Πρόσκληση Σύγκλησης Συμβουλίου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπακτίας [10/4 18:00]

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

Ναύπακτος 5-4-2013
Αριθ. Πρωτ. 90

ΠΡΟΣ
Τα μέλη του Δ.Σ.
• Μυλωνάς Κώστας, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
• Καρακώστας Κώστας
• Κουτσοσπύρου Μαίρη
• Μαστραπά Δήμητρα
• Σακελλάρη Βασιλική
• Λιμενάρχης Ναυπάκτου κ. Σμπούκης Βασίλειος

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
• Δήμαρχο Ναυπακτίας κ. Ιωάννη Μπουλέ
• Προϊστάμενο Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ναυπακτίας κ. Παπαγεωργίου Ηλία

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Συμβουλίου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπακτίας».

Σας παρακαλούμε τη Τετάρτη 10-4-2013 και ώρα 18.00, να προσέλθετε στο ισόγειο του Δημαρχιακού Κτιρίου σε τακτική συνεδρίαση με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης (ΕΠΔ) Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου, έτους 2013.
    Εισήγηση Προέδρου.
  2. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου, έτους 2013.
    Εισήγηση Προέδρου.
  3. Ψήφιση Εισηγητικής Έκθεσης Οικονομικού Προϋπολογισμού Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου, έτους 2013.
    Εισήγηση Υπηρεσίας.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΙΟΥ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΝΙΚΟΣ ΤΣΑΤΣΟΣ