Αναρτηση της Εκθεσης Α΄ τριμήνου του έτους 2020 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού

Αναρτηση της Εκθεσης Α΄ τριμήνου του έτους 2020 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού

Αναρτηση της Εκθεσης Α΄ τριμήνου του έτους 2020 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού
Πατήστε εδώ για να αντλήσετε την Έκθεση Α΄ τριμήνου του έτους 2020 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Δήμου Ναυπακτίας.

Έκθεση Α΄ τριμήνου έτους 2020