Σύγκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – 16/4/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ: Μηνόπουλος Αθ.
Ταχ. Δ/νση: Ιλάρχου Τζαβέλα 37
Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360143 -60160
FAX: 2634023600

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 12-4-2013
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:12092

Π Ρ Ο Σ
Τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Ενταύθα

ΘΕΜΑ: Σύγκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Σας προσκαλούμε την 16-4-2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλάρχου Τζαβέλα 37) για να συνεδριάσουμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έκδοση τοπικής κανονιστικής απόφασης ρύθμισης της κυκλοφορίας την ημέρα της Μεγάλης Παρασκευής στη Δημοτική Κοινότητα Ναυπάκτου
2. Eισήγηση για την έκδοση Τοπικής Κανονιστικής απόφασης ρύθμισης της κυκλοφορίας επί της οδού Ηρακλέους της Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου.
3. Εισήγηση για την έκδοση τοπικής κανονιστικής απόφασης καθορισμού θέσεων στάσεων και προδιαγραφών των στεγάστρων αναμονής επιβατών αστικής λεωφορειακής γραμμής πλησίον στις 3ες εργατικές κατοικίες της Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου.
4. Εισήγηση για την έκδοση Τοπικής Κανονιστικής απόφασης για την τοποθέτηση παλλόμενων σηματοδοτών σε διαβάσεις σχολείων.

Ο Δήμαρχος και
Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Μπουλές Γιάννης