Αριθ. απόφασης 59/2011-Επιλογή του συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης Δήμου Ναυπακτίας (άρθρο 77του Ν.3852/2010)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 5ης συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2011

Αριθ. απόφασης 59/2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΕΡΙ: Επιλογή του συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης Δήμου Ναυπακτίας (άρθρο 77του Ν.3852/2010)

Στη Ναύπακτο σήμερα  27 Φεβρουαρίου  2011, ημέρα  Κυριακή και ώρα 18.00  το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), ύστερα από την με αριθμό πρωτ 4711/23-2-2011 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου του, η οποία επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του συμβουλίου και στον κ. δήμαρχο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) όπως ισχύουν.

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

 1. Αγγελοπούλου-Μανδέλου Θεοδώρα του Γεωργίου
 2. Βίτσας Δημήτριος του Σπυρίδωνος
 3. Γούλας Γεώργιος του Σπυρίδωνος
 4. Δούρος Παναγιώτης του Γεωργίου
 5. Εγγλέζος Χρήστος του Κωνσταντίνου
 6. Ζιαμπάρα Μαρία του Κωνσταντίνου
 7. Καλαβριζιώτης Ανδρέας του Γεωργίου
 8. Καραλής Νικόλαος του Ευθυμίου
 9. Καρκατσούλης Δημήτριος του Σπυρίδωνος
 10. Παναγόπουλος Παναγιώτης του Δημητρίου
 11. Πατούχας Παντελής του Νικολάου
 12. Σαλαμούρας Χρήστος του Ιωάννη
 13. Σικώλας Χρήστος του Νικολάου
 14. Σταυρόπουλος Κωνσταντίνος του Ιωάννη
 15. Τσέλιος Σπυρίδων του Αντωνίου
 16. Χαλαζιάς Νικόλαος του Αθανασίου
 17. Παπαθανάσης Αθανάσιος του Δαμιανού
 18. Καρναχωρίτης Μιχαήλ του Δημητρίου
 19. Κούκουνας Αθανάσιος του Ανδρέα
 20. Κοτρωνιάς Θωμάς του Παναγιώτη
 21. Κουτσοσπύρου Μαρία του Ηλία
 22. Νούλας Κωνσταντίνος του Γεωργίου
 23. Τσουκαλάς Κωνσταντίνος του Δημητρίου
 24. Κοτσανάς Ανδρέας του Ιωάννη
 25. Kεχαγιάς Κωνσταντίνος του Παναγιώτη
 26. Κονίδας Παναγιώτης του Γεωργίου
 27. Καρακώστας Κωνσταντίνος του Χρήστου

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

 1. Κατά την διάρκεια της συζήτησης του 2ου θέματος  της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε ο Δ.Σ κ. Κεχαγιάς
 2. Κατά την διάρκεια της συζήτησης του 3ου θέματος  της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε ο Δ.Σ κ. Κονίδας
 3. Μετά τη συζήτηση του 14ου θέματος  της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε ο Δ.Σ κ. Καρακώστας

Στη συνεδρίαση παρών ήταν επίσης ο Δήμαρχος κ. Μπουλές Γιάννης.

Παρών ήταν επίσης και ο ειδικός γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ασημακόπουλος Δημήτριος.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία με την παρουσία 27 δημοτικών συμβούλων  από το σύνολο των 27 ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ανέγνωσε το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Επιλογή του συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης Δήμου Ναυπακτίας (άρθρο 77του Ν.3852/2010)».

Στη συνέχεια επακολούθησε αναλυτική συζήτηση η οποία απομαγνητοφωνημένη έχει ως εξής:

«Πρόεδρος: Το προεδρείο προτείνει την ακόλουθη διαδικασία επί του θέματος, θα γίνει τοποθέτηση του Δημάρχου, και εν συνεχεία θα τοποθετηθούν και οι επικεφαλής των παρατάξεων και στη συνέχεια θα χωρίσει ψηφοφορία απ’ το Σώμα.

Ο λόγος στον κύριο Δήμαρχο.

Δήμαρχος: Κύριοι Σύμβουλοι, την προηγούμενη Κυριακή, πριν τη ψηφοφορία, είχαμε βάλει το πλαίσιο που κατά την άποψή μας έπρεπε να κινηθεί η συζήτηση γύρω από τον συμπαραστάτη του Δημότη και της επιχείρησης, περιγράψαμε δηλαδή τα χαρακτηριστικά που κατά την άποψή μας πρέπει να έχει ο υποψήφιος, και τα χαρακτηριστικά αυτά συμπίπτουν και με τις προβλέψεις του νόμου.

Είχαμε πει καταρχήν ότι εμείς ως Δημοτική αρχή θέλουμε συμπαραστάτη του Δημότη, το ξεκαθαρίσαμε όσο πιο καλά γινόταν.

Επίσης είπαμε ότι για εμάς ο συμπαραστάτης είναι κάτι περισσότερο από συνήγορος, είναι ο άνθρωπος ο οποίος πραγματικά μπορεί να σταθεί δίπλα από τον πολίτη και να τον στηρίξει σε αυθαιρεσίες της διοίκησης ή της τοπικής εξουσίας.

Έτσι αντιλαμβανόμαστε αυτό το ρόλο, και σε γενικές γραμμές περιγράψαμε τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει αυτή η υποψηφιότητα, δηλαδή να έχει γνώσεις, να έχει κύρος, να έχει επαγγελματική και διοικητική εμπειρία, να έχει κοινωνική καταξίωση και αυτό που λέει ο κόσμος, κοινωνική σοφία, και να μην προέρχεται από δημοτική παράταξη, να μην είναι μέλος της παράταξής μας ή οποιαδήποτε άλλης παράταξης, γιατί προϋποθέτει αυτό την υποστήριξη από άλλους συμβούλους, άλλων παρατάξεων, δεν μπορεί καμία παράταξη μόνη της να βγάλει τον συμπαραστάτη του Δημότη, άρα εκ προοιμίω αν μπει υποψήφιος με αυτά τα χαρακτηριστικά, θα δοθεί η δυνατότητα σε κάποιους να πούνε ότι «επειδή είναι μέλος της παράταξής σας, αρνούμαστε να τον στηρίξουμε».

Έτσι λοιπόν θα μπορούσε να έχει μια ευρύτερη κοινωνική αποδοχή που είναι ακριβώς αυτό που ζητάμε.

Είπαμε επίσης ότι χωρίς να είναι προϋπόθεση, οι νομικές γνώσεις βοηθάνε στα καθήκοντα του συμπαραστάτη του Δημότη, ιδιαίτερα όταν μιλάμε για τον Δήμο της Ναυπακτίας που έχει πολύ σημαντικά προβλήματα λόγω του ειδικού καθεστώτος που έχουμε τόσα χρόνια με το οικιστικό και άλλα προβλήματα.

Θεωρώ κύριοι Σύμβουλοι ότι στην ίδια λογική κινήθηκαν και οι τοποθετήσεις των επικεφαλής των άλλων Δημοτικών παρατάξεων, και αυτό μας χαροποίησε ιδιαίτερα γιατί φάνηκε ότι υπάρχει εξ αντικειμένου μία βάση στην οποία μπορεί να γίνει μία σύγκληση ώστε να προκύψει συμπαραστάτης του Δημότη.

Μετά τη ψηφοφορία εμείς ως πλειοψηφία κάναμε κάτι το οποίο νομίζω βοηθάει εξ αντικειμένου την εκλογή, δεν μπήκαμε αμέσως σε δεύτερη ψηφοφορία, που θα μπορούσε να γίνει, αλλά θεωρήσαμε ότι το διάστημα από την προηγούμενη Κυριακή μέχρι σήμερα, θα μπορούσε να βοηθήσει στο να ξανασκεφτούμε με ηρεμία, με ψυχραιμία, με νηφαλιότητα τις ανάγκες που έχει ο τόπος μας, και να κάνουμε ένα βήμα μπροστά ώστε πραγματικά να υπάρξει συμπαραστάτης του Δημότη σήμερα. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να εκτιμηθεί.

Πιστεύουμε ότι σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο με δύο πρόσθετους ψήφους μπορεί να εκλέξει συμπαραστάτη του Δημότη και της επιχείρησης, αυτό προκύπτει απ’ το αποτέλεσμα της προηγούμενης Κυριακής, θα ήθελα στο σημείο αυτό να δούμε, και ας δει ο καθένας από εμάς, και ο κάθε πολίτης, αν αυτά τα οποία ειπώθηκαν στις τοποθετήσεις μας, συνάδουν, ταιριάζουν, με αυτά τα οποία έβγαλε το αποτέλεσμα.

Εγώ θα έλεγα το εξής: Προέκυψε μία αποχή, θεωρώ ότι όσοι απέχουν από τη διαδικασία αυτή, δε μπορούν να εκλέξουν συμπαραστάτη του Δημότη, είναι δεδομένο αυτό, δεν βοηθάνε στην εκλογή συμπαραστάτη του Δημότη, και αυτό είναι αντικειμενικό.

Δεύτερον, κάποιοι ενώ περιγράψανε τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει ο συμπαραστάτης, ψήφισαν μέλη της παράταξής τους ενδεχομένως, γιατί έτσι έκριναν στην πράξη, και κάποιοι άλλοι, έτσι φαίνεται εδώ, σκόρπησαν ψήφους σε διάφορους υποψήφιους, το οποίο θα μπορούσε να ρωτήσει κανείς, αν το έκανε και η πλειοψηφία, θα μπορούσε ποτέ να εκλεγεί συμπαραστάτης του Δημότη; Κατηγορείται δε η πλειοψηφία για ορισμένα ζητήματα, τα οποία θέλω να φέρω στο Σώμα.

Πρώτον, κατηγορούμαστε γιατί δεν προτείναμε άτομο πριν τη ψηφοφορία, είναι προφανές βέβαια ότι αν προτείναμε ένα τέτοιο άτομο, θα εισπράτταμε την απάντηση ότι αυτός είναι παραταξιακός υποψήφιος, κατά συνέπεια δεν πληροί τις προϋποθέσεις που βάλαμε στο προοίμιο.

