ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος με αρμοδιότητες στη δημοτική  ενότητα Πυλλήνης: την παρακολούθηση και  την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται, το Ληξιαρχείο, το Δημοτολόγιο, το ΚΕΠ, την αλληλογραφία, το προσωπικό της Δ.Ε., τα καύσιμα, τα ανταλλακτικά, τα κτίρια και την συλλογή των απορριμμάτων

Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος με αρμοδιότητες για την εποπτεία και το συντονισμό των αρμοδιοτήτων για τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς στο Δήμο Ναυπακτίας