Σύγκληση Συμβουλίου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπακτίας – 19/4/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

Ναύπακτος 15-4-2013
Αριθ. Πρωτ. 127

ΠΡΟΣ
Τα μέλη του Δ.Σ.
• Μυλωνάς Κώστας, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
• Καρακώστας Κώστας
• Κουτσοσπύρου Μαίρη
• Μαστραπά Δήμητρα
• Σακελλάρη Βασιλική
• Λιμενάρχης Ναυπάκτου κ. Σμπούκης Βασίλειος

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Δήμαρχο Ναυπακτίας κ. Ιωάννη Μπουλέ

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Συμβουλίου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπακτίας».

Σας προσκαλούμε την Παρασκευή 19-4-2013 και ώρα 18.00 να προσέλθετε στο ισόγειο του Δημαρχιακού Κτιρίου σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N.3852/2010 και με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Επείγουσα, λόγω των επικείμενων εορτών του Πάσχα, ανάθεση των εργασιών καθαρισμού και διάστρωσης των παραλιών με μηχανικά μέσα και διευθέτησης & καθαρισμού ρυακιών και στομίων απορροής στις παραλίες αρμοδιότητάς μας και εντός της Χ.Ζ.Λ.
2. Επείγουσα, λόγω των επικείμενων εορτών του Πάσχα, ανάθεση των εργασιών καθαρισμού κοινόχρηστων χώρων και παρτεριών, αποκομιδή απορριμμάτων κ.α. με χρησιμοποίηση εργατών σε ετήσια βάση στις παραλίες αρμοδιότητάς μας, στο Λιμάνι και στο αλσύλλιο Γριμπόβου και εντός της Χ.Ζ.Λ.
3. Επείγουσα, λόγω των επικείμενων εορτών του Πάσχα, ανάθεση σε εργολάβο/ εργολήπτη ηλεκτρομηχανολογικών και σε ετήσια βάση, των εργασιών ελέγχου, συντήρησης, αποκατάστασης, τροφοδότησης παροχών κ.α. του λιμενικού φωτισμού Ναυπάκτου & Αντιρρίου.
4. Επείγουσα, λόγω των επικείμενων εορτών του Πάσχα, ανάθεση των εργασιών συντήρησης οργάνων στις παιδικές χαρές στις παραλίες αρμοδιότητάς μας και εντός της Χ.Ζ.Λ.
5. Λήψη απόφασης για αντικατάσταση από την εταιρία ATHLETICO – Γ. ΓΙΑΝΝΟΣ ΑΕΒΕ των παλαιών ιστών φωτισμού (15 τεμ.) στο Λιμάνι της Ναυπάκτου και σύμφωνα με την υπογεγραμμένη στις 7/2/2013 σύμβαση με το Κρατικό Λιμενικό Ταμείο Αιτωλοακαρνανίας (Ν. 4071/2012, άρθρο 46: μεταβίβαση εκκρεμών συμβάσεων κ.α.).
6. Ορισμός ενός (1) Διοικητικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του ως μέλος της Επιτροπής καλής εκτέλεσης εργασιών ΠΔ 28/80
7. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της αριθμ. 113/2013 απόφασης του Δ.Σ. Ναυπακτίας, προκειμένου να ληφθεί η σχετική κανονιστική Απόφαση καθορισμού θέσεων εγκατάστασης σταθμών ενοικίασης ποδηλάτων αυτοματοποιημένου συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων .(Χ.Ζ.Λ)
8. Λήψη απόφασης επί αιτήματος Αφων Πασίση για παραχώρηση άδειας στάθμευσης στο χώρο έμπροσθεν του ξενοδοχείου των ΝΑ FΣ στην Ψανή. Αντιμετώπιση παρόμοιων στο μέλλον θεμάτων.
9. Λήψη απόφασης επί αιτήματος κου Ξάνθη Μιχαήλ για ρίψη χαλικιού με δικά του έξοδα, στο χώρο έμπροσθεν της Επιχείρησής του «Πυξίδα» στο Γρίμποβο προς κάλυψη καλωδίων της ΔΕΗ που διαφαίνονται.
10. Λήψη απόφασης επί αιτήματος κου Καβουκλή Εμμανουήλ για παραχώρηση παραλιακού χώρου 16 τ.μ. στην περιοχή που γίνονται τα παζάρια (Γρίμποβο) από την 20-4-2013 εως 26-4-2013, προκειμένου να τοποθετήσει κιόσκι μεταφερόμενο, για προβολή της επιχείρησής του « DIRT.MOTOS» κατά τη διάρκεια των αγώνων rally.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΝΙΚΟΣ ΤΣΑΤΣΟΣ