1η Θεματική Διαβούλευση για το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Ναυπάκτου

1η Θεματική Διαβούλευση για το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Ναυπάκτου

1η Θεματική Διαβούλευση για το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Ναυπάκτου
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ναύπακτος, Τ.Κ. 303 00
t: +30 26343 60149
e: press@nafpaktos.gr
Ναύπακτος, 4.3.2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

1η Θεματική Διαβούλευση για το
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Ναυπάκτου

Στο επίκεντρο οι ήπιες μορφές μετακίνησης και η βελτίωση της ποιότητας ζωής

Την 1η Θεματική Διαβούλευση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) για την πόλη της Ναυπάκτου διοργανώνει ο Δήμος Ναυπακτίας την Δευτέρα, 9 Μαρτίου 2020 και ώρα 18:30, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου (κτήριο Αιτωλικής Αναπτυξιακής ΑΕ ΟΤΑ, Πλατανίτης).

Εφαρμόζοντας τις εθνικές και ευρωπαϊκές οδηγίες για επιδίωξη βιώσιμων αστικών μεταφορών, ο Δήμος Ναυπακτίας προχωρά στην εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ), το οποίο θα προδιαγράψει το μελλοντικό σύστημα μετακινήσεων της πόλης μας.

Θεμελιώδης στόχος του ΣΒΑΚ είναι να διαμορφώσει ένα σύστημα που από τη μία θέτει στο επίκεντρο την εξυπηρέτηση των ήπιων μορφών μετακίνησης (πεζή και ποδήλατο) και από την άλλη να περιορίσει την αλόγιστη χρήση του ιδιωτικού αυτοκινήτου. Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται ένα αστικό περιβάλλον απαλλαγμένο από οχλήσεις και ρύπους που προέρχονται από τις μεταφορές και φιλικότερο προς τον άνθρωπο, γεγονός που βελτιώνει σημαντικά την παρεχόμενη ποιότητα ζωής.

Στην πορεία εκπόνησης του ΣΒΑΚ, ο Δήμος Ναυπακτίας επιθυμεί την ενεργή συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας, τόσο μέσω των θεματικών διαβουλεύσεων με τη μορφή εργαστηρίων που θα διοργανωθούν, όσο και των διαδικτυακών ερευνών που θα πραγματοποιηθούν, ώστε το περιεχόμενο του ΣΒΑΚ να αποτελέσει προϊόν συμμετοχικών διαδικασιών που λαμβάνουν υπόψη το σφυγμό της τοπικής κοινωνίας. Για το λόγο αυτό προσκαλείται το σύνολο των εμπλεκόμενων φορέων.

Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της 1ης Θεματικής Διαβούλευσης, θα πραγματοποιηθεί συνάντηση του Δικτύου Εμπλεκομένων Φορέων με τη μορφή θεματικού εργαστηρίου προκειμένου:
• Να ενημερωθεί για το ΣΒΑΚ του Δήμου Ναυπακτίας και για το πλάνο εκπόνησής του
• Να διατυπώσει το ρόλο που διαδραματίζει στο σύστημα μεταφορών της πόλης
• Να τοποθετηθεί υπεύθυνα και τεκμηριωμένα για τα προβλήματα που εντοπίζει στη λειτουργία του υφιστάμενου συστήματος μεταφορών

Κατεβάστε το έντυπο τοποθέτησης φορέων εδώ.