Το επόμενο, πήγαμε όλοι μαζί στον υποψήφιο κύριο Κων/νο Αγγελόπουλο, άρα αφού πήγαμε όλοι μαζί, προκύπτει ότι είναι παραταξιακός υποψήφιος, ερωτώ: Εάν μοιράζαμε τους ψήφους θα λεγόταν ότι η παράταξη της πλειοψηφίας δε θέλει να εκλέξει συμπαραστάτη του Δημότη, και για το λόγο αυτό σκορπάει τις ψήφους ώστε να μην προκύψει.

Εμείς ως Δημοτική πλειοψηφία, είχα υποψήφιο της παράταξής μας, τον κύριο Νάσο Βούλγαρη, τον οποίο τιμούμε ως μέλος και αγωνιστή της παράταξής μας, και διαφωνήσαμε μαζί του ανοιχτά και του είπαμε και τότε, το επαναλαμβάνουμε και τώρα, γιατί δεν θέλαμε να δώσουμε τη δυνατότητα στον οποιονδήποτε, να επικαλεστεί αυτή την παραταξιακή ιδιότητα και να πει ότι η πλειοψηφία δε θέλει συνήγορο του Δημότη, και για αυτό κατεβάζει και στηρίζει έναν υποψήφιο, και όπως προέκυψε η πλειοψηφία δε στήριξε το μέλος της παράταξής μας, που τον τιμούμε ιδιαίτερα.

Αλήθεια, τι θα λεγότανε σε βάρος της παράταξής μας εάν στηρίζαμε τον κύριο Βούλγαρη; Βεβαίως ακούστηκαν κι άλλα, ότι δηλαδή στα χαρακτηριστικά του υποψηφίου πρέπει να περιλαμβάνονται αγωνιστικές περγαμηνές και τα λοιπά, και πραγματικά αν ψάξει κανείς τον κάθε υποψήφιο, και νομίζω έχουμε δικαίωμα και υποχρέωση, και αναπτύχθηκαν κάποια θέματα εδώ, αναρωτιέμαι ποιος είναι αυτός που χορηγεί πιστοποιητικά αγωνιστικότητας, και ποια είναι τα κριτήρια με τα οποία τα χορηγεί.

Επίσης θέλω να πω ότι συζητήθηκαν στα Μέσα Ενημέρωσης κάποιες απόψεις οι οποίες πραγματικά θεωρώ ότι υποβαθμίζουν τον θεσμό και αξιωματικά δέχονται χωρίς να μπορούν ή να μπαίνουν στον κόπο να το αποδείξουν, εκφράσεις όπως «Γραμματείς και Φαρισαίοι ζητούν ανταλλάγματα για τα δωράκια τους και τα λοιπά».

Εγώ λοιπόν είμαι ανοιχτός και προκαλώ τον οποιονδήποτε να μας πουν για ποια δωράκια μιλάνε, από ποιους και σε ποιους προέρχονται και κατευθύνθηκαν τα δωράκια αυτά, για να δούμε τελικά το εξής πάρα πολύ απλό, θέλουμε ή δε θέλουμε με δύο ψήφους να εκλέξουμε συμπαραστάτη του Δημότη;

Κυρίες και κύριοι σύμβουλοι, θέλω να σημειώσω και κάτι ακόμα, μεταξύ των υποψηφίων ήταν και ο κύριος Νταουσάνης, εάν η πλειοψηφία ψήφιζε τον κύριο Νταουσάνη, θα είχαμε αυτό που ήταν προεκλογικά, μεγάλο, σημαία, ότι να, αποκαλύψαμε τη διαπλοκή.

Προς τιμή του ο κύριος Νταουσάνης, για λόγους δικούς του, απεχώρησε, όμως το θέμα απ’ τη μεριά μας είναι στην αντιπολίτευση, αν πράγματι θέλει να εκλεγεί συμπαραστάτης του Δημότη εμείς δώσαμε τη δυνατότητα, με δύο ψήφους μπορεί να εκλεγεί σήμερα συμπαραστάτης του Δημότη, προς όφελος του Δήμου και των Δημοτών μας, ευχαριστώ πολύ.

Πρόεδρος: Ευχαριστούμε τον κύριο Δήμαρχο, ο λόγος στον κύριο Παπαθανάση.

Παπαθανάσης: Με την εισήγησή σας σήμερα νομίζω ότι πραγματικά όσοι μας ακούνε και όσοι μας βλέπουν έχουν μπερδευτεί στο μυαλό τους, και έχουν μπερδευτεί διότι λέτε πράγματα τα οποία ούτε στην πραγματικότητα είναι έτσι, αλλά και που είναι και αντιφατικά.

Πρώτα απ’ όλα, στις προϋποθέσεις όλες οι παρατάξεις συμφωνήσαμε, και εμμένουμε στη δυνατότητα αυτή, στο να θέλουμε ανθρώπους έξω, όπως είπατε εσείς, από τα στενά όρια όταν λέμε, των παρατάξεων, παραταξιακές υποψηφιότητες, να είναι (.) κύρους, εμπειρίας, γνώσεων, και στα περισσότερα απ’ αυτά τα οποία και εσείς εισηγηθήκατε στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο.

Από έδρας ζητήσατε επίσης οι σύμβουλοι όλοι να ψηφίσουν κατά συνείδηση, και ως ανεξάρτητος συνδυασμός ελπίζαμε ότι πραγματικά θα συνέβαινε κάτι τέτοιο από πλευράς σας, και όχι το να δώσετε μια σκληρή γραμμή υπέρ ενός υποψηφίου, ο οποίος είναι άξιος συμπολίτης μας, και που πραγματικά με τη δική σας συμπεριφορά τον μειώσατε, και τον μειώσατε διότι όταν δίνετε γραμμή σε μία τόσο σημαντική διαδικασία που γνωρίζατε ότι δεν θα είχε αποτέλεσμα, αποδεικνύεται ότι θέλετε μονοπαραταξιακό συμπαραστάτη της Δημοτικής Αρχής και όχι του Δημότη, κάτι το οποίο εσείς καταγγείλατε από έδρας, κάτι που εσείς είπατε από έδρας ότι θέλουμε συμπαραστάτη του Δημότη και όχι του Δημάρχου, ακριβώς το αντίθετο κάνατε στην πράξη, και για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, εμείς δηλώσαμε ότι θα πάμε κατά συνείδηση και το πράξαμε, και ο κάθε Δημοτικός Σύμβουλος έχει νομίζω και την αντίληψη, και γνωρίζει πολύ καλά και τα προσόντα του καθενός, από τους δώδεκα που ήταν υποψήφιοι, και που θεωρούμε πραγματικά ότι και οι άλλοι έντεκα είναι εξίσου άξιοι και ικανοί για αυτόν το ρόλο και για αυτή τη θέση.

Εμείς λοιπόν σήμερα σας καλούμε, εάν πραγματικά θέλετε τη συναίνεση, και το μπαλάκι είναι σε εσάς και όχι στην αντιπολίτευση, διότι η αντιπολίτευση δεν μπορεί να εκλέξει συμπαραστάτη του Δημότη, σας καλούμε να ξεπεράσετε τους εαυτούς σας και τον εαυτό σας και να επιλέξετε οποιοδήποτε πρόσωπο από τα υπόλοιπα έντεκα, διότι αυτή η εβδομάδα που θα έπρεπε να είναι εβδομάδα προβληματισμού και διαβούλευσης, μόνο για εσάς δεν ήταν τέτοια η εβδομάδα, είχατε κάνει την προεπιλογή πριν τη συνεδρίαση την προηγούμενη, και αυτή την εβδομάδα δεν κάνατε καμία κίνηση να μπορέσει να βρεθεί το μίνιμουμ συναίνεσης, καμία απολύτως προσπάθεια, εκβιαστικά διλήμματα δεν μπορούν να μπουν στον Ναυπακτιακό λαό, ούτε στις θέσεις του συμπαραστάτη του Δημότη.

Εμείς λοιπόν σας προτείνουμε σήμερα, αν έχετε παρρησία και δυνατότητα, και περίσσευμα ψυχής, να προτείνετε έναν από τους άλλους έντεκα, εμείς ως μείζονα αντιπολίτευση που έχουμε πολύ ενεργά τον ρόλο αυτό, ζητήσαμε, και κάναμε διαβούλευση με τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης, της ελάσσονος και του κυρίου Καρακώστα, την Κίνηση Πολιτών, και έχουμε βρει μίνιμουμ συνεννόησης, προκειμένου σήμερα να μπορέσει να επιλεγεί ομόφωνα συμπαραστάτης του Δημότη, αν και εσείς το θέλετε, δώστε την ευκαιρία στον Ναυπακτιακό λαό να έχει συμπαραστάτη του Δημότη απ’ όλες τις Δημοτικές παρατάξεις. Σας ευχαριστώ.

Πρόεδρος: Ευχαριστούμε τον κύριο Παπαθανάση, ο λόγος στον κύριο Κοτσανά.

Κοτσανάς: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αγαπητοί συνδημότες, εμείς ως παράταξη, τόσο πριν τη διαδικασία της προηγούμενης Κυριακής, όσο και στο μεσοδιάστημα των εφτά ημερών, νομίζω ότι τηρήσαμε όλους τους παραμέτρους για να αποδείξουμε ότι αυτό το θεσμό τον αντιμετωπίζουμε πάρα πολύ σοβαρά, πέρα από μικροπολιτικές και αντιπολιτευτικές κορώνες.

Μετά τη ψηφοφορία της προηγούμενης Κυριακής, που ήταν απόρροια μιας αιφνιδιαστικής για εμάς κίνησης του Δημάρχου, αλλά προσχεδιασμένη απ’ αυτόν, καταδείχτηκε ότι πλέον η πολιτική συνεννόηση δεν υφίσταται, η πολιτική συνεννόηση που επιβάλλει ο νομοθέτης, και με τον κύριο Δήμαρχο, δείχνοντας στον κύριο Δήμαρχο ότι πρέπει να αναλάβει τις πρωτοβουλίες αυτές, ώστε αυτός ο θεσμός να υπάρξει στον Δήμο Ναυπακτίας.

Αντί αυτού, ο κύριος Δήμαρχος, σήμερα, κάνοντας μαθήματα πολιτικής αριθμητικής, «έχω δεκαέξι, βάλτε άλλους δύο ψήφους για να εκλέξω», ουσιαστικά απομακρύνεται και θέτει σε αδιέξοδο πάλι τον θεσμό.

