ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ


 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 • Γκίζας Βασίλειος
 • Κοτρωνιάς Θωμάς
 • Παπαϊωαννίδης Ιωάννης
 • Παπαβασιλείου Σωκράτης
 • Δημητρόπουλος Νικόλαος
 • Μουχτούρης Ηρακλής
 • Τσουκαλάς Κων/νος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 • Σιμάκης Γεώργιος
 • Σκαρλάτος Γρηγόριος
 • Καραδήμας Χαράλαμπος
 • Τραχύλης Σπυρίδων