Αγαπά τη δουλειά του και προσφέρει καθημερινά στην πόλη μας!

Αγαπά τη δουλειά του και προσφέρει καθημερινά στην πόλη μας!

Αγαπά τη δουλειά του και προσφέρει καθημερινά στην πόλη μας, έχοντας ο ίδιος επιλέξει να φροντίζει τις πλατείες του Κεφαλοβρύσου.

Ο Παναγιώτης Βασιλόπουλος, που προσλήφθηκε ως εργάτης ΑμεΑ πριν από 15 χρόνια στο Τμήμα Καθαριότητας του Δήμου Ναυπακτίας, αποτελεί για όλους μας πρότυπο, καθώς μας υπενθυμίζει ότι είμαστε όλοι ίσοι και έχουμε όλοι τα ίδια δικαιώματα στην εργασία και τη ζωή.