Η πλήρης μελέτη του Β1 Σταδίου του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου ΔΕ Ναυπάκτου

Η πλήρης μελέτη του Β1 Σταδίου του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου ΔΕ Ναυπάκτου

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Η Δημόσια Διαβούλευση παρατείνεται έως και τις 5 Ιουνίου 2023

 

Προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων, από τους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να αντλήσετε την πλήρη μελέτη του Β1 Σταδίου, η οποία θα είναι αναρτημένη και διαθέσιμη σε ψηφιακή μορφή καθ’ όλη τη διάρκεια της δημόσιας διαβούλευσης και συγκεκριμένα έως τις 22 Μαΐου 2023 (παράταση έως και 5 Ιουνίου 2023).

Απόψεις και παρατηρήσεις προκειμένου να εξεταστούν θα πρέπει να υποβληθούν επωνύμως, είτε στο Γραφείο Πρωτοκόλλου της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Ναυπακτίας (κτήριο πρώην Δημαρχείου Αντιρρίου) είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο email: info@nafpaktos.gr.

 

ΤΕΥΧΟΣ Π1

ΤΕΥΧΟΣ Π2

ΤΕΥΧΟΣ Π3

ΤΕΥΧΟΣ Π3 ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ

ΤΕΥΧΟΣ Π4

ΧΑΡΤΗΣ Π1

ΧΑΡΤΗΣ Π2

ΧΑΡΤΗΣ Π3-1Α

ΧΑΡΤΗΣ Π3-1Β

ΧΑΡΤΗΣ Π3-1Γ

ΧΑΡΤΗΣ Π3-2Α

ΧΑΡΤΗΣ Π3-2Β

ΧΑΡΤΗΣ Π3-2Γ

ΧΑΡΤΗΣ Π3-3A

ΧΑΡΤΗΣ Π3-3B

ΧΑΡΤΗΣ Π3-3Γ