Προσωρινή διακοπή υδροδότησης

Σήμερα 2/4/2013 θα γίνει προσωρινή διακοπή υδροδότησης στο κεντρικό τμήμα της πόλης Ναυπάκτου λόγω έκτακτης βλάβης.

Δ.Ε.Υ.Α. ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