Από την άλλη μεριά της μειοψηφίας, και μιλάμε για το δικό μας κομμάτι τώρα, έχουμε την επόμενη του Συμβουλίου την Κίνηση Πολιτών, τον συνάδελφο κύριο Καρακώστα, ο οποίος για κάποιον περίεργο λόγο αναλαμβάνει πρωτοβουλίες οι οποίες έχουν σχέση με διαμόρφωση πρότασης, μια πρωτοβουλία που κατά την προσωπική μου άποψη, χωρίς να θέλω να θίξω τον συνάδελφο, ήταν άκυρη και άστοχη, ουσιαστικά έριχνε νερό στο αδιέξοδο του θεσμού.

Παίρνει την πρωτοβουλία ο κύριος Καρακώστας, βάζει στην ονοματολογία μια σειρά από υποψηφίους, παίρνει τηλέφωνο τον υποφαινόμενο, και λέει να συνταχτούμε απέναντι στην πρόταση του Δημάρχου (.) τον κύριο Αγγελόπουλο.

Εμείς αμέσως πήραμε απόσταση από την πρόταση, και μείναμε πάλι σε αυτό που είχαμε συνδιαμορφώσει στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο.

Όσον αφορά την παράταξη του κυρίου Παπαθανάση εδώ νομίζω το ενδιαφέρον για τον θεσμό τελείωσε, όταν δεν είδανε στους υποψηφίους τον κύριο Κονίδα, όταν δεν είδαν τον Κονίδα εκεί, νομίζω ότι ήταν ένα βήμα για να κάνουν την… Να γίνουν αρεστοί, αρεστοί σε έντεκα υποψηφίους.

Εμείς ως παράταξη κύριε Δήμαρχε, μη μπορώντας να συνταχτούμε σε λογικές που αρέσκονται σε παράλληλους (.) μονολόγους, όπως κάνατε αυτό τον κατήφορο που δείξατε εσείς και ο κύριος Καρακώστας όλη την εβδομάδα στο ραδιόφωνο και σε δημόσιες δηλώσεις, και δεν πήρατε τις πρωτοβουλίες να πάμε ουσιαστικά σε αυτό που θέλουν οι πολίτες, και δεν μας δόθηκε η δυνατότητα να συνεννοηθούμε, προτείνω, και προτρέπω το αυτονόητο, απέναντι στην παράταξή μου, και κάνω αυτό που δεν πράξατε εσείς απέναντι στην παράταξή σας, και προτρέπω τους Δημοτικούς Συμβούλους, τον κύριο Κεχαγιά και τον κύριο Κονίδα να μην πάμε ως κοπάδι στην κάλπη, στο παραβάν, γιατί μερικοί από εσάς δεν πήγαν ούτε καν στο παραβάν, θα πάμε εκεί και θα ψηφίσουμε κατά συνείδηση.

Πρόεδρος: Ευχαριστούμε τον κύριο Κοτσανά, ο λόγος στον κύριο Καρακώστα.

Καρακώστας: Εγώ δεν έχω να πω και πολλά πράγματα στη συνεδρίαση, εμείς έχουμε συνηθίσει ότι λέμε, να το λέμε φανερά, να το λέμε φανερά, πριν τη συνεδρίαση, για να μην προκαταλαμβάνουμε κανέναν και κυρίως επειδή στη δικιά μας λογική προεξάρχει η κοινωνία, και θεωρούμε ότι πράγματα που είναι ώριμα στην κοινωνία, κάποια στιγμή θέλουμε δε θέλουμε, θα ωριμάσουν και στα συμβούλια, και στις επιτροπές, και οπουδήποτε παίρνονται αποφάσεις.

Εμείς λοιπόν πριν την πρώτη ψηφοφορία δημοσίως, με ανακοίνωσή μας, δηλώσαμε σε ποια κατεύθυνση θα κινηθούμε, το επισήμανα και στο προηγούμενο Συμβούλιο, ότι η μόνο παράταξη, που δημόσια, πριν τη συνεδρίαση είπε τη θέση της, ήταν η Κίνηση Πολιτών.

Μάλιστα το ίδιο κάναμε και τώρα, πριν τη δεύτερη ψηφοφορία, επικοινωνήσαμε με τις παρατάξεις τις υπόλοιπες, αλλά ότι τους είπαμε στην επικοινωνία που είχαμε, το ίδιο ακριβώς το κοινοποιήσαμε και δημόσια, να ξέρει ο κόσμος της Ναυπάκτου, πως και γιατί σκεφτόμαστε για τον συμπαραστάτη του Δημότη.

Όμως θα ήθελα εκτός από αυτές τις δημόσιες ανακοινώσεις, που τον πυρήνα της δεύτερης είμαι αναγκασμένος να τον επαναλάβω σήμερα, θα ήθελα να σας πω ότι και στην προηγούμενη ψηφοφορία τελειώσαμε την ομιλία μας ως εξής: Περιμένετε και θα δείτε, το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας  θα δείξει πράγματα που δεν έχουν ειπωθεί εδώ μέσα, και πράγματι αυτό συνέβη.

Είχαμε τη δήλωση της παράταξης της πλειοψηφίας ότι «θα ψηφίσουμε κατά συνείδηση», αλλά όταν συμπίπτουν σε πάνω από Σταλινικά ποσοστά οι συνειδήσεις, πάνω από 99%, λες πως το κατάφεραν και συνέπεσαν οι συνειδήσεις τόσοι πολλοί; Κάποιος τους έβαζε τρικλοποδιά εκεί και πέσανε όλοι στην ίδια επιλογή.

Λέω λοιπόν, γιατί συνέβη αυτό; Προσπαθώ να δώσω μία λύση, είπατε εκ των υστέρων «ναι, αυτή ήταν η επιλογή της παράταξής μας», γιατί ο Δήμαρχος επέλεξε να μην το πει αλλά να το παραδεχθεί πέντε λεπτά μετά; Είναι απλό, δεν περίμενε δεκαέξι, μήπως περίμενε και τους συν δύο; Εγώ δε βρίσκω άλλη εξήγηση, αν ήξερα ότι θα είναι δεκαέξι, θα το έλεγε από νωρίτερα, οι δεκατέσσερις περιμένατε ή δεκαοχτώ, αλλά δεκαέξι δεν περιμένατε.

Λέω λοιπόν, και αυτό ήταν σωστό, που κάνατε στην πρώτη συνεδρίαση, ότι λέμε «ψηφίζουμε κατά συνείδηση», πως την επόμενη Κυριακή γίνεται σωστό να λέμε ότι η πρότασή μας είναι αυτός, ή το ένα είναι σωστό ή το άλλο, δεν μπορεί να είναι και τα δυο σωστά, δεν μπορεί να γίνονται και τα δυο για να βγει συμπαραστάτης του Δημότη. Ή το ένα ήταν, ή το ένα ή το άλλο.

Ακούστε, θα μου πεις «γιατί δεν μιλάς με τα πρόσωπα και στέκεσαι στη διαδικασία»; Για εμάς η διαδικασία έχει τεράστια σημασία, να μην επικαλεστώ το ότι η δημοσίευση είναι η ψυχή της δικαιοσύνης, δηλαδή χωρίς δημόσια ξεκάθαρη τοποθέτηση δεν υπάρχει δίκαιο, αυτό που κάνατε την προηγούμενη φορά, στο να κινηθείτε συμπίπτοντας σε έναν υποψήφιο χωρίς να έχετε το θάρρος να το δηλώσετε, δεν μπορεί να είναι δίκαιο, γιατί δεν ήταν δημόσιο.

Δεύτερον, όσον αφορά τη διαδικασία, σε μερικά πράγματα η διαδικασία γίνεται ουσία, να σας πω ένα παράδειγμα, στον γάμο, αν θα επιλέξεις να πας με συνοικέσιο ή αν θα παντρευτείς από έρωτα, έχει σημασία, εγώ δεν επέλεξα το συνοικέσιο, λέω λοιπόν ότι άσχετα με το ποιο πρόσωπο θα καταλήξουμε, και την πιο πολύφερνη νύφη να μου έφερναν, με συνοικέσιο δεν παντρευόμουν, ήθελα να τη διαλέξω μόνος μου.

Λέω λοιπόν ότι και εδώ η διαδικασία που ακολουθήσατε είναι ουσία τελικά, και δείχνει πράγματα που δεν θα φαινόντουσαν διαφορετικά.

Γιατί είναι παραταξιακός υποψήφιος ο κύριος Αγγελόπουλος; Επειδή ακριβώς συνέπεσαν δεκαέξι ελεύθερες συνειδήσεις, χωρίς να το ξέρουν και νωρίτερα ή επειδή είχαν πάρει απόφαση αλλά δεν ήθελαν να την ανακοινώσουν γιατί περίμεναν άλλα από τη ψηφοφορία, για αυτό είναι παραταξιακός υποψήφιος, ο άνθρωπος δεν έχει συνδεθεί δημοσίως με εσάς. Η δικιά σας επιλογή είναι που τον έκανε έτσι, που ευτέλισε την υποψηφιότητα σε παραταξιακή, δεν φταίει ο ίδιος, φταίει η διαδικασία που ακολουθήσατε για να τον προβάλλετε.

Για να σώσουμε την παρτίδα όμως, επειδή όλοι μιλάνε υπέρ του να εκλεγεί συμπαραστάτης του Δημότη, εμείς από την προηγούμενη ψηφοφορία δηλώσαμε ότι είναι περιορισμένες οι δυνατότητές του, έτσι; Αν νομίζετε ότι βγάζουμε έναν συμπαραστάτη του Δημότη και θα σώσουμε την παρτίδα, είδαμε τι έκανε και ο συνήγορος του πολίτη, το μόνο που κατάφερε είναι να εκλεγεί Δήμαρχος Αθήνας, για τον κύριο Καμίνη λέω. Αν βελτίωσαν την ελληνική κοινωνία οι παρεμβάσεις του, λίγο όπως και αυτό το λίγο μας χρειάζεται.

