Κατεπείγουσα Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπακτίας – 10/4/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληροφορίες: Μηνόπουλος Αθανάσιος
Ταχ.Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37
Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360143
FAX: 2634023600

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 10-4-2013
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:11926

ΠΡΟΣ
1. κ.κ Δημοτικούς Συμβούλους
2. κ. Δήμαρχο
3. κ. Πρόεδρο Δ.Κ. Ναυπάκτου

ΘΕΜΑ: «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπακτίας»

Σας προσκαλούμε, στις 10-4-2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.00 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), σε KATEΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ.έτους 2013 για πληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών. (Εισηγ.κ.Σταυρόπουλος).
2. Εισήγηση για την υποβολή πρότασης μελετών στον Αξονα Προτεραιότητας (ΑΠ) 1 του χρηματοδοτικού προγράμματος «Ολοκλήρωση Πολεοδομικού Σχεδιασμού 2013» του Πράσινου Ταμείου-Υ.Π.Ε.Κ.Α. (Εισηγ.κ.Ζιαμπάρα)
3. Eισήγηση για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη περιοχή του Γριμπόβου στο ανατολικό τμήμα της πόλης της Ναυπάκτου.(Εισηγ.κ.Ζιαμπάρα)
4. Eισήγηση για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο οδικό δίκτυο του δυτικού τμήματος της πόλης της Ναυπάκτου. (Εισηγ.κ.Ζιαμπάρα).

Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα λόγω των προθεσμιών που υπάρχουν για την υλοποίηση των ανωτέρω θεμάτων.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Σικώλας Χρήστος

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: (Για ενέργεια)
1. Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
2. Διευθυντή Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
3. Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
4. Διευθυντή Περιβάλλοντος (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
5. Διευθυντή Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικών Υποθέσεων (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: (Για ενημέρωση)
1. Εργατικό Κέντρο Ναυπακτίας και Δωρίδας
2. Ομοσπονδία Επαγγελματιών και Βιοτεχνών.
3. Επιμελητήριο Αιτωλ/νίας
4. Εμπορικό Σύλλογο Ναυπάκτου
5. Σύλλογο Ξενοδόχων και Ενοικιαζομένων Δωματίων
6. Σωματείο Καφεπωλών-Εστιατορίων-Ξενοδόχων και Ιδιοκτητών «Ο Ανεμογιάννης»
7. Σύλλογο Μηχανικών Ναυπάκτου
8. Τοπικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης
9. Ο.ΣΥ.Ν
10. Τεχνικό Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας