ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
Ταχ. Δ/νση: Πάροδος Α. Κοζώνη
Ναύπακτος Τ.Κ. 30300
Πληροφορίες : Μπισμπίκη Αγγελική
Τηλέφωνο: 26340 – 21618
Fax: 26340 – 21618
Email: limennafpakt@yahoo.gr

Ναύπακτος: 22/4/2013
Αριθ. Πρωτ.: 160

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι την Τρίτη 23/4/2013 και ώρα 12.00 στα γραφεία του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ θα διενεργηθεί από Επιτροπή κλήρωση μεταξύ όσων υπαλλήλων του Δήμου Ναυπακτίας πληρούν τις προϋποθέσεις, για την συμπλήρωση των παρακάτω επιτροπών:
1. Επιτροπή βεβαίωσης καλής εκτέλεσης υπηρεσιών & εργασιών – ΠΔ 28/80 έτους 2013.
Θα κληρωθούν δύο (2) τακτικά και δύο (2) αναπληρωματικά μέλη.
2. Επιτροπή παραλαβής προμηθειών σύμφωνα με το άρθρο 28 του ΕΚΠΟΤΑ έτους 2013.
Θα κληρωθούν τρία (3) τακτικά και τρία (3) αναπληρωματικά μέλη.
3. Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών – αξιολόγησης υπηρεσιών & εργασιών.
Θα κληρωθούν τρία (3) τακτικά και τρία (3) αναπληρωματικά μέλη.
4. Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών προμηθειών & αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και απευθείας ανάθεση προμηθειών που εκτελούνται με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ.
Θα κληρωθούν τρία (3) τακτικά και τρία (3) αναπληρωματικά μέλη.

Μέλη της Επιτροπής που θα διενεργήσει τις παραπάνω κληρώσεις θα είναι οι:
1. Τσάτσος Νικόλαος, Πρόεδρος Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου.
2. Παπαγεωργίου Ηλίας, Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ναυπακτίας.
3. Μπισμπίκη Αγγελική, Υπάλληλος Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΣΑΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