Κατεπείγουσα σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου [11/4/2013 , 19:00]

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

Ναύπακτος 11-4-2013
Αριθ. Πρωτ. 100

ΠΡΟΣ
Τα μέλη του Δ.Σ.
• Μυλωνάς Κώστας, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
• Καρακώστας Κώστας
• Κουτσοσπύρου Μαίρη
• Μαστραπά Δήμητρα
• Σακελλάρη Βασιλική
• Λιμενάρχης Ναυπάκτου κ. Σμπούκης Βασίλειος

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
• Δήμαρχο Ναυπακτίας κ. Ιωάννη Μπουλέ

ΘΕΜΑ: «Κατεπείγουσα σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου».

Σας παρακαλούμε σήμερα Πέμπτη 11-4-2013 και ώρα 19.00 να προσέλθετε στο ισόγειο του Δημαρχιακού Κτιρίου σε κατεπείγουσα συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N.3852/2010 και με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:
1. Ενημέρωση μελών Δ.Σ. και λήψη απόφασης επί κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στους παραλιακούς δρόμους Γριμπόβου (οδός Καθόδου Δωριέων) & Ψανής (οδός Ναυμαχίας) και εντός της Χερσαίας Ζώνης Λιμένος και σύμφωνα με τις 162 & 163 / 10-4-2013 αποφάσεις της 12ης / 2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπακτίας.
Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα λόγω των προθεσμιών και της χρονοβόρας διαδικασίας που πρέπει να ακολουθηθεί, προκειμένου να εγκριθούν από την ΕΣΑΛ, εν όψει και της θερινής περιόδου, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στους παραλιακούς δρόμους της πόλης και να εκδοθεί η προβλεπόμενη ΚΥΑ από το νόμο 4058/2012 και να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ).

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΝΙΚΟΣ ΤΣΑΤΣΟΣ