Λέμε λοιπόν, απ’ τους δώδεκα υποψήφιους ή αν θέλετε από τους πέντε – έξι, δε ξέρω πόσοι είναι, που πήραν έστω και μια, είχαν και μια προτίμηση, ποιος δεν πήρε τις ψήφους μιας παράταξης; Οι πέντε, ένας πήρε της ψήφους μιας παράταξης, οι παρατάξεις που εκπροσωπούν μάλιστα το 68% με βάση το αποτέλεσμα της πρώτης Κυριακής, δεν τοποθετήθηκαν, δεν πήγαν σε έναν υποψήφιο συγκεκριμένα, εκτός από τη δικιά μου ψήφο, ο οποίος πήγε σε υποψήφιο συμπαραστάτη του Δημότη που είναι συνεργάτης μου, και νομίζω ότι, εγώ τουλάχιστον θεωρώ ότι έκρινα με βάση το πρόσωπο και την πολιτεία, τη μέχρι τώρα πολιτεία του στα δημόσια πράγματα, και καλώς έκανα, όμως για πείτε μου τώρα, εμείς σας λέμε το εξής: Εγώ ψήφισα τον κύριο Φούντα, σας λέω τώρα, θέλετε να βγει συμπαραστάτης του Δημότη, απ’ ότι φαίνεται δεν θα βγει εκτός αν περιμένετε πάλι τον μαγικό αριθμό «18», ελάτε και επιλέξτε κάποιους από αυτούς που πήραν ψήφους την προηγούμενη φορά, εγώ δεσμεύομαι ότι θα στηρίξω, απ’ ότι φαίνεται κάτι ανάλογο με εμένα λέει και ο κύριος Παπαθανάσης, για επιλέξτε έναν, από αυτούς που είχαμε έστω και μία παρουσία στη ψηφοφορία, αποσπαστείτε από τον παραταξιακό σας υποψήφιο, από αυτόν που εσείς ευτελίσατε σε παραταξιακό με την τακτική σας, ιδού η Ρόδος, ιδού και η εκλογή του συμπαραστάτη του Δημότη αν θέλετε.

Αν λοιπόν, εγώ θα σας ζητήσω να κάνουμε και ένα δεκάλεπτο διάλλειμα, να το ζητήσετε, μήπως μπορείτε κατά συνείδηση να συμπέσετε σε άλλον υποψήφιο αυτή τη φορά, για να έχουμε συμπαραστάτη του Δημότη, κύριε πρόεδρε αυτή είναι και η πρότασή μου, επειδή νομίζω ότι αξίζει να συζητηθεί μεταξύ σας, μήπως υπάρχει και άλλο πρόσωπο που να τηρεί αυτές τις προϋποθέσεις, έγινε το λάθος στην πρώτη συνεδρίαση, ο παραταξιακός υποψήφιος δυστυχώς φορτώθηκε αυτόν τον τίτλο χωρίς να φταίει ο άνθρωπος, πάμε να δούμε τι μπορεί να γίνει τώρα.

Υπερβείτε την παραταξιακή σας λογική, να την υπερβώ κι εγώ, και άλλοι νομίζω ότι θα σας ακολουθήσουν, επιλέξτε κάποιο από τα πρόσωπα, είναι άχρηστοι όλοι οι άλλοι; Εκεί μπορούμε να συμπέσουμε, και έτσι θα έχουμε εκλογή συμπαραστάτη του Δημότη. Σας ευχαριστώ.

Πρόεδρος: Ευχαριστούμε τον κύριο Καρακώστα. Για δύο λεπτά  ο λόγος στον κύριο Δήμαρχο. (……ασαφείς παρεμβάσεις………) ….Όχι, η διαδικασία δεν προβλέπει, είπαμε Δήμαρχος και οι επικεφαλής των παρατάξεων, δεν ετέθη σε ψηφοφορία, κατά συνέπεια… (…….ασαφείς παρεμβάσεις……) ….Ας μιλήσουν, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, ο λόγος στον κύριο Κοτρωνιά, για να μην πλατειάζουμε, για αυτό ακριβώς το λέω αυτό.

Κοτρωνιάς: Θα είμαι σύντομος πρόεδρε, είπατε κύριε Δήμαρχε από έδρας, ότι εμείς ψηφίσαμε μέλη της παράταξής μας, αν όλους αυτούς που ψηφίσαμε στηρίζανε εμάς θα είχαμε εκλεγεί εμείς, όχι εσείς.

Σε αυτό που είπαν οι προλαλήσαντες, και ο κύριος Παπαθανάσης, και ο κύριος Καρακώστας, ότι, την προηγούμενη φορά είπατε από έδρας ότι δεν θα δώσετε γραμμή, νομίζω, το λέει η κοινωνία, όταν φύγαμε από εδώ το έλεγε η κοινωνία, αν δώσαμε γραμμή ή δεν δώσαμε.

Η πρόταση που κάναμε σαν παράταξη, επιλέξτε όποιον θέλετε εσείς, έναν από τους έντεκα, όποιον σας κάνει, και εμείς τον ψηφίζουμε δημοσίως, δεν κάνει κανένας από τους έντεκα; Εσείς υποβιβάσατε την πρόταση Αγγελόπουλου ως μονοπαραταξιακή. Αν το κάνατε δημοσίως πριν μπούμε σε ψηφοφορία θα ήταν προς τιμήν σας, όλοι οι Δήμαρχοι γύρω – γύρω κύριε Δήμαρχε έχουν συναντήσει τους επικεφαλής των παρατάξεων, έχουν συναντήσει τα μέλη, και προσπαθούνε να βρούνε μία λύση, εσείς δεν το κάνατε, μόνο από ραδιοφώνου, θεωρώ ότι δείξατε μεγάλη δυσκαμψία σε αυτό, θεωρώ ότι δεν ωφελεί τον τόπο, στο κάτω – κάτω ο συνήγορος του Δημότη, τη Δημοτική αρχή θέλει να ελέγχει, δεν θέλει να ελέγχει την Αντιπολίτευση.

Σας καλώ έστω και την τελευταία στιγμή να κάνετε ένα βήμα, ευχαριστώ.

Πρόεδρος: Ευχαριστούμε τον κύριο Κοτρωνιά. Ο λόγος στον κύριο Τσέλιο.

Τσέλιος: Κύριε πρόεδρε, ήθελα να τονίσω στο Σώμα ότι σαν ένας από τους δεκαέξι που στήριξα την υποψηφιότητα του κυρίου Αγγελόπουλου, θέλω να σας πω ότι κάναμε μία υπέρβαση, έκανα μία υπέρβαση κι εγώ να ψηφιστεί υποψήφιος ο οποίος δεν ήταν παραταξιακός.

Βλέπω σήμερα να ακούγονται στο Σώμα εντελώς διαφορετικά πράγματα, θα ήθελα να ακούσω από τους εκπροσώπους της αντιπολίτευσης αν υπάρχει κάποια μομφή για το πρόσωπο του κυρίου Αγγελόπουλου, ως προς τους αγώνες του, προς το κύρος του, ότι αν είναι (…) αξίας σαν νομικός, αν υπάρχει κάποια μομφή για το συγκεκριμένο πρόσωπο ο οποίος πλειοψήφησε και πήρε και δεκαέξι (16) σταυρούς, να το ξέρουμε τώρα πριν μπούμε σε ψηφοφορία, εγώ προσωπικά να μην τον ξαναψηφίσω.

Θα ήθελα λοιπόν πάρα πολύ να τοποθετηθεί και ο κύριος Παπαθανάσης και ο κύριος Κοτσανάς και ο κύριος Καρακώστας, γιατί με έκπληξη άκουσα, και προς τιμήν του κυρίου Κοτσανά, ότι υπάρχει και μία συζήτηση μέσα στη βδομάδα, ανάμεσα και στις τρεις παρατάξεις της αντιπολιτεύσεως, οπότε θα ήθελα να ακούσω μία τοποθέτηση αν γίνεται, αν δεν είναι έντιμος ή κάτι άλλο ο κύριος Αγγελόπουλος, ώστε να μην τον ξαναψηφίσω. Ευχαριστώ πολύ.

Πρόεδρος: Ευχαριστούμε τον κύριο Τσέλιο. Ο λόγος στον κύριο Παναγόπουλο.

Παναγόπουλος: Κύριε πρόεδρε, συμφωνώ απόλυτα με αυτά που είπε ο κύριος συνάδελφος, ήθελα να πω κι εγώ ότι εάν πράγματι υπάρχει κάποια μομφή στο πρόσωπο του κυρίου Αγγελόπουλου θα ήθελα κι εγώ να το ακούσω για να πράξω κι εγώ αναλόγως. Και κάτι άλλο, για τους συναδέλφους που μιλήσαν της αντιπολίτευσης, όσον αφορά τη συνείδηση, το κατασυνείδηση, δεν μπορώ να καταλάβω όπως το βάζουν, για τη δεύτερη τώρα να συνεννοηθούμε, δεν παίζει τώρα η συνείδηση, δηλαδή να αποφασίσουμε όλοι μαζί να πάμε, τώρα δεν υπάρχει συνείδηση; Δεν καταλαβαίνω δηλαδή το σκεπτικό. Ευχαριστώ.

Πρόεδρος: Ευχαριστούμε τον κύριο Παναγόπουλο. Ο λόγος στον κύριο Χαλαζιά.

Μούρτος: (……Εκτός μικροφώνου……) κύριε πρόεδρε πότε είναι η κατάλληλη ώρα (…);

Πρόεδρος: Μη βιάζεστε κύριε Μούρτο, βιάζεστε και μπορεί να σκοντάψετε…

Μούρτος: (……Εκτός μικροφώνου……) Για να μη γίνουν περαιτέρω λάθη και δικάζουμε υποψηφίους…

Πρόεδρος: Επί της διαδικασίας μετά έχετε το δικαίωμα να πάρετε το λόγο, ευχαριστώ. Ο λόγος στον κύριο Χαλαζιά.

Χαλαζιάς: Κύριε πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, νομίζω ότι με αυτά που είπαν οι κύριοι της αντιπολιτεύσεως οι λέξεις έχουν χάσει τη σημασία τους.

