Αλλαγή ημερομηνίας διεξαγωγής της Λαϊκής Αγοράς του Δήμου μας

Αλλαγή ημερομηνίας διεξαγωγής της Λαϊκής Αγοράς του Δήμου μας

Λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη απρόσκοπτης λειτουργίας της λαϊκής αγοράς του Δήμου μας καθ’ όλη την διάρκεια του έτους προς όφελος του καταναλωτικού κοινού, σας ενημερώνουμε για την αλλαγή της κάτωθι ημερομηνίας διεξαγωγής της λαϊκής αγοράς, σύμφωνα και σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 6863/21-3-2023 (Α.Δ.Α.: ΨΛΑΡΩΚΓ-ΟΚΤ) Απόφασης Δημάρχου Ναυπακτίας. Συγκεκριμένα, κατά την διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας η Λαϊκή Αγορά θα διεξαχθεί κανονικά το Μεγάλο Σάββατο, 15-4-2023, αντί της Μεγάλης Πέμπτης, 13-4-2023, που είχε αρχικά οριστεί.-

 

                                                                                                                              Από το Αρμόδιο Τμήμα

  

 Πληροφορίες στα τηλέφωνο:

  •  2634-3-60111 (Κουτσοσπύρου Μαρία)