ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ για την πλήρωση τριών (3) θέσεων Ειδικών Συνεργατών 26 Σεπτεμβρίου 19 | Ανακοινώσεις,

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ για την πλήρωση τριών (3) θέσεων Ειδικών Συνεργατών

ΑΔΑ: 6ΙΧΙΩΚΓ-8Κ9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙ...
Eυχαριστίες από την Δ/νση Κοινωνικής Αλληλεγγύης 23 Σεπτεμβρίου 19 | Ανακοινώσεις,

Eυχαριστίες από την Δ/νση Κοινωνικής Αλληλεγγύης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ NAΥΠΑΚΤΙ...