Μιλήσανε ότι έχουμε παραταξιακό υποψήφιο, τι θα πει «παραταξιακός υποψήφιος»; Παραταξιακός σημαίνει ότι προέρχεται από την παράταξή μας, ότι ήταν υποψήφιος στην παράταξή μας, ότι εκδηλώθηκε με τον άλφα ή το βήτα τρόπο υπέρ της παρατάξεώς μας, αυτό δεν συνέβη.

Ο κύριος Αγγελόπουλος, απ’ όσο τουλάχιστον γνωρίζουμε, δεν εξετέθη υπέρ καμιάς παρατάξεως του προεκλογικού αγώνα. Συνεπώς η λέξη παραταξιακός δεν αποδίδει την πραγματικότητα. Το ότι τον επιλέξαμε δε σημαίνει ότι είναι παραταξιακός. Ένα το κρατούμενο.

Το δεύτερο, μας είπε ο κύριος Καρακώστας ότι πήγαμε με τρόπο Σταλινικό και επιλέξαμε υποψήφιο, δεν αρμόζει στον χώρο μας τέτοιου είδους πρακτική, αλλού ας τις αναζητήσει νομίζω αυτές τις πρακτικές.

Η ουσία είναι ότι εμείς συσκεφθήκαμε, βάλαμε ορισμένα πολιτικά κριτήρια, όχι παραταξιακά, ούτε κομματικά, πολιτικά κριτήρια, τι συμφέρει τον Δημότη, ποιο είναι το καλύτερο για τον Δήμο Ναυπακτίας, και έτσι αποφασίσαμε, υποτιμάει τους συμβούλους της συμπολιτεύσεως όταν λέει ότι «πήγανε καθ’ υπόδειξην και ψηφίσανε». Σε καμιά περίπτωση δεν ισχύει, μας αρνείται τη δυνατότητα να σκεφτούμε και να αποφασίσουμε; Μας αρνείται η αντιπολίτευση τη δυνατότητα να κρίνουμε;

Καρακώστας: Γιατί δεν το ‘πανε νωρίτερα είναι το θέμα.

Πρόεδρος: Κύριε Καρακώστα μην παρεμβαίνετε, είστε χρόνια Δημοτικός Σύμβουλος.

Χαλαζιάς: Δεύτερον, προτείνει η αντιπολίτευση να πάμε να ψηφίσουμε έναν από τους έντεκα, τον δωδέκατο γιατί τον εξαιρεί; Ποια είναι τα κριτήρια δηλαδή; Θα ρίξουμε λοταρία μήπως, να δούμε ποιος είναι ο καλύτερος;

Λοιπόν, για να τελειώνουμε, νομίζω ότι εδώ ταιριάζει ο Αισώπειος μύθος «ένας λύκος και ένα αρνί ‘πιναν νερό σε ένα ρυάκι, σε ένα αυλάκι, και επειδή ο λύκος ήθελε να φάει το αρνί, του λέει: μου θολώνεις το νερό, θα σε φάω, μα λέει: εγώ είμαι πιο κάτω, δεν έχει σημασία λέει, εμένα μου το θολώνεις το νερό και θα σε φάω».

Δηλαδή εάν δε θέλουμε να ψηφίσουμε να βγούμε να το πούμε ανοιχτά, ούτε μπορεί να στοιχηθεί η συμπολίτευση δεκαέξι πίσω από έναν ή δύο ψήφους. Ευχαριστώ πολύ.

Πρόεδρος: Ευχαριστούμε τον κύριο Χαλαζιά, ο λόγος στον κύριο Σικώλα.

Σικώλας: Για την αποκατάσταση της αλήθειας, κύριε πρόεδρε μου δίνεται το δικαίωμα να απευθυνθώ στον κύριο Κοτσανά ο οποίος νομίζω ότι έκανε λάθος όταν είπε ότι «μόνο εμείς δεν μπήκαμε στο παραβάν», εμείς μπήκαμε, οι μόνοι που μπήκαμε υπομονετικά στο παραβάν, για την αποκατάσταση της αλήθειας, όχι τίποτα άλλο…

Κοτσανάς: (……Εκτός μικροφώνου……) (…) το βίντεο, να το δείτε κύριε Σικώλα.

Σικώλας: Στο παραβάν εμείς;

Πρόεδρος: Κύριε Κοτσανά…

Σικώλας: Εμείς μπήκαμε υπομονετικά όλοι στο παραβάν, μόνο η (………) στο παραβάν…

Πρόεδρος: Κύριε Σικώλα, κύριε Σικώλα, όταν τοποθετείστε δεν απευθύνεστε στους άλλους Δημοτικούς Συμβούλους…

Σικώλας: Ζήτησα την άδειά σας κύριε…

Πρόεδρος: ….απευθύνεστε στο προεδρείο…

Σικώλας: Για την αποκατάσταση της αλήθειας, για να μη λέμε τέτοιες κορώνες.

Πρόεδρος: Ευχαριστούμε τον κύριο Σικώλα, ο λόγος στον κύριο Δήμαρχο.

Δήμαρχος: Κύριοι σύμβουλοι, έχει πολύ ενδιαφέρον η συζήτηση, ιδιαίτερα, εξαιρετικό ενδιαφέρον θα έλεγα, γιατί επιδιώκουν κάποιοι να πουν το μαύρο άσπρο, και να το χρεώσουν αυτό στους αντιπάλους τους.

Τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά, και δέστε τη λογική που είναι προσφιλής σε πολλούς, αλλά επειδή δεν βγήκε έτσι τούτη τη φορά, μείνανε χωρίς εφόδια για τα όπλα τους, χωρίς πυρομαχικά. Τι έλεγε λοιπόν αυτή η λογική; Αν η πλειοψηφία εισηγηθεί κάποιον είναι πρόταση της πλειοψηφίας, δεδομένου λοιπόν ότι δεν τη ψηφίζουμε, πράγμα που λέγεται και τώρα.

Δεν το καταλαβαίνω, γιατί θα πρέπει να μην μπούμε στη λογική, αυτά τα χαρακτηριστικά που εμείς στηρίζουμε για τον υποψήφιο συμπαραστάτη, υπάρχουν στο πρόσωπο που στηρίζουμε; Αυτό είναι το κριτήριο, εάν υπάρχουν αυτά τα χαρακτηριστικά οφείλουμε να τα σεβαστούμε, γι’ αυτό και πριν με τη ψήφο μας στηρίξουμε αυτόν, είχαμε πει τι προσόντα πρέπει να έχει, δεν άκουσα ούτε μία λέξη από οποιονδήποτε, εναντίον αυτών των χαρακτηριστικών, να πει «βρε αδερφέ καλά κάνατε, αλλά εμείς όμως θα θέλαμε να έχει και τούτο, να έχει και το άλλο, δεν τα έχει και τα λοιπά».

Άρα λοιπόν επί της ουσίας καμία συζήτηση, αντίθετα, εδώ ταιριάζει κάτι άλλο, έγινε μία προσπάθεια, ευχαριστώ που το είπατε κύριε Κοτσανά, σύμπτυξης μετώπου, η αντιπολίτευση όλη μαζί κατά της πλειοψηφίας, αυτό το είπατε εσείς εδώ, με μια προϋπόθεση, να επιβάλλουμε τον δικό μας υποψήφιο, ο οποίος δικός μας αφού το λέμε εμείς, είναι σωστός, αυτή είναι η απάντηση.

Δεν νοεί λοιπόν ο απλός σκεπτόμενος άνθρωπος, γιατί το δικό σας είναι σωστό κύριε Καρακώστα, θα μου επιτρέψετε, γιατί πραγματικά με εκπλήσσει η λογική σας, όταν εσείς στηρίζεται  και το λέτε δημόσια, τον υποψήφιό σας, ως παράταξη, για συμπαραστάτη, αλλά η πλειοψηφία που στηρίζει κάποιον, που τον περιγράφει με τα χαρακτηριστικά του συμπαραστάτη, δεν υπήρξε ποτέ μέλος της παράταξης, δεν υπήρξε ποτέ υποψήφιος, δεν υπήρξε καν δρών πολιτικά στο χώρο της αυτοδιοίκησης στην πόλη μας, αυτός απορρίπτεται γιατί πήρε δεκαέξι, και είπατε ότι αυτό είναι Σταλινικό, ξεπεράσαμε και τον Σταλινισμό.

Εμένα μ’ αρέσει η λογική, για να την πάμε λίγο παραπέρα, για αυτό κάνω τη συζήτηση. Κύριε Καρακώστα ξέρετε το εξής: Η παράταξη της πλειοψηφίας έχει συμπτυχθεί από πολύ διαφορετικούς χώρους, και πραγματικά με χαροποιεί εμένα το γεγονός ότι άνθρωποι με διαφορετικές ιδεολογίες, διαφορετικές κομματικές προελεύσεις, με διαφορετικές φιλοσοφικές αν θέλετε αντιλήψεις συμπέσαμε σε δύο πράγματα, πρώτον: Να συμπτύξουμε μία αυτοδιοικητική παράταξη με στόχους και πρόγραμμα, πρώτο αυτό, και δεύτερο, να ψηφίσουμε όλοι αυτό το οποίο πιστεύουμε.

Φαντάζεστε τι θα λέγατε αν γινόμασταν πέντε – έξι το αποτέλεσμα; Τι θα λέγατε; Το απλό, αυτό που δημοσίως είπατε πριν την εκλογή, τι είχατε πει τότε; Η πλειοψηφία έχει δεκαέξι, άρα από εκεί ξεκινάμε, μόλις είδατε το δεκαέξι να βγαίνει στην πράξη, «ωπ! μακριά αυτό, δεν το θέλουμε».

Πως λοιπόν πριν τις εκλογές το δεκαέξι ήταν το μαγικό νούμερο που βγάζει τον συνδημότη και μόλις προέκυψε το απορρίπτουμε γιατί είναι δεκαέξι, αν ήταν λιγότερο, προσέξτε το, θα ‘ταν αποδεκτό, αλλά τότε τι θα λέγαμε κύριε Καρακώστα; Ότι η πλειοψηφία δεν θέλει τον συμπαραστάτη, γιατί τι έκανε η πλειοψηφία; Το εξής σοφό, πέντε από εδώ, έξι από εκεί, τέσσερα από εκεί, δεν βγαίνει ποτέ συμπαραστάτης.

