Αλλαγή ημερομηνιών διεξαγωγής της Λαϊκής Αγοράς του Δήμου μας

Αλλαγή ημερομηνιών διεξαγωγής της Λαϊκής Αγοράς του Δήμου μας

Λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη απρόσκοπτης λειτουργίας της λαϊκής αγοράς του Δήμου μας κατά την διάρκεια των επίσημων εθνικών και τοπικών αργιών, σας ενημερώνουμε για την αλλαγή των κάτωθι ημερομηνιών διεξαγωγής της λαϊκής αγοράς, σύμφωνα και σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 4547/23-2-2023 (Α.Δ.Α.:69ΓΞΩΚΓ-0ΟΒ) Απόφασης Δημάρχου Ναυπακτίας. Συγκεκριμένα:

  1. Αντί της καθιερωμένης ημέρας του Σαββάτου την 25η Μαρτίου 2023, η οποία είναι επίσημη εθνική αργία, η Λαϊκή Αγορά του Δήμου μας θα μετακινηθεί χρονικά, προς εξυπηρέτηση του καταναλωτικού κοινού, μια ημέρα νωρίτερα, ήτοι στις 24 Μαρτίου 2023, παραμονή της Εθνικής Παλιγγενεσίας, ημέρα Παρασκευή.
  2. Επίσης, αντί της καθιερωμένης ημέρας του Σαββάτου την 15η Απριλίου 2023, η οποία είναι θρησκευτική εορτή (Μεγάλο Σάββατο), η Λαϊκή Αγορά του Δήμου μας θα μετακινηθεί χρονικά, προς εξυπηρέτηση πάλι του καταναλωτικού κοινού, δύο ημέρες νωρίτερα, ήτοι στις 13/4/2023, Μεγάλη Πέμπτη.
  3. Τέλος, αντί της καθιερωμένης ημέρας του Σαββάτου την 28η Οκτωβρίου 2023, η οποία είναι επίσημη εθνική αργία, η Λαϊκή Αγορά του Δήμου μας θα μετακινηθεί χρονικά, προς εξυπηρέτηση, επίσης, του καταναλωτικού κοινού, μια ημέρα νωρίτερα, ήτοι στις 27/10/2023, ημέρα Παρασκευή.

 

                                                                                                                              Από το Αρμόδιο Τμήμα

  

 Πληροφορίες στα τηλέφωνο:

  •  2634-3-60111 (Κουτσοσπύρου Μαρία)