ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ


 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 • Παπαϊωαννίδης Ιωάννης
 • Κοτρωνιάς Θωμάς
 • Χοχτούλας Ζαχαρίας
 • Σιμάκης Γεώργιος
 • Χρυσανθόπουλος Λάμπρος
 • Καραδήμας Χαράλαμπος
 • Κιούσης Αθανάσιος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 • Κούκουνας Αθανάσιος
 • Σκαρλάτος Γρηγόριος
 • Μουχτούρης Ηρακλής
 • Ζορμπάς Κων/νος