Τώρα όμως που έγινε φανερό στον κόσμο ότι ο συμπαραστάτης μπορεί να προκύψει με δύο ψήφους από τους έντεκα της αντιπολίτευσης, τώρα το θέμα πλέον πήγε αλλού.

Νομίζω ότι όλα αυτά δε χωράνε στη λογική που διέπει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο, παλιότερα μπορεί να είχαν βάση, με άλλη σύνθεση, τώρα όμως δεν περνάνε, και να πω και κάτι άλλο. Επειδή πραγματικά το είδατε ότι συμπέσατε με τον κύριο Παπαθανάση, με εκπλήσσει η σύμπτωση, με εκπλήσσει ειλικρινά, διότι αν πράγματι κύριε Καρακώστα έχετε τα ίδια κριτήρια με τον κύριο Παπαθανάση καλά κάνετε, σεβαστά, αλλά επιτρέψτε μας να διαφωνούμε, ευχαριστώ.

Πρόεδρος: Ευχαριστούμε τον κύριο Δήμαρχο. Οι επικεφαλής των παρατάξεων θα τοποθετηθούν για δύο λεπτά. Ο λόγος στον κύριο Παπαθανάση.

Παπαθανάσης: Πρώτα απ’ όλα δεν κατάλαβα το τελευταίο, για να ξεκινήσω από το τέλος, σύμπτωση απόψεων μεταξύ Δημοτικών παρατάξεων, νομίζω νωρίτερα τέθηκε ότι και οι τέσσερις Δημοτικές παρατάξεις ζητήσαν ακριβώς τις ίδιες προϋποθέσεις για τον συμπαραστάτη του Δημότη, άρα για ποια σύμπτωση μιλάτε;

Δυστυχώς, όντως είναι ενδιαφέρουσα σήμερα η συζήτηση κύριε Δήμαρχε αλλά όσο συνεχίζεται, συνεχίζεται να εκτίθεται και η παράταξή σας, συνεχίζεται να εκτίθεται διότι από τις εισηγήσεις και από τις ομιλίες των φίλων και συναδέλφων Δημοτικών σας Συμβούλων απεδείχθη περίτρανα ότι υπήρχε προσυνεννόηση. Άρα η διαδικασία και η μομφή δεν ήταν για το πρόσωπο, η δικιά μας μομφή ήταν επί της διαδικασίας, ότι αποκρύψατε δηλαδή στον Ναυπακτιακό λαό αυτό το οποίο εσείς μιλάτε, τη διαφάνεια, ήρθατε εδώ προσχεδιασμένα, προαποφασισμένα, με απώτερο σκοπό να παραπλανήσετε τους Δημοτικούς Συμβούλους της αντιπολίτευσης, χωρίς να έχετε ξεκάθαρη θέση για το πρόσωπο, και τους λόγους τους οποίους τον στηρίζετε, για τον οποίο εγώ έχω την καλύτερη άποψη, και το δηλώνω κατηγορηματικά αυτό, για το πρόσωπο και το κύρος του, ήρθατε λοιπόν να επιβάλλεται μία διαδικασία προαποφασισμένη, για αυτό και δεν ήταν τυχαία η ψηφοφορία όπου ψηφίσατε και η δεκαέξι ανοιχτά και όχι σε παραβάν όπως είπε ο κύριος Σικώλας, και αποκαλύφθηκε το σχέδιο, το σχέδιο ήταν δύο τουλάχιστον της αντιπολίτευσης να μπορέσετε να τους πάρετε από την πρώτη Κυριακή.

Επειδή λοιπόν αυτό δεν επετεύχθη, και επειδή εμείς θέλουμε να σας προστατεύσουμε, και επειδή εμείς περισσότερο από εσάς θέλουμε να εκλέξουμε συμπαραστάτη του Δημότη, γιατί αν εκλέξετε εσείς θα είναι συμπαραστάτης της Δημοτικής αρχής, αν εκλέξουμε εμείς θα είναι συμπαραστάτης του Δημότη, όταν λέω εμείς, όλες οι παρατάξεις μιλάω, του Δημοτικού Συμβουλίου.

Θεωρώ λοιπόν και τάσσομαι υπέρ του να ξεπεράσετε τις αγκυλώσεις, διότι ο κύριος Αγγελόπουλος πρώτα απ’ όλα, και τον τιμά αυτό, δεν αποδέχθη νομίζω και την αντιμισθία, το οποίο σημαίνει ότι δεν μπορούμε να καταλάβουμε ποιοι είναι οι λόγοι της δική σας αγκύλωσης, υπάρχει κάποια υπόγεια διαδρομή; Μιλήσατε νωρίτερα για δωράκια, για ποια δωράκια μιλήσατε, μιλήσαμε εμείς ποτέ για δωράκια, εσείς μιλάτε, όποιος έχει καμιά φορά λέει τη μύγα μυγιάζεται.

Εμείς λοιπόν αυτή τη στιγμή ζητάμε και λέμε επί της διαδικασίας, μονοπαραταξιακή υποψηφιότητα δεν δεχόμαστε, και μιλάμε επί της διαδικασίας, όχι επί του προσώπου, αποφασίστε λοιπόν ποια είναι η διαδικασία που τιμά τους συμπολίτες μας, που τιμά τον θεσμό, και εμείς θα τον στηρίξουμε, και θα στηρίξουμε οποιαδήποτε και αν είναι η υποψηφιότητα.

Εάν αναφέρεστε ότι και οι έντεκα άλλοι υπολείπονται του κυρίου Αγγελόπουλου νομίζω ότι μάλλον δεν γνωρίζετε καθόλου τα βιογραφικά και τη θέση του καθενός στον Δήμο Ναυπάκτου, που κατοικούν οι περισσότεροι, και έπρεπε να έχετε διαβάσει περισσότερο τα βιογραφικά τους.

Κλείνοντας, εμείς στις προϋποθέσεις συμφωνούμε απολύτως, έτσι συμφωνεί και η παράταξη του κυρίου Καρακώστα, έτσι συμφωνεί απ’ ότι έχω καταλάβει και η παράταξη του κυρίου Κοτσανά. Εμείς σας λέμε αυτή τη στιγμή ότι ήμαστε διατεθειμένοι να ψηφίσουμε όλοι μαζί συμπαραστάτη του Δημότη, αρκεί εσείς να υπερβείτε τους εαυτούς σας. Σας ευχαριστώ.

Πρόεδρος: Ευχαριστούμε τον κύριο Παπαθανάση, ο λόγος στον κύριο Κοτσανά.

Κοτσανάς: Κύριε πρόεδρε, θα αρχίσω από το τελευταίο, συνάδελφε, κύριε Παπαθανάση, δεν ταυτιζόμαστε με την άποψή σας, δεν πάμε σε αυτόν τον αποκλεισμό υποψηφίων, όπως και του κυρίου Αγγελόπουλου, για να ήμαστε και εντάξει απέναντι στα λεγόμενα, αποκλίνοντας τον κύριο Αγγελόπουλο…

Παπαθανάσης: Δεν κάναμε κανέναν αποκλεισμό εμείς…

Πρόεδρος: Μην παρεμβαίνετε κύριε Παπαθανάση…

Κοτσανάς: Η ευθύνη που αποκλείουμε κόσμο, και ο κύριος Δήμαρχος πηγαίνει όπως πηγαίνει, και εσείς πηγαίνετε όπως πηγαίνετε, η ευθύνη ανήκει σε εσάς, όχι σε εμάς, εμείς περιμένουμε κύριε Δήμαρχε όλη την εβδομάδα να κάνουμε το αυτονόητο, αυτό που είχαμε πει, και θα πούμε δημόσια τώρα, να μας ακούνε και οι συμπολίτες μας, βρεθήκαμε αγαπητοί συνδημότες και κύριε πρόεδρε στη διαπαραταξιακή επιτροπή για τα διόδια της γέφυρας, και εκεί εγώ Τετάρτη ημέρα, Κυριακή είχαμε το Συμβούλιο, και λέω στον κύριο Δήμαρχο ότι…

(Διακοπή ηχογράφησης, αλλαγή c.d.)

Πρόεδρος: Ο λόγος στον κύριο Καρακώστα.

Καρακώστας: Εγώ απ’ ότι κατάλαβα, οι υπόλοιποι έντεκα είναι για πέταμα, που σας προτείνει ο κύριος Παπαθανάσης, ή οι τέσσερις – πέντε που λέω εγώ, που πήραν μία ψήφο, απ’ ότι κατάλαβα δεν μπορούν να παίξουν το ρόλο του συμπαραστάτη του Δημότη, και επιλέγεται να μείνετε σε αυτό που αρχικά πράξατε, προσπαθήσατε να το κρύψετε ότι είναι στενά παραταξιακό, αποκαλύφθηκε και επιμένετε σε αυτό.

Αν έχετε να περιμένετε πάλι τους δύο ψήφους, ίσως να κάνετε και καλά, και να βγει ο συμπαραστάτης του Δημότη, αν δε βγει όμως όλη η ευθύνη θα είναι δικιά σας, αν έχετε κάνει τα κουμάντα σας και βγουν καλώς, αλλιώς θα έχετε την ευθύνη για την μη εκλογή του συμπαραστάτη του Δημότη.

Τώρα, όσον αφορά το διάβασμα κάποιων συμπτώσεων στις απόψεις και τα λοιπά, κοιτάξτε κύριε Δήμαρχε, δεν πρέπει να συζητάμε έτσι, δηλαδή αν είναι να συζητάμε έτσι θα γυρίσουμε, θα ανεβάσουμε τους τόνους, ας πούμε εγώ συνέπεσα με εσάς στη μεταφορά της πολεοδομίας στο Αντίρριο, σήμερα συνέπεσα με τον κύριο Παπαθανάση, αν… να σας απαντήσω μια φορά μόνο για αυτό, και να μην το ξαναπούμε, εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο έχουμε προϊστορία, έχουμε μάθει να συζητάμε, εδώ δεν παίξαμε ποτέ ξύλο ας πούμε για παράδειγμα.

