/Υ οικ. έτους 2013.(εισηγ. κ.Σταυρόπουλος)
6. Αναμόρφωση Π/Υ οικ. έτους 2013 για πληρωμή 5Ου λογαριασμού έργου «Κατασκευή-ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων πόλεως Ναυπάκτου (Τμήμα 3.1) Ανάπλαση πλατείας Φαρμάκη».(εισηγ. κ.Σταυρόπουλος).
7. Ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Ναυπακτίας.(εισηγ.κ.Σικώλας)
8. Ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Ναυπακτίας(εισηγ.κ.Ζιαμπάρα)
9. Υποβολή αιτημάτων για έγκριση πρόσληψης α) Ενός δικηγόρου με έμμισθη εντολή και β) Ενός δικηγόρου με σύμβαση έργου. (εισηγ.κ.Καρκατσούλης).
10. Ορισμός τελών κατάληψης κοινοχρήστων χώρων.(εισηγ. κ.Σταυρόπουλος).
11. Ακύρωση σύναψης σύμβασης με το ΚΤΕΛ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ Α.Ε. για τη μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ναυπακτίας για το Σχολικό έτος 2012-2013, βάσει του άρθρου 19 του Ν.2963/2001. (εισηγ. κ.Σταυρόπουλος)
12. Έκθεση Δ΄τριμήνου έτους 2012 για την εκτέλεση του πρ/σμού. .(εισηγ. κ.Σταυρόπουλος)
13. Λήψη απόφασης εκμίσθωσης ακινήτου Λουτροπηγή Στάχτης – Πόριαρι Τ.Κ Στράνωμας, καθορισμός του χρονικού διαστήματος εκμίσθωσης & ορισμός του κατώτατου ορίου εκκίνησης της δημοπρασίας.(εισηγ. κ.Σταυρόπουλος)
14. Εγκριση απολογισμού έτους 2012 κληροδοτήματος Λεων. & Πολ.Τσώνη.(εισηγ. κ.Σταυρόπουλος)
15. Εγκριση προϋπολογισμού έτους 2013 κληροδοτήματος Λεων. & Πολ.Τσώνη. .(εισηγ. κ.Σταυρόπουλος)
16. Τροποποίηση της απόφασης 276/2012 του Δημοτικού Συμβουλίου περί «Έγκρισης Κανονισμού λειτουργίας Τράπεζας Κοινωνικής Αλληλεγγύης..(εισηγ. κ.Σταυρόπουλος)
17. Επιχορήγηση του Αθλητικού Σκακιστικού Ομίλου Ναυπάκτου «Ο ΕΠΑΧΤΟΣ». (εισηγ. κ.Σταυρόπουλος)
18. Έγκριση δαπανών για εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου.(εισηγ. κ.Σταυρόπουλος)
19. Πραγματοποίηση της συνδιοργάνωσης του αγώνα εκτός δρόμου της Hellas Rally 2013 με την επωνυμία “Hellas Rally Raid Lepanto 2013.(εισηγ.κ.Ζιαμπάρα)
20. Συμμετοχή στο 2ου Διεθνή Αγώνα Δρόμου «ΔΟΛΙΧΟΣ» ΔΕΛΦΟΙ-ΟΛΥΜΠΙΑ και έγκριση δαπανών.(εισηγ. κ.Σταυρόπουλος)
21. Πραγματοποίηση αθλητικού αγώνα «7ος γύρος της Ναυπάκτου» και έγκριση δαπανών. (εισηγ. κ.Σταυρόπουλος)
22. Eισήγηση για έκδοση τοπικής κανονιστικής απόφασης ρύθμισης της κυκλοφορίας για την διεξαγωγή του αθλητικού λαϊκού αγώνα 7ος ο Γύρος της Ναυπάκτου την Κυριακή 14/04/2013.(εισηγ. κ.Σταυρόπουλος)
23. Εγκριση απαλλαγής της καταβολής τροφείων φιλοξενίας βρέφους στον 1ο Δημοτικό Βρεφονηπιακό Σταθμό Δήμου Ναυπακτίας.(εισηγ. κ.Σταυρόπουλος)
24. Παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποκατάσταση και ανύψωση φρεατίων και σχαρών» και της αναδόχου Κ.Ευθυμιόπουλου Ο.Ε.(εισηγ.κ.Ζιαμπάρα)
25. Παράταση προθεσμίας του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ (εισηγ.κ.Ζιαμπάρα)
26. Εγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Συλλογή ομβρίων υδάτων για την προστασία των κατοίκων στην επ.οδό Ναυπάκτου –θέρμου». (εισηγ.κ.Ζιαμπάρα)
27. Εγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Βελτίωση υποδομών αθλητικών εγκαταστάσεων Γαβρολίμνης –Λυγιά».(εισηγ.κ.Ζιαμπάρα).
28. Αιτήματα εισαγωγής ζώων σε κοινοτικές βοσκές των Τ.Κ. Αγίου Δημητρίου και Δενδροχωρίου, από ετεροδημότες.(εισηγ.κ.Καρκατσούλης).

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Σικώλας Χρήστος

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: (Για ενέργεια)
1. Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
2. Διευθυντή Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
3. Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
4. Διευθυντή Περιβάλλοντος (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
5. Διευθυντή Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικών Υποθέσεων (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: (Για ενημέρωση)
1. Εργατικό Κέντρο Ναυπακτίας και Δωρίδας
2. Ομοσπονδία Επαγγελματιών και Βιοτεχνών.
3. Επιμελητήριο Αιτωλ/νίας
4. Σύλλογο Μηχανικών Ναυπάκτου
5. Τοπικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης
6. Ο.ΣΥ.Ν
7. Τεχνικό Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας