ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ


 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

  • Παπαβασιλείου Σωκράτης
  • Χοχτούλας Ζαχαρίας 
  • Χρυσανθόπουλος Λάμπρος
  • Καραδήμας Χαράλαμπος
  • Ζορμπάς Κωνσταντίνος

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

  • Σιμάκης Γεώργιος
  • Μουχτούρης Ηρακλής
  • Τσουκαλάς Κωνσταντίνος