Οριστική η ένταξη του Δήμου Ναυπακτίας με 1.830.000 ευρώ για δημιουργία Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου στην Ναύπακτο 27 Ιουνίου 19 | Ανακοινώσεις,

Οριστική η ένταξη του Δήμου Ναυπακτίας με 1.830.000 ευρώ για δημιουργία Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου στην Ναύπακτο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ναύπακτος τ....
Πρόσκληση για αναθέση της προμήθειας λιπαντικών 26 Ιουνίου 19 | Προκηρύξεις - Εκδηλώσεις ενδιαφέροντος Προμηθειών - Υπηρεσιών,

Πρόσκληση για αναθέση της προμήθειας λιπαντικών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ: ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡ...