Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης

Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης

Έχοντας υπόψη την παρ.4 του άρθρου 61 του Ν.3852/2010 ο Δήμαρχος, οι αντιδήμαρχοι και τα μέλη της οικονομικής επιτροπής και της επιτροπής ποιότητας ζωής, είναι υποχρεωμένοι να υποβάλουν την ετήσια δήλωση για την περιουσιακή τους κατάσταση, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και να τη δημοσιοποιούν με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του δήμου.

Γκίζας Βασίλειος 2019

Γκίζας Βασίλειος 2020

Γκίζας Βασίλειος 2021

Γκίζας Βασίλειος 2022

Γούλας Γεώργιος 2011

Γούλας Γεώργιος 2012

Γούλας Γεώργιος 2013

Γούλας Γεώργιος 2014

Γούλας Γεώργιος 2015

Γούλας Γεώργιος 2017

Γούλας Γεώργιος 2018

Γούλας Γεώργιος 2019

Δούρος Παναγιώτης 2013

Ζιαμπάρα Μαρία 2011

Ζορμπάς Κωνσταντίνος 2019

Καραδήμας Χαράλαμπος 2019

Καραδήμας Χαράλαμπος 2020

Καραδήμας Χαράλαμπος 2021

Καραδήμας Χαράλαμπος 2022

Καρακώστας Κώστας 2016

Καρακώστας Κώστας 2017

Καρακώστας Κώστας 2018

Καρακώστας Κώστας 2019

Καρακώστας Κώστας 2020

Κιούσης Αθανάσιος 2019

Κιούσης Αθανάσιος 2020

Κούκουνας Αθανάσιος 2011

Κούκουνας Αθανάσιος 2012

Κούκουνας Αθανάσιος 2013

Κούκουνας Αθανάσιος 2014

Κούκουνας Αθανάσιος 2015

Κούκουνας Αθανάσιος 2016

Κούκουνας Αθανάσιος 2017

Κούκουνας Αθανάσιος 2018

Κούκουνας Αθανάσιος 2019

Κούκουνας Αθανάσιος 2020

Κούκουνας Αθανάσιος 2021

Κούκουνας Αθανάσιος 2022

Κοτρωνιάς Θωμάς 2016

Κοτρωνιάς Θωμάς 2017

Κοτρωνιάς Θωμάς 2018

Κοτρωνιάς Θωμάς 2019

Κοτρωνιάς Θωμάς 2022

Κοτσανάς Ανδρέας 2016

Κοτσανάς Ανδρέας 2017

Κοτσανάς Ανδρέας 2018

Κοτσανάς Ανδρέας 2019

Μουχτούρης Ηρακλής 2019

Μπουλές Ιωάννης 2020

Νταουσάνης Γιάννης 2019

Νταουσάνης Γιάννης 2020

Παπαϊωαννίδης Ιωάννης 2019

Παπαϊωαννίδης Ιωάννης 2020

Παπαϊωαννίδης Ιωάννης 2021

Παπαϊωαννίδης Ιωάννης 2022

Παπαβασιλείου Σωκράτης 2019

Παπαβασιλείου Σωκράτης 2020

Παπαβασιλείου Σωκράτης 2021

Παπαβασιλείου Σωκράτης 2022

Ραυτόπουλος Νικόλαος 2024

Σιμάκης Γεώργιος 2019

Σιμάκης Γεώργιος 2020

Σιμάκης Γεώργιος 2021

Σιμάκης Γεώργιος 2022

Σύψας Ιωάννης 2016

Σύψας Ιωάννης 2017

Σύψας Ιωάννης 2018

Σύψας Ιωάννης 2019

Τσουκαλάς Κωνσταντίνος 2019

Τσουκαλάς Κωνσταντίνος 2020

Τσουκαλάς Κωνσταντίνος 2021

Τσουκαλάς Κωνσταντίνος 2022

Τραχύλης Σπυρίδων 2019

Χοχτούλας Ζαχαρίας 2019

Χοχτούλας Ζαχαρίας 2020

Χοχτούλας Ζαχαρίας 2021

Χοχτούλας Ζαχαρίας 2022