Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπακτίας – 18/4/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληροφορίες: Μηνόπουλος Αθανάσιος
Ταχ.Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37
Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360143
FAX: 2634023600

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 12-4-2013
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:12090

ΠΡΟΣ
1. κ.κ Δημοτικούς Συμβούλους
2. κ. Δήμαρχο
3. κ. Πρόεδρο Δ.Κ. Ναυπάκτου
4. κ.Πρόεδρο Τ.Κ.Αντιρρίου
5. κ.Πρόεδρο Τ.Κ.Γαλατά
6. κ.Εκπρόσωπο Τ.Κ.Αμπελακιώτισσας
7. κ.Εκπρόσωπο Τ.Κ. Στράνωμας

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπακτίας»

Σας προσκαλούμε, στις 18-4-2013 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.00 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση της κατανομής ποσού 52.668,18€ από τους Κ.Α.Π. για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. (Εισηγ.κ.Σταυρόπουλος).
2. Εισήγηση για την υποβολή πρότασης στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου ταμείου «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015» του Υ.Π.Ε.Κ.Α. του έργου «Τμηματικές επισκευές και διαμορφώσεις κοινοχρήστων χώρων για τη υποστήριξη εσωτερικών διαδρομών στην περιοχή της παλιάς πόλης» της πρότασης «Δημιουργία-Διαμόρφωση Πολιτιστικού Μονοπατιού Καστρόπολης Ναυπάκτου». (Εισηγ.κ.Ζιαμπάρα).
3. Γνωμοδότηση για εγκατάσταση πτηνοτροφικής μονάδας εκτροφής κοτόπουλων πάχυνσης της Εταιρείας «ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ EΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Ε.» στην Τ.Κ.Γαλατά του Δήμου μας.(εισηγ.κ.Τσέλιος)
4. Ενημέρωση-συζήτηση για την αξιοποίηση των πρώην εργοταξιακών χώρων στην Τ.Κ.Αντιρρίου.
5. Εγκριση Ετήσιου Προγρ.Δράσης-Τεχνικού Προγράμματος οικ. τους 2013 και Προϋπολογισμού οικ.έτους 2013 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. (Εισηγ.κ.Σταυρόπουλος)
6. Λήψη απόφασης για να τιμηθoύν: ο δρομέας Δημήτριος Καραχάλιας, οι δύο ποδηλάτες Κων/νος Λαγουδάκης ,Παν.Κόγγος και αρχηγός της αποστολής Χρ.Κόγγος, για την προσπάθειά τους για την παραμονή του Τ.Ε.Ι στην Ναύπακτο. (Εισηγ.κ.Σταυρόπουλος).
7. Aναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2013 (Εισηγ.κ.Σταυρόπουλος)
8. Εκδοση ψηφίσματος για την παραμονή της 22ης Ε.Β.Α. στη Ναύπακτο. (Εισηγ.κ.Σταυρόπουλος).
9. Υποβολή του πρακτικού της Επιτροπής που έχει οριστεί για τον έλεγχο των παραστατικών της Κοινωφελούς Επιχείρησης ΑΝ.ΝΑ., τα οποία δεν έχουνε την αναγκαία τεκμηρίωση.(Εισηγ.κ.Καρκατσούλης).
10. Αίτηση προσφοράς δωρεάν εκπόνησης μελέτης με τίτλο «Τοπογραφική μελέτη αποτύπωσης Λυγιά Ναυπακτίας» (Εισηγ.κ.Ζιαμπάρα).
11. Αίτημα του Πολιτιστικού Συλλόγου Αμπελακιωτισσιωτών Ναυπάκτου για την παραχώρηση της αίθουσας του πρώην Δημ.Σχολείου Αμπελακιώτισσας για την δημιουργία Λαογραφικού Μουσείου. (Εισηγ.κ.Σταυρόπουλος)
12. Ανάκληση της 51/2007 απόφασης Δ.Σ.πρώην Δήμου Πυλήνης περί «Αποδοχή γνωμοδότησης δικηγόρου για εκμίσθωση ακινήτου Τ.Δ.Στράνωμας». (Εισηγ.κ.Σταυρόπουλος).
13. Ανάκληση της αριθ.186/2010 απόφασης Δ.Σ. πρώην Δήμου Ναυπάκτου με την οποία γνωμοδότησε θετικά στο αίτημα του Ανδρέα Μπέσσα και της Αθανασία Τσιμπάκη για την κατασκευή πέργκολας στο βόρειο τμήμα της πλατείας Παπαχαραλάμπους. (Εισηγ.κ.Ζιαμπάρα).
14. Έκδοση τοπικής κανονιστικής απόφασης ρύθμισης της κυκλοφορίας την ημέρα της Μεγάλης Παρασκευής στη Δημοτική Κοινότητα Ναυπάκτου (Εισηγ.κ.Ζιαμπάρα).
15. Εισήγηση για τοπική κανονιστική απόφαση κατά τη διάρκεια του Lepanto rally 2013. (Εισηγ.κ.Ζιαμπάρα).
16. Πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ διάρκειας δύο (2) μηνών. (Εισηγ.κ.Καρκατσούλης).
17. Παράταση συνολικής προθεσμίας του έργου «Διαμορφώσεις δημοτικού κτιρίου στο Αντίρριο».( Εισηγ.κ.Ζιαμπάρα)
18. Παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Τ.Κ. ΑΝΑΒΡΥΤΗΣ» της Δημοτικής Ενότητας Αποδοτίας και του αναδόχου Ζορμπά Γεωργίου του Ιωάννη.( Εισηγ.κ.Ζιαμπάρα)
19. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.- Τακτοποιητικού) του έργου “ΣΥΝΤΗΡΙΣΗ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΙΑΤΡΕΙΟΥ Τ.Κ. ΓΑΛΑΤΑ. (Εισηγ.κ.Ζιαμπάρα)
20. Ορισμός δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων μετά των αναπληρωτών τους στην επιτροπή παραλαβής έργων αξίας μέχρι 5.869,4 ευρώ,κατόπιν κληρώσεως.
21. Ορισμός ενός (1) Δημοτικού Συμβούλου μετά του αναπληρωτή του στην επιτροπή παραλαβής έργων αξίας από 5.869,4 ευρώ και μέχρι 8.804,1 ευρώ, κατόπιν κληρώσεως.
22. Ορισμός ενός (1) Δημοτικού Συμβούλου μετά του αναπληρωτή του στην επιτροπή παραλαβής έργων αξίας άνω των 8.804,1 ευρώ, κατόπιν κληρώσεως.
23. Ορισμός ενός (1) υπαλλήλου ως τακτικού μέλους και ενός (1) υπαλλήλου ως αναπληρωματικού μέλους για την συμμετοχή του στην επιτροπή παραλαβής του φυσικού εδάφους για το τμήμα του έργου «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΊΑ Τ.Κ. ΑΠΟΔΟΤΙΑΣ (πλήν Κρυονερίων). (Εισηγ.κ.Ζιαμπάρα).
24. Καταγραφή–σήμανση-παράδοση αδέσποτων σκυλιών που βρίσκονται στο «καταφύγιο» στη θέση Σκά της Τ.Κ.Λυγιά. (Εισηγ.κ.Τσέλιος).
25. Eπέκταση Δημοτικού φωτισμού σε δρόμο στο Δ.Δ. Κρυονερίων στης Δ.Ε. Αποδοτίας (Εισηγ.κ.Τσέλιος).
26. Προκήρυξη επαναληπτικού «Πανελλήνιου Καλλιτεχνικού Διαγωνισμού Ζωγραφικής με θέμα τη Ναυμαχία της Ναυπάκτου». (Εισηγ.κ.Ζιαμπάρα).
27. Έγκριση δαπάνης για τις εκδηλώσεις την ημέρα της Μεγάλης Παρασκευής. (Εισηγ.κ.Ζιαμπάρα).
28. Πραγματοποίηση 1ου Παιδικού Χορωδιακού Φεστιβάλ «ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ»-έγκριση δαπανών. (Εισηγ.κ.Ζιαμπάρα).
29. Εγκριση δαπανών Μαθητικού Φεστιβάλ Θεάτρου Μακύνειας. .(Εισηγ.κ.Σταυρόπουλος)
30. Συνδιοργάνωση παράστασης κουκλοθεάτρου. (Εισηγ.κ.Ζιαμπάρα).
31. Εγκριση επιχορήγησης Εκπολιτιστικού Συλλόγου Απανταχού Σκαλιωτών, για την εκδήλωση «Γαϊτανάκι στη Σκάλα». (Εισηγ.κ.Ζιαμπάρα).
32. Επιχορήγηση του Παπαχαραλάμπειου Αθλητικού Συλλόγου Ναυπάκτου για την ανάληψη διοργάνωσης της ημιτελικής φάσης του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος εφήβων μπάσκετ. (Εισηγ.κ.Σταυρόπουλος)
33. Εγκριση απονομής τιμητικών διακρίσεων για τον Μαθητικό Διαγωνισμό για τη Ναυμαχία της Ναυπάκτου. (Εισηγ.κ.Ζιαμπάρα).
34. Αίτημα του κ.Κυρίτση Λάμπρου, για την τοποθέτηση εικονοστασίου στην θέση «Αγριοσυκιά» Τ.Κ.Πιτσιναίϊκων.( Εισηγ.κ.Ζιαμπάρα)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Σικώλας Χρήστος

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: (Για ενέργεια)
1. Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
2. Διευθυντή Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
3. Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
4. Διευθυντή Περιβάλλοντος (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
5. Διευθυντή Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικών Υποθέσεων (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: (Για ενημέρωση)

1. Πρόεδρο Λιμενικού Δημοτικού Ταμείου
2. Εργατικό Κέντρο Ναυπακτίας και Δωρίδας
3. Ομοσπονδία Επαγγελματιών και Βιοτεχνών.
4. Επιμελητήριο Αιτωλ/νίας
5. Σύλλογο Μηχανικών Ναυπάκτου
6. Τοπικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης
7. Ο.ΣΥ.Ν
8. Τεχνικό Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας