Πρόσκληση Σύγκλησης Συμβουλίου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπακτίας [10/4 19:00]

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

Ναύπακτος 5-4-2013
Αριθ. Πρωτ. 91

ΠΡΟΣ
Τα μέλη του Δ.Σ.
• Μυλωνάς Κώστας, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
• Καρακώστας Κώστας
• Κουτσοσπύρου Μαίρη
• Μαστραπά Δήμητρα
• Σακελλάρη Βασιλική
• Λιμενάρχης Ναυπάκτου κ. Σμπούκης Βασίλειος

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
• Δήμαρχο Ναυπακτίας κ. Ιωάννη Μπουλέ

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Συμβουλίου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπακτίας».

Σας παρακαλούμε τη Τετάρτη 10-4-2013 και ώρα 19.00 να προσέλθετε στο ισόγειο του Δημαρχιακού Κτιρίου σε τακτική συνεδρίαση με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Ενημέρωση μελών Δ.Σ. και λήψη απόφασης επί μόνιμων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στους παραλιακούς δρόμους Ψανής (οδός Ναυμαχίας) & Γριμπόβου (οδός Καθόδου Δωριέων) και εντός της Χερσαίας Ζώνης Λιμένος και σύμφωνα με την ……………………..8/4/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπακτίας.
 2. Ενημέρωση μελών Δ.Σ. και λήψη απόφασης για το σχέδιο οργάνωσης & χωροθέτησης κοινοχρήστων χώρων πέριξ λιμανιού Ναυπάκτου & προσβάσεων στους αρχαιολογικούς χώρους του Φετιχέ Τζαμιού και πάρκου Θερβάντες, σύμφωνα με το 532/12-3-2013 έγγραφο της 22ης ΕΒΑ.
 3. Ενημέρωση μελών Δ.Σ. και λήψη απόφασης σχετικά με την υποχρέωση (ΕΔ 28492/2009 /ΦΕΚ Β 931/18-5-2009 Υπουργ. Εσωτερικών) οριοθέτησης και περίφραξης παιδικών χαρών στις Χ.Ζ.Λ. αρμοδιότητάς μας. Συντήρηση και αναβάθμιση υπαρχουσών ήδη παιδικών χαρών.
 4. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του καθορισμού ζώνης αντικειμενικών αξιών και ανταλλαγμάτων στις παραχωρήσεις του δικαιώματος απλής χρήσης χώρων χρονικής διάρκειας μικρότερης των τριών ετών εντός της Χερσαίας Ζώνης Λιμένος Αντιρρίου για το έτος 2013. Εισήγηση Προέδρου.
 5. Ορισμός ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού μέλους στην γνωμοδοτική επιτροπή για θέματα ανέλκυσης – απομάκρυνσης – εξουδετέρωσης ναυαγίων στις θαλάσσιες περιοχές δικαιοδοσίας του Κ.Λ. Πατρών.
 6. Ορισμός εκπροσώπου στην επιτροπή παρακολούθησης της πιλοτικής δράσης του έργου CHERPLAN – SEE «Ενίσχυση της αξίας της Πολιτιστικής Κληρονομιάς μέσω Περιβαλλοντικής Σχεδίασης και Διαχείρισης», το οποίο υλοποιείται από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.
 7. Ορισμός εκπροσώπου για συγκρότηση επιτροπής στο ΚΛ Πατρών, χαρακτηρισμού του χώρου παραλιών ως πολυσύχναστου ή μη (ΠΔ 28/2000).
 8. Ορισμός τριμελούς επιτροπής ελέγχου δικαιολογητικών, εισήγησης επί αιτουμένων παραχωρήσεων & ελέγχου με επιτόπιες αυτοψίες της εφαρμογής των όρων στις παραχωρήσεις σε επαγγελματίες χώρων εντός της Χ.Ζ.Λ.
 9. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του 521/464/19-3-2013 αιτήματος του ΟΤΕ ΑΕ για άδεια τομών προς αποκατάσταση βλαβών αστικού δικτύου τηλεφωνίας και τοποθέτηση στύλων.
 10. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί πρότασης από τον Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Αντιρρίου για ανάληψη από την Περιφέρεια Δυτ. Ελλάδος μηχανημάτων καθαρισμού παραλιών.
 11. Αίτημα από τον Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Αντιρρίου για καθαρισμό παραλιών, ρίψη πλυμένου χαλικιού στη δυτική παραλία και προμήθεια σκιάστρων.
 12. Αναφορά 21/3/2013 κ. Ξανάλατου Λάμπρου, αναφορικά με τις υποδομές στο λιμάνι Ναυπάκτου. Ενημέρωση από κ. Λιμενάρχη.
 13. Αίτημα κ. Γραμμάτη Γεώργιου ιδιοκτήτη Καταστήματος MAYO Ψανή, για τοποθέτηση ενός πάγκου – παρασκευαστηρίου καφέ (μη μόνιμη κατασκευή) στο κιόσκι του παραλιακού χώρου (γκαζόν) Ψανής.
 14. Αίτημα της κας Βουλτούρη Γ. Χριστίνας για παραχώρηση χώρου 0,70Χ0,40m στο λιμάνι της Ναυπάκτου με αντικείμενο δραστηριότητας πώληση χειροτεχνημάτων – καλλιτεχνημάτων ίδιας παραγωγής (πλανόδιο – υπαίθριο εμπόριο). Εισήγηση Υπηρεσίας.
 15. Συζήτηση & λήψη απόφασης επί παλαιάς οφειλής του ΔΛΤΝ στον κ. Βασιλόπουλο Ηλία για καθαρισμό παραλιών.
 16. Λήψη απόφασης για καταστροφή άχρηστων υλικών & εξοπλισμού, που μας παρεδόθη από το Λιμενικό Ταμείο Αιτωλοακαρνανίας.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΝΙΚΟΣ ΤΣΑΤΣΟΣ