Ανάκληση της υπ’αριθμ.πρωτ.:5210/23-3-2019 πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Ανάκληση της υπ’αριθμ.πρωτ.:5210/23-3-2019 πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Ανάκληση της υπ’αριθμ.πρωτ.:5210/23-3-2019 πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 16-3-2020
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 5366
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ.: Σταυρούλα-Μαρία Χωραφά
Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37, Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360143-160
FAX: 263436012

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 16-3-2020
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 5366

ΘΕΜΑ: «Ανάκληση της υπ’αριθμ.πρωτ.:5210/23-3-2019 πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου»

Ανακαλείται η αριθμ.πρωτ.:5210/12-3-2020 πρόσκληση δημόσιας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας, λόγω λήψης κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του σύμφωνα με την αριθμ.55/11-3-2020 ΦΕΚ-ΠΝΠ.

Ο πρόεδρος του Δημοτικού συμβουλίου

Γεώργιος Σιμάκης