Λέω λοιπόν, επομένως για το αν, για το αν…

Πρόεδρος: Λίγο ησυχία παρακαλώ το ακροατήριο…

Καρακώστας: Όχι, αφήστε να σχολιάζουν, να καταλαβαίνουμε και το ακροατήριο τι λέει, από εμένα ελεύθερα…

Πρόεδρος: Όπως ξέρετε από τον κανονισμό λειτουργίας κύριε Καρακώστα απαγορεύονται επιδοκιμασίες, αποδοκιμασίες…

Καρακώστας: Από εμένα ελεύθερα. Αυτό τι ήταν; Αποδοκιμασία ή επιδοκιμασία;

Πρόεδρος: Δεν έχει σημασία, είτε επιδοκιμασία είναι, είτε αποδοκιμασία απαγορεύονται.

Καρακώστας: Επιδοκιμασία, μάλιστα, ωραία, ωραία. Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός δεν θα γίνουμε ελπίζω στο Δημοτικό Συμβούλιο…

Πρόεδρος: Σοβαρευτείτε λίγο κύριε Καρακώστα, σοβαρευτείτε λίγο.

Καρακώστας: Ναι, ναι. Θα μου επιτρέψετε να το επικαλεστώ κι εγώ το σοβαρευτείτε αλλά να το ακούσετε όλο, όχι μόνο… Γιατί ξεχνάνε καμιά φορά μερικοί τις πρώτες συλλαβές.

Λοιπόν, προχωράμε, εμείς πριν την πρώτη ψηφοφορία, δημοσίως είπαμε ότι η ευθύνη για την επιλογή είναι της πλειοψηφίας, δεν το κρύψαμε ότι θέλαμε να έχουμε την άποψη σας και να τη συζητήσουμε, μακάρι να μην ήταν και μόνο μία, να λέτε ότι από τους δώδεκα που κατέθεσαν υποψηφιότητα, η πλειοψηφία συζητάει τους δύο – τρεις, έχουν τις εγγυήσεις, να ‘ρθουμε σε συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο και να καταλήξουμε σε έναν.

Αυτό που εμείς κάνουμε τώρα, είναι η μοναδική πρόταση διεξόδου, δεν φαίνεται λογικά, απ’ αυτά που επιφανειακά βλέπω, απ’ αυτά που δηλώνονται δημοσίως, δεν φαίνεται σύγκληση. Πείτε μου, φαίνεται να δηλώνει, να δηλώνεται ότι πάμε για σύγκληση και στους δεκαοχτώ ψήφους; Δε ξέρω τι θα βγάλει η κάλπη, αλλά τουλάχιστον απ’ αυτά που δηλώνονται φανερά και δημόσια, δεν φαίνεται η σύγκληση, πάρτε την ευθύνη και πείτε «ελάτε, ναι», δύο – τρία ονόματα, τα συζητάμε, απ’ ότι φαίνεται, τουλάχιστον δημοσίως ο κύριος Αγγελόπουλος, δεν φαίνεται να συγκεντρώνει πιθανότητες να εκλεγεί, πάμε σε δεύτερη πρόταση για να μην μείνει ο Δήμος χωρίς συμπαραστάτη του Δημότη.

Εμείς αυτό σας ζητάμε, να φανείτε μεγαλόψυχοι απέναντι στον θεσμό, δεν θέλω να επικαλείστε εδώ μέσα τις δεκαέξι ψήφους.

Πρόεδρος: Επισπεύστε κύριε Καρακώστα, είπαμε για δύο λεπτά και έχουν περάσει πέντε.

Καρακώστας: Τελειώνω, δεν θέλω να μιλάμε για δεκαέξι ψήφους, είναι δωράκι του εκλογικού νόμου, απ’ το 32% άρξαστε, έτσι; Για να έχετε κοινωνική συναίνεση, δεν σας την εξασφαλίζουν οι δεκαέξι, και είναι σκόπιμο να έχετε μέσα στο μυαλό σας ότι πρέπει να απευθυνόμαστε στην κοινωνία και να εξασφαλίζουμε τη συναίνεση της κοινωνίας, το δεκαέξι είναι δωράκι του εκλογικού νόμου, για να διοικήσετε λέει αποτελεσματικά, αλλά να που εδώ, στον συμπαραστάτη σας λέει: «Ψάξτε και για άλλους», με την τακτική σας δεν θέλετε να ψάχνετε.

Πρόεδρος: Ευχαριστούμε κύριε Καρακώστα. Θα προχωρήσουμε τώρα στη ψηφοφορία του θέματος, πρέπει να δηλώσω… (……ασαφείς παρεμβάσεις………) ….Μη βιάζεστε κύριε Μούρτο, πρέπει να δηλώσω ότι στο ψηφοδέλτιο έκανε δήλωση παραίτησης ο κύριος Κοντογιάννης, και κατά συνέπεια δεν θα συμπεριληφθεί.

Κάποιος άλλος εκ των υποψηφίων0; Ο κύριος Τούμπανος.

Τούμπανος: Κύριε πρόεδρε, κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, είχα συμμετοχή και στην πρώτη ψηφοφορία και πήρα μία φιλική ψήφο, μία ψήφο εκτίμησης, και όπως φαίνεται από την αντιπολίτευση και παρόλα όμως αυτά είμαι υποχρεωμένος να ευχαριστήσω αυτόν που με ψήφισε, αλλά να κάνω και την εξής τοποθέτηση.

Επειδή ο κύριος Αγγελόπουλος στην πρώτη ψηφοφορία για την ανάδειξη του συμπαραστάτη του Δημότη και της επιχείρησης, συγκέντρωσε την πλειοψηφία, εδώ θέλω να πω κι εγώ, από τους κατά συνείδηση ψηφίσαντες Δημοτικούς Συμβούλους, επειδή ο κύριος Αγγελόπουλος πληροί ως προς τα προσόντα το πνεύμα του νομοθέτη γιατί είναι ένα άτομο με ειδικό βάρος και μια προσωπικότητα, επειδή ο κύριος Αγγελόπουλος δήλωσε και αυτός  ότι δεν προσφέρει, ότι θα προσφέρει τις υπηρεσίες του εθελοντικά, χωρίς μισθούς και τέτοια, επειδή πιστεύω ότι θα είναι αντικειμενικός και θα αρθεί στο ύψος που απαιτεί η θέση, για να έχει την αποτελεσματικότητα που προσδοκά ο νομοθέτης, αποσύρω την υποψηφιότητά μου, για να διευκολύνω στο μέτρο του δυνατού την πλήρωση της θέσης, πιστεύοντας ότι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι δεν θα παίξουν με τους θεσμούς, και θα δώσουν την ειδική πλειοψηφία που απαιτεί ο νόμος, κάνοντας τις δηλώσεις τους περί συμβολής τους στην επίτευξη αυτής της πλειοψηφίας από λόγια σε πράξη. Ευχαριστώ πολύ.

Πρόεδρος: Ευχαριστούμε τον κύριο Τούμπανο. Ο λόγος στον κύριο Μούρτο για δύο λεπτά.

Μούρτος: Σας ευχαριστώ πολύ κύριε πρόεδρε, αν μου επιτρέπεται, απόψε είμαι πολύ προβληματισμένος και θέλω να κάνω μία επίσημη ένσταση περί αδικίας του θεσμού, το διοικητικό συμβούλιο, και απευθύνομαι σε εσάς κύριοι και κυρίες, είναι ο εργοδότης.

Υποτίθεται ότι σε αυτή τη διαδικασία για ένα θεσμό που είναι υπερκομματικός, είναι η πρώτη φορά δηλαδή στην ιστορία της τοπικής αυτοδιοίκησης, που καλείστε προς συναίνεση και να δείξετε και μία (.) κύριε Δήμαρχε προς αυτή την κατεύθυνση, και κύριε πρόεδρε.

Είναι πολύ σημαντικό να σας πω ότι δώδεκα άτομα στην κοινωνία μας προσήλθαν για να υπηρετήσουν τον λαό της Ναυπακτίας, πολύ καλό και πολύ σημαντικό, αυτό που προκύπτει είναι ότι δύο άτομα είπαν ότι δέχονται να την κάνουν αυτή τη δουλειά χωρίς μισθό, κι εγώ μπορούσα να πω ότι θα την έκανα άμισθος, αλλά αυτό που είναι σημαντικό να καταλάβετε είναι ότι αυτό αδικεί τον φτωχό, γιατί ο θεσμός αυτός προβλέπει μία αμοιβή για ακριβώς αυτό το λόγο.

Αυτός που δεν έχει την οικονομική ανεξαρτησία να μπορέσει να το κάνει αυτό, να μπορεί να ανταγωνιστεί δίκαια με τον πλούσιο ή τον οικονομικά εξασφαλισμένο.

Γι’ αυτό θα σας ζητήσω κύριοι σύμβουλοι να μη δώσετε καμία βαρύτητα σε αυτή την κριτήρια επιλογής, και κακώς παρασυρθήκαν ορισμένοι σε αυτό.

Δεύτερον, υπάρχει ένα θέμα φωτογράφησης  και είναι η αδικία που αισθάνομαι κύριε πρόεδρε, γιατί δεν ήρθαμε εδώ να δικαστούμε δημοσίως στην κοινή γνώμη, και αν ήμουν συμπαραστάτης του πολίτη και του Δημότη, και της επιχείρησης, γιατί η επιχείρηση είναι αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο, ο πρόεδρος και ο Διευθύνον Σύμβουλος, θα σας έλεγα ποτέ να μη φωτογραφίζεται αυτή τη θέση για νομικές γνώσεις, ένας μανάβης μπορεί να την κάνει αυτή τη θέση σωστά αν είναι αντικειμενικός, και είναι πολύ σημαντικό αυτό.

Τρίτον, περί διαδικασίας, είναι ένας θεσμός που αφορά όλο τον λαό της Ναυπακτίας, δεν είναι δυνατόν ο νόμος να προβλέπει ότι τις 18:00 η ώρα το απόγευμα θα σας φέρουμε τα βιογραφικά μας, και να κάθονται εδώ οι αξιότιμοι Δημοτικοί Σύμβουλοι να ψηφίζουν, χωρίς να έχουν τίποτα μπροστά τους, δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν προσωπικές συναλλαγές, επαγγελματικές, αναμεταξύ Δημοτικών Συμβούλων εδώ, και να ψηφίζουν πάνω σε αυτό το πρόσωπο, έπρεπε να είχατε αποσυρθεί  αυτοί που τις έχετε.

