Αίτηση Απόδοσης του τέλους ΑΠΕ 1% στους Οικιακούς Καταναλωτές που Αφορά την Παραγωγή Αιολικής Ενέργειας κατά τα Έτη 2021 και 2022

Αίτηση Απόδοσης του τέλους ΑΠΕ 1% στους Οικιακούς Καταναλωτές που Αφορά την Παραγωγή Αιολικής Ενέργειας κατά τα Έτη 2021 και 2022

Ο Δήμος Ναυπακτίας ενημερώνει ότι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας έχει ξεκινήσει την απόδοση του τέλους ΑΠΕ 1% στους οικιακούς καταναλωτές που αφορά την παραγωγή αιολικής ενέργειας κατά τα έτη 2021και 2022 και έχει δημοσιοποιήσει τον κατάλογο με τα ποσά που θα αποδοθούν στους οικιακούς καταναλωτές ανά Κοινότητα καθώς επίσης έχει δημοσιοποιήσει και τους αριθμούς παροχών που δικαιούνται επιστροφή χρημάτων για τις Κοινότητες , Αφροξυλιάς, Βελβίνας, Βλαχομάνδρας, Βομβοκούς,  Δάφνης, Μαμουλάδας, Νεοκάστρου, Παλαιοχωρακίου,  Σκάλας, Αγίου Δημητρίου, Νεοχωρίου, Περίστας, Πλατάνου, Καλαβρούζας, Τρικόρφου, Μακύνειας, Μολυκρείου, Γάβρου και Καταφυγίου.

Οι οικιακοί καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας οι οποίοι έχουν ενεργή σύνδεση την 31-12-2023, (ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ της με αρ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/137804/3493/31-12-2023, (ΦΕΚ Β΄7569/31-12-2023)), απόφασης του Γενικού Δ/ντή Ενέργειας του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας), εντός των διοικητικών ορίων των παραπάνω κοινοτήτων μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον παρακάτω σύνδεσμο https: //apps.deddie.gr/OnePerCentReturnsRES/pages/index.html, (Διαδυκτιακή εφαρμογή για την επιστροφή ΑΠΕ 1%), για να δουν αν είναι δικαιούχοι επιστροφής στο λογαριασμό του ρεύματός τους.

Στις περιπτώσεις ενεργών παροχών την 31-12-2023 οι αριθμοί των οποίων δεν συμπεριλαμβάνονται στους πίνακες που έχουν αναρτηθεί  στην ιστοσελίδα της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., οι δικαιούχοι οικιακοί καταναλωτές μπορούν να υποβάλλουν στο Δήμο μας, μέχρι τις 28-06-2024, αίτηση για έκδοση βεβαίωσης ότι είναι δικαιούχοι κατά τα προβλεπόμενα των παραγράφων 3 και 9. iii της υπ. αριθμόν ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/137804/3493/31-12-2023, (ΦΕΚ Β΄7569/31-12-2023), απόφασης του Γενικού Δ/ντή Ενέργειας του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας, παρέχοντας παράλληλα εξουσιοδότηση στο Δήμο να αποστείλει στην ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. την σχετική βεβαίωση.

Επισυνάπτεται η σχετική αίτηση προς τον Δήμο.