Σύγκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Πληρ: Μηνόπουλος Αθ.
Ταχ. Δ/νση: Ιλάρχου Τζαβέλα 37
Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360143 -60160
FAX: 2634023600

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ  29 -3-2013
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:10675

Π Ρ Ο Σ
Τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Ενταύθα

ΘΕΜΑ: Σύγκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Σας προσκαλούμε την 3-4-2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.30 μ.μ. να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλάρχου Τζαβέλα 37) για να συνεδριάσουμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Eισήγηση για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη περιοχή του Γριμπόβου στο ανατολικό τμήμα της πόλης της Ναυπάκτου κατά τη χρονική περίοδο από …… έως ……..για το έτος 2013 που θα απαγορεύεται η κυκλοφορία στην παραλιακή οδό Καθόδου Δωριέων.
2. Eισήγηση για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο οδικό δίκτυο του δυτικού τμήματος της πόλης της Ναυπάκτου.

Ο Δήμαρχος και
Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Μπουλές Γιάννης