Δεν ήρθαμε να δικάσουμε κανέναν υποψήφιο, αλλά αν υπάρχει δικαιοσύνη, δικαιότητα, απάνω σε ένα σοβαρό θεσμό σαν αυτόν, έχετε μία υποχρέωση να παρακάμψετε τον νόμο αν είναι, αν το απαιτεί, και να πάτε και σε άλλες διαδικασίες.

Κύριε Δήμαρχε, στο πιο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο παρακάμψατε τον νόμο, τι κάνατε…

Πρόεδρος: Κύριε Μούρτο τελειώνετε, σας έδωσα δύο λεπτά για να τοποθετηθείτε…

Μούρτος: ….όχι, είναι περί τη θέση του συμπαραστάτη του δημότη και θα δείτε ότι είναι (…)…

Πρόεδρος: Τελειώστε λοιπόν, επισπεύστε, επισπεύστε.

Μούρτος: Ο κύριος Δήμαρχος παράκαμψε τον νόμο όταν έδωσε εντολή σε έναν οδηγό να μπει σε ένα φορτηγό που δεν ήταν ασφαλής, γιατί…

Πρόεδρος: Κύριε Μούρτο είστε εκτός διαδικασίας, είστε εκτός διαδικασίας…

Μούρτος: Εάν ήμουν ο συμπαραστάτης του Δημότη θα του έλεγα «έπραξες σωστά» κύριε Πατούχα, ακούστε και μη βιάζεστε, γιατί είναι σημαντικό.

Ο λόγος που ήμαστε εδώ είναι γιατί έχουμε (…) συμπαραστάτης του λαού για εκατό χρόνια.

Λοιπόν, ο κύριος Δήμαρχος έκανε κάτι πολύ σωστό, και σε αυτή την περίπτωση θα σας ζητήσω από το Δημοτικό Συμβούλιο να παρακάμψετε τον νόμο αν χρειαστεί, γιατί ένα μεγαλύτερο κακό πρόκειται να γίνει στον λαό της Ναυπακτίας, εάν πάτε εν θερμώ όπως είπε κάποιος την περασμένη εβδομάδα, χωρίς τα βιογραφικά κανενός μπροστά, με προκατειλημμένες και μη αντικειμενικές διαδικασίες, να μικροπολιτικεύσετε αυτή τη θέση.

Να ‘στε καλά, μου είπαν να αποσυρθώ αλλά όχι, δεν θα αποσυρθώ, γιατί δεν είναι δίκαιο στον Ναυπακτιακό λαό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

Πρόεδρος: Ευχαριστούμε τον κύριο Μούρτο. Θα παρακαλέσω το ακροατήριο να μην προβαίνει σε επιδοκιμασίες, αποδοκιμασίες, κάτι τέτοιο απαγορεύεται εκ του κανονισμού.

Ο λόγος στον κύριο Φούντα για δύο λεπτά.

Φούντας: Γεια σας, κύριε Πρόεδρε, κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, κύριε Δήμαρχε, για λίγο να σας απασχολήσω, έθεσα υποψηφιότητα την προηγούμενη φορά θεωρώντας ότι μπορώ να προσφέρω από τη θέση του συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης, πιστεύοντας ότι ο θεσμός αυτός μπορεί να προσφέρει πραγματικά, εφόσον σοβαρά τον δούμε και σοβαρά τον αντιμετωπίσουμε, πιστεύοντας ότι για να το πετύχει αυτό χρειάζεται να είναι ανεξάρτητος, θα πρέπει ο συμπαραστάτης του Δημότη και της επιχείρησης, θα πρέπει να έχει γνώσεις και αντοχές, ξεκινώντας απ’ τα πολύ απλά που είναι από τη διακίνηση ακόμη της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας μέχρι τα πιο σύνθετα, της γνώσης των νόμων, και τα ακόμη πολύ πιο δύσκολα, να καταφέρει να απεξαρτητοποιηθεί από οποιεσδήποτε δυνάμεις τον αναδείξουν τελικά σε αυτή τη θέση.

Επειδή μπήκαν κάποια ζητήματα όσον αφορά την υποψηφιότητα τη δικιά μου, πρέπει να σας πω ότι η απόφαση για να θέσω υποψήφιος για τη θέση αυτή, ήταν απόλυτα δικιά μου και δεν ήτανε καμιάς παράταξης, στην οποία εξάλλου υπήρξα μέλος και αυτό δεν είναι κρυφό.

Όμως εδώ αναγορεύσαμε σε μέγιστο πλεονέκτημα τη μη συμμετοχή στα κοινά, θεωρώντας ότι μπορεί να υπάρξει παρθενογένεση στην πολιτική, τέτοια παρθενογένεση εγώ δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνεται, δεν μπορεί κάποιος από το πουθενά να βρεθεί και να πει «εγώ είμαι ο σωτήρας σήμερα της πόλης», χωρίς αυτό να λέει τίποτα για τους υποψήφιους τους υπόλοιπους, αλλά νομίζω ότι είναι μια πολύ λάθος τακτική και επικίνδυνη νοοτροπία.

Ίσα – ίσα η διαρκής ενασχόληση με τα κοινά, από οποιοδήποτε  πολιτικό μετερίζι έχει διαλέξει ο καθένας, νομίζω ότι είναι πλεονέκτημα.

Επίσης, ένα άλλο ζήτημα που είπε και ο προηγούμενος ομιλητής κύριος Μούρτος, που είναι επικίνδυνο επίσης, και επικίνδυνες απόψεις για την κοινωνία μας, είναι αυτό το στυλ «ότι εγώ θα χαρίσω τη χορηγία», έτσι; Μία άποψη που αμέσως, αμέσως βάζει απέξω όλους όσους θα μπορούσανε και θα θέλανε, αλλά δεν θα τους επιτρεπόταν για οικονομικούς λόγους.

Τελειώνω δηλώνοντας ότι αποσύρω την υποψηφιότητά μου, θεωρώντας ότι θα μπορούσε ίσως αυτό και την τελευταία στιγμή, πράγμα που δεν διαφαίνεται, να αποτελέσει μια ελάχιστη συμβολή σε οποιαδήποτε προσπάθεια σύνθεσης θα μπορούσε να υπάρχει στο Δημοτικό Συμβούλιο, ούτως ώστε να μπορέσει να εκλεγεί οποιοσδήποτε υποψήφιος που μπορεί να εκλεγεί μόνο μέσα από διαφανείς (.) διαδικασίες που θεωρώ ότι δεν ακολουθήθηκαν μέχρι τώρα. Ευχαριστώ.

Πρόεδρος: Ευχαριστούμε τον κύριο Φούντα.

Μπορούμε να προβούμε στην κατάρτιση του ψηφοδελτίου αφαιρώντας τα ονόματα: «Κοντογιάννη, Φούντα και Γεωργίου Τούμπανου», δύο λεπτά για να ετοιμάσουμε τα ψηφοδέλτια, να τα αναγνώσουμε και να μπούμε στη ψηφοφορία.

Καρακώστας: Ίσως είναι χρήσιμο και να διακόψουμε, μπορεί να σκεφτούμε, να έχουμε (.)…

Πρόεδρος: Τρία λεπτά διακόπτουμε προκειμένου να ετοιμαστούν τα ψηφοδέλτια.

Αναγιγνώσκω το ψηφοδέλτιο για να διαπιστώσουμε τυχόν λάθη.

 1. Αγγελόπουλος Κων/νος
 2. Αποστολόπουλος Κων/νος
 3. Δημητρόπουλος Ηλίας
 4. Δράκος – Βούλγαρης Αθανάσιος
 5. Ιωάννου Θωμάς
 6. Μασγάλα Βασιλική
 7. Μούρτος Κων/νος
 8. Πατούχας Αντώνιος
 9. Χάρος Αριστομένης

Επαναλαμβάνω πάλι,

 1. Αγγελόπουλος Κων/νος
 2. Αποστολόπουλος Κων/νος
 3. Δημητρόπουλος Ηλίας
 4. Δράκος – Βούλγαρης Αθανάσιος
 5. Ιωάννου Θωμάς
 6. Μασγάλα Βασιλική
 7. Μούρτος Κων/νος
 8. Πατούχας Αντώνιος
 9. Χάρος Αριστομένης

Θα προχωρήσουμε σε ψηφοφορία, θα παρακαλούσα τους συναδέλφους να μπαίνουν στο παραβάν.

Παπαθανάσης: Θέλω να κάνω μία δήλωση πριν ξεκινήσει η ψηφοφορία.

Πρόεδρος: Ο λόγος στον κύριο Παπαθανάση για κάποια δήλωση.

Παπαθανάσης: Ήθελα να απασχολήσω το Σώμα πριν ξεκινήσει η διαδικασία, ότι μετά την ακαμψία του Δημάρχου και την αλαζονεία που επιδεικνύει έναντι και των συμπολιτών μας που είναι υποψήφιοι για τον συμπαραστάτη του Δημότη, αλλά και έναντι του θεσμού, εμείς δεν μπορούμε να συμμετέχουμε σε αυτή τη διαδικασία που θεωρούμε παρωδία, και δεν θα προσέλθουμε στην κάλπη, ευχαριστώ.

Πρόεδρος: Αυτό αφορά εσάς κύριε Παπαθανάση, ενδεχομένως να υποστείτε και το πολιτικό κόστος, ευχαριστούμε τον κύριο Παπαθανάση. Ο λόγος στον κύριο Κοτσανά.

Κοτσανάς: Εμείς εμμένουμε στην πρότασή μας και θα ψηφίσουμε κατά συνείδηση.

Πρόεδρος: Ευχαριστούμε τον κύριο Κοτσανά, θα παρακαλούσα από τους αγαπητούς…

Δήμαρχος: Θέλω να κάνω κι εγώ μία δήλωση.

Πρόεδρος: ….Ναι, μία δήλωση σύντομη ο κύριος Δήμαρχος.

Δήμαρχος: Θέλω κι εγώ να προσθέσω κάτι στα λεγόμενα του κυρίου Παπαθανάση, ότι οι θεσμοί δεν υπηρετούνται δια της φυγής, ίσως να εξασφαλίζεται η περίπτωση (.) κύριε Παπαθανάση, αλλά αυτό κρίνεται απ’ τον