ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ ΧΩΡΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ ΧΩΡΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ ΧΩΡΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ,
ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΜΠ/ΚΩΝ ΔΡΑΣΤ/ΤΩΝ
& ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Ναύπακτος, 6/3/2019

ΠΡΟΣ: Ιδιοκτήτες Καταστ/των
Υγειον/κού Ενδιαφ/ντος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Υπενθύμιση υποχρέωσης υποβολής αιτήσεων για χρήση κοινόχρηστου χώρου ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων για το έτος 2019.
Σας υπενθυμίζουμε ότι η προθεσμία υποβολής των αιτημάτων για χρήση κοινόχρηστου χώρου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων ορίζεται μέχρι 31/03/2019 .
Παρακαλούμε για την έγκαιρη ανταπόκρισή σας, και την έκδοση στη συνέχεια των σχετικών αδειών από την υπηρεσία μας, προς αποφυγή δυσλειτουργιών που σχετίζονται με τη αυθαίρετη χρήση του κοινόχρηστου χώρου.
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται και θα συνοδεύουν την υποβληθείσα αίτηση αναγράφονται πάνω στο έντυπο της αίτησης το οποίο μπορείτε να δείτε και να εκτυπώσετε εδώ.
Από το Αρμόδιο Τμήμα
Πληροφορίες στα τηλέφωνα:
• Κούκουνα Παρασκευή 26343-60149
• Φούφλια Πολυτίμη 26343-60148
• Κουτσοσπύρου Μαρία 26343-60111